Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH : SK.

PERMAS KELAPA

ALAMAT : KG. PERMAS KELAPA, 82300

: PONTIAN, JOHOR

PENILAIAN : OKTOBER

NAMA GURU MATA


MATA PELAJARAN FAUZIAH MOHD NOOR
PELAJARAN:
BAHASA MALAYSIA KELAS: 6

MENDENGAR DAN BERTUTUR MEMBACA MENULIS


1.4.1
1.4.2 2.5.1 3.2.6 3.3.3
NO. MY KID / NO. KAD 1.2.6 TAHAP PENGUASAAN
BIL. NAMA MURID JANTINA 1.4.3 2.2.3 2.4.1 2.5.2 3.2.7 3.3.4 3.7.1
1.3.1 1.5.1
PENGENALAN
1.3.2
1.4.4
1.6.1
1.5.2 DT 2.3.1
2.3.2
2.4.2
2.4.3
2.5.3
2.6.1
B 3.4.1
3.4.2
3.5.2
3.6.1
3.7.2
3.9.1
T KESELURUHAN

1.3.3
1.6.2 2.6.2 3.8.2 3.6.2
1.7.2
1 AHMAD FAHEEM B. MOHD NASIR 040524-01-0039 L 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 AFIQ AIZAT B. SAHARUDDIN 040611-01-0977 L 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5
3 MOHAMMAD FARRIEL HAFIFI B. RANO KARNO 040903-01-0151 L 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
4 MUHAMMAD FIRDAUS B. MD. ESA 040521-01-0041 L 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4
5 SULAIMAN B. SUHAIROL 040716-01-0797 L 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3
6 ADIBAH BINTI KAMARUZAMAN 040313-01-1816 P 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 6 6
7 AMIRAH NABILAH BINTI MOHD HISHAMUDDIN 041212-01-0990 P 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
8 NURANEESYA BT. MOHAMAD HISHAM 040225-01-0020 P 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5
9 NUR HAMIZAH AFIQAH BINTI MOHAMED JAFRI 040523-01-0336 P 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
10 SITI NOOR ZULAIKHA BINTI HAMZAH 041206-01-1436 P 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4
11 SITI NUR SYAFIQAH BT M. JAMALUDDIN 041206-01-0148 P 5 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 3 3
12 NUR SHANAZ NABILLA BT MOHD SHUKUR 041003-01-0214 P 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 6 6


PN. PONNISAH BINTI DAUD
GURU BESAR
SK. PERMAS KELAPA
SK. PERMAS KELAPA
KG. PERMAS KELAPA, 82300
PONTIAN, JOHOR
2016 NOTA : JANGAN PADAM D

BAHASA MALAYSIA #
##
Nama Murid ##
No. MY KID 041003-01-0214 ##
Jantina P ##
Kelas 6 ##
Nama Guru FAUZIAH MOHD NOOR ##
Tarikh Pelaporan 04 JANUARI 2013 ##
##
##

Tahap Penguasaan Keseluruhan


6
#
BAHASA MALAYSIA #
#

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang cemerlang dan konsisten, berupaya mengungkapkan idea dengan jelas, terperinci
Pernyataan Tahap Penguasaan Keseluruhan dan tersusun, menguasai kemahiran berfikir yang kritis, kreatif dan inovatif, berkomunikasi secara efektif dan penuh keyakinan, mengamalkan pembelajaran secara kendiri serta
menjadi model teladan kepada murid yang lain dalam kemahiran bahasa.
#
#
#

MATA PELAJARAN KEMAHIRAN TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1.2.6 1.3.1 1.3.2 1.3.3 4 Memberikan respons dengan betul terhadap jenis ayat dan ragam ayat yang diperdengarkan pada tahap kukuh.
MENDENGAR DAN BERTUTUR

1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat; dan mengemukakan pendapat
4
1.7.2 pada tahap kukuh.
#

Menyampaikan cerita dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah, serta sebutan dan intonasi yang betul pada
1.5.1 1.5.2 4
tahap kukuh.
#

