Anda di halaman 1dari 2

KES 2: ZERO TO HERO (HEM) - Model Perubahan John

Kotter

Perubahan-perubahan yang akan saya lakukan

GURU
a) Kursus Pembangunan Profesionalisma Guru
b) Kursus Peningkatan Kemahiran
c) Bantuan SISC+
d) PLC
e) Bimbingan Kaunseling PPD
f) Kem Bina Semangat (Kes Tegar)

MURID

a) Kem Jati Diri Kenegaraan dan kecintaan kepada


sekolah.
b) Kem Pemantapan Rohani Kesopanan, ketatasusilaan
dan kasih sayang.

1. MEWUJUDKAN KETIDAKPUASAN HATI


Guru kurang bermotivasi dan bersikap negative.
Disiplin Murid-Kes Vandalisme dan pengaduhan

2. MEWUJUDKAN GABUNGAN DALAM KEPIMPINAN

Guru Besar harus bersama-sama GPK , guru-guru kanan mata


pelajaran, guru-guru sebagai guru disiplin , pelajar dan ibu bapa
untuk berbincang secara kolaboratif.

3. MEMBANGUNKAN VISI DAN STRATEGI

Guru Besar harus bersama-sama GPK , guru-guru kanan mata


pelajaran, guru-guru sebagai guru disiplin , pelajar dan ibu bapa
untuk membangunkan strategi untuk mencapai visi baru
berlandaskan cogan kata DISIPLIN MEMBENTUK AKHLAK TERPUJI.

4. MENYEBARKAN VISI PERUBAHAN


Penyebaran visi perubahan kepada warga sekolah . GB, GPK dan
guru harus menyebarkan visi dan misi sekolah untuk dihayati oleh
semua guru, pelajar, ibu bapa , staf sokongan dan komuniti
setempat. ( Komunikasi berkesan )
5. MENURUNKAN KUASA KEPADA PEKERJA
Menurunkan kuasa kepada pekerja . Memberi kepercayaan
terhadap guru untuk melaksanakan kerja sederap bersama dan
sanggup menanggung risiko.
Lantik ketua kumpulan kecil di kalangan pelajar menigikut sukan

6. MEHASILKAN KEJAYAAN DALAM TEMPOH YANG SINGKAT


Menetapkan tempoh masa tiga bulan untuk melihat perubahan
yang positif.
i) Guru yang bersikap positif dalam apa jua situasi
ii) Murid menunjukkan sahsiah yang meningkat.
iii) Anugerah penghargaan diberikan sekiranya ada perubahan
walaupun kecil . Contoh. Murid Bersopan santun / Guru
Ceria

7. MEPERKUKUHKAN PENCAPAIAN DAN MENGHASILKAN LEBIH


PERUBAHAN

Sekiranya perubahan yang terhasil tidak berlaku secara holistik


seperti yang disasarkan maka satu program baharu akan dibuat
iaitu satu program atau aktiviti berpasukan yang diketuai oleh
penerima anugerah contohnya Program Guru Penyayang

8. MENGUKUHKAN PENDEKATAN BAHARU DALAM BUDAYA


Membuat program penandaarasan untuk guru . Sekolah SBT untuk
guru dan Sekolah Sukan untuk murid. Team Building.