Anda di halaman 1dari 16

PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA

942/2
PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA STPM 2017
PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA
GEOGRAFI
PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA
KERTAS 2
PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA
( Dua Jam)
PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK NEGERI KEDAH


GEOGRAFI STPM 2017

SKEMA PEMARKAHAN

Kertas soalan ini terdiri daripada 13 halaman bercetak.


Modul Latihan Panitia Geografi 2017.

STPM 942/2 [Lihat


sebelah
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*

BAHAGIAN A : ALAM SEKITAR FIZIKAL


1
[ 40 markah ]

Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3.

1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan keberkesanan kerpasan? [3]


Merujuk kepada perbezaan kerpasan dengan sejatan.(1m) Sekiranya
kerpasan melebihi sejatan dikatakan keberkesanan kerpasan adalah
tinggi /positif (1m) dan sekiranya sejatan melebihi kerpasan dikatakan
keberkesanan kerpasan adalah rendah /negatif. (1m)

(b) Huraikan faktor yang mempengaruhi keberkesanan kerpasan ? [4]

Faktor Keberkesanan kerpasan tinggi Keberkesanan kerpasan


rendah
B1 Keamatan hujan hujan lebat membawa lembapan Hujan kurang lebat / renyai-
yang tinggi menyebabkan renyai- lembapan udara
peratus wap air di udara sentiasa rendah sejatan melebihi
tinggi. Pada masa yang sama kerpasan
proses sejatan adalah rendah -
kerpasan melebihi sejatan
B2 Kekerapan hujan hujan yang kerap berlaku hujan berkala ( spt kawasan
(contoh kawasan Khatulistiwa ) gurun panas ) wap air di
menyebabkan wap air di udara udara sentiasa rendah
sentiasa tinggi - kerpasan ( udara kering ) sejatan
melebihi sejatan. melebihi kerpasan
B3 Jangka masa Hujan turun dalam jangka masa hujan turun dalam jangka
( tempoh ) hujan panjang peratus wap air di masa singkat wap air di
udara sentiasa tinggi. - kerpasan udara sentiasa rendah
melebihi sejatan. ( udara kering ) sejatan
melebihi kerpasan .
B4 Musim Musim tengkujuh / peralihan Musim kemarau hujan
monsun di kawasan tropika berkurangan wap air di
lembap, membawa hujan yang udara sentiasa rendah
banyak dan lebat . peratus wap ( udara kering ) -sejatan
air di udara sentiasa tinggi. melebihi kerpasan .
-kerpasan melebihi sejatan.
B5 Liputan kawasan hujan turun di kawasan yang Hujan turun di kawasan yang
luas / secara menyeluruh sempit / satu dua tempat
peratus wap air di udara sentiasa wap air di udara tingg di
tinggi di kawasan yang luas. kawasan yang sempit -
- keberkesanan kerpasan adalah kawasan lain yang lebih luas
tinggi . ( udara kering ).
-keberkesanan hujan adalah
rendah.

Mana-mana 2 isi x 2 markah = 4 markah ( huraian isi calon perlu ada perbandingan )

(c) Jelaskan pengaruh kurangan air terhadap aktiviti manusia [4]

2
Isi Kesan/ positif Kesan negatif
C1 Kurangan air / Aktiviti pertanian; Aktiviti pertanian;
kemarau aktiviti membajak kering -aktiviti menanam padi terjejas
sawah padi berjalan lancar. kerana ir tidak mencukupi
Tapak sawah dapat diratakan. tanah kering kontang /
-Aktiviti menuai hasil pertanian merekah - hasil berkurangan.
seperti padi berjalan lancar.
Buah padi kering senang
tanggal dari jerami. Wap basah
kurang harga padi tinggi
petani untung.
C2 Kurangan air / Aktiviti penternakan ikan - Kerja- aktiviti penternakan ikan
kemarau kerja membaik pulih / dalam sangkar / akuakultur
menyenggara kolam di daratan terjejas .
dapat dijalankan dengan lancar. - kolam kering kontang ikan
tidak dapat hidup.
C3 Kurangan air / Aktiviti pembalakan - aktiviti Kemarau berpanjangan
kemarau pembalakan dapat dijalankan hutan boleh terbakar secara
dengan lancar. Kerja-kerja semula jadi aktiviti
menebang pokok di hutan pembalakan terjejas.
lancar. Jalan balak kering
memudahkan kerja-kerja
mengangkut balak keluar dari
kawasan pedalaman ke kilang
untuk diproses.

