Anda di halaman 1dari 9

DATA MURID SD/MI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PALINGKAU TAHUN AJARAN 2016/2017

KELAS I KELAS II KELAS III KELAS IV KELAS V KELAS VI JUMLAH


NO NAMA SEKOLAH
L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH
1 SDN 1 Palingkau Baru
2 SDN 2 Palingkau Baru
3 SDN 3 Palingkau Baru ( Sei Haur)
4 SDN 4 Palingkau Baru ( Sei Nyamuk)
5 MIS Miftahul Ulum P. Baru
6 SDN 1 Palingkau Lama
7 SDN 2 Palingkau Lama
8 SDN 3 Palingkau Lama ( Pontik)
9 SDN 4 Palingkau Lama ( Hdl Baru)
10 MIS Noorhuda Palingkau Besar
11 MIS Noorhidayah Darussalam
12 MIS Nurul Falah ( Sei Binjai )
13 SDN 1 Tajepan
14 MIS Miftahussalam Tajepan
15 SDN 1 Mampai
16 SDN 2 Mampai ( Tabukan)
17 SDN 3 Mampai ( Badidih)
18 SDN 4 Mampai ( Lumbah )
19 MIS Miftahul Ulum Mampai Kanan
20 MIS Babussalam Lumbah Kanan
21 MIS Muhajirin Mampai
22 MIS Nurul Fata ( Habuk)
23 SDN 1 Muara Dadahup
24 SDN 2 Muara Dadahup ( Talekung P )
25 SDN 3 Muara Dadahup ( Mengkatip )
26 SDN 1 Palingkau Jaya ( SP1 )
27 SDN 1 Palingkau Asri ( SP2 )
28 SDN 1 Palingkau Sejahtera ( SP3 )
29 SDN 1 Bumi Rahayu (G4)
30 SDN 1 Manggala Permai (G5)
JUMLAH
DATA MURID SD/MI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PALINGKAU TAHUN AJARAN 2010/2011

KELAS I KELAS II KELAS III KELAS IV KELAS V KELAS VI JUMLAH


NO NAMA SEKOLAH
L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH
1 SDN 1 Palingkau Baru 14 10 24 18 14 32 6 15 21 12 13 25 12 15 27 11 9 20 73 76 149
2 SDN 2 Palingkau Baru 10 2 12 4 5 9 5 2 7 0 7 7 5 4 9 4 4 8 28 24 52
3 SDN 3 Palingkau Baru 12 12 24 6 6 12 4 6 10 5 10 15 6 1 7 6 3 9 39 38 77
4 SDN 4 Palingkau Baru 7 3 10 5 5 10 6 4 10 4 4 8 3 3 6 2 1 3 27 20 47
5 MIS Miftahul Ulum P. Baru 6 4 10 5 3 8 5 1 6 8 5 13 6 5 11 13 4 17 43 22 65
6 SDN 1 Palingkau Lama 29 33 62 24 25 49 15 21 36 8 10 18 9 15 24 20 22 42 105 126 231
7 SDN 2 Palingkau Lama 13 12 25 9 16 25 11 8 19 11 7 18 9 6 15 7 10 17 60 59 119
8 SDN 3 Palingkau Lama 7 10 17 5 9 14 9 7 16 5 7 12 11 7 18 2 5 7 39 45 84
9 SDN 4 Palingkau Lama 4 0 4 5 4 9 6 4 10 5 1 6 6 3 9 3 6 9 29 18 47
10 MIS Noorhuda P. Besar 14 6 20 14 15 29 11 3 14 5 6 11 4 13 17 8 9 17 56 52 108
11 MIS Noorhidayah Darussalam 37 30 67 33 19 52 26 24 50 21 24 45 19 29 48 27 37 64 163 163 326
12 SDN 1 Tajepan 14 16 30 19 12 31 14 15 29 13 13 26 15 8 23 5 13 18 80 77 157
13 MIS Hidayatun Naim 23 33 31 0 0 0
14 MIS Miftahussalam Tajepan 14 18 32 13 12 25 17 13 30 16 18 34 15 16 31 17 12 29 92 89 181
15 SDN 1 Mampai 7 6 13 8 7 15 18 10 28 15 13 28 13 7 20 6 4 10 67 47 114
16 SDN 2 Mampai 2 6 8 1 2 3 6 8 14 1 4 5 7 7 14 1 5 6 18 32 50
17 SDN 3 Mampai 11 6 17 1 6 7 3 6 9 6 6 12 2 2 4 3 2 5 26 28 54
18 SDN 4 Mampai 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 4 8
19 MIS Miftahul Ulum Mampai Kanan 9 12 21 6 7 13 4 3 7 3 5 8 9 2 11 6 4 10 37 33 70
20 MIS Babussalam Lumbah Kanan 5 1 6 7 6 13 10 5 15 10 3 13 5 4 9 8 4 12 45 23 68
21 SDN 1 Muara Dadahup 31 42 73 15 11 26 13 12 25 13 14 27 10 18 28 10 11 21 92 108 200
22 SDN 2 Muara Dadahup 7 7 14 4 7 11 6 4 10 3 4 7 4 6 10 2 3 5 26 31 57
23 SDN 3 Muara Dadahup 3 5 8 4 4 8 1 7 8 5 6 11 5 2 7 6 2 8 24 26 50
24 SDN 1 Palingkau Jaya 14 10 24 14 14 28 14 3 17 10 8 18 12 6 18 8 18 26 72 59 131
25 SDN 1 Palingkau Asri 7 4 11 9 6 15 7 6 13 8 5 13 5 10 15 12 7 19 48 38 86
26 SDN 1 Palingkau Sejahtera 7 7 14 7 5 12 5 2 7 9 6 15 6 9 15 7 4 11 41 33 74
JUMLAH 288 264 575 236 220 489 222 189 442 196 200 396 198 199 397 194 199 393 1334 1271 2605
DATA MURID SD/MI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PALINGKAU TAHUN AJARAN 2011/2012

