Anda di halaman 1dari 24

2

1. Berikut adalah hipotesis yang dibuat oleh seorang murid dalam satu penyiasatan.

Semakin bertambah saiz ais, semakin bertambah


masa yang diperlukan untuk ais itu melebur.

Apakah pembolehubah yang dimanipulasi dalam penyiasatan ini?

A. Bentuk ais
B. Saiz ais
C. Isi padu ais
D. Masa untuk ais melebur

2. Rajah di bawah menunjukkan aktiviti seorang murid.

Apakah kemahiran manipulatif yang ditunjukkan di atas?

A. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat.


B. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul.
C. Membersikan peralatan sains dengan cara yang betul
D. Menggunakan peralatan dan bahan sains dengan betul.

3. Antara yang berikut, yang manakah bukan bahan buangan perkumuhan?

A. Peluh
B. Tinja
C. Wap air
D. Air kencing
3

4. Rajah di bawah menunjukkan situasi di bilik Sains.

Peraturan bilik Sains yang manakah tidak dipatuhi oleh murid di atas?

A. Jangan makan di dalam bilik Sains.


B. Jangan bergurau di bilik Sains.
C. Buang bahan sisa cecair ke dalam sinki.
D. Jangan rasa bahan sains tanpa kebenaran guru.

5. Sesetengah tumbuhan seperti kaktus tidak berdaun, tetapi ia mempunyai duri.


Bagaimanakah duri membantu pokok kaktus melindungi diri daripada cuaca
melampau?

A. Membantu pokok mengurangkan kehilangan air ketika panas.


B. Membantu pokok menyimpan air.
C. Membantu pokok menyerap wap air dalam udara.
D. Membantu menyejukkan pokok pada waktu panas.

6. Rajah di bawah menunjukkan bahagian-bahagian sebatang gigi.

P
Q
R S
T

Apakah nama yang berlabel R?


A. Enamel
B. Gusi
C. Saraf
D. Dentin
4

7. Carta palang dalam Rajah di bawah menunjukkan perubahan bilangan tikus dan ular
di sawah padi dari tahun2012 hingga 2015.

Antara yang berikut, yang manakah bukan tafsiran yang betul berdasarkan carta
palang di atas?

A. Bilangan ular semakin bertambah sepanjang empat tahun penyiasatan.


B. Bilangan tikus lebih banyak daripada bilangan ular pada tahun 2015.
C. Bilangan tikus semakin berkurang dari tahun 2012 hingga 2015.
D. Bilangan tikus berkurang apabila bilangan ular bertambah.

8. Maklumat berikut menunjukkan tabiat makan tiga jenis haiwan.

R makan T
S makan R
U makan S

Antara rantai makanan berikut, yang manakah betul?

A. T S U R
B. R U T S
C. S T U R
D. T R S U
5

9. Rajah di bawah menunjukkan satu kawasan berlorek yang dilukis pada kertas graf.

Berapakah luas kawasan berlorek itu?

A. 6 cm
B. 13 cm
C. 15 cm
D. 19 cm

10. Rajah di bawah menunjukkan perbandingan jisim objek P, Q, R dan S.

Susun objek semula mengikut urutan dari paling ringan kepada paling berat

A. S, Q, R, P
B. R, Q, P, S
C. S, P, Q, R
D. P, Q, R, S
6

11.
Sekiranya salah satu mentol di dalam litar Q rosak,
semua mentol di dalam litar
itu tidak menyala.

Yang manakah litar Q?


7

12. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui oleh empat buah kereta dalam 0.5
jam.

Kereta P Q R S
Jarak (km) 30 40 25 60

Pernyataan yang manakah tidak benar?

A. Kereta S paling cepat


B. Kereta Q paling perlahan
C. Kelajuan kereta R ialah 50 km/j
D. Kereta Q lebih cepat daripada kereta P.

13. Rajah di bawah menunjukkan satu carta aliran.

Objek yang manakah boleh dikelaskan ke dalam kumpulan Q?