C4 Kurangan air / Aktiviti PKS - sejatan melebihi


kemarau kerpasan menggalakkan -
aktiviti berkaitan PKS
dilaksanakan dengan lancar
( menjemur batik, dobi ,
tembikar, ikan kering dll )

C5 Kurangan Aktiviti rekreasi dan terganggu di kawasan lata


air/kemarau pelancongan - aktiviti dan air terjun - sejatan
pelancongan dan rekreasi di melebihi kerpasan bekalan
kawasan pinggir pantai berjalan air di kawasan terganggu.
dengan lancar. Boleh mengundang pelbagai
seperti penyakit kencing tikus.

C6 Kurangan Aktiviti pengangkutan di pesisir Aktiviti pengangkutan air di


air/kemarau pantai berjalan lancar kawasan pedalaman
Penggunaan feri dan bot ke terganggu - air sungai menjadi
pulau-pulau berjalan lancar. kering / kurang. Bot laju tidak
Contoh Pulau Redang, P. dapat digunakan. Contoh
Perhentian, P. Kapas. sungai-sungai di Sarawak.

mana-mana 2 isi x 2 markah = 4 markah ( Calon boleh pilih sama ada kesan positif atau
kesan negatif atau kedua-duanya sekali ).

(d) Huraikan langkah penyesuaian yang boleh diambil oleh manusia untuk [4]
menghadapi masalah kurangan air

3
D1 Penduduk menggunakan air secara berhemah - jangan membazir air,
selenggara paip air yang rosak di rumah.

D2 Menggunakan air bawah tanah penduduk boleh korek telaga biasa &
telaga tiub untuk mendapatkan air bawah tanah bagi mengatasi masalah
kekurangan air hujan

D3 Mencatu bekalan air kepada orang ramai secara berperingkat-peringkat-


tujuan penjimatan penggunaan air- oleh pihak pengurusan air contoh
SYABAS

D4 JPS mengadakan kempen dan memberi pendidikan alam sekitar dengan


lebih berkesan dan lebih menyeluruh kepada masyarakat - slogan
Jimatkan Air - melalui media massa , mengedarkan buletin, brosur dll.
Melapor kepada pihak berkuasa dengan segera ( contoh SADA ) sekiranya
terdapat paip pecah

D5 Membuat pembenihan awan oleh Jabatan Alam Sekitar / Jabatan


Meteorologi - hujan tiruan semburan larutan garam ke awan kumulus
untuk menggalakkan proses pemeluwapan berlaku hujan turun.

D6 Menyahgaramkan air laut proses penyulingan / pemprosesan / penapisan


air laut menggunakan teknologi moden untuk menghilangkan rasa masin

D7 Merawat semula / kitar semula air yang telah digunakan menggunakan


kaedah revers osmosis untuk mendapatkan kembali air bersih.

D8 Tanam semula kawasan yang telah ditebang peranan Jabatan Hutan ,


NGO dan lain-lain - untuk meningkatkan kadar resapan air bawah tanah
meningkatkan simpanan air di kawasan tadahan.

( Mana-mana 2 isi x 2 markah = 4 markah )

2 a)(i) Jelaskan bagaimana pertambahan gas rumah hijau boleh [12]


menyebabkan pemanasan global.

