Anda di halaman 1dari 2

1 MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN VOKASIONAL (MASAKAN) SELASA

MASA 9.00 - 9.30 & 10.00 - 1.00

KELAS 3A & 5A

TAJUK 1.0 PEMBUATAN PASTRI

S.K 1.1,1 Amalan keselamatan , kesihatan dan kebersihan

S.P 1.7 Mengenal pasti kelas dan punca - punca kebakaran.

S.PRESTASI Diakhir pembelajaran murid boleh menyatakan kelas dan punca - punca kebakaran

AKTIVITI
BIL AKTIVITI
1. Penerangan guru.

2. Tugasan berkumpulan

3. Murid menyediakan jadual

4. Pembentangan
1 MATA PELAJARAN : SAINS RABU
MASA 5. Latihan.
10.00 - 11.00
2
KBAT SUBJECT :Memahami,
ENGLISH Mengkategorikan. WEDNESDAY
KELAS 3A
1
TIME SUBJECT :11.30
ENGLISH- 12.30 THURSDAY
2
BBM
TAJUK MATA PELAJARAN
Kadbod MANUSIA
1.0 dan : SAINS
Marker KHAMIS
TIME 10.00
5A - 11.00
MASA
CLASS 11.30 - 12.30
NILAI
S.K
KELAS MURNI Memberi
1.1
2B salam, Kerjasama
Tumbesaran Manusia.
CLASS 3A
2.0 Family Day
TOPIC
TAJUK 1.0 MANUSIA
S.P
REFLEKSI 1.1.1Family
2.0 Menyatakan
Day peringkat tumbesaran manusia
S.K
TOPIC
CONTENT 5.1.1 1.1.1
2.0 ReadingMengenal
Skill bahagian tubuh badan manusia.
Kehadiran
STNDRD : /11 2.1
OBJEKTIF 5.1.2
5.1.4 2.0 Read
3.2 informative
Diakhir
Reading text to widen
pembelajaran
Skill muridexperiences in daily lives
boleh mengenalpasti proses tumbesaran manusia
CONTENT
S.P 1.2.1 Murid boleh memberi respon pada perkara berkaitan tubuh badan.
STNDRD 5.1.5 2.1 Read informative text to widen experiences in daily lives
LEARNING5.1.3 2.1.1 Read and Identify main idea
AKTIVITI
1
STNDRDBIL
MATA 1.2.2(simple
PELAJARAN :Menama
articles) dan menerangkan
KEMAHIRAN VOKASIONAL fungsi
(MASAKAN) anggota deria
AKTIVITI JUMAAT
LEARNING 5.1.6 2.1.1 Read and Identify main idea
1. Penerangan guru.
S.Prestasi
STNDRD
MASA 10.00 -would
12..00
(simple
Membolehkan
Pupils articles)
be murid
able to read /identify words and information in linear and non linear text with
OBJECTIVE
2. Guru menyenaraikan peringkat tumbesaran manusia
guidance
KELAS 3A & 5A
Pupils would be able to read /identify words and information in linear and non linear text with
AKTIVITI
STNDRD PER
3. guidance
Murid menyatakan dan menyenaraikan ciri - ciri manusia
BIL
ACTIVITIES 1.0 PEMBUATAN PASTRI AKTIVITI
TAJUK
1.
4.
ACTIVITIES Penerangan
Murid melakarguru. carta perkembangan manusiaACTIVITIES
BIL 1.1,1 Amalan keselamatan
S.K 2. Guru menayangkan carta ,tubuh
kesihatan
badandanmanusia.
kebersihan
1.
BIL Read and recognize words ACTIVITIES
3.
5. Murid menyatakan dan menyenaraaikan anggota tubuh badan
Perbincangan dan soal jawab.
S.P 1.2 Menyediakan jadual tugasan
4.
1.
2. Murid
Read
Read melabel
and
and recognizebahagian
understand words anggota
phrases manusia.in linear text
and sentences
KBAT Memahami, Menyenarai.
5. Perbincangan
Diakhir pembelajarandan soal
muridjawab.
boleh membina dan memahami
S.PRESTASI
2. Read and understand phrases and sentences in linear text jadual tugasan
BBM 3.
KBAT Workkerja.
in pair
Memahami,
Buku Menyenarai.
BBM 4.
AKTIVITI
3. Buku
Work kerja.
in pair
Discussion
NILAI
NILAIMURNI
MURNI Memberi
Memberi salam,
salam,Menumpukan
Menumpukan perhatian.
perhatian.AKTIVITI
BIL
4. Discussion
HOT
REFLEKSI
REFLEKSI Understanding
1. Penerangan guru.
Kehadiran
HOT
1 : /4
MATA PELAJARAN
Understanding
TEACHING
Kehadiran AID
: /6 Magazine: KEMAHIRAN VOKASIONAL (MASAKAN) ISNIN
MASA
2 2. Tugasan
8.00 - 9.30berkumpulan
MATA PELAJARAN : ENGLISH MONDAY
TEACHING
KELAS
MORAL VALUE AID Magazine
3A
Love& 5A
and Respect
TIME 12.00 - 1.00
TAJUK 3. Murid menyediakan
PEMBUATAN PASTRI jadual
MORAL VALUE
CLASS Love and Respect
1B
S.KANDUNGAN
REFLECTION 1.1,1 Amalan keselamatan , kesihatan dan kebersihan
TOPIC 4. Pembentangan
2.0 Parts of the body
Attendance
REFLECTION : /5
CONT
S.PEMB5. 2.1
1.7 Read informative texts to widen their experiences in daily livess
Latihan.Mengenal pasti kelas dan punca - punca kebakaran.
STANDRD
Attendance : /5
LEARNING
S.PRESTASI
KBAT 2.1.1
Diakhir
Memahami,Read and understand
pembelajaran murid
Mengkategorikan. simple
bolehwords / simple phrases
menyatakan kelas dan punca - punca kebakaran
STNRD
BBM
AKTIVITI
PERF STNRD Kadbod
Pupils are dan Marker
able to identify and read the given words coorectly
ACTIVITIES
BIL AKTIVITI
NILAI MURNI
BIL
1. Memberi
Penerangan salam, Kerjasama
guru. ACTIVITIES
2.
1. Guru menyenaraikan
Teacher explanation dan melakar organ perkumuhan manusia.
REFLEKSI
3.
2. Murid menyatakan
Recognize the words dan menyenaraikan organ perkumuhan manusia.
4. : /11
3.
Kehadiran Murid melakar organ perkumuhan manusia.
Pronounciation
5.
4. Perbincangan dan soal jawab.
Writing
KBAT Memahami, Menyenarai.
Recognizing
BBM Buku kerja.
Worksheet
NILAI MURNI Memberi salam, Menumpukan perhatian.
Respect
REFLEKSI
Kehadiran : /7
/6
3 MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI ISNIN
MASA 12.00 - 1.00
KELAS 1B
TAJUK 1.0 Mengurus Diri
S.KANDUNGAN 1.1.8 Amalan gaya hidup sihat
1.8.1 Menyenaraikan pemakanan yang sihat
S.PEMB
1.8.2 Menyenaraikan aktiviti riadah yang selamat
S.PRESTASI Membolehkan murid mengamalkan pemakanan yang sihat dan gaya hidup sihat.
AKTIVITI
BIL AKTIVITI
1. Penerangan guru
2. Tayangan Video you tube
3. Perbincangan dan soal jawab
4. Amali dan latihan.
KBAT Memahami
BBM Lembaran kerja
NILAI MURNI Kebersihan, Kesyukuran
REFLEKSI
Kehadiran : /7