Anda di halaman 1dari 2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN

PENILAIAN KOMPETENSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2016
PENILAIAN : PERTAMA / AKHIR
GRED
NAMA PYD NURUL SHANIZA BINTI KHAIRUDIN DG 41
JAWATAN
NO.K.P. 910204-08-5548
TEMPAT
JANTINA PEREMPUAN SK TAMAN MUHIBBA
BERTUGAS
JAWATAN PPPS

PENILAIAN PENILAIAN MELEBIHI


BIL BIDANG TUGAS NO SASARAN KERJA PERTAMA AKHIR SASARAN
C
Semua murid kelas 1 Ibnu Khaldun mendapat
sekurang-kurang gred A dan B dalam peperiksaan
1.1 80% 100% 20%
bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Pemahaman
dan Penulisan
Semua murid kelas 3 Ibnu Sina mendapat
sekurang-kurang gred D dalam peperiksaan
1.2 50% 70% 20%
dalam matapelajaran Bahasa Inggeris
KURIKULUM
Pemahaman dan Penulisan.
30 orang murid kelas 1 Ibnu Khaldun menguasai
1.3 semua konstruk dalam saringan linus Bahasa 90% 100% 10%
1. Melayu
18 orang murid kelas 3 Ibnu Sina menguasai
1.4 semua konstruk dalam saringan linus Bahasa 80% 100% 20%
Melayu.
Mencapai 90% kehadiran murid dalam aktiviti
2.1 80% 100% 20%
sukan Sofbol (1M1S)
KOKURIKULUM Menghantar pasukan Sofbol ke peringkat daerah
2.2 50% 80% 30%
dan mencapai kedudukan terbaik.
2. Mencapai kedudukan terbaik dalam pasukan
2.3 50% 70% 20%
Rumah Pluto dalam kejohanan peringkat sekolah.
Penglibatan 100% keahlian Bulan Sabit Merah
2.4 70% 100% 30%
dalam aktiviti sekolah.
Peningkatkan 100% kehadiran murid 1 Ibnu
3.1 90% 100% 10%
Khaldun.
Hal Ehwal Murid
Mencapai 100% pengemaskinian data maklumat
3.2 80% 100% 20%
3. dalam APDM.
Mncapai kedudukan 3 terbaik dalam
3.3 60% 90% 30%
pertandingan keceriaan kelas.
Mematuhi 100% prosedur kualiti bagi
Tugas Sampingan 4.1 80% 100% 20%
4. pengurusan perlaksanaan LINUS Bahasa Melayu.
Melibatkan 100% kehadiran dalam aktiviti anjuran
4.2 90% 100% 10%
sekolah.
Melibatkan diri dalam program LINUS iaitu
membuat kelas tambahan bagi murid-murid linus
4.3 80% 100% 20%
semasa waktu kokurikulum setiap hari sabtu dua
kali sebulan.
4.4 Menjadi bendahari BPGK bagi tahun 2016/2017 90% 100% 10%
BILANGAN SASARAN YANG DINILAI 15 15 15
JUMLAH MARKAH 1200 1410 290
PENCAPAIAN 80 94 19.3
SKOR

PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR


PP1 LAMPIRAN 1
PP2
PYD