KELAS I KELAS II KELAS III KELAS IV KELAS V KELAS VI JUMLAH


NO NAMA SEKOLAH
L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH
1 SDN 1 Palingkau Baru 15 10 25 10 10 20 16 12 28 5 15 20 8 10 18 12 13 25 66 70 136
2 SDN 2 Palingkau Baru 3 7 10 3 8 11 5 4 9 6 4 10 2 8 10 4 6 10 23 37 60
3 SDN 3 Palingkau Baru ( Sei Haur) 10 9 19 10 12 22 8 5 13 6 2 8 3 10 13 5 1 6 42 39 81
4 SDN 4 Palingkau Baru ( Sei Nyamuk) 4 4 8 3 4 7 7 4 11 5 3 8 4 4 8 3 3 6 26 22 48
5 MIS Miftahul Ulum P. Baru 8 3 11 4 3 7 4 1 5 4 3 7 7 5 12 5 5 10 32 20 52
6 SDN 1 Palingkau Lama 19 22 41 29 32 61 23 23 46 17 19 36 7 10 17 11 15 26 106 121 227
7 SDN 2 Palingkau Lama 16 14 30 14 8 22 8 13 21 9 9 18 8 6 14 6 9 15 61 59 120
8 SDN 3 Palingkau Lama ( Pontik) 8 10 18 7 11 18 5 10 15 9 7 16 5 7 12 11 7 18 45 52 97
9 SDN 4 Palingkau Lama ( Hdl Baru) 4 2 6 3 0 3 4 4 8 6 4 10 7 1 8 6 3 9 30 14 44
10 MIS Noorhuda P. Besar 7 6 13 13 7 20 14 15 29 11 3 14 5 6 11 4 13 17 54 50 104
11 MIS Noorhidayah Darussalam 34 22 56 35 23 58 35 18 53 28 20 48 19 24 43 18 27 45 169 134 303
12 SDN 1 Tajepan 14 13 27 15 17 32 15 8 23 16 16 32 11 11 22 14 14 28 85 79 164
13 MIS Miftahussalam Tajepan 19 18 37 14 20 34 15 9 24 16 11 27 18 16 34 14 15 29 96 89 185
14 SDN 1 Mampai 5 7 12 7 6 13 8 7 15 15 10 25 14 13 27 13 7 20 62 50 112
15 SDN 2 Mampai ( Tabukan) 4 8 12 3 6 9 6 1 7 2 2 4 5 3 8 4 4 24 20 44
16 SDN 3 Mampai ( Badidih) 7 12 19 10 3 13 1 6 7 3 6 9 5 6 11 2 1 3 28 34 62
17 SDN 4 Mampai ( Lumbah ) 0 0 0 3 2 5 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 4 4 8
18 MIS Miftahul Ulum Mampai Kanan 10 11 21 7 5 12 5 6 11 6 4 10 3 5 8 9 3 12 40 34 74
19 MIS Babussalam Lumbah Kanan 10 7 17 9 8 17 12 2 14 7 4 11 4 5 9 9 3 12 51 29 80
20 MIS Nurul Fata ( Habuk) 7 5 12 6 10 16 4 12 16 7 8 15 9 8 17 4 5 9 37 48 85
21 SDN 1 Muara Dadahup 35 38 73 15 11 26 13 12 25 13 14 27 10 18 28 10 11 21 96 104 200
22 SDN 2 Muara Dadahup ( Talekung P ) 10 10 20 3 6 9 7 9 16 8 5 13 4 5 9 5 7 12 37 42 79
23 SDN 3 Muara Dadahup ( Mengkatip ) 4 6 10 3 5 8 3 4 7 2 6 8 4 6 10 4 2 6 20 29 49
24 SDN 1 Palingkau Jaya ( SP1 ) 9 11 20 11 11 22 12 13 25 13 3 16 10 6 16 11 8 19 66 52 118
25 SDN 1 Palingkau Asri ( SP2 ) 7 4 11 7 3 10 7 6 13 4 8 12 7 5 12 5 9 14 37 35 72
26 SDN 1 Palingkau Sejahtera ( SP3 ) 11 6 17 8 5 13 6 2 8 9 6 15 6 8 14 8 4 12 48 31 79
JUMLAH 280 265 545 252 236 488 243 206 449 228 192 420 185 207 392 197 192 389 1385 1298 2683
DATA MURID SD/MI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PALINGKAU TAHUN AJARAN 2012/2013

