Anda di halaman 1dari 13

SULIT

KERTAS SOALAN E-WARIS


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Nama :____________________ Kelas : _______________

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 4 2016


MATEMATIK
015/2
Kertas 2
1jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kamu dikehendaki menulis nama


Untuk Kegunaan Pemeriksa
dan kelas kamu pada ruangan yang
disediakan. Kod Pemeriksa:
2. Kertas soalan ini mengandungi
Markah Markah
15 soalan. Soalan Penuh Diperoleh
3. Jawab semua soalan. 1 2
4. Tulis jawapan kamu dengan jelas 2 2
dalam ruang yang disediakan dalam 3 3
kertas soalan. 4 4
5. Tunjukkan langkah-langkah penting. 5 4
Ini boleh membantu kamu untuk 6 3
mendapatkan markah. 7 5
6. Sekiranya kamu hendak menukar 8 4
jawapan, padamkan jawapan yang 9 4
telah dibuat. Kemudian tulis jawapan 10 5
yang baharu. 11 4
7. Rajah yang mengiringi soalan tidak 12 5
dilukis mengikut skala kecuali 13 5
dinyatakan. 14 5
8. Markahyang diperuntukkan bagi 15 5
setiap soalan ditunjukkan Jumlah 60
dalam kurungan.
9. Serahkan kertas soalan ini kepada
pengawas peperiksaan diakhir
peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak.


[Lihat halaman sebelah
015/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
Untuk SULIT 2 015/2
Kegunaan
Pemeriksa
[60 markah]

Jawab semua soalan.

1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

56 731
Rajah 1

i. Nyatakan digit yang mewakili nilai tempat puluh ribu.

...........................................................................................................................
[1 markah]

ii. Bundarkan 56 731 kepada ribu yang terdekat.

1 .........................................................................................................................
[1 markah]
2

2 Rajah 2 menunjukkan sebuah segi empat tepat yang dibahagikan kepada


beberapa bahagian yang sama besar.

Rajah 2

i. Tulis pecahan yang mewakili bahagian berlorek daripada seluruh rajah.

.........................................................................................................................
[1 markah]

ii. Nyatakan nilai pecahan itu dalam nombor perpuluhan.

........................................................................................................................
[1 markah]
2

2
015/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia
Untuk
SULIT 3 015/2 Kegunaan
Pemeriksa
3 Rajah 3 menunjukkan tiga keping kad nombor.
.

47 819 24 751 69 873

Rajah 3

(i) Nyatakan nombor yang mempunyai digit 7 pada nilai tempat ribu.

....
[1markah]

(ii) Hitung beza antara nombor yang terbesar dengan nombor

yang terkecil.
[2markah]
3

4. Rajah 4 menunjukkan empat keping kad nombor perpuluhan.

0.03 0.12 0.06 0.09


Rajah 4

(i) Susun nombor perpuluhan tersebut dalam tertib menaik.

.
[1 markah]

(ii) Tukarkan 0.12 kepada peratus.

..
[1 markah]

(iii) Hitung hasil tambah nilai perpuluhan terbesar dan terkecil.


[2 markah]

4
[Lihat halaman sebelah
015/2 2016 Hak Cipta KerajaanMalaysia SULIT 4
Untuk SULIT 4 015/2
Kegunaan
Pemeriksa
5. Berikut adalah perbualan di antara tiga orang murid.

Saya dapat Kami berdua mempunyai


mengumpul bilangan guli yang sama
240 biji guli iaitu 180.

Siva Azman
Wong

i. Berdasarkan perbualan di atas, hitung bilangan guli yang dikumpul oleh


mereka bertiga.
[3 markah]

ii. Siapakah yang mempunyai bilangan guli terbanyak?

`
[1 markah]

4 015/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia


Untuk
SULIT 5 015/2 Kegunaan
Pemeriksa
6 Rajah 5 di bawah terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama
besar.

i Lorek rajah itu supaya bahagian berlorek mewakili 35% daripada


seluruh rajah itu.

[1 markah]

ii Nyatakan bahagian berlorek itu dalam nombor perpuluhan

[2 markah]

6
[Lihat halaman sebelah
015/2 2016 Hak Cipta KerajaanMalaysia SULIT 3
Untuk SULIT 6 015/2
Kegunaan
Pemeriksa
7. Maklumat di bawah menunjukkan kandungan beberapa zat dalam makanan.

Protein : 36 % Karbohidrat : 58 %
Vitamin : 22 % Lemak : 6 %

Rajah 6

i. Nyatakan peratusan kandungan zat makanan paling tinggi dan paling rendah
dalam rajah di atas.

