Anda di halaman 1dari 10

SK Padang Lebar

72200 Batu Kikir, NSDK

PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR


SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG LEBAR

2017
RASIONAL

Berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitupendidikan di Malaysia adalah satu


usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelik, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adala
untuki melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap kerharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan Negara. Berdasarkan FPK, Program Kecemerlangan UPSR
dijadikan medium bagi melakar kejayaan untuk anak-anak didik SK. Padang Lebar pada
tahun ini. Kejayaan akademik merupakan tulang belakang inspirasi kehidupan insan.

Justeru pihak sekolah ingin membudayakan kecemerlangan dalam aspek pendidikan


merupakan satu usaha murni yang berterusan ke arah penambahbaikan dalam semua kerja
dan sentiasa mengutamakan kualiti pengajaran serta berusaha meningkatkan kecekapan dan
keterapilan melalui aktiviti-aktiviti perkembangan insan yang menyeluruh yang bermatlamat
ke arah pendidikan seumur hidup.

OBJEKTIF

Memastikan semua murid berjaya mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan UPSR

Murid-murid terdiri daripada pelbagai kecerdasan oleh itu pendekatan yang


disampaikan berbeza mengikut tahap penerimaan seseorang individu.

Setiap murid diberi peluang yang sama untuk menonjolkan kebolohan dan potensi diri
yang dimiliki.

SASARAN

15 orang murid Tahun 6

PENGISIAN PROGRAM

Terdiri daripada 4 komponen iaitu:

i. Akademik

ii. Kerohanian
iii. Emosi

iv. Jasmani

i. Akademik
Kelas tambahan harian & cuti sekolah
Latih tubi
Kelas insentif

ii. Kerohanian
PAFA temanku
Kem Bestari Solat
Bacaan Yassin
Solat Hajat

iii. Jasmani
Setiap murid berpeluang menonjolkan bakat
Berkebolehan, aktif serta mampu bersaing
Dorongan, motivasi dan latihan.

iv. Emosi / Motivasi


Persediaan awal menghadapi UPSR/ Kemahiran Belajar Cara Belajar
Perjumpaan/ dialog prestasi ibubapa bersama guru
Teknik menjawab soalan
Kem motivasi

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR

1. Menyampaikan cadangan dalam mesyuarat AJK Tahun 6 untuk persetujuan

2. Mengemukakan kertas cadangan program kecemerlangan UPSR

3. Menubuhkan jawatankuasa bertindak melaksanakan program

4. Menganjurkan sesi pertemuan dan dialog prestasi dengan ibubapa/penjaga murid Tahun6

5. Mengadakan kelas bimbingan bermula Februari 2017.

6. Menganjurkan program guru pendamping individu bagi setiap murid (mentor mentee)

7. Mengadakan program motivasi bertujuan memberi kesedaran kepada murid.


8. Mengadakan program Teknik menjawab soalan (TMS) bagi memberi pendedahan kepada
cara memahami serta menjawab soalan mengikut skema.

9. Memberi ganjaran kepada murid-murid yang menunjukkan peningkatan prestasi.

10. Pemantauan dari semasa ke semasa oleh jawatankuasa pelaksanaan (Guru Besar, PK
Kurikulum dan Penyelaras program)

AHLI JAWATANKUASA PROGRAM

Pengerusi : En. Azmi Bin Alias ( Guru Besar)

Naib Pengerusi 1 : En. Shahrulzin Bin Ismail (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 2 : En. Ramlan Bin Ruspan (PK HEM)

Naib Pengerusi 3 : Pn Maznah Bt Ibrahim (GPK Kokurikulum)

Penyelaras / Setiausaha: Pn. Nik Nur Fakhira Binti Nik Mohamad Salleh

Bendahari : Pn. Fozidah Bt Yaakob

AJK : Pn. Siti Munira Bt Zainol

Pn. Juliana Bt Ishak

Pn. Siti Aishah Bt Latip

Pn. Zarina Bt Md Zain

En. Jumang Adha Bin Zahari

VISI

Ke arah meningkatkan bilangan 6A dan A, juga memaksimumkan peratus lulus bagi semua
subjek UPSR.

