Anda di halaman 1dari 19

SULIT UJIAN PRESTASI 1

NAMA : .....................................................

TAHUN : ....................................................

UJIAN PRESTASI SEKOLAH RENDAH 2017

BAHASA MELAYU PENULISAN


April

1 jam Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan


Bahagian C.

2. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian.

3. Bagi Bahagian C, kamu boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1 atau
Soalan 2.
Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan di dalam
kertas soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak.

[Lihat halaman sebelah


UJIAN PRESTASI 1 SULIT
SULIT 2 PKSR 1/2017

Bahagian A

[ 10 markah ]

[ Masa dicadangkan: 15 minit ]

Tulis lima ayat yang lengkap tentang keceriaan alam sekitar berdasarkan
gambar.

Keceriaan
Alam Sekitar

kitar semula
PKSR 1/2017 SULIT
SULIT 3 PKSR 1/2017

Bahagian A

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

10

PKSR1 /2017 SULIT


SULIT 4 PKSR 1/2017

[Lihat halaman sebelah


Bahagian B

[ 15 markah ]

[ Masa dicadangkan: 25 minit ]

Gambar di bawah menunjukkan kegunaan pokok kelapa.

Tulis ulasan tentang kegunaan pokok kelapa dalam kehidupan manusia


seharian dalam bentuk perenggan.

Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Penyapu lidi Kraf tangan

K uih- Minuman muih

Sabun
PKSR 1/2017 SULIT
SULIT 5 PKSR 1/2017

Bahagian B

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

[Lihat halaman sebelah

PKSR 1/2017 SULIT


SULIT 6 PKSR 1/2017

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

15

PKSR 1/2017 SULIT


SULIT 7 UJIAN PRESTASI 1

Bahagian C

[ 25 markah ]

[ Masa dicadangkan: 35 minit ]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1

Sebagai seorang anak,tentu kita mempunyai tanggungjawab kepada kedua dua ibu bapa.

Tuliskan sebuah karangan tentang tanggungjawab kita kepada ibu bapa kita.

ATAU

Soalan 2
Guruku

Seperti lilin, sewaktu waktu akan cair,


Gugur lalu membeku,

Sepi pun datang menutup pandang,

Tinggallah waktu,mengakhiri sejarah


panjangnya.

Rangkap di atas merupakan sebahagian daripada sajak Hari Guru. Rangkap


sajak tersebut menggambarkan tentang pengorbanan seorang guru.

Berdasarkan maksud rangkap sajak tersebut, tuliskan laporan tentang Hari Guru
sekolah kamu.

Tulis karangan anda selengkapnya.

[Lihat halaman sebelah

PKSR 1/2017 SULIT


SULIT 8 UJIAN PRESTASI 1

Bahagian C

No. Soalan

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

UJIAN PRESTASI 1 SULIT


SULIT 9 UJIAN PRESTASI 1

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

[Lihat halaman sebelah

UJIAN PRESTASI 1 SULIT


SULIT 10 UJIAN PRESTASI 1

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

25

KERTAS SOALAN TAMAT

UJIAN PRESTASI 1 SULIT


SULIT 11 UJIAN PRESTASI 1

Skema Pemarkahan Ujian Prestasi

Bahagian A

Jawapan

1. Bergotong-royong dapat meringankan kerja ibu bapa.


2. Ali dan Abu mengecat dinding yang sudah pudar warnanya.
3. Pak Kassim mencakar dedaun kering di bawah sebatang pokok.
4. Ah Sengd an Ah Ming bekerjasama membersihkan longkang.
5. Kita hendaklah mengitar semula bahan buangan untuk menjaga alam
sekitar.

(*Jawapan lain yang berkaitan juga boleh diterima)

Bahagian B

Jawapan

Pokok kelapa banyak kegunaannya dalam kehidupan seharian manusia.

Selain daripada menghasilkan sabun yang sangat digemari oleh orang


ramai, tempurung kelapa juga digunakan dalam penghasilan kraf tangan
seperti tabung. Di samping itu, penyapu lidi dibuat daripada lidi kelapa.

Seterusnya, santan kelapa juga digunakan untuk membuat kuih. Air


kelapa muda boleh diminum ketika haus.

Oleh itu, tanamlah pokok kelapa di halaman rumah kita.

(*Jawapan lain yang berkaitan juga boleh diterima)


UJIAN PRESTASI 1 SULIT
SULIT 12 UJIAN PRESTASI 1

Bahagian C

Soalan 1

Jenis karangan : karangan fakta

Pendahuluan:

- Alam sekitar kurnia tuhan - jenis pencemaran alam sekitar yang berlaku
pada masa kini.

Isi-isi

- Kesan pencemaran udara kepada manusia dan hidupan - cara-cara


menjaga kebersihan udara.
- Kesan pencemaran sungai dan air kepada manusia dan hidupan dalam
air cara-cara menjaga kebersihan sungai.
- Kesan pencemaran bunyi kepada manusia dan hidupan - cara-cara
menjaga keamanan kehidupan daripada gangguan bunyi.

Penutup :
- Kerjasama dan tanggungjawab daripada pelbagai pihak menjaga kebersihan alam
sekitar

(*Jawapan lain yang berkaitan juga boleh diterima)


UJIAN PRESTASI 1 SULIT
SULIT 13 UJIAN PRESTASI 1

Soalan 2

Pendahuluan

-bila,mana, apa

Isi isi

-cari di tempat tempat yang dilalui tidak jumpa

-bertanya kepada kawan- kawan , pengawas- tidak tahu

-cari di dalam beg , laci tidak jumpa

-pengumuman pergi ke pejabat- dapat balik dompetgembira

Penutup

-menyesal tidak simpan dengan baik

-berjanji

(*Jawapan lain yang berkaitan juga boleh diterima)


UJIAN PRESTASI 1 SULIT