Anda di halaman 1dari 1

Bina satu ketaksamaan linear berdasarkan setiap situasi yang berikut.

Contoh:

1. Sheila mengambil masa lebih daripada 2 jam untuk menyiapkan kerja


rumahnya.
2. Jarak stesen bas dari rumah Hisham kurang daripada 500m.
3. Skor seseorang murid mestilah sekurang-kurangnya 80% untuk
mendapat gred A.
4. Daya sekurang-kurangnya 10N diperlukan untuk mengangkat beban
itu.
5. Catatan masa larian anda mestilah tidak lebih daripada 11 saat untuk
melayakkan diri dalam acara 100m akhir.

Membina ketaksamaan daripada maklumat yang diberi.

Contoh: rajah di sebelah menunjukkan lukisan berskala bagi sebuah taman


yang berbentuk segi empat tepat dengan panjang p m dan lebar w m.

a) Bina satu ketaksamaan yang menghubungkan p dan w.


b) Satu laluan pejalan kaki selebar 2 m ditambah pada dua tepi taman itu
seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Bina satu
ketaksamaan baru yang menghubungkan p dan w.
1.