Murid berupaya mempamerkan kebolehan mendengar, memahami dan memberi respons; dan menyampaikan maklumat secara bertatasusila
KESELURUHAN ( DT ) 4
dalam pelbagai situasi pada tahap kukuh.
#

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan sebutan yang betul; serta membaca jenis ayat dan ragam
2.2.3 2.3.1 2.3.2 5
ayat secara mekanis dengan pada tahap terperinci.
#

BAHASA MALAYSIA 2.4.1 2.4.2 2.4.3 5 Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ulasan, rumusan dan keputusan dengan betul pada tahap terperinci.
MEMBACA

2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6.1 2.6.2 4 Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; serta menghaslikan idea baharu pada tahap kukuh.
#

Murid berupaya mempamerkan kebolehan membaca, memahami pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
KESELURUHAN ( B ) 5
betul; serta menaakul dan memindahkan maklumat pada tahap terperinci.
#

Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat secara imlak dengan tepat; mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada
3.2.6 3.2.7 3.4.1 3.4.2 3.8.2 4
tahap kukuh.
#

3.3.3 3.3.4 3.5.2 3.9.1 4 Menulis jawapan secara kritis dan kreatif, mencatat maklumat, membina kerangka dan menulis karangan yang betul pada tahap kukuh.
MENULIS

3.6.1 3.6.2 3.7.1 3.7.2 4 Menulis teks secara kohesi dan koheren; menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif; dan menulis ulasan pada tahap kukuh.
#

Murid berupaya mempamerkan kebolehan menulis dan mengedit untuk menyampaikan maklumat; serta menghasilkan penulisan kreatif dalam
KESELURUHAN ( T ) 6
pelbagai genre dengan menggunakan sistem bahasa yang betul pada tahap sangat terperinci, konsisten dan menjadi model teladan.
#
#
#
#
#
#
#
FAUZIAH MOHD NOOR PN. PONNISAH BINTI DAUD #
GURU MATA PELAJARAN GURU BESAR #
SK. PERMAS KELAPA SK. PERMAS KELAPA #
#
#
DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
TAHAP PENGUASAAN
MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK SATU 1
PERNYATAAN
1 Memberikan respons dengan betul terhadap jenis ayat dan ragam ayat yang diperdengarkan pada tahap sangat terhad.
2 Memberikan respons dengan betul terhadap jenis ayat dan ragam ayat yang diperdengarkan pada tahap terhad.
3 Memberikan respons dengan betul terhadap jenis ayat dan ragam ayat yang diperdengarkan pada tahap sesuai.
4 Memberikan respons dengan betul terhadap jenis ayat dan ragam ayat yang diperdengarkan pada tahap kukuh.
5 Memberikan respons dengan betul terhadap jenis ayat dan ragam ayat yang diperdengarkan pada tahap terperinci.
Memberikan respons dengan betul terhadap jenis ayat dan ragam ayat yang diperdengarkan pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan
6
menjadi model teladan.

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK DUA 2


TAHAP PENGUASAAN
PERNYATAAN
1
Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat; dan mengemukakan pendapat pada
tahap sangat terhad.
2
Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat; dan mengemukakan pendapat pada
tahap terhad.
3
Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat; dan mengemukakan pendapat
pada tahap sesuai.
4
Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat; dan mengemukakan pendapat pada
tahap kukuh.
5
Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat; dan mengemukakan pendapat
pada tahap terperinci.
6
Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat; dan mengemukakan pendapat pada
tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK TIGA 3


TAHAP PENGUASAAN
PERNYATAAN
1
Menyampaikan cerita dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah, serta sebutan dan intonasi yang betul pada
tahap sangat terhad.
2
Menyampaikan cerita dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah, serta sebutan dan intonasi yang betul pada
tahap terhad.
3
Menyampaikan cerita dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah, serta sebutan dan intonasi yang betul pada
tahap sesuai.
4
Menyampaikan cerita dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah, serta sebutan dan intonasi yang betul pada
tahap kukuh.
5
Menyampaikan cerita dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah, serta sebutan dan intonasi yang betul pada
tahap terperinci
6
Menyampaikan cerita dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah, serta sebutan dan intonasi yang betul pada
tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

