Anda di halaman 1dari 1

Teknik Kumpulan Nominal dengan Teknik Delphi

Teknik membuat keputusan diperlukan bagi memastikan keputusan yang


diambil adalah tepat. Teknik Kumpulan Nominal dan Teknik Delphi adalah
antara teknik-teknik yang diambil semasa membuat keputusan oleh
pemimpin sekolah.

Teknik Kumpulan Nominal merupakan satu proses pembuatan keputusan


berstruktur dalam bentuk perbincangan kumpulan secara bersemuka. Ia
dimaksudkan sebagai suatu cara untuk mengumpulkan pandangan dan
penilaian individu dalam suasana ketidakpastian dan ketidaksepakatan
mengenai isi persoalan suatu masalah, setelah itu kelompok tersebut
mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Teknik ini dipergunakan untuk
mengidentifikasi kriteria dan halangan-halangan dimana anggota-anggota
kelompok akan mempergunakan untuk memanfaatkan situasi itu.

Pendekatan Teknik Delphi pula adalah untuk mengumpulkan dan


membandingkan berbagai pertimbangan melalui serangkaian pertanyaan
yang disertai dengan menyimpulkan informasi dan melakukan umpan
balik berdasarkan pendapat pakar-pakar.

Teknik Delphi termasuk ke dalam teknik pengambilan keputusan moden


yang merangsang kreativiti dengan menggunakan pertimbangan
berdasarkan pakar-pakar untuk mencapai Konsensus dalam pengambilan
keputusan kelompok. Teknik ini juga merupakan salah satu teknik
membuat keputusan dalam pengambilan keputusan strategik.

Tekink Delphi umumnya digunakan untuk mengambil keputusan meramal


masa depan yang akan dihadapi organisasi. Teknik ini sangat sesuai untuk
kelompok pengambil keputusan yang tidak berada di satu tempat.

Jadi, ia amat sesuai digunakan di dalam bidang pendidikan terutama sekali


di sekolah apabila hendak membuat sesuatu keputusan dengan tujuan
menentukan penyelesaian terbaik terhadap masalah yang dihadapi.

Anda mungkin juga menyukai