Anda di halaman 1dari 8

PGDE

ASSESSMENT IN
EDUCATION

PART A

COURSE LEADER: Assoc Prof Dr Abdullah Mohd Noor

TUTORS: Assoc Prof Dr Abdul Aziz Md Nor

Asst Prof Dr Johari Talib

Name : AHMAD KHAIRUL AMIR BIN


MUSTAFAR
Matric No.: MC161002734
MATCHING QUESTIONS
Bab 2 : Peningkatan Tamadun
Fokus : Peningkatan Sosial
Sila padankan jawapan yang sesuai.

Maklumat Huraian

Pendidikan Tamadun Yunani Melahirkan warganegara


bagi negara kota Athens. tentera yang sempurna,
gagah dan setia kepada
negara kotanya.

Pendidikan negara kota Pengenalan sistem tulisan


Sparta

Unsur Magis Melahirkan manusia yang


seimbang pencapaiannya
dari sudut rohani dan
jasmani

Politeisme Mengatur strategi


perniagaan

Zigurat Penyembahan lebih daripada


satu Tuhan

Karya The Art of War Pusat penyimpanan


khazanah negara

Kesan penilikan Tulang Rumah berhala untuk Dewi


oracle Athena

Socrates Mendapatkan pengiktirafan


sebagai pemimpin.

Taoisme Konsep keperluan menjaga


keharmonian antara manusia
dengan alam dan masyarakat

Parthenon Bapa Falsafah Barat

FILL IN THE BLANKS


Bab 2 : Peningkatan Tamadun
Fokus : Peningkatan Sosial
Sila isikan tempat kosong.
Perubatan Berpidato Peperiksaaan Republic Zaman Gupta
Acropolis Perahu Layar Sistem Kasta Monumen Ahli Falsafah

1. _________________________(Berpidato) ialah pengucapan atau kepetahan bercakap


yang begitu diminati oleh masyarakat Rom.
2. Kemunculan ramai _______________________(ahli falsafah) dalam sesebuah tamadun
menandakan tamadun tersebut memiliki tradisi ilmu yang tinggi.
3. Dalam tamadun China, masyarakatnya menghargai pendidikan, perniagaan dan
kesusasteraan dengan matlamat utama pendidikan adalah untuk lulus
__________________(peperiksaan) awam kerajaan.
4. Dalam tamadun India, ilmu ______________________(perubatan) berkembang
disebabkan kecenderungan masyarakatnya dalam fisiologi kerana kaitan dengan konsep
yoga.
5. Peningkatan dalam seni bina mencerminkan ketahanan manusia dalam tamadun awal yang
menghadapi cabaran untuk menghasilkan _______________________ (monument) yang
dapat diabadikan sebagai pencapaian yang paling agung demi bangsa, agama dan rajanya.
6. Dalam _______________________(Acropolis) terdapat binaan yang menarik seperti
rumah berhala, teater, serta bangunan yang paling menarik iaitu Parthenon.
7. Dalam tamadun India, salah satu perkara penting yang harus diperhatikan dalam sistem
sosial ialah kewujudan ____________________________(Sistem Kasta).
8. Plato dalam _______________________(Republic) membincangkan bahawa sesebuah
masyarakat dan negara paling baik diperintah oleh ilmuwan dan ahli falsafah.
9. Ilmu matematik telah wujud dalam tamadun India dan berkembang pesat pada
______________________(zaman Gupta).
10. Penciptaan ________________________(perahu layar) telah meningkatkan aktiviti
perdagangan laut dan menjadi alat pengangkutan penting dalam peperangan terutamanya
pada zaman perluasan kuasa.

MULTI CHOOSE QUESTION (MCQ)

Bab 2 : Peningkatan Tamadun


Sila jawab soalan berikut.

1. Bandar berikut wujud pada zaman Mesir Purba.

Thinis
Thebes
Memphis

Apakah persamaan fungsi bandar tersebut.

