Anda di halaman 1dari 24

2

1.

Berikut adalah hipotesis yang dibuat oleh seorang murid dalam satu penyiasatan.

 

Semakin bertambah saiz ais, semakin bertambah masa yang diperlukan untuk ais itu melebur.

 
 

Apakah pembolehubah yang dimanipulasi dalam penyiasatan ini?

A.

Bentuk ais

B.

Saiz ais

C.

Isi padu ais

D.

Masa untuk ais melebur

 

2.

Rajah di bawah menunjukkan aktiviti seorang murid.

 
 
 

Apakah kemahiran manipulatif yang ditunjukkan di atas?

 

A.

Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat.

B.

Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul.

C.

Membersikan peralatan sains dengan cara yang betul

D.

Menggunakan peralatan dan bahan sains dengan betul.

3.

Antara yang berikut, yang manakah bukan bahan buangan perkumuhan?

A.

Peluh

B.

Tinja

C.

Wap air

D.

Air kencing

3

4.

Rajah di bawah menunjukkan situasi di bilik Sains.

 
Rajah di bawah menunjukkan situasi di bilik Sains.   Peraturan bilik Sains yang manakah tidak dipatuhi

Peraturan bilik Sains yang manakah tidak dipatuhi oleh murid di atas?

A.

Jangan makan di dalam bilik Sains.

 

B.

Jangan bergurau di bilik Sains.

C.

Buang bahan sisa cecair ke dalam sinki.

D.

Jangan rasa bahan sains tanpa kebenaran guru.

5.

Sesetengah tumbuhan seperti kaktus tidak berdaun, tetapi ia mempunyai duri. Bagaimanakah duri membantu pokok kaktus melindungi diri daripada cuaca melampau?

A.

Membantu pokok mengurangkan kehilangan air ketika panas.

B.

Membantu pokok menyimpan air.

 

C.

Membantu pokok menyerap wap air dalam udara.

D.

Membantu menyejukkan pokok pada waktu panas.

6.

Rajah di bawah menunjukkan bahagian-bahagian sebatang gigi.

 

P

  P  
 

Q

R

S

 

T

 

Apakah nama yang berlabel R?

A.

Enamel

B.

Gusi

C.

Saraf

7.

4

Carta palang dalam Rajah di bawah menunjukkan perubahan bilangan tikus dan ular di sawah padi dari tahun2012 hingga 2015.

tikus dan ular di sawah padi dari tahun2012 hingga 2015. Antara yang berikut, yang manakah bukan

Antara yang berikut, yang manakah bukan tafsiran yang betul berdasarkan carta palang di atas?

A.

B.

C.

D.

8.

Bilangan ular semakin bertambah sepanjang empat tahun penyiasatan.

Bilangan tikus lebih banyak daripada bilangan ular pada tahun 2015.

Bilangan tikus semakin berkurang dari tahun 2012 hingga 2015.

Bilangan tikus berkurang apabila bilangan ular bertambah.

Maklumat berikut menunjukkan tabiat makan tiga jenis haiwan.

R makan T

S makan R

U makan S

Antara rantai makanan berikut, yang manakah betul?

A.

B.

C.

D.

T

R

S

T

R • U makan S Antara rantai makanan berikut, yang manakah betul? A. B. C. D.

R • U makan S Antara rantai makanan berikut, yang manakah betul? A. B. C. D.

R • U makan S Antara rantai makanan berikut, yang manakah betul? A. B. C. D.

R • U makan S Antara rantai makanan berikut, yang manakah betul? A. B. C. D.

S

U

T

R

U R T S U R S U
U
R
T
S
U
R
S
U

5

9.

Rajah di bawah menunjukkan satu kawasan berlorek yang dilukis pada kertas graf.

satu kawasan berlorek yang dilukis pada kertas graf. Berapakah luas kawasan berlorek itu? A. 6 cm²

Berapakah luas kawasan berlorek itu?

A.

6 cm²

B.

13 cm²

C.

15 cm²

D.

19 cm²

10.

Rajah di bawah menunjukkan perbandingan jisim objek P, Q, R dan S.

di bawah menunjukkan perbandingan jisim objek P, Q, R dan S. Susun objek semula mengikut urutan

Susun objek semula mengikut urutan dari paling ringan kepada paling berat

A.

S, Q, R, P

B.

R, Q, P, S

C.

S, P, Q, R

11.

6

Sekiranya salah satu mentol di dalam litar Q rosak, semua mentol di dalam litar itu tidak menyala.

Yang manakah litar Q?

6 Sekiranya salah satu mentol di dalam litar Q rosak, semua mentol di dalam litar itu

7

12. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui oleh empat buah kereta dalam 0.5 jam.

Kereta

P

Q

R

S

Jarak (km)

30

40

25

60

Pernyataan yang manakah tidak benar?

A. Kereta S paling cepat

B. Kereta Q paling perlahan

C. Kelajuan kereta R ialah 50 km/j

D. Kereta Q lebih cepat daripada kereta P.

13. Rajah di bawah menunjukkan satu carta aliran.

kereta P. 13. Rajah di bawah menunjukkan satu carta aliran. Objek yang manakah boleh dikelaskan ke

Objek yang manakah boleh dikelaskan ke dalam kumpulan Q?

kereta P. 13. Rajah di bawah menunjukkan satu carta aliran. Objek yang manakah boleh dikelaskan ke
kereta P. 13. Rajah di bawah menunjukkan satu carta aliran. Objek yang manakah boleh dikelaskan ke

8

14. Rajah di bawah menunjukkan sebuah peti sejuk.

8 14. Rajah di bawah menunjukkan sebuah peti sejuk. Antara berikut, yang manakah makanan yang sesuai

Antara berikut, yang manakah makanan yang sesuai di simpan di bahagian P dan Q?

di bawah menunjukkan sebuah peti sejuk. Antara berikut, yang manakah makanan yang sesuai di simpan di

9

15. Jadual di bawah menunjukkan keputusan yang diperoleh pada perubahan warna kertas litmus biru dan merah setelah direndam ke dalam empat jenis larutan J, K, L dan M.

