Anda di halaman 1dari 1

Persembahan Muzik yang Istimewa (m/s 98) Persembahan Muzik yang Istimewa (m/s 98)

Isikan maklumat alat muzik yang terdapat dalam petikan. Isikan maklumat alat muzik yang terdapat dalam petikan.
Alat muzik Huraian Alat muzik Huraian
Seruling Hidung Seruling Hidung

Serunai Batang Padi Serunai Batang Padi

Serunai Daun Kelapa Serunai Daun Kelapa

Kisah Penggesek Erh-hu (m/s 99) Kisah Penggesek Erh-hu (m/s 99)
Jawab soalan. Jawab soalan.
1. Siapakah Encik Gan? 1. Siapakah Encik Gan?
2. Apakah yang dilakukan oleh rakan-rakan Gan? 2. Apakah yang dilakukan oleh rakan-rakan Gan?
3. Wajarkah tindakan mereka? Jelaskan. 3. Wajarkah tindakan mereka? Jelaskan.
4. Mengapakah Gan tidak menyimpan perasaan marah terhadp 4. Mengapakah Gan tidak menyimpan perasaan marah terhadp
gurunya? gurunya?
5. Bagaimanakah alat muzik tradisional seperti erh-hu dapat 5. Bagaimanakah alat muzik tradisional seperti erh-hu dapat
dipopularkan di negara kita? dipopularkan di negara kita?