Anda di halaman 1dari 4

INSTITUT LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA


MALAYSIA

KERTAS PENERANGAN

(B01-02-07-LE2-IS2)

TAJUK KEMAHIRAN DAN JURUELEKTRIK TAHAP 2


TAHAP

No. DAN TAJUK MODUL M07 ELECTRICAL ACT AND REGULATIONS

No. DAN TAJUK LE 1 : COMPLY WITH ELECTRICAL ACT


PENGALAMAN LE 2 : COMPLY WITH ELECTRICAL REGULATIONS
PEMBELAJARAN LE 3 : COMPLY WITH MS IEC 60364

OBJEKTIF PRESTASI COMPLY WITH ELECTRICAL ACT AND REGULATIONS


AKHIRAN BY FOLLOWING SAFETY PRACTICE AND
PROCEDURES USING RELEVANT DOCUMENTS SO
THAT SAFETY PRACTICES CAN COMPLY WITH
ELECTRICAL ACT AND REGULATIONS.

21
ISI KANDUNGAN

LE1 COMPLY WITH ELECTRICAL REGULATIONS

TASK 7A.02 Comply With Electrical Regulations

22
No. & TAJUK
PENGALAMAN LE 1 : COMPLY WITH ELECTRICAL REGULATIONS
PEMBELAJARAN

No. & TAJUK


TUGASAN TASK 7A.02 Comply With Electrical Regulations

Code No. :B01-02-07-LE2-IS2 Muka : 1 drp2

TAJUK : COMPLY WITH ELECTRICAL REGULATIONS

TUJUAN:

Kertas peneranagn ini bertujuan untuk memberi kefahaman pelajar mengenai


Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 supaya menjadi panduan semasa membuat
kerja-kerja pepasangan elektrik

PENERANGAN:

Rujuk Peraturan-Peraturan Elektrik 1994.

Mengikut kuasa yang diberikan oleh seksyen 53 Akta Bekalan Elektrik 1990
Menteri membuat Peraturan-Peraturan Elektrik 1994.

SUSUNAN PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK 1994

5 BAHAGIAN

123 PERATURAN

23
Code No. : B01-02-07-LE2-IS2 Muka : 2 drp 2

Soalan :

1. Sebagai seorang kontraktor elektrik, anda dikehendaki membuat pemasangan


pendawaian elektrik sebuah rumah baglow. Nyatakan langkah-langkah yang
perlu anda lakukan sebelum bekalan elektrik dapat dibekalkan ke pemasangan
pengguna.

2. Nyatakan syarat-syarat yang melayakkan seseorang itu menduduki peperiksaan


bagi perakuan kekompetenan sebagai pendawai.

3. Apakah maklumat-maklumat yang dikehendaki bagi pendaftaran sebagai


Kontraktor Perkhidmatan Elektrik.

RUJUKAN :

Peraturan-Peraturan Elektrik 1994

24