KESELURUHAN DT 3
TAHAP PENGUASAAN
PERNYATAAN
1
Murid mempamerkan kebolehan mendengar, memahami dan memberi respons;dan menyampaikan maklumat secara bertatasusila dalam pelbagai
situasi pada tahap sangat terhad.
2
Murid mempamerkan kebolehan mendengar, memahami dan memberi respons;dan menyampaikan maklumat secara bertatasusila dalam pelbagai
situasi pada tahap terhad.
3
Murid berupaya mempamerkan kebolehan mendengar, Mendengar, memahami dan memberi respons; dan menyampaikan maklumat secara
bertatasusila dalam pelbagai situasi pada tahap sesuai.
4
Murid berupaya mempamerkan kebolehan mendengar, memahami dan memberi respons; dan menyampaikan maklumat secara bertatasusila dalam
pelbagai situasi pada tahap kukuh.
5
Murid berupaya mempamerkan kebolehan mendengar, memahami dan memberi respons; dan menyampaikan maklumat secara bertatasusila dalam
pelbagai situasi pada tahap terperinci.

6
Murid berupaya mempamerkan kebolehan mendengar, memahami dan memberi respons; dan menyampaikan maklumat secara bertatasusila dalam
pelbagai situasi pada tahap sangat terperinci, konsisten dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK SATU 4


TAHAP PENGUASAAN
PERNYATAAN
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan sebutan yang betul; serta membaca jenis ayat dan ragam ayat
1
secara mekanis dengan betul pada tahap sangat terhad
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan sebutan yang betul; serta membaca jenis ayat dan ragam ayat
2
secara mekanis dengan pada tahap terhad.
3
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan sebutan yang betul; serta membaca jenis ayat dan ragam ayat
secara mekanis dengan pada tahap sesuai.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan sebutan yang betul; serta membaca jenis ayat dan ragam ayat
4
secara mekanis dengan pada tahap kukuh.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan sebutan yang betul; serta membaca jenis ayat dan ragam ayat
5
secara mekanis dengan pada tahap terperinci.

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan sebutan yang betul; serta membaca jenis ayat dan ragam ayat
6
secara mekanis dengan pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK DUA 5


TAHAP PENGUASAAN
PERNYATAAN
1 Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ulasan, rumusan dan keputusan dengan betul pada tahap sangat terhad.

2 Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ulasan, rumusan dan keputusan dengan betul pada tahap terhad.

3 Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ulasan, rumusan dan keputusan dengan betul pada tahap sesuai.

4 Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ulasan, rumusan dan keputusan dengan betul pada tahap kukuh.

5 Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ulasan, rumusan dan keputusan dengan betul pada tahap terperinci.

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ulasan, rumusan dan keputusan dengan betul pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan
6
menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK TIGA 6


TAHAP PENGUASAAN
PERNYATAAN
Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; serta menghaslikan idea baharu pada tahap sangat
1
terhad.
2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; serta menghaslikan idea baharu pada tahap terhad.

3 Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; serta menghaslikan idea baharu pada tahap sesuai.

4 Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; serta menghaslikan idea baharu pada tahap kukuh.

5 Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; serta menghaslikan idea baharu pada tahap terperinci.

6
Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; serta menghaslikan idea baharu pada tahap sangat
terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

KESELURUHAN B 3
TAHAP PENGUASAAN
PERNYATAAN
Murid mempamerkan kebolehan membaca, memahami pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; serta
1
menaakul dan memindahkan maklumat pada tahap sangat terhad.
Murid mempamerkan kebolehan membaca, memahami pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; serta
2
menaakul dan memindahkan maklumat pada tahap terhad.
Murid berupaya mempamerkan kebolehan membaca, memahami pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;
3
serta menaakul dan memindahkan maklumat pada tahap sesuai.
Murid berupaya mempamerkan kebolehan membaca, memahami pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;
4
serta menaakul dan memindahkan maklumat pada tahap kukuh.
Murid berupaya mempamerkan kebolehan membaca, memahami pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;
5
serta menaakul dan memindahkan maklumat pada tahap terperinci.

