Anda di halaman 1dari 3

1.

artinya
a. Kera c. gajah
b. Unta
2. Burung ababis membawa batu-batu dari
a. Neraka c. istana
b. Surga
3. Allah mengirimkan burung untuk menghancurkan pasukan bergajah
a. Garuda c. ababil
b. Jalak

4.

Artinya

a. alam tara kaifa fa`ala


b. alam yaj`al
c. wa arsala`laihim
5. surah Al-fil berisi cerita tentang
a. pasukan bergajah
b. pasukan berkuda
c. pasukan memanah

6.

a. c.

b.
7. Pasukan bergajah ingin menghancurkan
a. Masjid ka`bah
b. Mekah
8. Tentara bergajah musnah bagaikan yang rontok
a. Bunga c. ranting
b. Daun

9. merupakan akhir lafal surat Al-fil ayat


a. 1 c. 3
b. 2
10. Dalam surah dl-Asr, kita diwajibkan untuk saling menasihati dalam...
a. Keburukan
b. Kebenaran dan kesabaran
c. Kermurtadan
11. tentara bergajah di pimpin oleh raja...
a. pakubuwono
b. sulaiman
c. abrahah
12. burung ababil menyerang raja abrahah dengan membawa batu sebanyak
a. 2 c. 4
b. 3
13. Lafal yang artinya dengan kesabaran adalah

a.
b.
c.


14.

14.
a.

b.
c.
15. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam
a. Keuntungan
b. Kedamaian
c. Kerugian
16. Surah al-`Asr berisi tentang pentingnya
a. Harta
b. Kesehatan
c. Waktu
17. Semua manusia merugi jika dia tidak mengisi waktunya dengan perbuatan
a. Baik
b. Buruk
c. Tercela
18. jika ditulis dengan huruf latin adalah
a. Walhaqqi
b. Wassabri
c. Wal`asri
19.

a.
b.
c.
20. Al-`Asr artinya
a. Massa (waktu)
b. Indah
c. Rugi
1. Surah Al-`Asr diakhiri dengan lafal
2.
adalah bunyi surah Al-`Asr ayat
3. Amal saleh yaitu berbuat
4. Surah Al-`Asr terletak sebelum surah
5. artinya