8

14. Rajah di bawah menunjukkan sebuah peti sejuk.

Antara berikut, yang manakah makanan yang sesuai di simpan di bahagian P


dan Q?
9

15. Jadual di bawah menunjukkan keputusan yang diperoleh pada perubahan warna
kertas litmus biru dan merah setelah direndam ke dalam empat jenis larutan J, K, L
dan M.

Larutan Perubahan warna kertas litmus


J Biru bertukar menjadi merah
K Merah bertukar menjadi biru
L Tiada perubahan warna
M Tiada perubahan warna

Antara larutan berikut, yang manakah mempunyai sifat kimia yang sama dengan
ubat gigi?

A. Larutan J
B. Larutan K
C. Larutan L
D. Larutan M

16. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan tentang sifat-sifat gas.

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?

A. Gas mempunyai jisim


B. Gas mempunyai bentuk yang tetap
C. Gas boleh dimampatkan
D. Gas memenuhi ruang yang kecil
10

17. Antara proses berikut yang manakah menerima haba?


11

18. Rajah di bawah menunjukkan pengelasan objek mengikut jenis bahan.

Apakah sumber tenaga R, S, T dan U?

R S T U
A Haiwan Batuan Petroleum Tumbuhan
B Tumbuhan Batuan Petroleum Haiwan
C Haiwan Petroleum Batuan Tumbuhan
D Tumbuhan Petroleum Batuan Haiwan

19. Jadual di bawah menunjukkan keupayaan tiga objek, S, T dan U untuk


membenarkan cahaya menembusinya apabila lampu suluh disuluhkan ke atas
setiap objek.

Objek Peratus penembusan cahaya (%)


S 50
T 100
U 0

Apakah sifat setiap objek?

Objek S Objek T Objek U


A Lut cahaya Legap Lut sinar
B Lut sinar Legap Lut cahaya
C Legap Lut sinar Lut cahaya
D Lut cahaya Lut sinar Legap
12

20. Rajah di bawah menunjukkan Bumi berputar pada paksinya.

Apakah fenomena yang disebabkan oleh pergerakan Bumi di atas?

A. Cuaca di Bumi berubah-ubah.


B. Bumi mengalami siang dan malam
C. Gerhana Bulan berlaku pada setiap bulan
D. Fasa Bula berubah-ubah pada setiap malam

21. Rajah di bawah menunjukkan empat planet yang pertama dalam Sistem Suria.

Pernyataan yang manakakah tidak benar mengenai planet P?

A. Planet P sangat sejuk


B. Planet P dilitupi oleh atmosfera
C. Planet P mempunyai, air, udara dan hidupan
D. Planet P menerima haba daripada Matahari.

22. Apakah yang dimaksudkan dengan buruj?

A. Bintang yang bercahaya


B. Bintang yang sentiasa dilihat
C. Bintang yang menunjukkan arah
D. Gugusan bintang yang membentuk corak tertentu.
13

23. Jadual di bawah menunjukkan fasa Bulan dan hari bulan berkenaan.

Fasa Bulan Hari Bulan


P 3
Q 22
R 28

Apakah fasa Bulan yang diwakili oleh P, Q dan R?


14

24. Irfan telah mengambil gambar berikut pada waktu yang berlainan dalam sehari.
Gambar yang manakah diambil pada waktu senja?
15

25. Rajah di bawah menunjukkan kejadian gerhana Bulan.

Antara kawasan berikut, yang manakah akan berlaku gerhana Bulan penuh?

A. K
B. M
C. L
D. N

26. Rajah di bawah menunjukkan tiga peringkat,Q, R dan S yang boleh dilihat ketiaka
kejadian Gerhana Matahari.

Apakah fasa Matahari yang dapat dilihat pada kedudukan Q, R dan S?


16

27. Maklumat berikut adalah tentang objek P, Q dan R.

P Satelit semula jadi bagi Bumi


Q Terletak di antara planet Marikh dan Musytari
R Terdiri daripada ais dan gas

Apakah yang diwakili oleh P, Q dan R?

