Anda di halaman 1dari 3

UPA - BM ( R ) 02

PENILAIAN KEMAJUAN MURID


DALAM PROGRAM TRANSISI
Nama Murid : ______________________________ Tarikh : ________

Nama Guru Kelas : ______________________________


Masa : ________________ Bil Murid Dalam Kelas : ____ L ___ P
Jumlah : ________

Bulatkan nombor di skala keberkesanan aktiviti mengikut skala berikut :

5 : Sangat Memuaskan.
4 : Memuaskan.
3 : Sederhana.
2 : Kurang Memuaskan.
1 : Sangat Tidak Memuaskan

No. Perkara Skala Catatan


Keberkesanan
1. Penyesuaian diri dengan
kawan-kawan 5 4 3 2 1
guru / kakitangan 5 4 3 2 1
persekitaran dalam kelas 5 4 3 2 1

2. Minat terhadap aktiviti Pengajaran 5 4 3 2 1


dan Pembelajaran

3. Penguasaan kemahiran :
Pratulisan 5 4 3 2 1
Prabacaan 5 4 3 2 1
Pranombor 5 4 3 2 1
Mewarna 5 4 3 2 1

4 Kemahiran Interpersonal
berinteraksi 5 4 3 2 1
menyanyi 5 4 3 2 1

5. Murid mempunyai keyakinan diri. 5 4 3 2 1

6. Pemupukan nilai murni. 5 4 3 2 1

Unit Pengurusan Akademik Pejabat Pendidikan Daerah Segamat


01 Januari 2017 Keluaran 01 | Pindaan 00
UPA - BM ( R ) 02
No. Perkara Skala Catatan
Keberkesanan
7. Kemajuan Murid Dalam Pendekatan
Tematik
Mengambil bahagian secara 5 4 3 2 1
aktif
Berani mencuba sesuatu 5 4 3 2 1
Menunjukkan minat ingin tahu
Mampu mencari maklumat 5 4 3 2 1
Sendiri 5 4 3 2 1

Penerokaan melalui deria 5 4 3 2 1

8. Perkembangan Sosio-Emosi
Bertanggungjawab di atas 5 4 3 2 1
tingkah laku sendiri

Bekerjasama dalam 5 4 3 2 1
penyelesaian masalah

Mampu menghadapi konflik 5 4 3 2 1


kehidupan harian yang mudah

Mampu membuat keputusan 5 4 3 2 1


sendiri

Sentiasa nampak ceria dan 5 4 3 2 1


gembira

9. Perkembangan Kemahiran Berfikir 5 4 3 2 1

10. Perkembangan Kemahiran 5 4 3 2 1


Berkomunikasi

11. Menjalankan kerja dan tugasan 5 4 3 2 1


dengan cara sistematik dan
terancang

JUMLAH / 125

PERATUS %
PENILAIAN

MARKAH TAHAP PENILAIAN KATEGORI


80 - 100 CEMERLANG A
60 - 79 BAIK B
40 - 59 SEDERHANA C
20 - 39 SEDERHANA LEMAH D
0 - 19 LEMAH E

Unit Pengurusan Akademik Pejabat Pendidikan Daerah Segamat


01 Januari 2017 Keluaran 01 | Pindaan 00
UPA - BM ( R ) 02

Ulasan Guru :

---------------------------------------------
( Tandatangan Guru Kelas )

Tarikh:

Unit Pengurusan Akademik Pejabat Pendidikan Daerah Segamat


01 Januari 2017 Keluaran 01 | Pindaan 00