[ calon mesti menjelaskan : faktor + nama gas + kesan pemanasan global]

4
A1 Pengangkutan pengeluaran asap dari kenderaan melibatkan
pembakaran bahan api fosil. Gas karbon monoksida terbebas

A2 Pembakaran terbuka di tapak pelupusan sampah membebaskan karbon


dioksida

A3 Pembalakan penerbangan pokok dalam skala yang luas akan


meningkatkan gas Karbon dioksida

A4 Peruputan sisa pertanian tanaman padi - membebaskan gas metana

A5 Perindustrian gas nitrogen dioksida terbebas logi bahan bakar dari


kilang

A6 Letusan gunung berapi membebaskan gas sulphur dioksida

A7 Kebakaran hutan akibat cuaca panas gas karbon dioksida dan asap

Proses
Gas-gas ini akan terbebas ke troposfera melalui pelbagai aktiviti manusia dan punca semula
jadi. Gas-gas bertindak sebagai selimut tebal yang memerangkap bahangan bumi yang
menyebabkan tenaga haba bumi bertambah. Gas ini bersifat lutsinar kepada bahangan
matahari tetapi legap kepada bahangan bumi. Gas ini membenarkan bahangan matahari
menembusinya tetapi menghalang pembebasan bahangan bumi ke angkasa.

Kesannya, bahangan bumi akan berkitar di dalam ruang atmosfera yang sama
menyebabkan peningkatan suhu sekaligus pemanasan global berlaku.

4 isi x 3 markah = 12 markah

(calon boleh menjawab sama ada faktor aktiviti manusia atau fizikal)

Catatan:
Gas rumah hijau karbon dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, metana dan CFCs.
Pertambahan gas-gas rumah hijau akan menyebabkan berlakunya kejadian rumah hujau
dan seterusnya akibat pembebasan gas-gas ini iklim global telah berubah dan suhu dunia
telah meningkat (pemanasan global).

2 a)(ii) Bincangkan langkah menangani perubahan iklim global masa kini [15]

Langkah perundangan :
A1 mematuhi Protokol Montreal - ketetapan standard antarabangsa bagi
mengurangkan pengeluaran gas CFCs yang dikenalpasti penyebab
kepada penipisan lapisan ozon.
5
A2 mematuhi Protokol Kyoto - persetujuan sejagat untuk mengurangkan
pembebasan gas karbon dioksida dan gas-gas yang lain. Dalam protocol
Kyoto, berupaya untuk menurunkan kenaikan suhu global sehingga tahun
2050, jika semua negara mematuhinya.
A3 Mengetatkan dan melaksanakan undang-undang di bawah Akta Kualiti
Alam Sekeliling 1974 untuk mengawal pencemaran udara dan pembakaran
sampah secara terbuka.
A4 Jabatan Alam Sekitar mengenakan denda yang lebih tinggi bagi syarikat
atau individu yang menjalankan pembakaran terbuka @ kilang-kilang
diwajibkan mempunyai system pelupusan bahan pencemar dengan
berkesan

Langkah amalan pengurusan strategeik:


A5 Pengupayakan teknologi hijau - Meningkatkan penggunaan bahan api
alternative seperti tenaga yang boleh diperbaharui (RE-renewable energy).
Tenaga seperti hidroelektrik, tenaga solar, tenaga ombak, tenaga dari kincir
angina dan biomas. Mengaplikasikan teknologi incinerator dalam sisa
pepejal
A6 Menggalakkan kecekapan penggunaan tenaga - Dalam sektor
perindustrian, bangunan-bangunan dan pengangkutan. Contohnya
penggunaan pengangkutan awam (komuter, LRT) serta penggunaan petrol
tanpa plumbum.
A7 Melindungi kawasan hutan - Mewartakan hutan simpan kekal @ projek
perladangan hutan/tanam semula hutan sebagai amalan pembangunan
lestari.

Kempen kesedaran dan pendidikan :


A8 Menjayakan kempen kesedaran - kempen Earth Hour penduduk seluruh
dunia bergelap dengan memadamkan semua lampu yang menggunakan
tenaga elektrik tepat pukul 8.30 malam waktu tempatan. Tujuan - supaya
rakyat prihatin dan mengambil tindakan proaktif bagi menangani
pemanasan global
A9 kempen kitar semula khususnya dalam pengurusan sisa pepejal dan
sentiasa menggunakan prinsip 3R
A10 kempen guna bahan mesra alam - elektrik hidro / petrol tanpa plumbum
A11 Pendidikan alam sekitar menanam nilai murni terutama mata pelajaran
Geografi di peringkat sekolah dan universiti (pendidikan formal).
A12 Atau Pendidikan tidak formal peranan ibu bapa

