Anda di halaman 1dari 3

"Language" "norwegian"

"Tokens"
{
"SteamBootstrapper_UpdatingSteam" "Oppdaterer %appname%..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdatingSteam" "Updating %appname%..."
"SteamBootstrapper_ElevationPrompt" "%appname% m oppdatere seg selv fr det sta
rter."
"[english]SteamBootstrapper_ElevationPrompt" "%appname% needs to self-update
before launching."
"SteamBootstrapper_ReadOnlyInstallOSX" "%appname% kan ikke skrive til installer
ingsmappen. Kontroller at du ikke prver kjre fra diskavbildningen."
"[english]SteamBootstrapper_ReadOnlyInstallOSX" "%appname% is unable to write to
its folder. Make sure you're not trying to run from the disk image."
"SteamBootstrapper_ReadOnlyInstall" "%appname% kan ikke skrive til installer
ingsmappen."
"[english]SteamBootstrapper_ReadOnlyInstall" "%appname% is unable to write to
its folder."
"SteamBootstrapper_InsufficientDiskSpace" "%appname% trenger %nMegaBytes%MB
med ledig diskplass for oppdatere."
"[english]SteamBootstrapper_InsufficientDiskSpace" "%appname% needs %nMegaB
ytes%MB of free disk space to update."
"SteamBootstrapper_FailedManifestLoad" "Kunne ikke laste pakkemanifest."
"[english]SteamBootstrapper_FailedManifestLoad" "Failed to load package manifest
."
"SteamBootstrapper_FailedManifestVerify" "Kunne ikke bekrefte pakkemanife
st."
"[english]SteamBootstrapper_FailedManifestVerify" "Failed to verify packag
e manifest."
"SteamBootstrapper_FailedManifestSave" "Kunne ikke lagre pakkemanifest."
"[english]SteamBootstrapper_FailedManifestSave" "Failed to save package manifest
."
"SteamBootstrapper_FailedPackageRead" "Kunne ikke lese pakke (%pkgName%)."
"[english]SteamBootstrapper_FailedPackageRead" "Failed to read package (%pkgNam
e%)."
"SteamBootstrapper_CorruptPackageFile" "Skadet pakkefil (%pkgName%)."
"[english]SteamBootstrapper_CorruptPackageFile" "Corrupt package file (%pkgName%
)."
"SteamBootstrapper_FailedPackageUnzip" "Kunne ikke pne pakke (%pkgName%)."
"[english]SteamBootstrapper_FailedPackageUnzip" "Failed to unzip package (%pkgNa
me%)."
"SteamBootstrapper_UpdateApplyFail" "Kunne ikke bruke oppdatering. Tilbakest
iller..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateApplyFail" "Failed to apply update, reverti
ng..."
"SteamBootstrapper_UpdateCleanup" "Rydder opp..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateCleanup" "Cleaning up..."
"SteamBootstrapper_UpdateCleanupFail" "Kunne ikke rydde opp etter oppdatering.
Fortsetter..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateCleanupFail" "Failed to clean up after update
, continuing..."
"SteamBootstrapper_UpdateFinalizeFail" "Kunne ikke skrive installeringsmanifest
."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateFinalizeFail" "Failed to write installation ma
nifest."
"SteamBootstrapper_UpdateComplete" "Oppdateringen er fullfrt. Starter %appna
me%..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateComplete" "Update complete, launching %app
name%..."
"SteamBootstrapper_UpdateChecking" "Ser etter tilgjengelige oppdateringer..
."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateChecking" "Checking for available updates.
.."
"SteamBootstrapper_UpdatePrepare" "Gjr klar til oppdatere..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdatePrepare" "Preparing to update..."
"SteamBootstrapper_UpdateDownload" "Laster ned oppdatering..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateDownload" "Downloading update..."
"SteamBootstrapper_UpdateDownloading" "Laster ned oppdatering (%bytes% av %siz
e%kB)..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateDownloading" "Downloading update (%bytes% of
%size% KB)..."
"SteamBootstrapper_UpdateExtractingPackage" "Pakker ut..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateExtractingPackage" "Extracting package..."
"SteamBootstrapper_UpdateInstalling" "Installerer oppdatering..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateInstalling" "Installing update..."