A Pusat Pertanian
B Pusat Pentadbiran
C Pusat Ketenteraan
D Pusat Penterjemahan

2. Apakah sumbangan Imhotep terhadap tamadun Mesir Purba?

A Mencipta sistem tulisan


B Menggubal undang-undang
C Memajukan bidang pertanian
D Memperkenalkan teknik pembinaan

3. Apakah sumbangan Tamadun Mesir Purba

I Penciptaan roda
II Pembinaan Piramid
III Kemajuan bidang perubatan
IV Kod Undang-Undang Hammurabi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

4. Apakah bukti wujudnya hubungan perdagagan antara masyarakat Tamadun Indus


dengan masyarakat Tamadun Mesopoatamia?

A Tembikar
B Cap Mohor
C Batu Bersurat
D Senjata Gangsa

5. Rajah berikut menggambarkan putaran dinasti dalam Tamadun Hwang Ho

Dinasti Hisa

Dinasti Shang

Dinasti Chou
Masyarakat tamadun tersebut percaya putaran dinasti berkaitan konsep
A Feng Shui
B Yin dan Yang
C Falsafah Legalisme
D Mandat daripada Tuhan

6. Shih Huang Ti

Apakah sumbangan Shih Huang Ti dalam Tamadun China.

A. Membentuk tentera sukarela


B. Membina bandar terancang
C. Melaksanakan pentadbiran syurga
D. Mewujudkan system republic

7. Apakah kepentingan tiang Asoka.

A Kepentingan semangat perpaduan


B Larangan menyembelih haiwan
C Amalan kebebasan beragama
D Sekatan melaksanakan kerahan tenaga

8. Apakah tujuan kerajaan Maurya mengenakan pelbagai jenis cukai terhadap pelbagai
jenis hasil perdagangan?
A Untuk membina kemudahan awam
B Untuk perbelanjaaan pentadbiran
C Untuk menyara anggota, tentera, para pentadbir dan raja
D Untuk menanggung perbelanjaan istana raja

9. Rajah berikut menunjukkan kepada peperangan yang berlaku dalam Tamadun India.

Perang Kalinga

Berlaku pada tahun 261 S.M


100 000 tentera terkorban dan 150 000 orang cedera

Apakah implikasi perang tersebut terhadap Maharaja Asoka.


A Mengutamakan kedamaian
B Menyeragamkan pentadbiran
C Membentuk pentadbiran pusat
D Membangunkan sektor ekonomi

10. Jadual berikut merujuk kepada sistem pemerintahan Tamadun Rom.

Tahun 527 Masihi


Peristiwa Pengenalan Kod Undang-Undang Rom
Mengapakah undang-undang tersebut diperkenalkan?
A Menyekat kebebasan penduduk
B Menghadkan kuasa pemerintah
C Membangunkan sektor perdagangan
D Mempunyai banyak undang-undang yang rumit

Skema Jawapan Bahagian A ( Objektif )

1. B
2. D
3. C
4. B
5. D
6. C
7. B
8. C
9. A
10. D

YES OR NO

Bab 2 : Peningkatan Tamadun


Tandakan (/) bagi jawapan yang betul dan (x) bagi jawapan yang salah.

Ilmu perubatan telah wujud juga dalam Tamadun India dan /


Tamadun China

Mo Tzu juga dikenali sebagai Motze atau Mencius /

Tamadun China menganggap ilmu matematik sebagai ilmu sains X


negara.
Pendidikan tinggi telah diberikan di Kolej Brahman dan bermula /
selepas 100 S.M

Abad ke-lima masihi telah muncul Universiti Nalanda /

Bahasa Latin digunakan secara meluas semasa pemerintahan /


empayar Rom

Masyarakat dalam Tamadun India berpecah kepada tiga X


kelompok yang berbeza.

Salah sebuah istana yang masih kekal sehingga kini ialah Kota /
Larangan

Dalam Tamadun China terdapat pelbagai jenis bentuk seperti X


kon, kubah dan pagoda.

Homer menghasilkan dua buah epik iaitu Iliad and Odyssey /