KELAS I KELAS II KELAS III KELAS IV KELAS V KELAS VI JUMLAH


NO NAMA SEKOLAH
L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH
1 SDN 1 Palingkau Baru 10 6 16 7 12 19 8 12 20 12 7 19 9 6 15 5 10 15 51 53 104
2 SDN 2 Palingkau Baru 6 3 9 5 2 7 4 6 10 5 3 8 1 8 9 4 6 10 25 28 53
3 SDN 3 Palingkau Baru ( Sei Haur) 13 12 25 6 11 17 9 4 13 2 6 8 3 10 13 5 1 6 38 44 82
4 SDN 4 Palingkau Baru ( Sei Nyamuk) 5 5 10 3 3 6 6 4 10 7 4 11 4 4 8 3 3 6 28 23 51
5 MIS Miftahul Ulum P. Baru 7 11 18 5 6 11 5 6 11 6 4 10 5 5 10 7 5 12 35 37 72
6 SDN 1 Palingkau Lama 19 21 40 22 23 45 29 30 59 21 24 45 19 20 39 8 9 17 118 127 245
7 SDN 2 Palingkau Lama 12 10 22 14 8 22 8 12 20 9 10 19 8 6 14 9 6 15 60 52 112
8 SDN 3 Palingkau Lama ( Pontik) 10 10 20 7 10 17 5 9 14 9 7 16 5 7 12 10 6 16 46 49 95
9 SDN 4 Palingkau Lama ( Hdl Baru) 6 5 11 4 4 8 6 4 10 5 1 6 8 3 11 3 6 9 32 23 55
10 MIS Noorhuda P. Besar 2 12 14 7 7 14 14 7 21 14 15 29 11 3 14 6 7 13 54 51 105
11 MIS Noorhidayah Darussalam 25 16 41 38 27 65 33 23 56 35 20 55 22 19 41 18 22 40 171 127 298
12 SDN 1 Tajepan 16 16 32 19 12 31 15 15 30 13 14 27 15 8 23 4 12 16 82 77 159
13 MIS Miftahussalam Tajepan 19 9 28 15 17 32 18 22 40 10 13 23 14 10 24 15 15 30 91 86 177
14 SDN 1 Mampai 9 8 17 9 5 14 7 9 16 8 11 19 12 11 23 9 10 19 54 54 108
15 SDN 2 Mampai ( Tabukan) 8 14 22 5 5 10 7 1 8 1 1 2 4 4 8 5 0 5 30 25 55
16 SDN 3 Mampai ( Badidih) 6 4 10 7 12 19 10 3 13 1 6 7 3 6 9 5 6 11 32 37 69
17 SDN 4 Mampai ( Lumbah ) 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 3 6
18 MIS Miftahul Ulum Mampai Kanan 10 11 21 7 5 12 5 6 11 6 4 10 3 5 8 9 3 12 40 34 74
19 MIS Babussalam Lumbah Kanan 5 5 10 6 4 10 2 2 4 6 2 8 3 1 4 4 4 8 26 18 44
20 MIS Nurul Fata ( Habuk) 7 5 12 7 7 14 5 8 13 3 12 15 7 7 14 4 6 10 33 45 78
21 SDN 1 Muara Dadahup 10 16 26 14 18 32 15 14 29 15 13 28 14 12 26 7 18 25 75 91 166
22 SDN 2 Muara Dadahup ( Talekung P ) 9 10 19 8 6 14 7 9 16 8 5 13 4 5 9 5 7 12 41 42 83
23 SDN 3 Muara Dadahup ( Mengkatip ) 4 5 9 4 4 8 1 7 8 5 6 11 5 2 7 6 2 8 25 26 51
24 SDN 1 Palingkau Jaya ( SP1 ) 10 12 22 12 11 23 20 7 27 11 5 16 9 7 16 12 7 19 74 49 123
25 SDN 1 Palingkau Asri ( SP2 ) 3 4 7 6 2 8 7 6 13 5 8 13 8 5 13 5 9 14 34 34 68
26 SDN 1 Palingkau Sejahtera ( SP3 ) 8 4 12 5 6 11 7 5 12 5 3 8 9 5 14 6 8 14 40 31 71
JUMLAH 239 234 473 245 228 473 253 231 484 222 204 426 205 180 385 174 189 363 1338 1266 2604
DATA MURID SD/MI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PALINGKAU TAHUN AJARAN 2013/2014