MISI

i. Pembelajaran dan pengajaran yang berkesan di dalam bilik darjah.

ii. Mengadakan kelas tambahan oleh guru

iii. Menyediakan bahan yang sesuai dan menarik

iv. Memastikan murid sentiasa bersedia dan berminat untuk belajar

v. Memberikan pengalaman belajar dan menjawab soalan yang terbaik melalui program
PECUT.
SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG LEBAR

PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK UPSR 2017

BI AKTIVITI CADANGAN SASARAN TINDAKAN


L TEMPOH /
TARIKH
PELAKSANA
AN

1. Mesyuarat AJK Januari Guru Besar, Gpk- Setiausaha


Kecemerlangan Gpk
UPSR 2016
Guru Tahun 6,
Guru Bimbingan,
Ketua Panitia

2. Perjumpaan Tiga Januari Ibubapa dan Gpk


Penjuru murid Tahun 6 Pentadbiran &
Setiausaha
(Ibubapa bersama
pentadbir sekolah
dan guru Tahun 6)

3. Program Kelas Februari - Murid Tahun 6 Gpk


Bimbingan September Pentadbiran &
Setiausaha
- Jadual waktu
- Jadual
Guru Subjek
kehadiran
UPSR

4. Program Kelas Mac Murid Tahun 6 Guru Subjek


Bimbingan Masa UPSR
Mei - Jun
Cuti Penggal

- Pertengahan
Penggal Satu
- Pertengahan
Penggal Dua

5. Program Kongsi Info Januari - Murid Tahun 1- 6 Setiausaha


A+ November
Guru Bertugas
Mingguan

6. Program Dekat di Januari Murid Tahun 6 Semua guru


Hatiku (mentor- November
mentee)

7. Program Sokongan Februari Murid Tahun 6 Guru Subjek


Embun Pagi September UPSR

(7.10 pagi
7.30 pagi)

8. Program Streaming Jun - Murid Tahun 6 Guru Subjek


Group September UPSR

9. Bengkel Teknik April - Julai Murid Tahun 6 GPK


Menjawab Soalan Pentadbiran,
UPSR Setiausaha &
Ketua Panitia

10. Program Timba Tambah Mac- Ogos Murid Tahun 6 GPK


Ilmu A+ Berpusat Pentadbiran
Setiausaha

11. Kem Motivasi dan Mei Murid Tahun 6 GPK


Keyakinan Diri Pentadbiran,
Setiausaha,
Guru
Bimbingan dan
Kaunseling &
Guru Agama

12. Majlis Solat Hajat Jun Murid Tahun 6 GPK


dan Keberkatan Pentadbiran,
Ilmu Setiausaha &
Guru Agama

1. Mesyuarat Jawatankuasa Kecemerlangan UPSR

Mesyuarat diadakan bagi membincangkan program program UPSR


pada tahun 2017 dan juga isu isu yang timbul sepanjang tahun
berkaitan dengan murid calon UPSR.

2. Perjumpaan 3 Penjuru

Perjumpaan diadakan bagi memberi peluang kepada guru subjek


UPSR, pentadbir untuk berinteraksi dengan para penjaga murid
Tahun 6. Perjumpaan 3 Penjuru Kali Pertama adalah bertujuan untuk
menerangkan program sepanjang tahun dan juga penetapan target
UPSR bagi setiap murid.

3. Program kelas Bimbingan

Pengukuhan dan pengayaan murid adalah diberikan dalam program ini yang diadakan
pada waktu harian (petang), cuti pertengahan penggal dan cuti penggal.

