Anda di halaman 1dari 7

SMK MALIM NAWAR

3
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
GEOGRAFI
TINGKATAN 3 2016
1 JAM 15 MINIT

__________________________________________________________________________________

Nama : _____________________________ Kelas : _______________

Jawab semua soalan.

1
A. Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan peta di atas.

1 a Apakah ciri fizikal bertanda X dalam peta?

[1 markah]

b Apakah fungsi Pekan Kenanga?

ii.
[2 markah]

c Nyatakan kepentingan tumbuhan semulajadi di timur laut peta?

i.

ii.
[2 markah]

d Kira jarak ke Kampung Cempaka(RG437689) dari simpang tiga (RG418667).

kilometer
[1 markah]

e. Kampung Cempaka berpotensi dimajukan sebagai pusat

[1markah]

f. Nyatakan dua jenis pola petempatan yang terdapat di dalam peta

i
ii
[2 markah]

2
B

1. Apakah maklumat yang ditunjukkan oleh carta pai di atas ?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(1 markah)

2. Nyatakan dua sektor yang menyumbangkan jumlah eksport yang paling utama bagi
Negara X.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

( 2 markah)

3. Nyatakan contoh sektor lain-lain bagi Negara X.

___________________________________________________________________

( 1 markah)

4. Kemukakan bukti yang menunjukkan Negara X merupakan sebuah negara yang


kaya dengan sumber alam.

___________________________________________________________________
( 2 markah )

3
C. Jawab soalan-soalan berikut.

1. Lihat sumber di bawah. Nyatakan sama ada sumber berikut BOLEH


DIPERBAHARUI atau TIDAK BOLEH DIPERBAHARUI .

a. Merbau, Keruing , Cengal

b. Gas cecair asli

c. Tanah laterit, Tanah Gambut

d. Pasir, Silika , Bauksait

( 4 markah)

2. Padankan pernyataan berikut dengan jawapan yang sesuai. ( 5 markah )

a.
Tanah laterit Nanas

b.
Tanah aluvium Batu-bata

c. Getah
Tanah berpasir

d.
Tanah gambut Kelapa

e.
Tanah liat Padi

3. Tuliskan jenis sumber utama berdasarkan keterangan pada jadual di bawah


( 5 markah)

Keterangan Sumber

4
D
.

5
E

( 9 markah )

F. Tuliskan negara dan tenaga gentian berdasarkan kawasan berlorek pada peta
dunia.

Ah)

( 6 markah)

6
G. Lengkapkan huraian pada jadual di bawah.

( 20 markah)

Disediakan oleh; Disemak oleh; Disahkan oleh;

.__________________ ___________________ _______________

Pn. Yusilawati Bt Yaakop Pn. Nik Ruslina Bt Nik Yaakob En. Muzafar Bin Saari
Ketua Panitia Geografi Guru Kanan
Kemanusiaan