KELAS I KELAS II KELAS III KELAS IV KELAS V KELAS VI JUMLAH


NO NAMA SEKOLAH
L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH
1 SDN 1 Palingkau Baru 9 12 21 15 5 20 11 4 15 9 10 19 14 10 24 7 3 10 65 44 109
2 SDN 2 Palingkau Baru 8 2 10 7 3 10 7 1 8 9 2 11 3 5 8 5 3 8 39 16 55
3 SDN 3 Palingkau Baru ( Sei Haur) 15 13 28 7 3 10 7 6 13 9 5 14 9 4 13 2 6 8 49 37 86
4 SDN 4 Palingkau Baru ( Sei Nyamuk) 6 1 7 3 3 6 2 3 5 4 3 7 8 2 10 5 3 8 28 15 43
5 MIS Miftahul Ulum P. Baru 15 15 30 8 9 17 9 2 11 4 4 8 5 2 7 4 3 7 45 35 80
6 SDN 1 Palingkau Lama 21 22 43 15 17 32 21 24 45 33 28 61 22 24 46 18 21 39 130 136 266
7 SDN 2 Palingkau Lama 23 10 33 20 9 29 27 13 40 18 10 28 18 8 26 18 9 27 124 59 183
8 SDN 3 Palingkau Lama ( Pontik) 12 2 14 10 5 15 8 3 11 2 8 10 3 6 9 6 8 14 41 32 73
9 SDN 4 Palingkau Lama ( Hdl Baru) 5 3 8 6 2 8 3 6 9 3 0 3 6 3 9 4 3 7 27 17 44
10 MIS Noorhuda Palingkau Besar 10 10 20 12 1 13 8 4 12 10 6 16 12 13 25 10 1 11 62 35 97
11 MIS Noorhidayah Darussalam 24 23 47 28 19 47 32 22 54 36 28 64 28 13 41 20 17 37 168 122 290
12 SDN 1 Tajepan 17 16 33 15 16 31 13 17 30 12 14 26 12 9 21 11 15 26 80 87 167
13 MIS Miftahussalam Tajepan 21 24 45 19 9 28 16 22 38 21 20 41 14 13 27 14 10 24 105 98 203
14 SDN 1 Mampai 7 6 13 9 7 16 6 4 10 6 9 15 5 7 12 8 7 15 41 40 81
15 SDN 2 Mampai ( Tabukan) 5 6 11 8 6 14 6 4 10 6 4 10 5 4 9 1 1 2 31 25 56
16 SDN 3 Mampai ( Badidih) 4 4 8 3 8 11 2 5 7 3 7 10 5 5 10 4 3 7 21 32 53
17 SDN 4 Mampai ( Lumbah ) 2 1 3 1 0 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 5 2 7
18 MIS Miftahul Ulum Mampai Kanan 11 9 20 10 11 21 7 5 12 6 5 11 4 6 10 6 4 10 44 40 84
19 MIS Babussalam Lumbah Kanan 4 5 9 4 5 9 6 3 9 2 2 4 6 3 9 2 1 3 24 19 43
20 MIS Muhajirin Mampai 4 6 10 2 5 7 4 3 7 4 2 6 2 3 5 2 2 4 18 21 39
21 MIS Nurul Fata ( Habuk) 6 6 12 5 5 10 9 7 16 0 0 0 20 18 38
22 SDN 1 Muara Dadahup 17 13 30 15 10 25 18 31 49 12 17 29 17 10 27 16 12 28 95 93 188
23 SDN 2 Muara Dadahup ( Talekung P ) 6 6 12 4 1 5 1 5 6 0 5 5 4 8 12 6 2 8 21 27 48
24 SDN 3 Muara Dadahup ( Mengkatip ) 2 10 12 2 2 4 3 4 7 1 4 5 4 1 5 0 4 4 12 25 37
25 SDN 1 Palingkau Jaya ( SP1 ) 9 7 16 12 5 17 6 6 12 7 10 17 11 8 19 14 2 16 59 38 97
26 SDN 1 Palingkau Asri ( SP2 ) 4 3 7 4 1 5 7 3 10 7 3 10 8 6 14 4 7 11 34 23 57
27 SDN 1 Palingkau Sejahtera ( SP3 ) 7 3 10 10 0 10 10 6 16 4 4 8 8 5 13 2 2 4 41 20 61
JUMLAH 274 238 512 254 167 421 249 213 462 230 211 441 233 178 411 189 149 338 1429 1156 2585
DATA MURID SD/MI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PALINGKAU TAHUN AJARAN 2014/2015

