Anda di halaman 1dari 7

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

LOG PEMENTORAN

Bulan/Tahun: Ogos / 2015 Bil Pertemuan : 1

ISU/PERBINCANGAN
Kebajikan dan Kesejahteraan Diri Sebagai Pendidik

AKTIVITI
i.Saya menjalankan sesi perkenalan dengan guru mentor.
ii.Perbincangan skop peranan guru mentor dan tugas guru baru
iii.Guru mentor menjelaskan cara untuk menghasilkan folio.
iv.Berbincang dengan mentor berkenaan isu-isu peribadi dan kerjaya bagi membantu
guru baru menyesuaikan diri dengan membincangkan isu-isu semasa seperti
kewangan, kerjaya, sosiobudaya dan tempat tinggal.
v.Mengenal fizikal sekolah seperti pelan sekolah, organisasi sekolah dan lokasi
sekolah.
ULASAN

Objektif dan perbincangan berjalan dengan lancar

Disediakan oleh

..................... ...
( MAIZATUL AMIRAH BINTI ADIMUNIR ) (SUHAILA BINTI RAMLI)
TARIKH: TARIKH:

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


LOG PEMENTORAN

Bulan / Tahun: September / 2015 Bil. Pertemuan: 2

ISU / PERBINCANGAN

Penyediaan bilik darjah yang kondusif, selesa, selamat, menarik dan persekitaran
pembelajaran yang efisien
ii. Pendekatan PdP dan psikologi (pengurusan kelas dan pengurusan murid)
AKTIVITI
i.Membuat pemerhatian kelas-kelas lain bersama guru mentor
ii.Berbincang dengan guru mentor berhubung penyediaan kelas supaya bersesuaian
dengan keperluan pembelajaran.
iii.Perbincangan pengurusan bilik darjah, teknik pengajaran yang bersesuai dengan
tahap murid-murid.
ULASAN
Objektif dan perbincangan berjalan dengan lancar. Tindakan susulan diambil bagi
meningkatkan kecekapan dalam penyediaan dan pengurusan bilik darjah.

Disediakan oleh

............... ..
(MAIZATUL AMIRAH BINTI ADIMUNIR) (SUHAILA BINTI RAMLI)
TARIKH: TARIKH:

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

LOG PEMENTORAN

Bulan / Tahun: Oktober / 2015 Bil. Pertemuan: 3

ISU/PERBINCANGAN
Strategi pengajaran dalam kelas
Pengurusan kelas dan pengurusan disiplin murid
AKTIVITI
i.Berbincang dengan mentor akan pedagogi dan alat bantu mengajar yang bersesuaian
untuk melaksanakan sesi P&P.
ii.Membuat perbincangan kaedah yang menarik dan boleh di aplikasikan semasa sesi
pengajaran dan pembelajaran.
iii.Perbincangan dan perkongsian tentang kaedah / teknik pengurusan disiplin murid di
dalam kelas.
ULASAN
Objektif dan perbincangan berjalan dengan lancar.

Disediakan oleh

...............
(MAIZATUL AMIRAH BINTI ADIMUNIR) (SUHAILA BINTI RAMLI)
TARIKH: TARIKH:

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

LOG PEMENTORAN

Bulan / Tahun: November / 2015 Bil. Pertemuan: 4

ISU/PERBINCANGAN
Penilaian dan pentaksiran pencapaian murid

AKTIVITI
Perkongsian berkenaan dengan sistem pentaksiran yang dijalankan disekolah
ii. Perbincangan tentang penilaian pembelajaran murid di dalam kelas selain daripada
penilaian secara formal.
iii. Perkongsian tentang garis panduan serta prosedur penyediaan soalan penilaian dan
pentaksiran.

Objektif dan perbincangan berjalan dengan lancar. Tindakan susulan diambil bagi
memperbaiki kekurangan yang ada.

Disediakan Oleh

...............
(MAIZATUL AMIRAH BINTI ADIMUNIR) (SUHAILA BINIT RAMLI)
TARIKH: TARIKH:

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

LOG PEMENTORAN

Bulan / Tahun: Januari / 2016 Bil. Pertemuan: 5

ISU/PERBINCANGAN
i. Peningkatan motivasi dan penghargaan kendiri murid
ii. Pengurusan disiplin murid-murid semasa PdP
AKTIVITI
i.Mendapatkan kerjasama guru disiplin berhubung pengurusan disiplin murid.
ii.Guru mentor berkongsi pengalamannya tentang budaya kelas dan focus pendidikan.
iii.Guru mentor memberi garis panduan berhubung fokus pendidikan berdasarkan
kepada tahap pencapaian murid.
iv.Membina hubungan komunikasi antara Guru Baharu dengan warga sekolah.
v.Guru Mentor berkongsi tentang aspek / ciri kelas abad ke-21
ULASAN
Objektif dan perbincangan berjalan dengan lancar.

Disediakan oleh

...............
(MAIZATUL AMIRAH BINTI ADIMUNIR) (SUHAILA BINTI RAMLI)
TARIKH: TARIKH:

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

LOG PEMENTORAN

Bulan / Tahun: Februari / 2016 Bil. Pertemuan: 6

ISU/PERBINCANGAN
Proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan

AKTIVITI
i. Perbincangan tentang teknik / kaedah yang sesuai untuk pengajaran subjek utama.
ii. Guru Mentor berkongsi tentang teknik pengajaran yang dipraktikkan di dalam kelas.
iii. Perbincangan berkenaan dengan pengaplikasian teknik pengajaran bercirikan
pendidikan abad ke-21.

ULASAN
Objektif dan perbincangan berjalan dengan lancar. Tindakan susulan akan diambil
bagi meningkatkan profisiensi dalam PdP.

Disediakan oleh

...............
(MAIZATUL AMIRAH BINTI ADIMUNIR) (SUHAILA BINTI RAMLI)
TARIKH: TARIKH:

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

LOG PEMENTORAN

Bulan / Tahun: Mac / 2015 Bil. Pertemuan: 7

ISU/PERBINCANGAN
Teknik dan kaedah pengajaran berunsurkan Pendidikan Abad ke-21.

AKTIVITI
Perbincangan berkenaan dengan isu pengurusan disiplin murid semasa PdP Abad
ke-21 yang berpusatkan murid.
Guru Mentor memberikan contoh teknik dan strategi yang boleh dipraktikkan semasa
proses PdP (aktiviti berpusatkan murid) untuk mengawal disiplin murid supaya
terkawal.
Guru Mentor memberi tunjuk ajar cara mengaplikasikan teori kepada amalan.
ULASAN
Objektif dan perbincangan berjalan dengan lancar. Segala tips dan info yang dikongsi
oleh Guru Mentor akan dipraktikkan pada masa akan datang.

Disediakan oleh
...............
(MAIZATUL AMIRAH BINTI ADIMUNIR) (SUHAILA BINTI RAMLI)
TARIKH: TARIKH:

Anda mungkin juga menyukai