Anda di halaman 1dari 13

Doa-doa di dalam

Al-Quran

1.

Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah


Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
.............................................(Al-Baqarah, 2:127.)

2.

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh


kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat
yang tunduk patuh kepada Engkau
......................................................................................(Al-
Baqarah, 2:128)

.3

Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul di


kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka
ayat-ayat-Mu, dan mengajarkan Kitab dan Hikmah kepada
merekadan menyucikan mereka. ..(Al-Baqarah, 2:129.)

4.

Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia, dan di akhirat


tidak dia memperoleh bagian apapun.
.................................................( Al-Baqarah, 2:200.)

5.

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di


akhirat dan lindungi kami dari azab akhirat.
..............................................(Al-Baqarah, 2:201)

1
.6

Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan


kokohkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-
orang kafir............(Al-Baqarah, 2:250)
.

7.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau
kami melakukan kesalahan.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang
berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum
kami.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang
tidak sanggup kami memikulnya.
Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah
pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang
kafir. ....(Al-Baqarah, 2:286)
.8

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada


kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan
karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sungguh Engkau
Maha Pemberi. .........................................(Ali-Imran, 3:8)

2
Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia padahari
yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi
janji. ...............(Ali-Imran, 3:9)

1
0
Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-
dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.
.................................................(Ali-Imran, 3:16)
1
1

Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan


kami yang berlebihan (dalam) urusan kami, dan tetapkanlah
pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.
..................................................(Ali-Imran, 3:147)

.12

Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-


sia. Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.
..................................(Ali-Imran, 3:191)

.13

Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke


dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan
tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zolim.
...........................................................................(Ali-Imran, 3:192)

.14

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang


menyeru kepada iman, (yaitu): Berimanlah kamu kepada Tuhanmu,
maka kamipun beriman.
Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah

3
kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-
orang berbakti. ..........(Ali-Imran, 3:193)

15 15.

Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada
kami melalui rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami
pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji.
.......................................(Ali-Imran, 3:194)
16
16.

Ya Tuhan kami, kami telah menzolimi diri kami sendiri.Jika Engkau


tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami,
niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.
..................................................................................(Al-Araf, 7:23)

.17

Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan


matikanlah kami dalam keadaan muslim(berserah diri kepada-Mu).
.....................................(Al-Araf, 7:126)

.18
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah
bagi kaum yangzolim.
.............................................................................................(Yunus,
10:85)

.19
Dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan
berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha
Penyayang. .......................................(Hud, 11:41)

.20

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap


melaksanakan shalat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.

4
............................................(Ibrahim, 14:40)

.21

Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan


semua orang yang beriman pada hari diadakanperhitungan (hari
kiamat). ..................(Ibrahim, 14:41)

.22

Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya, sebagaimana mereka


berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.
........................................................................(Al-Isra, 17:24)

23.

Ya Tuhan-ku, masukkan aku ke tempat yang benar dan


keluarkan(pula) aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah
kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolongku.
.............................................................................(Al-Isra, 17:80)

.24

Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan


sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.
........................(Al-Kahfi, 18:10)

.25

Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah


dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa
kepada-Mu, Ya Tuhanku. (Maryam, 19:4)

26.
Dan jadikanlah dia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. .................
(Maryam, 19:6)

5
27.

(Doa Nabi Zakariya as).


Ya Tuhanku, bagaimana akumempunyai anak, padahal isteriku
seorang yang mandul dan aku (sendiri) Sesungguhnya sudah
mencapai usia yang sangat tua. (Maryam, 19:8)
.28
Thaha, 20:25,26,27,28.
Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku25.

Dan mudahkanlah untukku urusanku26.

Dan lepaskanlah kekakuan lidahku27.

Agar mereka mengerti perkataanku28.

.29

Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan ..................


(Thaha, 20:114)
30. 30.

Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri


(tanpa keturunan) dan Engkaulah ahli waris terbaik.
.................................................(Al-Anbiya, 21:89)

31. 31.

Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan


Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.
................................................(Al-Mukminun, 23:29)

.32
Ya Tuhanku, seandainya Engkau hendak memperlihatkan kepadaku
apa (azab) yang diancamkan kepada mereka.
.......................................(Al-Mukminun, 23:93)

6
.33

Ya Tuhanku, janganlah Engkau jadikan aku dalamgolongan orang-


orang yang zolim.
....................................................................................(Al-
Mukminun, 23:94)

.34

Dan aku berlindung pula kepada Engkau Ya Tuhanku, agar mereka


tidak mendekati aku. .....................................................................
(Al-Mukminun, 23:98)

35. 35.
Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan
berilah kami rahmat, Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik.
.....(Al-Mukminun, 23:109)

36.