KELAS I KELAS II KELAS III KELAS IV KELAS V KELAS VI JUMLAH


NO NAMA SEKOLAH
L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH
1 SDN 1 Palingkau Baru 7 11 18 7 14 21 14 4 18 9 2 11 9 7 16 14 11 25 60 49 109
2 SDN 2 Palingkau Baru 1 3 4 6 1 7 7 2 9 6 1 7 9 2 11 3 5 8 32 14 46
3 SDN 3 Palingkau Baru ( Sei Haur) 9 11 20 9 10 19 3 7 10 7 6 13 4 9 13 9 3 12 41 46 87
4 SDN 4 Palingkau Baru ( Sei Nyamuk) 6 1 7 4 1 5 4 3 7 2 3 5 4 2 6 6 2 8 26 12 38
5 MIS Miftahul Ulum P. Baru 5 12 17 12 14 26 12 9 21 11 4 15 4 6 10 5 3 8 49 48 97
6 SDN 1 Palingkau Lama 30 29 59 21 23 44 12 18 30 23 21 44 33 28 61 18 25 43 137 144 281
7 SDN 2 Palingkau Lama 11 10 21 8 12 20 11 7 18 15 14 29 11 8 19 8 10 18 64 61 125
8 SDN 3 Palingkau Lama ( Pontik) 12 7 19 11 3 14 9 4 13 6 4 10 2 8 10 3 7 10 43 33 76
9 SDN 4 Palingkau Lama ( Hdl Baru) 1 6 7 6 1 7 6 2 8 3 6 9 2 0 2 6 3 9 24 18 42
10 MIS Noorhuda Palingkau Besar 14 5 19 10 8 18 1 11 12 8 7 15 9 4 13 11 13 24 53 48 101
11 MIS Noorhidayah Darussalam 17 16 33 25 24 49 24 18 42 35 25 60 36 22 58 25 19 44 162 124 286
12 MIS Nurul Falah ( Sei Binjai ) 6 10 16 8 5 13 7 8 15 3 5 8 8 6 14 6 1 7 38 35 73
13 SDN 1 Tajepan 14 11 25 6 15 21 7 12 19 6 7 13 9 8 17 11 4 15 53 57 110
14 MIS Miftahussalam Tajepan 18 22 40 14 26 40 25 12 37 14 24 38 19 21 40 13 12 25 103 117 220
15 SDN 1 Mampai 9 6 15 7 4 11 8 6 14 3 2 5 4 8 12 4 6 10 35 32 67
16 SDN 2 Mampai ( Tabukan) 5 2 7 4 4 8 3 2 5 2 4 6 3 3 6 6 2 8 23 17 40
17 SDN 3 Mampai ( Badidih) 3 3 6 2 5 7 4 2 6 3 4 7 3 1 4 1 4 5 16 19 35
18 SDN 4 Mampai ( Lumbah ) 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 4 1 5
19 MIS Miftahul Ulum Mampai Kanan 7 3 10 2 6 8 3 8 11 6 2 8 4 3 7 6 7 13 28 29 57
20 MIS Babussalam Lumbah Kanan 8 6 14 5 9 14 6 4 10 8 4 12 2 2 4 6 3 9 35 28 63
21 MIS Muhajirin Mampai 6 7 13 4 3 7 0 2 2 5 0 5 1 2 3 2 3 5 18 17 35
22 MIS Nurul Fata ( Habuk) 7 6 13 5 6 11 12 2 14 3 4 7 6 11 17 0 7 7 33 36 69
23 SDN 1 Muara Dadahup 23 12 35 16 16 32 12 11 23 17 29 46 12 17 29 16 10 26 96 95 191
24 SDN 2 Muara Dadahup ( Talekung P ) 3 5 8 7 2 9 3 0 3 0 5 5 0 5 5 4 8 12 17 25 42
25 SDN 3 Muara Dadahup ( Mengkatip ) 2 7 9 1 8 9 0 2 2 2 5 7 1 3 4 5 1 6 11 26 37
26 SDN 1 Palingkau Jaya ( SP1 ) 17 6 23 7 6 13 11 7 18 5 6 11 7 9 16 11 7 18 58 41 99
27 SDN 1 Palingkau Asri ( SP2 ) 6 6 12 3 3 6 6 1 7 6 3 9 6 3 9 8 6 14 35 22 57
28 SDN 1 Palingkau Sejahtera ( SP3 ) 6 2 8 5 3 8 11 0 11 7 5 12 4 4 8 8 4 12 41 18 59
29 SDN 1 Bumi Rahayu (G4) 7 1 8 6 5 11 1 5 6 8 8 16 7 4 11 3 3 6 32 26 58
30 SDN 1 Manggala Permai (G5) 9 7 16 8 2 10 7 5 12 4 9 13 3 3 6 8 8 16 39 34 73
JUMLAH 269 233 502 230 239 469 230 174 404 227 219 446 224 210 434 226 197 423 1406 1272 2678
DATA MURID SD/MI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PALINGKAU TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

