Anda di halaman 1dari 3

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BI KELAS DAN ISU/ KELEMAHAN PDP CADANGAN PENAMBAHBAIKAN REFLEKSI


L SUBJEK

1 Kelas : 2 Bijak Murid kurang mengusai 1. Menyenaraikan nombor 1 hingga


Subjek: Matematik operasi tambah tolak 100 yang perlu dipelajari oleh
dalam nombor 100 murid.
Jumlah murid: 1
orang 2. Menyediakan buku latih tubi menulis
nombor
3. Ciri-ciri buku: setiap nombor mesti
tilis dengan angka dan tulisan murid
perlu mengeja, secara berulang, dan
perlu mengingat nombor tersebut.
2. Kelas: 5 Bijak Murid tidak mengingati 1. Menyenaraikan kosa kata Bahasa
Subjek: Bahasa dan tidak mengusai kosa Tamil yang perlu dipelajari oleh
Tamil kata dalam Bahasa Tamil murid.
Jumlah murid: 1 2. Menyediakan buku latih tubi kosa
orang kata Bahasa Tamil.
3. Ciri-ciri buku: setiap kosa kata
disertakan dengan gambar dan
murid perlu mengeja, menulis kosa
kata secara berulang, dan perlu
mengingat ejaan dan maksud kosa
kata tersebut.
3. Kelas : 2 Bijak MurId sukar untuk 1. Menyenaraikan asas manusia untuk
Subjek: DST mengingati faktor hidup
pertumbuhan manusia 2. Menyediakan buku latih tubi DST
Jumlah murid: 4
orang

4. Kelas : 5 Bijak MurId menghadapi 1. Mengajar teknik jejari


Subjek: B.Tamil masalah dalam penulisan 2. Menyediakan buku latih tubi
karangan autobiograf karangan.
Jumlah murid: 1
orang 3. Ciri-ciri buku: murid menulis
karangan setiap hari.
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN AKTIVITI PPB GURU

TAHAP KEPERLUAN
BI
CADANGAN AKTIVITI PPB FOKUS PPB
L 1: TIDAK PERLU 2: PERLU 3:
SANGAT PERLU

1 Lawatan Penanda Aras Pengayaan dan peningkatan kompetensi 2

2. Bengkel Pengurusan Fail Peningkatan pengurusan 3

3. Kursus Keperluan Khusus - KBAT Pembangunan kompetensi dan potensi 2


diri

4. Kursus Elektif Pengurusan Pengukuhan kompetensi 2


database

5. Kursus Elektif multimedia Pengukuhan kompetensi 2

6. Kursus Keperluan Khusus Kursus Pembangunan kompetensi dan potensi


3
Semakan Kertas Jawapan diri

7. Lawatan Penanda Aras Amalan


Terbaik Pdp /Kepimpinan Pengayaan dan peningkatan kompetensi 3
Instruksional

8. PLC : perbincangan ilmiah dengan Pengukuhan kompetensi 3


sekolah berdekatan/ komuniti
online