Mana-mana 6 isi x 2 markah = 12 markah + Kesimpulan 1markah = 13m

2 b)(i) Huraikan proses pembentukan tekanan udara tinggi dan tekanan [4]
udara rendah

A1 Tekanan udara tinggi ( TUT ) / antisiklon : [2]


- terbentuk di kawasan yang menerima bahangan matahari secara
minimum . Contoh - kawasan kutub dan kawasan sederhana dunia
semasa musim dingin.
- Udara bergerak keluar dari sel TUT .

6
A2 Tekanan udara rendah (TUR) / siklon [2]
- Terbentuk di kawasan yang menerima bahangan matahari yang
tinggi /maksimum.Contoh - kawasan Khatulistiwa , subtropika dan
sederhana dunia semasa musim panas.
- Udara bergerak masuk ke kawasan sel TUR

2 b)(ii) Bagaimanakah pembentukan tekanan udara tinggi dan tekanan udara [8]
rendah tersebut mempengaruhi pembentukan angin monsun barat
daya dan angin monsun timur laut.

B1 Angin Monsun Barat Daya [4]

- Pada bulan Mei-September, hemisfera utara / pedalaman Asia


mengalami solstis musim panas. Wujud sel-sel TUR akibat keadaan
suhu yang sangat tinggi.

- Pada masa yang sama di hemisfera selatan / Australia dan lautan


sekitar,
- mengalami solstis musim sejuk. Wujud sel-sel TUT akibat keadaan
suhu yang sangat rendah.

- Wujud satu cerun tekanan antara kedua-dua tempat tersebut.

- Kumpulan udara sejuk dari hemisfera selatan/ Australia bergerak keluar


menuju ke sel TUR di hemisfera utara / pedalaman Asia.

- Angin tenggara ini apabila melepasi garisan Khatulistiwa, akan


dibiaskan ke kanan akibat daya koriolis lalu menukar arah menjadi
sistem angin monsun barat daya

B2 Angin Monsun Timur Laut [4]

- Pada bulan November Mac , hemisfera Utara /pedalaman Asia


mengalami solstis musim sejuk. Wujud sel-sel TUT yang melampau
kerana keadaan suhu yang rendah melampau.
- Pada masa yang sama di hemisfera selatan / Australia dan lautan
sekitarnya mengalami solstis musim panas. Wujud sel-sel TUR akibat
keadaan suhu yang tinggi dan mencecah 30oC.
- Wujud satu cerun tekanan antara kedua-dua tempat tersebut.
- Kumpulan udara sejuk dari hemisfera utara / pedalam Asia bergerak
keluar menujuke sel TUR di hemisfera selatan / Australia dan lautan
sekitarnya.

- Angin tersebut dibiaskan ke kanan akibat daya koriolis semasa


melepasi garisan Khatulistiwa membentuk sistem angin monsun timur
laut.

2 b)(iiI) Pengaruh angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya [13]
terhadap aktiviti manusia
7
Aktiviti Manusia Angin Monsun Timur Laut Angin Monsun Barat Daya

B1 Pertanian kawasan di pantai timur kawasan pantai barat


Semenanjung Malaysia Semenanjung Malaysia
menerima hujan yang lebat menerima hujan yang agak
membekalkan air yang lebat penanaman padi giat
mencukupi untuk aktiviti dijalankan.
penanaman padi- Contoh
Delta Kelantan. Pada masa yang sama,
kawasan di pantai timur
kurang menerima hujan
tanaman kering diusahakan
seperti tembakau.

B2 Perikanan Di kawasan pantai timur Aktiviti perikanan di pantai


Semenanjung Malaysia - timur- berjalan lancar laut
angin kuat , laut bergelora, tenang .
ombak tinggi aktiviti
perikanan tergendala-
pendapatan nelayan terjejas.
Aktiviti perikanan di pantai
Aktiviti perikanan di pantai barat berjalan lancar
barat berjalan lancar sepanjang tahun - laut
sepanjang tahun - laut tenang / tenang / terlindung.
terlindung.