KELAS I KELAS II KELAS III KELAS IV KELAS V KELAS VI JUMLAH


NO NAMA SEKOLAH
L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH
1 SDN 1 Palingkau Baru 6 5 11 8 11 19 7 12 19 13 4 17 9 2 11 9 6 15 52 40 92
2 SDN 2 Palingkau Baru 9 2 11 1 3 4 6 1 7 8 2 10 5 1 6 9 2 11 38 11 49
3 SDN 3 Palingkau Baru ( Sei Haur) 4 9 13 7 6 13 9 10 19 3 8 11 7 6 13 4 9 13 34 48 82
4 SDN 4 Palingkau Baru ( Sei Nyamuk) 2 2 4 5 2 7 4 2 6 3 2 5 2 3 5 4 2 6 20 13 33
5 MIS Miftahul Ulum P. Baru 8 13 21 8 10 18 11 15 26 12 8 20 11 4 15 5 5 10 55 55 110
6 SDN 1 Palingkau Lama 23 32 55 29 30 59 23 22 45 12 16 28 22 19 41 35 29 64 144 148 292
7 SDN 2 Palingkau Lama 7 7 14 8 8 16 8 11 19 9 7 16 14 14 28 10 8 18 56 55 111
8 SDN 3 Palingkau Lama ( Pontik) 11 4 15 12 7 19 10 3 13 9 4 13 7 3 10 1 8 9 50 29 79
9 SDN 4 Palingkau Lama ( Hdl Baru) 4 6 10 1 6 7 6 1 7 6 2 8 3 6 9 2 0 2 22 21 43
10 MIS Noorhuda Palingkau Besar 6 10 16 14 4 18 8 9 17 2 12 14 7 6 13 9 4 13 46 45 91
11 MIS Noorhidayah Darussalam 20 15 35 18 17 35 25 23 48 22 18 40 32 23 55 25 27 52 142 123 265
12 MIS Nurul Falah ( Sei Binjai ) 14 3 17 5 8 13 5 4 9 7 7 14 3 5 8 8 6 14 42 33 75
13 SDN 1 Tajepan 11 12 23 10 10 20 6 12 18 5 11 16 5 6 11 7 8 15 44 59 103
14 MIS Miftahussalam Tajepan 11 16 27 18 17 35 17 19 36 19 9 28 10 17 27 13 15 28 88 93 181
15 SDN 1 Mampai 9 8 17 11 8 19 7 7 14 5 6 11 5 4 9 5 8 13 42 41 83
16 SDN 2 Mampai ( Tabukan) 5 3 8 5 6 11 4 2 6 2 4 6 3 5 8 3 5 8 22 25 47
17 SDN 3 Mampai ( Badidih) 2 1 3 4 3 7 2 5 7 5 4 9 4 8 12 4 1 5 21 22 43
18 SDN 4 Mampai ( Lumbah ) 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 3 5 1 6
19 MIS Miftahul Ulum Mampai Kanan 5 7 12 7 4 11 2 5 7 3 6 9 6 2 8 4 3 7 27 27 54
20 MIS Babussalam Lumbah Kanan 6 2 8 6 4 10 3 6 9 2 7 9 7 4 11 3 2 5 27 25 52
21 MIS Muhajirin Mampai 4 2 6 3 4 7 4 3 7 0 2 2 5 0 5 1 2 3 17 13 30
22 MIS Nurul Fata ( Habuk) 8 4 12 7 5 12 10 4 14 8 4 12 5 9 14 7 9 16 45 35 80
23 SDN 1 Muara Dadahup 16 16 32 21 14 35 16 15 31 13 11 24 18 29 47 12 16 28 96 101 197
24 SDN 2 Muara Dadahup ( Talekung P ) 9 7 16 4 3 7 6 2 8 3 0 3 0 5 5 0 5 5 22 22 44
25 SDN 3 Muara Dadahup ( Mengkatip ) 4 8 12 3 5 8 1 7 8 1 1 2 2 5 7 1 3 4 12 29 41
26 SDN 1 Palingkau Jaya ( SP1 ) 9 1 10 13 6 19 8 6 14 6 11 17 6 6 12 7 9 16 49 39 88
27 SDN 1 Palingkau Asri ( SP2 ) 2 5 7 6 5 11 3 3 6 5 1 6 6 3 9 9 3 12 31 20 51
28 SDN 1 Palingkau Sejahtera ( SP3 ) 9 4 13 5 2 7 4 3 7 10 0 10 7 5 12 4 4 8 39 18 57
29 SDN 1 Bumi Rahayu (G4) 7 4 11 7 1 8 6 7 13 1 5 6 8 9 17 6 6 12 35 32 67
30 SDN 1 Manggala Permai (G5) 12 8 20 5 4 9 7 2 9 8 5 13 2 9 11 2 3 5 36 31 67
JUMLAH 243 216 459 252 213 465 229 221 450 203 177 380 221 218 439 211 209 420 1359 1254 2613
DATA MURID SD/MI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PALINGKAU TAHUN AJARAN 2016/2017

