Anda di halaman 1dari 1

Lampiran A

SURAT KEBENARAN IBU BAPA MEMBENARKAN ANAK


MENUMPANG KENDERAAN PEGAWAI/GURU
PROGRAM/KEGIATAN LUAR SEKOLAH

Saya, ..........................................................................................................................................................
No. Kad Pengenalan ........................................................................................ Ibubapa / Penjaga kepada
XXXXXXXXXXX
murid yang bernama .................................................................................................................................
6 IKHLAS
dalam Tahun / Tingkatan .............................................. yang sedang belajar di sekolah (alamat penuh)
SEKOLAH KEBANGSAAN XXXXXXXXXXXXXXX
....................................................................................................................................................................
Dengan ini membenarkan anak saya untuk mengguna dan menumpang kenderaan pegawai /
guru dengan No. Pendaftaran
Kenderaan : .......................................................................................................
Atas nama empunya kenderaan .................................................................................................................
XXXXXX
Bagi perjalanan pergi dari ...................................................... XXXXXXXXXXXXX
ke ..................................................... pada
27 APRIL 2017
............................................................... XXXXXXX
dan perjalanan balik dari ...........................................................
XXXXXXXXXXXXX
Ke ......................................................................................... 30 APRIL & 1 MEI 2017
pada ...........................................................
Untuk program / aktiviti
FESTIVAL NASYID SEKOLAH - SEKOLAH KPM PERINGKAT NEGERI SARAWAK
....................................................................................................................................................................
PUSAT IKMAS TELAGA AIR, KUCHING, SARAWAK pada ...........................................................
di ........................................................................................... 28 30 APRIL 2017

2. Saya faham bahawa segala langkah keselamatan sepanjang perjalanan telah dan akan diambil
oleh pegawai / guru berkenaan. Walaupun demikian, saya mengaku bahawa anak saya perlu mematuhi
peraturan- peraturan dan arahan sepanjang aktiviti / program dijalankan termasuk dalam masa
perjalanan pergi dan balik.

Sekian, Terima kasih.

Saya yang benar,


Tandatangan : _______________________________________________________
Nama : _______________________________________________________
No. Kad Pengenalan : ___________________________________________________
Pekerjaan : ___________________________________________________
Alamat Penuh Rumah : ___________________________________________________
Telefon : [Rumah] : ___________________________________
[Pejabat] : ___________________________________
[HP] : _________________________________

Pengesahan Pihak Sekolah

_______________________________
( XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX )
Tandatangan Pengetua / Guru Besar
Cop Sekolah