B3 Pembalakan Aktiviti pembalakan di Thailand Ativiti pembalakan di Thailand


& Myanmar giat dijalankan & Myanmar tergendala kerana
musim kering , jalan balak hutan basah menyukarkan
kering & memudahkan kerja- kerja membalak, jalan licin
kerja membalak dan -menyukar kerja mengangkut.
mengangkut balak.
Di Malaysia aktiviti membalak
Di Malaysia aktiviti membalak terganggu semasa musim
terganggu semasa musim peralihan monsun.
peralihan monsun.

B4 Pelancongan Aktiviti pelancongan terganggu Aktiviti pelancongan berjalan


/ tergendala di kawasan pantai lancar di seluruh Malaysia
timur Semenanjung Malaysia. kerana angin tenang pantai
Angin kencang / laut bergelora terlindung.
/ ombak tinggi berbahaya kpd
pelancong.

B5 Pengangkutan Di kawasan pantai timur Pengangkutan pesisir pantai


Semenanjung Malaysia giat dijalankan di seluruh
pengangkutan pesisir pantai Malaysia.
( feri, bot pelancong )
tergendala . Angin kuat , laut
bergelora , ombak tinggi

8
berbahaya kepada bot kecil.

B6 Industri Kecil dan Musim hujan terganggu/ Musim hujannya sederhana


Sederhana (IKS) tergendala di kawasan pantai lebat masih boleh dijalankan
timur Semenanjung Malaysia khususnya di kawasan yang
kurang bahangan matahari. terlindung di pantai barat
Contoh - dobi pakaian , tetapi di pantai timur
menjemur ikan , pasu. berjalan lancar.

B7 Pembinaan Hujan berpanjangan kerja- Hujan berpanjangan kerja-


kerja pembinaan terganggu, kerja pembinaan terganggu,
batu-bata lambat kering , kerja batu-bata lambat kering , kerja
mengecat bangunan di mengecat bangunan di
bahagian luar terganggu bahagian luar terganggu
ambil masa lebih lama kos ambil masa lebih lama kos
pengeluaran meningkat. pengeluaran meningkat.

6 isi x 2 markah = 12 markah + kesimpulan ( 1 markah ) = 13 markah .

Jadual 1.Taburan Kerpasan dan Sejatan di Kawasan Y padaTahun 2015

Bulan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis

Kerpasan 80 90 86 75 90 92 116 102 70 74 76 100

Sejatan 60 72 58 62 84 120 130 120 110 62 28 20

3 a. Berdasarkan jadual di atas, bina graf yang sesuai bagi menunjukkan [10]
imbangan air di kawasan Y padatahun 2015.
9
Tajuk 1m
Paksi 1m
Petunjuk 1m
Skala 1m
Lorekan 1m
Plotan 5m

Tajuk : Imbangan Air di kawasan Y padaTahun 2015

Kerpasan/Sejatan ( mm )

b. Jelaskan pola imbangan air di kawasan Y pada tahun 2015. [4]

bi Imbangan air positif


Januari hingga Mei / Oktober hingga Disember
Jumlah hujan paling tinggi pada bulan Disember iaitu 100mm (2)

bii Imbangan air negatif


Mei hingga Setember
Jumlah sejatan paling tinggi pada bulan Julai iaitu 130 mm (2)

c. Bincangkan mengapa variasi imbangan air berbeza-berbeza mengikut


ruang dan masa di sesuatu tempat. [11]

ci Ketinggian
cii Topografi dan aspek
ciii Kuantiti hujan
civ Tumbuhan

10
cv Batuan
cvi Tindakan manusia

cx Kesimpulan

(5 isi x 2 + 1kesimpulan )

BAHAGIAN B : ALAM SEKITAR MANUSIA


[ 40 markah ]

4. (a) Nyatakan teras dasar luar negara Malaysia [3]

A1 Aman
A2 Bebas
A3 Berkecuali (1m x 3 isi = 3m)