KELAS I KELAS II KELAS III KELAS IV KELAS V KELAS VI JUMLAH


NO NAMA SEKOLAH
L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH
1 SDN 1 Palingkau Baru 8 2 10 6 5 11 8 11 19 8 11 19 14 3 17 9 1 10 53 33 86
2 SDN 2 Palingkau Baru 4 7 11 7 2 9 1 3 4 6 1 7 8 1 9 5 1 6 31 15 46
3 SDN 3 Palingkau Baru ( Sei Haur) 9 1 10 3 8 11 7 6 13 9 8 17 2 6 8 6 6 12 36 35 71
4 SDN 4 Palingkau Baru ( Sei Nyamuk) 5 6 11 2 1 3 4 2 6 4 3 7 3 4 7 3 3 6 21 19 40
5 MIS Miftahul Ulum P. Baru 15 15 30 5 9 14 9 10 19 10 16 26 12 9 21 9 4 13 60 63 123
6 SDN 1 Palingkau Lama 22 29 51 23 32 55 29 30 59 21 22 43 12 16 28 22 20 42 129 149 278
7 SDN 2 Palingkau Lama 10 11 21 12 10 22 8 13 21 11 12 23 12 8 20 13 13 26 66 67 133
8 SDN 3 Palingkau Lama ( Pontik) 6 11 17 9 5 14 8 6 14 10 3 13 9 4 13 5 3 8 47 32 79
9 SDN 4 Palingkau Lama ( Hdl Baru) 3 5 8 5 5 10 1 6 7 7 1 8 5 4 9 3 5 8 24 26 50
10 MIS Noorhuda Palingkau Besar 12 14 26 9 10 19 6 15 21 10 8 18 2 11 13 9 9 18 48 67 115
11 MIS Noorhidayah Darussalam 11 15 26 21 13 34 13 14 27 22 21 43 23 20 43 35 21 56 125 104 229
12 MIS Nurul Falah ( Sei Binjai ) 9 4 13 9 3 12 3 7 10 5 5 10 6 6 12 3 5 8 35 30 65
13 SDN 1 Tajepan 3 13 16 12 10 22 11 11 22 6 9 15 5 9 14 14 5 19 51 57 108
14 MIS Miftahussalam Tajepan 9 9 18 9 14 23 18 17 35 16 19 35 19 10 29 14 14 28 85 83 168
15 SDN 1 Mampai 10 10 20 7 7 14 10 10 20 9 4 13 6 5 11 3 2 5 45 38 83
16 SDN 2 Mampai ( Tabukan) 4 2 6 1 2 3 3 3 6 2 2 4 2 2 4 0 0 0 12 11 23
17 MIS Nurul Iman 5 5 10 2 3 5 5 4 9 3 7 10 4 5 9 4 5 9 23 29 52
18 SDN 4 Mampai ( Lumbah ) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 5 0 5
19 MIS Miftahul Ulum Mampai Kanan 8 8 16 5 9 14 4 3 7 2 4 6 3 6 9 7 2 9 29 32 61
20 MIS Babussalam Lumbah Kanan 6 8 14 5 2 7 6 4 10 3 6 9 2 8 10 7 4 11 29 32 61
21 MIS Muhajirin Mampai 3 8 11 4 2 6 3 5 8 3 4 7 0 2 2 5 0 5 18 21 39
22 MIS Nurul Fata ( Habuk) 4 2 6 7 6 13 7 6 13 9 3 12 7 2 9 3 4 7 37 23 60
23 SDN 1 Muara Dadahup 14 9 23 17 12 29 18 11 29 14 15 29 13 9 22 18 28 46 94 84 178
24 SDN 2 Muara Dadahup ( Talekung P ) 6 7 13 7 4 11 4 3 7 7 2 9 3 0 3 0 5 5 27 21 48
25 SDN 3 Muara Dadahup ( Mengkatip ) 3 4 7 5 6 11 4 6 10 0 6 6 1 1 2 2 5 7 15 28 43
26 SDN 1 Palingkau Jaya ( SP1 ) 8 7 15 11 1 12 11 5 16 8 6 14 10 6 16 6 5 11 54 30 84
27 SDN 1 Palingkau Asri ( SP2 ) 5 3 8 1 5 6 6 5 11 2 3 5 5 1 6 6 1 7 25 18 43
28 SDN 1 Palingkau Sejahtera ( SP3 ) 8 6 14 8 4 12 7 2 9 5 3 8 9 0 9 7 6 13 44 21 65
29 SDN 1 Bumi Rahayu (G4) 4 3 7 7 4 11 7 1 8 6 6 12 1 6 7 8 10 18 33 30 63
30 SDN 1 Manggala Permai (G5) 12 11 23 8 6 14 8 4 12 8 2 10 7 6 13 2 9 11 45 38 83
JUMLAH 227 235 462 227 200 427 230 223 453 228 212 440 206 170 376 228 196 424 1346 1236 2582
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS
UPT PUSKESMAS PALINGKAU
KECAMATAN KAPUAS MURUNG
JL. Pemuda Km 24 RT 03 Palingkau Baru Kode Pos 73593