.......................
[2 markah]

ii. Namakan kandungan zat dalam maklumat itu yang jumlahnya


ialah 64%. Buktikan jawapan anda. [3 markah]

5 015/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia


Untuk
SULIT 7 015/2 Kegunaan
Pemeriksa
8. Jadual di bawah menunjukkan bilangan biji manik di dalam bekas merah
dan bekas hijau.
Bekas Bilangan biji manik

Merah 14 025

Hijau 981 biji lebih daripada bekas merah

Jadual 1
i. Hitung bilangan biji manik di dalam bekas hijau.
[2 markah]

ii Berapakah jumlah biji manik yang ada dalam kedua-dua bekas


tersebut?
[2 markah]

9. Rajah di bawah menunjukkan lima keping kad nombor.

Rajah 7

i. Susun nombor diatas supaya menjadi nilai yang terbesar.


[1markah]

.
ii. Bahagikan jawapan di atas dengan 20.
[3 markah]

[Lihat halaman sebelah 4


015/2 2016 Hak Cipta KerajaanMalaysia SULIT
Untuk SULIT 8 015/2
Kegunaan
Pemeriksa
10. Sebuah kotak berisi kertas kuning, biru dan ungu yang sama bilangannya.
Jumlah kertas di dalam kotak tersebut ialah 960 helai.

i. Hitung jumlah helaian kertas kuning


[2 markah]

ii. Fatin menggunakan 125 helai kertas ungu daripada kotak itu untuk
membuat buku skrap. Selepas itu, Nabila memasukkan 240 helai kertas
ungu ke dalam kotak itu. Hitung jumlah helaian kertas ungu di dalam
kotak itu sekarang.
[3 markah]

10

11. Reben sepanjang 1 m dan 7 m digunakan untuk mengikat kedua-dua kotak


2 10
hadiah seperti dalam rajah di bawah.

Rajah 8

i. Hitung jumlah panjang reben yang digunakan


[2 markah]

ii. Berapakah beza panjang reben yang digunakan?


[2 markah]

11
015/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia
4
Untuk
SULIT 9 015/2 Kegunaan
Pemeriksa
12 Jadual 2 menunjukkan bilangan buku cerita yang dicetak dalam
seminggu.

Buku Cerita Bilangan


V 29 587
W 1 603 buah kurang daripada buku cerita V
X Sama dengan buku cerita V

Jadual 2

i. Berapakah jumlah bilangan buku cerita W ?


[2 markah]

ii. Hitung jumlah bilangan buku cerita yang dicetak oleh kilang itu dalam
minggu tersebut.
[3 markah]

12
[Lihat halaman sebelah
5
015/2 2016 Hak Cipta KerajaanMalaysia SULIT
Untuk SULIT 10 015/2
Kegunaan
Pemeriksa
13 Ah Seng mempunyai dua buah album setem dengan 4 254 keping setem
Dalam setiap album. Dia mengagihkan semua setem itu kepada Amir
dan tiga orang rakannya yang lain.
.

i. Berapakah jumlah setem kesemuanya?


[2 markah]

ii. Berapakah jumlah setem yang diterima oleh setiap orang kawan
Ah Seng ?
[3 markah]

13

5 015/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia


Untuk
SULIT 11 015/2 Kegunaan
Pemeriksa
14 Terdapat 10 050 buah buku di sebuah perpustakaan. 7 408 daripada buku itu
ialah buku cerita dan yang selebihnya adalah buku rujukan.

i. Hitung bilangan buku rujukan di perpustakaan itu.


[2 markah]

ii. Sebanyak 651 buah buku rujukan telah dipinjam pada bulan Januari.
394 buah pula dipulangkan pada awal Februari. Berapakah jumlah
buku rujukan itu sekarang?
[3 markah]

14
[Lihat halaman sebelah
5
015/2 2016 Hak Cipta KerajaanMalaysia SULIT
Untuk SULIT 12 015/2
Kegunaan
Pemeriksa
15 Rajah 7 di bawah menunjukkan bilangan butang di dalam sebuah kotak.

527 biji butang

Rajah 7

i. Puan Zaini membeli 6 kotak butang itu. Hitung jumlah bilangan


butang yang dibelinya.
[2 markah]

ii. Puan Zaini menyatakan bahawa dia memerlukan 38 biji butang lagi
supaya jumlah bilangan butang yang dimilikinya menjadi 3200 biji.
Buktikan penyataan Puan Zaini adalah benar atau salah.

[3 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT


15

5 015/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

Anda mungkin juga menyukai