4 b) Huraikan tiga peranan Malaysia dalam prinsip memakmurkan jiran [6]


melalui kerjasama serantau

Kod Isi Huraian /contoh Markah


b1 Mewujudkan Kemelut yang berlaku di negara jiran mampu 2m
kestabilan negara mencetuskan pertikaian antara negara.
11
jiran / serantau Contohnya pertikaian di Selatan Thailand
akibat masalah kemiskinan turut menjejaskan
ekonomi Malaysia.
b2 Perkongsian Membantu negara jiran yang kekurangan 2m
Sumber sumber supaya mereka dapat menikmati
kehidupan yang ceria dan seterusnya
membangunkan negara mereka semula.
Contoh bekalan air dan pasir ke Negara
Singapura
b3 Membantu Melabur atau mendirikan kilang di negara jiran 2m
meningkatkan aktiviti untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada
ekonomi rakyatnya. Melalui cara ini dapat mengatasi
masalah pengangguran di negara yang
berkenaan.
B4 Bantuan Teknologi Memberi bantuan teknologi dan kepakaran 2m
supaya negara jiran dapat menjalankan
pembangunan negara mereka.
b5 Mewujudkan Membantu mewujudkan peluang pekerjaan 2m
peluang pekerjaan melalui penawaran peluang pekerjaan dalam
Buruh sektor pertanian, perindustrian dna pembinaan.
Ini dapat meningkatkan pendapatan perkapita
penduduk.
b6 Membantu Bantuan dalam menangani krisis-krisis alam 2m
penjagaan Alam sekitarseperti jerebu, tsunami seperti bantuan
sekitar teknologi dan kepakaran, kewangan dan aset.
Pencemaran merentas sempadan . Contoh
Jerebu, Tsunami , tumpahan minyak.
b7 Penyediaan Meningkatkjan darjah ketersampaian antara 2m
infrastruktur negara Malaysia dengan Singapura/Thailand.
Contoh Jambatan ke 2, Sistem keretapi
Membantu juga meningkatkan aliran pelancong
dan meningkatkan ekonomi.

(3 isi X 2m = 6m)

(c) Jelaskan bagaimana Malaysia melibatkan diri dalam membantu dan


menangani isu alam sekitar serantau. [6]

Isi Markah
c1 Menangani/ menghadkan pencemaran rentas sempadan 2m
tahun 2002 Malaysia menandatangai Perjanjian Jerebu
Merentasi Sempadan dengan semua Negara Asean untuk
menyatakan tindakan dan langkah perlu diambil.
Negara bertanggungjawab terima hukuman
c2 Perkongsian Teknologi Bertukar maklumat dan teknologi bagi 2m
mewujudkan sistem amaran, menggunakan bantuan teknologi
radar dan satelit mengesan titik panas , teknologi hijau.
c3 Perkongsian kepakaran Malaysia menghantar pasukan 2m
SMART mencegah kebakaran dan sebagainya.

12
c4 Dana Berkongsi dalam kos pemantauan, pembersihan laut 2m
bagi mengurangkan kos pengurusan negara yang dilanda
bencana.

c5 Mengadakan kawal selia, rondaan, pengawasan dari udara 2m


dan laut seperti Agensi TUDM, JAS bersama dengan kerjasama
negara jiran dalam menangani masalah tumpahan minyak,
pencemaran udara, dan pencerobohan
c6 Mengadakan dailog dalam negara-negara anggota bagi 2m
mencapai kesepakatan atau mengeluarkan resolusi secara
bersama berhubung isu alam sekitar.