Murid berupaya mempamerkan kebolehan membaca, memahami pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;
6
serta menaakul dan memindahkan maklumat pada tahap sangat terperinci, konsisten dan menjadi model teladan.

MENULIS KELOMPOK SATU 7


TAHAP PENGUASAAN
PERNYATAAN
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat secara imlak dengan tepat; mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada
1
tahap sangat terhad.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat secara imlak dengan tepat; mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada
2
tahap terhad.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat secara imlak dengan tepat; mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada
3
tahap sesuai.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat secara imlak dengan tepat; mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada
4
tahap kukuh.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat secara imlak dengan tepat; mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada
5
tahap terperinci.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat secara imlak dengan tepat; mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada
6
tahap sangat terperinci, konsisten dan, menjadi model teladan.

MENULIS KELOMPOK DUA 8


TAHAP PENGUASAAN
PERNYATAAN
1 Menulis jawapan secara kritis dan kreatif, mencatat maklumat, membina kerangka dan menulis karangan pada tahap sangat terhad.

2 Menulis jawapan secara kritis dan kreatif, mencatat maklumat, membina kerangka dan menulis karangan pada tahap terhad.

3 Menulis jawapan secara kritis dan kreatif, mencatat maklumat, membina kerangka dan menulis karangan pada tahap sesuai.

4 Menulis jawapan secara kritis dan kreatif, mencatat maklumat, membina kerangka dan menulis karangan yang betul pada tahap kukuh.

5 Menulis jawapan secara kritis dan kreatif, mencatat maklumat, membina kerangka dan menulis karangan pada tahap terperinci.

6
Menulis jawapan secara kritis dan kreatif, mencatat maklumat, membina kerangka dan menulis karangan pada tahap sangat terperinci,
konsisten, dan menjadi model teladan.

MENULIS KELOMPOK TIGA 9


TAHAP PENGUASAAN
PERNYATAAN
1 Menulis teks secara kohesi dan koheren; menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif; dan menulis ulasan pada tahap sangat terhad.

2 Menulis teks secara kohesi dan koheren; menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif; dan menulis ulasan pada tahap terhad.

3 Menulis teks secara kohesi dan koheren; menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif; dan menulis ulasan pada tahap sesuai.

4 Menulis teks secara kohesi dan koheren; menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif; dan menulis ulasan pada tahap kukuh.

5 Menulis teks secara kohesi dan koheren; menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif; dan menulis ulasan pada tahap terperinci.

Menulis teks untuk menyampaikan maklumat secara kohesi dan koheren dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan draf penulisan
6
dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

KESELURUHAN K.MENULIS 3
TAHAP PENGUASAAN
PERNYATAAN
Murid mempamerkan kebolehan menulis dan mengedit untuk menyampaikan maklumat; serta menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre
1
dengan menggunakan sistem bahasa yang betul pada tahap sangat terhad.

Murid mempamerkan kebolehan menulis dan mengedit untuk menyampaikan maklumat; serta menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre
2
dengan menggunakan sistem bahasa yang betul pada tahap terhad.

Murid berupaya mempamerkan kebolehan menulis dan mengedit untuk menyampaikan maklumat; serta menghasilkan penulisan kreatif dalam
3
pelbagai genre dengan menggunakan sistem bahasa yang betul pada tahap sesuai.

Murid berupaya mempamerkan kebolehan menulis dan mengedit untuk menyampaikan maklumat; serta menghasilkan penulisan kreatif dalam
4
pelbagai genre dengan menggunakan sistem bahasa yang betul pada tahap kukuh.

Murid berupaya mempamerkan kebolehan menulis dan mengedit untuk menyampaikan maklumat; serta menghasilkan penulisan kreatif dalam
5
pelbagai genre dengan menggunakan sistem bahasa yang betul pada tahap terperinci.