"SteamBootstrapper_InstallVerify" "Bekrefter installering..."
"[english]SteamBootstrapper_InstallVerify" "Verifying installation..."
"SteamBootstrapper_DownloadComplete" "Nedlastingen er fullfrt."
"[english]SteamBootstrapper_DownloadComplete" "Download complete."
"SteamBootstrapper_NoNetwork" "%appname% m vre tilkoblet for kunne oppdatere. Be
kreft nettverkstilkoblingen, og prv p nytt."
"[english]SteamBootstrapper_NoNetwork" "%appname% needs to be online to update.
Please confirm your network connection and try again."
"SteamBootstrapper_FailedMkdir" "Kunne ikke opprette mappen %dirname%. Fikk feil
en %errno%"
"[english]SteamBootstrapper_FailedMkdir" "Couldn't create directory %dirn
ame%, got error %errno%"
"SteamBootstrapper_FailedDownloadHTTPError" "Nedlastingen mislyktes: http-fe
il %errno%"
"[english]SteamBootstrapper_FailedDownloadHTTPError" "Download failed: http e
rror %errno%"
"SteamBootstrapper_MoveContentDir_DestExists" "%appname% har endret lagringsst
ed for spillinnhold fra ~/Documents/Steam Content til ~/Library/Application Supp
ort/Steam/SteamApps. Du har spillfiler p det opprinnelige lagringsstedet, og %app
name% kunne ikke flytte filene fordi det allerede finnes filer p det nye lagrings
stedet. Det kan hende at du m flytte filene manuelt eller slette de gamle filene
og laste ned spillene p nytt. Vil du fortsette likevel?"
"[english]SteamBootstrapper_MoveContentDir_DestExists" "%appname% has changed w
here it stores game content from '~/Documents/Steam Content' to '~/Library/Appli
cation Support/Steam/SteamApps'. You have game files in the original location,
and %appname% was not able to move the files because files already exist at the
new location. You may need to move the files manually, or delete the old files
and download your games again. Continue anyway?"
"SteamBootstrapper_MoveContentDir_CopyError" "%appname% har endret lagringsst
ed for spillinnhold fra '~/Documents/Steam Content' til '~/Library/Application S
upport/Steam/SteamApps'. Du har spillfiler p det opprinnelige lagringsstedet, og
%appname% kunne ikke flytte filene. Det kan hende at du m flytte filene manuelt e
ller slette de gamle filene og laste ned spillene p nytt. Vil du fortsette likeve
l?"
"[english]SteamBootstrapper_MoveContentDir_CopyError" "%appname% has changed w
here it stores game content from '~/Documents/Steam Content' to '~/Library/Appli
cation Support/Steam/SteamApps'. You have game files in the original location,
and %appname% was unable to move the files. You may need to move the files manu
ally, or delete the old files and download your games again. Continue anyway?"
"SteamBootstrapper_InstallDirNotASCII" "%appname% kan ikke kjres fra en mappeban
e med ikke-engelske tegn. Vennligst installer %appname% p nytt til standardmappen
."
"[english]SteamBootstrapper_InstallDirNotASCII" "%appname% cannot run from a fol
der path with non-English characters. Please re-install %appname% to the default
folder."
"SteamBootstrapper_PercentComplete" "%percent%%% utfrt"
"[english]SteamBootstrapper_PercentComplete" "%percent%%% complete"
"SteamBootstrapper_OK" "OK"
"[english]SteamBootstrapper_OK" "OK"
"SteamBootstrapper_Cancel" "Avbryt"
"[english]SteamBootstrapper_Cancel" "Cancel"
"SteamBootstrapper_Error_Title" "%appname% - Fatal feil"
"[english]SteamBootstrapper_Error_Title" "%appname% - Fatal Error"
"SteamBootstrapper_Warning_Title" "%appname% - Advarsel"
"[english]SteamBootstrapper_Warning_Title" "%appname% - Warning"
"SteamBootstrapper_RunFromDiskImageOSX" "Vennligst dra %appname% inn i Programme
r-mappen din fr du starter det."
"[english]SteamBootstrapper_RunFromDiskImageOSX" "Please drag %appname% i
nto your Applications folder before launching it."
}