Anda di halaman 1dari 16

3758/2

1. Rajah 1 adalah maklumat tentang Uncle Wong dan isterinya

AUNTIE
UNCLE SALLY
WONG
Berumur 65
Berumur 68 tahun
tahun Pesara kerani
Pesara guru Berat badan
Berat badan

RAJAH 1

Berdasarkan maklumat itu ,

a. Terangkan faktor yang mempengaruhi keperluan nutrien Uncle Wong dan isterinya

( 9 markah )

b Nyatakan 3 nutrien yang diperlukan oleh Uncle Wong dan isterinya serta fungsinya

NUTRIEN FUNGSI

( 6 markah )

3758/2 1
3758/2

a.

Faktor Keterangan

b.

NUTRIEN FUNGSI

3758/2 2
3758/2

2 . Rajah 2 menunjukkan sekumpulan pekerja sebuah syarikat sedang mendengar taklimat


dari ketua mereka. Setelah selesai taklimat, mereka tidak dapat memahami apa yang
disampaikan oleh ketua mereka.

8.00 PAGI 12.00 TENGAHARI

RAJAH 2

Berdasarkan maklumat di atas

i Terangkan halangan komunikasi antara mereka yang menyebabkan perkara itu


berlaku.

[ 10 markah ]

Ii Nyatakan lima fungsi komunikasi.

[ 5 markah ]

3758/2 3
3758/2

(a ) Halangan komunikasi

Jenis halangan Keterangan

(b ) Fungsi komunikasi

II

III

IV

V ...

Bahagian B

[ 15 markah ]

Jawab satu soalan sahaja

3758/2 4
3758/2

3 Zakira berumur 40 tahun dan keperluan tenaga hariannya ialah sebanyak 7949.6 kJ.

Jadual 1 merupakan sajian makan malam yang diambilnya.

Jumlah nutrien setiap 100g bahagian yang boleh


Menu dan Porsi % E.P. dimakan

Protein Lemak Karbohidrat

Nasi Putih
100 2.3 g 0.1 g 30.0 g
(200 g)

Kari Ayam
75 22.4 g 19.9 g 3.6 g
(150 g)

JADUAL 1

(a) Berdasarkan jadual 1, hitungkan jumlah nilai tenaga dalam kilojoule.


Bundarkan jawapan anda kepada dua tempat perpuluhan.
[ 11 markah ]

(b) Hitung perbezaan nilai tenaga yang diambil berbanding dengan keperluannya.

[ 2 markah ]

(c) Cadangkan 2 jenis makanan yang sesuai supaya hidangan di atas seimbang.

[ 2 markah ]

(a) Pengiraan nilai tenaga

3758/2 5
3758/2

(b)

3758/2 6
3758/2

(c) Dua jenis makanan:

i).....................................................................................................

ii) ...................................................................................................

4 Rajah 3 menunjukkan sepasang pakaian seragam dan sebahagian bahan


yang di gunakan, jadual 2 menunjukkan senarai bahan, kuantiti dan kos
seunit untuk bahan lain bagi membuat pakaian itu.

Fabrik Putih( 1.5m) Butang ( 5 biji)

(RM 6.80/meter) (RM 0.20/biji Fabrik


biru (1.5m)

3758/2 7
3758/2

Fabrik biru (1.5m)

(RM 8.00 /meter)

Pandangan Hadapan

RAJAH 3

Bil Bahan Kuantiti Kos seunit

1 Pengeras pinggang meter 0.60/meter

2 Lapik dalam meter 1.60/meter

3 Zip 20 cm 1 keping 0.80/keeping

4 Cangkuk dan palang Sepasang 0.10/pasang

5 Benang putih buku 0.80/buku

6 Benang biru buku 0.80/buku

Kos upah RM 30.00

Kos sampingan RM 2.00

JADUAL 2

Hitungkan

a) Kos bahan bagi sepasang pakaian itu. [ 10 markah ]


b) Kos bahan untuk membuat 15 pasang pakaian [ 1
markah ]
c) Kos untuk membuat 15 pasang pakaian. [ 4 markah ]

(a) Kos bahan

3758/2 8
3758/2

b) Kos bahan untuk 15 pasang

c)Kos untuk menghasilkan 15 pasang

3758/2 9
3758/2

Bahagian C

[ 15 markah ]

Jawab satu soalan sahaja

5. Rajah di bawah adalah maklumat tentang Kitaran hidup keluarga Encik Amin

Amin berumur 40
tahun En. Amin berumur
Amin berumur 25
tahun..isteri 23 Isteri berumur 3 8 60 tahunisteri 58
tahun tahun

Peringkat X Peringkat Y Peringkat Z

RAJAH 4

Berdasarkan maklumat tersebut

3758/2 10
3758/2

i Apakah peringkat kitaran hidup di Y

( 1 markah )

ii Terangkan ciri keluarga En. Amin di peringkat Y

( 6 markah )

iii Huraikan masalah yang sering dihadapi keluarganya di peringkat itu

( 8 markah )

ii Ciri keluarga peringkat Y.

Ciri

3758/2 11
3758/2

iii Masalah yang sering dihadapi

3758/2 12
3758/2

6. Rajah 5 di bawah adalah sehelai skirt

RAJAH 5

(a) Huraikan proses menjahit bahagian yang bertanda X di atas .

. [9 markah ]

3758/2 13
3758/2

(b) Senaraikan tiga ciri proses itu yang dijahit dengan kemas

[3 markah ]

(c) Nyatakan tiga proses jahitan lain yang terdapat pada pakaian itu

[3 markah ]

(a) Proses menjahit

LANGKAH GAMBARAJAH

3758/2 14
3758/2

( 9 markah)

(b) Tiga ciri proses yang dijahit dengan kemas

i)..

ii) .

iii).

( 3 markah)

(c) Tiga proses jahitan lain yang terdapat pada pakaian tersebut

i).

ii)

iii)

( 3 markah)
3758/2 15
3758/2

KERTAS SOALAN TAMAT

3758/2 16