Murid berupaya mempamerkan kebolehan menulis dan mengedit untuk menyampaikan maklumat; serta menghasilkan penulisan kreatif dalam
6
pelbagai genre dengan menggunakan sistem bahasa yang betul pada tahap sangat terperinci, konsisten dan menjadi model teladan.

KESELURUHAN 10
TAHAP PENGUASAAN

Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sangat lemah, sangat terhad dan memerlukan banyak
1
bimbingan, panduan dan latihan dalam kemahiran bahasa.
Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang lemah, terhad dan memerlukan sedikit bimbingan, panduan, dan
2
latihan dalam kemahiran bahasa.

3
Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sederhana dan berupaya mengungkapkan idea serta
menguasai kemahiran berfikir yang asas tanpa bimbingan dalam kemahiran bahasa.
Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang baik, dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
4 dengan berkesan, berupaya mengungkapkan idea, menguasai kemahiran berfikir yang kritis, dan mengamalkan pembelajaran kendiri secara
minimum dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang tinggi, berupaya mengungkapkan idea dengan jelas
5 dan terperinci, berkomunikasi secara efektif, mengaplikasikan pengetahuan bahasa yang lebih kompleks, menguasai kemahiran berfikir yang kritis,
serta mengamalkan pembelajaran secara kendiri dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang cemerlang dan konsisten, berupaya mengungkapkan
6 idea dengan jelas, terperinci dan tersusun, menguasai kemahiran berfikir yang kritis, kreatif dan inovatif, berkomunikasi secara efektif dan penuh
keyakinan, mengamalkan pembelajaran secara kendiri serta menjadi model teladan kepada murid yang lain dalam kemahiran bahasa.
BAHASA MALAYSIA

1.2.6 1.3.1 1.3.2 1.3.3 MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 1.7.2 MENDENGAR DAN BERTUTUR
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 3 9 0 BIL. MURID 0 0 1 6 5 0

60 60

50 50

40 40

30 30

20 20
9 10 6
10 5
3 1
0 0
TP0 1 TP0 2 TP
03 TP 4 TP 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 12 MURID JUMLAH 12 MURID

1.5.1 1.5.2 MENDENGAR DAN BERTUTUR DT KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 3 4 5 0 BIL. MURID 0 0 1 5 6 0

60 60

50 50

40 40

30 30

20 20

10 5 10 5 6
3 4
1
0 0
TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 12 MURID JUMLAH 12 MURID

2.2.3 2.4.1
2.3.1 2.4.2
2.3.2 MEMBACA 2.4.3 MEMBACA
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 2 2 6 2 BIL. MURID 0 0 1 3 7 1

60 60

50 50

40 40

30 30

20 20

10 6 10 7
2 2 2 3
1 1
0 0
TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

2.5.1 JUMLAH 12 MURID JUMLAH 12 MURID


2.5.2
2.5.3
2.6.1
2.6.2 MEMBACA B KESELURUHAN
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 5 6 1 BIL. MURID 0 0 1 3 7 1

60 60

50 50

40 40

30 30

20 20

10 5 6 10 7
1 3
1 1
0 0
TP0 1 TP0 2 03
TP TP 4 TP 5 TP 6 TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 12 MURID JUMLAH 12 MURID

3.2.6 3.3.3
3.2.7 3.3.4
3.4.1 3.5.2
3.4.2 3.6.1
3.8.2 MENULIS 3.6.2 MENULIS
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 1 7 4 0 BIL. MURID 0 0 1 9 2 0

60 60

50 50

40 40

30 30

20 20

7 9
10 10
4
1 1 2
0 0
TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 12 MURID JUMLAH 12 MURID

3.7.1
3.7.2
3.9.1 MENULIS T KESELURUHAN
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 1 9 2 0 BIL. MURID 0 0 2 6 2 2

60 60

50 50

40 40

30 30

20 20
9
10 10 6
1 2 2 2 2
0 0
TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 12 MURID JUMLAH 12 MURID

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 2 6 2 2

60

50

40

30

20

10 6
2 2 2
0
TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 12 MURID