Anda di halaman 1dari 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) PENDIDIKAN JASMANI

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT) TAHUN 5 2017

Aras Rendah Sederhana Tinggi

Topik

1.1

1.2
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) PENDIDIKAN KESIHATAN
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT) TAHUN 5 2017

Aras Rendah Sederhana Tinggi

Topik