P Q R
A Bulan Asteroid Komet
B Bulan Komet Asteroid
C Asteroid Komet Bulan
D Komet Asteroid Bulan

28. Rajah di bawah menunjukkan jam matahari yang dicipta oleh Aiman.

Berdasarkan bayang-bayang yang terbentuk, ramalkan aktiviti yang sedang


dijalankan oleh Aiman.
17

28. Rajah di bawah menunjukk sebuah peta.

Jika seorang pengembara di kawasan P ingin mencari harta karun, buruj manakah
yang boleh membantunya menuju ke arah yang betul?
18

29. Emapt orang murid melukiskan aggaran jarak relatif antara Matahari, Bumi dan
Bulan.

Lukisan siapakah yang benar?


19

30. Rajah di bawah menunjukkan emapt aktiviti pertanian , E, F, G dan H.

Susun aktiviti di atas mengikut urutan perkembangan yang betul dalam bidang
teknologi pertanian.

A. E, F, G, H
B. F, H, E, G
C. G, E, F, H
D. H, F, G, E

31. Antara yang berikut, yang manakah dipadankan dengan betul?

Alat Bidang
A Telefon Pembinaan
B Basikal Komunikasi
C Mesin Pertanian
menuai
D Kalkulator Pengangkutan
20

32. Rajah di bawah menunjukkansuatu penyiasatan yang dijalankan oleh seorang


murid.

Jadual di bawah menunjukan keputusan penyiasatan.

Objek Pemerhatian
P Menjadi bengkok
Q Tiada perubahan

Pernyataan yang manakah benar tentang maklumat di atas?

A. Q lebih kuat daripada P


B. Q lebih licin daripada P
C. Q lebih lembut daripada P
D. Q lebih panjang daripada P

33. Antara mesin ringkas dan penggunaan berikut, yang manakah dipadankan dengan
betul?

Mesin ringkas Penggunaan


M Gear Untuk menukar kelajuan gerakan
N Takal Untuk mencantumkan dua objek bersama
O Baji Untuk memotong atau memisahkan objek
P Satah condong Untuk menukar arah gerakan

A. M dan O
B. M dan P
C. N dan O
D. N dan P
21

34. Maklumat di bawah menerangkan kestabilan tiga buah objek yang mempunyai
keluasan tapak yang berlainan.

K lebih stabil daripada L.


K kurang stabil daripada M
M adalah paling stabil

Antara carta palang berikut, yang manakah menunjukkan keluasan tapak objek
K, L dan M dengan betul?
22

35. Sekumpulan murid telah menjalankan satu penyiasatan untuk mengetahui kekuatan
dan kestabilan sesuatu struktur binaan. Maklumat kajian ditunjukkan dalam jadual di
bawah.

Berdasarkan maklumat di atas, meja yang manakah mempunyai struktur paling


kuat dab stabil?

A. Meja A
B. Meja B
C. Meja C
D. Meja A, B dan C
23

36. Rajah di bawah menunjukkan sebuah pemotong kertas.

Apakah yang diwakili X, Y dan Z?

Fukrum Daya Beban


A Z Y X
B Y X Z
C Y Z X
D X Z Y

37. Rajah di bawah menunjukkan satu mesin kompleks.

Apakah X, Y dan Z?

X Y Z
A Skru Roda Gandar
B Roda Skru Gandar
C Gandar Roda Skru
D Skru Gandar Roda
24

38. Rahman cuba untuk mengangkat beban menggunakan sebatang kayu seperti yang
ditunjukkan di bawah.

Di manakah sepatutnya dia mengenakan daya untuk memudahkannya


mengangkat beban itu?

A. P
B. Q
C. R
D. S

39. Rajah di bawah menunjukkan tiga bangku yang berbeza ketinggian.

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang kestabilan bangku-


bangku itu?

A. Bangku Z kurang stabil daripada bangku X dan bangku Y.


B. Bangku Y kurang stabil daripada bangku X dan bangku Z.
C. Bangku X lebih stabil daripada bangku Y dan bangku Z.
D. Bangku Y lebih stabil daripada bangku X dan bangku Z.
25

40. Rajah di bawah menunjukkan kaedah pengangkutan untuk bergerak dari Kuala
Lumpur ke Kuantan.

Antara carta palang berikut, yang manakah mewakili masa yang diambil
untuk bergerak dari Kuala Lumpur ke Kuantan?

SOALAN TAMAT