DATA SASARAN BIAS UPT PUSKESMAS PALINGKAU TAHUN 2016

KELAS I KELAS II KELAS III JUMLAH KLS II + III


NO NAMA SEKOLAH
L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH
1 SDN 1 Palingkau Baru 8 2 10 6 5 11 8 11 19 14 16 30

2 SDN 2 Palingkau Baru 4 7 11 7 2 9 1 3 4 8 5 13

3 SDN 3 Palingkau Baru 9 1 10 3 8 11 7 6 13 10 14 24

4 SDN 4 Palingkau Baru 5 6 11 2 1 3 4 2 6 6 3 9

5 MIS Miftahul Ulum P. Baru 15 15 30 5 9 14 9 10 19 14 19 33

6 SDN 1 Palingkau Lama 22 29 51 23 32 55 29 30 59 52 62 114

7 SDN 2 Palingkau Lama 10 11 21 12 10 22 8 13 21 20 23 43

8 SDN 3 Palingkau Lama 6 11 17 9 5 14 8 6 14 17 11 28

9 SDN 4 Palingkau Lama 3 5 8 5 5 10 1 6 7 6 11 17

10 MIS Noorhuda Palingkau Besar 12 14 26 9 10 19 6 15 21 15 25 40

11 MIS Noorhidayah Darussalam 11 15 26 21 13 34 13 14 27 34 27 61

12 MIS Nurul Falah 9 4 13 9 3 12 3 7 10 12 10 22

13 SDN 1 Tajepan 3 13 16 12 10 22 11 11 22 23 21 44

14 MIS Miftahussalam Tajepan 9 9 18 9 14 23 18 17 35 27 31 58

15 SDN 1 Mampai 10 10 20 7 7 14 10 10 20 17 17 34

16 SDN 2 Mampai 4 2 6 1 2 3 3 3 6 4 5 9

17 MIS Nurul Iman 5 5 10 2 3 5 5 4 9 7 7 14

18 SDN 4 Mampai 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1

19 MIS Miftahul Ulum Mampai Kanan 8 8 16 5 9 14 4 3 7 9 12 21

20 MIS Babussalam Lumbah Kanan 6 8 14 5 2 7 6 4 10 11 6 17

21 MIS Muhajirin Mampai 3 8 11 4 2 6 3 5 8 7 7 14

22 MIS Nurul Fata ( Habuk) 4 2 6 7 6 13 7 6 13 14 12 26

23 SDN 1 Muara Dadahup 14 9 23 17 12 29 18 11 29 35 23 58

24 SDN 2 Muara Dadahup 6 7 13 7 4 11 4 3 7 11 7 18

25 SDN 3 Muara Dadahup 3 4 7 5 6 11 4 6 10 9 12 21

26 SDN 1 Palingkau Jaya 8 7 15 11 1 12 11 5 16 22 6 28

27 SDN 1 Palingkau Asri 5 3 8 1 5 6 6 5 11 7 10 17

28 SDN 1 Palingkau Sejahtera 8 6 14 8 4 12 7 2 9 15 6 21

29 SDN 1 Bumi Rahayu 4 3 7 7 4 11 7 1 8 14 5 19

30 SDN 1 Manggala Permai 12 11 23 8 6 14 8 4 12 16 10 26

JUMLAH 227 235 462 227 200 427 230 223 453 457 423 880

Palingkau, 8 September 2016


Mengetahui : Korim UPT Puskesmas Palingkau,
Kepala UPT Puskesmas Palingkau

dr. Timothy Von Simon Ahmadi, A.Md.Kep


NIP. 19790612 200802 1 001 NIP. 19790720 199903 1 003