Anda di halaman 1dari 3

1. Bilangan berikut yang merupakan bilangan irasional adalah..............

9
A. 2 D. 4

B. 4 E. 0,25

2
C. 3

2. Bilangan berikut yang merupakan bilangan komposif adalah.............


A. 2 D. 5
B. 3 E. 7
C. 4
3. Bilangan i = 1 disebut bilangan................
A. Kompleks D. imajiner
B. Komposit E. irasional
C. Rasional
16 1
2
4. 5 + 3 3 = ....................

65 1
2
A. 18 D. 8 .
68 7
2
B. 15 E. 24
6
C. 15

5. Nilai x yang memenuhi 3 27 x+2 = 243


x+1
adalah....
3 4
A. 4 D. 3
3 9
B. 4 E. 16

4
C. 3
1
=64 x1
6. Nilai x yang memenuhi 16 2 x+1 adalah.....

1
A. 7 D. 5

B. 2 E. 7
C. 3
x+ 3 1 42 x
7. Nilai x yang memenuhi (16) =( ) adalah....
64
2
A. 3 D. 3

3
B. 2 E. 2
9
C. 2

8. Nilai dari 5 483 12 + 3 adalah........


A. 3 D. -15 3

B. 14 3 E. - 3
C. 15 3
1 1
9. Jika (4,25:1 2
(
1 :1,5
3 ) = x,nilai x adalah............

4 14
A. 1 7 D. 1 27

4 14
2
B. 2 17 E. 27
14
C. 2 17

1 1 1
+
10. 5log 25 + 4log 64 3
log 27 - 2log 16 =........................

A. 11 D. -13
B. 12 E. -11
C. 12
11. Jika log 2 = 0,301 dan log 6 = 0,778,nilai log 48 adalah.............
A. 1,681 D. 1,822
B. 1,826 E. 1,986
C. 1,268
12. 200 - 5 25 + 3 50 =........

A. 25 5 D.35 2 + 25
B. 25 2 25 E. 5 + 5

C. 35 2 25
5
13. 5+ 3 ekuivalen dengan...................
1
A. 15 D.5 5
2
5 1
15 5
B. 2 2 E. 5 + 5

1 1
15
C. 2 2

14. Nilai dari log 250 + log 4 log 10 adalah.................


A. -2 D. 1
B. -1 E. 2
1
C. 2