4. Program Kongsi Info A+

Program ini diselitkan di dalam perhimpunan mingguan atau


perhimpunan pagi dan akan dikendalikan oleh semua guru bertugas
mingguan. Guru bertugas mingguan perlu memberikan info dan tips
untuk mencapai A dalam subjek tertentu atau secara umu.

5. Program Dekat di hatiku

Setiap murid akan mempunyai mentor dari kalangan guru-guru secara indiviu.

Mentor akan memberi bimbingan dari aspek pengurusan waktu dengan berbincang
dan menyediakan jadual waktu belajar di rumah.

Mentor juga akan memberikan tips dan bantuan yang berkaitan dengan pengurusan
diri, emosi dan sahsiah.
6. Program Sokongan Embun Pagi

Program ini dirangka khas untuk membantu murid dalam mata pelajaran Matematik,
Bahasa Inggeris dan Sains.

Perlaksanaan program ini ialah murid akan menyelesaikan masalah setiap pagi
sebelum masuk kelas ( di kelas Tahun 6)

7. Program Streaming Group

Mengenal pasti kebolehan murid sama ada cemerlang, sederhana dan lemah.

Murid dibahagikan kepada kumpulan progresif (cemerlang dan sederhana) dan


proaktif ( lemah + GALUS)

Murid-murid akan memulakan program ini bermula semester kedua (Jun- September)

Setiap guru mata pelajaran akan merekod setiap pencapaian murid serta membantu
murid untuk lulus bagi murid GALUS dan mencapai 6A bagi murid sederhana dan
cemerlang.

Semua guru menggarap teknik berkesan bagi setiap murid dalam kelas kepada murid
yang telah diagihkan sama ada nota, latihan dan bimbingan.

8. Bengkel Teknik Menjawab soalan UPSR

Program ini akan diadakan sepanjang tempoh bulan April hingga


Julai. Ia bertujuan bagi memberi pendedahan kepada murid murid
Tahun 6 cara dan teknik menjawab soalan UPSR. Jurulatih Utama
atau Guru yang berpengalaman akan dijemput untuk memberikan
bengkel tersebut.

9. Program Timba Tambah Ilmu A+ Berpusat

Murid akan dihantar menghadiri program / kem kecemerlangan sama ada di


peringkat zon daerah mahupun negeri.

Ini bagi memberi peluang kepada murid menimba dan menambah ilmu serta
pengalaman di samping meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan keyakinan diri.

Guru-guru akan mengiringi murid sepanjang program/ aktiviti dijalankan di samping


keperluan makan minum dan kebajikan murid dijaga dengan sangat baik.

10. Kem Motivasi dan Keyakinan Diri


Program ini akan diadakan bagi meningkatkan motivasi dan
keyakinan diri murid Tahun 6. Guru Bimbingan dan Kaunseling akan
mengendalikan program ini bersama dengan Guru Agama.

11. Majlis Solat Hajat dan Keberkatan Ilmu

Majlis Solat Hajat dan Keberkatan Ilmu akan diadakan pada bulan
0gos, beberapa minggu sebelum peperiksaan UPSR. Majlis ini
bertujuan untuk solat hajat bagi mempermudahkan dan juga
kelancaran sepanjang berlangsungnya peperiksaan UPSR dan juga
memohon keberkatan ilmu daripada semua guru yang mengajar
Tahun 6.

PENUTUP

Diharapkan dengan adanya perancangan dan pelaksanaan program Kecemerlangan UPSR ini,
motivasi murid dan keputusan peperiksaan UPSR 2017 akan mencapai sasaran yang
ditetapkan. Di samping guru-guru juga dapat melaksanakan proses PdP dengan lebih
berfokus.

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

. .

(NIK NUR FAKHIRA) (SHAHRULZIN B. ISMAIL) (AZMI BIN ALIAS)


Penyelaras Program Penolong Kanan Pentadbiran Guru Besar Cemerlang
Kecemerlangan UPSR SK Padang Lebar. SK Padang Lebar.
SK Padang Lebar.