Ya Tuhanku, berilah ampunan berilah rahmat, Engkaulah pemberi


rahmat yang terbaik.
...............................................................................(Al-Mukminun,
37.
23:118)
37
.

Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam dari kami, karena


sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal.
..........................................(Al-Furqan, 25:65)
.38

Sungguh, Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat


kediaman.
(Al-Furqan, 25:66)
39.

Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan

7
keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah
kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
...........................................................................(Al-Furqan, 25:74)

.40

Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke


dalam golongan orang-orang yang sholeh.
.......................................................(Asy-Syuara, 26:83)

.41

Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga penuh


kenikmatan.
(Asy-Syuara, 26:85)

42.

dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk


golongan orang-orang yang sesat, (QS Asy-syuara, 26:86)

.43

Dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka


dibangkitkan.
(Asy-Syuara, 26:87)

.44

Ya Tuhanku,anugerahkanlahaku ilham untuk tetap mensyukuri


nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan
kepada kedua orang tuaku dan akumengerjakan kebajikan yang
Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke
dalam golongan hamba-hamba-Mu yang sholeh. .(An-Naml,
27:19)

8
.45

Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku telah menzolimi diriku


sendiri,maka ampunilah aku.
................................................................................................(Al-
Qasas, 28:16)

.46

Ya Tuhanku, selamatkan aku dari orang-orang yang zolim. .......


(Al-Qasas, 28:21)
47.

Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. ..


(Al-Qasas, 28:22)
48.

(Doa Nabi Luth as).


Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas
golongan yang berbuat kerusakan itu.
..............................................................(Al-Ankabut, 29:30)

49.

Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami (dari neraka), niscaya kami akan


mengerjakan kebajikan, yang berlainan dengan yang telah kami
kerjakan dahulu.. (Fathir, 35:37)

.50
(Doa Nabi Ibrahim as).
Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang
termasuk orang yang sholeh.
.........................................................................................(As-
Saffat, 37:100)

9
51.

Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan


yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah Yang
Maha Pemberi. .........(Shaad, 38:35)

.52
(Doa Iblis).
Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka
dibangkitkan.(Shaad, 38:79)

.53

Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada pada-Mu meliputi


segala sesuatu, maka berilah ampunkepada orang-orang yang
bertaubat dan mengikuti jalan (agama)-Mu dan peliharalah
mereka dari azab neraka. ...................................(Ghafir, 40:7)

54.

Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam Surga 'Adn yang


telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang yang sholeh
diantara nenek moyang mereka, isteri-isteri, dan keturunan
mereka. Sungguh Engkaulah Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
.................................................................................(Ghafir, 40:8)
55.

Dan peliharalah mereka dari (bencana) kejahatan. Dan yang


Engkau pelihara dari (bencana) kejahatan pada hari itu,maka
sungguh, Engkau telahmenganugerahkan rahmat kepadanya dan
demikian itulah kemenangan yang agung.

10
..................................................................................................
(Ghafir, 40:9)

56.

Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah
menghidupkan kami dua kali (pula), lalu kami mengakui dosa-
dosa kami. Maka adakah jalan (bagi kami) untuk keluar (dari
neraka). ............................................(Ghafir, 40:11)

.57

Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh kami


akan beriman.
(Ad-Dukhan, 44:12)

.58

Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri


nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada
kedua orang tuaku, dan agaraku dapat berbuat kebajikan yang
Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir
sampai kepada anak cucuku. Sungguh,aku bertaubat kepada
Engkau dan sungguh aku termasuk orang
muslim............................................(Al-Ahqaf, 46:15)

.59

Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang


telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau
tanamkan kedengkian dalam hati kami, terhadap orang-orang
yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun,

11
Maha Penyayang..............................................(Al-Hasyr, 59:10)

.60
Ya Tuhan kami,hanya kepada Engkaukami bertawakal dan hanya
kepada Engkau kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami
kembali..... (Al-Mumtahanah, 60:4)

.61

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah


bagi orang-orang kafir dan ampunilah kami, Ya Tuhan kami.
Sesungguhnya Engkau Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
.................................................(Al-Mumtahanah, 60:5)

.62

Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku


sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk
orang yang sholeh... (Al-Munafiqun, 63:10)

.63

Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan


ampunilah Kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala
sesuatu. ..................(At-Tahrim, 66:8.)
64

Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-


Mudalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan
perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zolim.
........................................................................(At-Tahrim, 66:11)

12
.65

Ya Tuhanku,sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan


malam.
(Nuh, 71:5 ..(Doa Nabi Nuh as).

66.

Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang


memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang yang
beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau
tambahkan bagi orang-orang yang zolim itu selain kehancuran.
........................................................................................(Nuh,
71:28)

13