(3 isi X 2m = 6m)

5. a) Kira peratusan sumbangan industri-industri asas bagi egara Malaysia pada


tahun 2010. [5]

Sektor Ekonomi Peratusan

Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 7.11


Perlombongan dan Kuari 6.82
Pembuatan 26.86
Pembinaan 3.17
Perkhidmatan 56.04

b) Berdasarkan jadual di atas, lukis rajah bulatan untuk menggambarkan saiz


relatif sumbangan sektor-sektor ekonomi kepada Keluaran Dalam Negara
Kasar pada tahun 2010. [10]

13
c)
d)
e)
f)
g)
h) 7.11 %
i)
j) 6.82 %
k)
l)
m)
n)
o)
p) 56.04 % 26.86 %
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w) 3.17 %
x)
y)
Pemarkahan Carta Pai :

Tajuk = 1m
Skala Jejari = 1m
Petunjuk = 1m
Plotan = 5m
Label % = 1m
Ketepatan/
Kesempurnaan = 1m
14
JUMLAH = 10m

c) Jelaskan kepentingan industri perkhidmatan kepada pembangunan [10]


ekonomi sesebuah negara.

C1 mewujudkan peluang pekerjaan mengurangkan kadar pengangguran


meningkatkan pendapatan individu
C2 Kesan pengganda kemajuan industry perbankan, telekomunikasi,
percetakan dan sebagainya. Contohnya; perkhidmatan e-banking
C3 Menyumbang kepada pendapatan negara (KDNK) melalui tukaran
wang asing.Contohnya; aktiviti pelancongan dan pengangkutan
C4 Menarik pelaburan baru sektor telekomunikasi - daripada syarikat
multinasional
C5 Meningkatkan kualiti hidup kemudahan sekolah, hospital, IPT dll
C6 Pembangunan kawasan baru
C7 Memperluaskan pasaran barangan dalam dan luar negara
C8 Mengembangkan teknologi dan inovasi kemahiran dan kepakaran
melalui latihan lanjutan, permindahan teknologi dan R & D.

6. a) Bincangkan kaedah bioteknologi yang diamalkan dalam [10]


pembangunan sektor ekonomi pertanian, penternakan dan
pembuatan di Malaysia

A1 Kaedah pengklonan proses menghasilkan benih tanaman atau haiwan


daripada genetik yang sama untuk menghasilkan produk tanaman atau
ternakan yang lebih banyak.
A2 Kaedah kacukan/hibrid proses pemindahan genetik secara semulajadi
daripada dua organisma yang sama untuk hasilkan anak benih yang
baharu.
A3 Kejuruteraan genetik proses pemindahan gen daripada sesuatu
organisma kepada organisma yang lain. Proses ini dapat menghasilkan
kualiti tanaman yang lebih baik.
A4 Pembiakbakaan tisu merupakan satu cara menghasilkan anak pokok
yang lengkap didalam makmal yang bermula dengan pemilihan bahan
untuk dikultur seperti bahagian daun, batang, pucuk atau sel tisu yang
diambil dari tanaman terpilih dan dikulturkan dalam media secara stril
A5 Pengubahsuaian genetik Pengubahsuaian genetik sesuatu tanaman itu
amat perlu untuk memberi kesan tertentu seperti daya tahan kepada bahan
kimia termasuk racun makhluk perosak, racun rumput rampai, tahan
penyakit dan meningkatkan hasil.
A6 Teknologi transgenik tanaman yang telah disusupi DNA asing sebagai
pembawa sifat yang dinginkan iaitu DNA yang berasal daripada tumbuhan
yang berbeza jenis.
A7 Teknologi nano merupakan cabang sains yang menumpukaan jirim-jirim
pada saiz antara 1 hingga 100 nanometer yang menghasilkan penciptaan
bahan-bahan baharu seperti losen-losen pelindung cahaya matahari yang
lebih baik.
A8 Teknik hidroponik teknik tanaman tanpa tanah yang sesuai untuk tanam
seperti sayur-sayuran
6 x 2 + 1m = 12 markah

6. b) Jelaskan impak perkembangan penggunaan bioteknologi terhadap [12]


15
alam sekitar manusia

B1 Menghasilkan produktiviti atau hasil pertanian yang banyak


B2 Produk pertanian yang berkualiti dan tahan lama
B3 Kepelbagaian produk dapat dihasilkan
B4 Produk pertanian yang bersih dan mesra alam
B5 Pertanian boleh dijalankan walaupun tanpa tanah (hiroponik)
B6 Wujud industri hiliran moden berasaskan bioteknologi pertanian
6 x 2 = 12 markah

16

Anda mungkin juga menyukai