Larutan

Perubahan warna kertas litmus

J

Biru bertukar menjadi merah

K

Merah bertukar menjadi biru

L

Tiada perubahan warna

M

Tiada perubahan warna

Antara larutan berikut, yang manakah mempunyai sifat kimia yang sama dengan ubat gigi?

A. Larutan J

B. Larutan K

C. Larutan L

D. Larutan M

16. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan tentang sifat-sifat gas.

bawah menunjukkan satu penyiasatan tentang sifat-sifat gas. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?

A. Gas mempunyai jisim

B. Gas mempunyai bentuk yang tetap

C. Gas boleh dimampatkan

D. Gas memenuhi ruang yang kecil

10

17. Antara proses berikut yang manakah menerima haba?

10 17. Antara proses berikut yang manakah menerima haba?
10 17. Antara proses berikut yang manakah menerima haba?
10 17. Antara proses berikut yang manakah menerima haba?

11

18. Rajah di bawah menunjukkan pengelasan objek mengikut jenis bahan.

di bawah menunjukkan pengelasan objek mengikut jenis bahan. Apakah sumber tenaga R, S, T dan U?

Apakah sumber tenaga R, S, T dan U?

 

R

S

T

U

A

Haiwan

Batuan

Petroleum

Tumbuhan

B

Tumbuhan

Batuan

Petroleum

Haiwan

C

Haiwan

Petroleum

Batuan

Tumbuhan

D

Tumbuhan

Petroleum

Batuan

Haiwan

19. Jadual di bawah menunjukkan keupayaan tiga objek, S, T dan U untuk membenarkan cahaya menembusinya apabila lampu suluh disuluhkan ke atas setiap objek.

Objek

Peratus penembusan cahaya (%)

S

50

T

100

U

0

Apakah sifat setiap objek?

 

Objek S

Objek T

Objek U

A

Lut cahaya

Legap

Lut sinar

B

Lut sinar

Legap

Lut cahaya

C

Legap

Lut sinar

Lut cahaya

D

Lut cahaya

Lut sinar

Legap

12

20. Rajah di bawah menunjukkan Bumi berputar pada paksinya.

20. Rajah di bawah menunjukkan Bumi berputar pada paksinya. Apakah fenomena yang disebabkan oleh pergerakan Bumi

Apakah fenomena yang disebabkan oleh pergerakan Bumi di atas?

A. Cuaca di Bumi berubah-ubah.

B. Bumi mengalami siang dan malam

C. Gerhana Bulan berlaku pada setiap bulan

D. Fasa Bula berubah-ubah pada setiap malam

21. Rajah di bawah menunjukkan empat planet yang pertama dalam Sistem Suria.

menunjukkan empat planet yang pertama dalam Sistem Suria. Pernyataan yang manakakah tidak benar mengenai planet P?

Pernyataan yang manakakah tidak benar mengenai planet P?

A. Planet P sangat sejuk

B. Planet P dilitupi oleh atmosfera

C. Planet P mempunyai, air, udara dan hidupan

D. Planet P menerima haba daripada Matahari.

22. Apakah yang dimaksudkan dengan buruj?

A. Bintang yang bercahaya

B. Bintang yang sentiasa dilihat

C. Bintang yang menunjukkan arah

13

23. Jadual di bawah menunjukkan fasa Bulan dan hari bulan berkenaan.

Fasa Bulan

Hari Bulan

P

3

Q

22

R

28

Apakah fasa Bulan yang diwakili oleh P, Q dan R?

berkenaan. Fasa Bulan Hari Bulan P 3 Q 22 R 28 Apakah fasa Bulan yang diwakili

14

24. Irfan telah mengambil gambar berikut pada waktu yang berlainan dalam sehari. Gambar yang manakah diambil pada waktu senja?

Irfan telah mengambil gambar berikut pada waktu yang berlainan dalam sehari. Gambar yang manakah diambil pada

15

25. Rajah di bawah menunjukkan kejadian gerhana Bulan.

15 25. Rajah di bawah menunjukkan kejadian gerhana Bulan. Antara kawasan berikut, yang manakah akan berlaku

Antara kawasan berikut, yang manakah akan berlaku gerhana Bulan penuh?

A. K

B. M

C. L

D. N

26. Rajah di bawah menunjukkan tiga peringkat,Q, R dan S yang boleh dilihat ketiaka kejadian Gerhana Matahari.

dan S yang boleh dilihat ketiaka kejadian Gerhana Matahari. Apakah fasa Matahari yang dapat dilihat pada

Apakah fasa Matahari yang dapat dilihat pada kedudukan Q, R dan S?

S yang boleh dilihat ketiaka kejadian Gerhana Matahari. Apakah fasa Matahari yang dapat dilihat pada kedudukan

16

27. Maklumat berikut adalah tentang objek P, Q dan R.

P – Satelit semula jadi bagi Bumi

Q – Terletak di antara planet Marikh dan Musytari

R – Terdiri daripada ais dan gas

Apakah yang diwakili oleh P, Q dan R?

 

P

Q

R

A

Bulan

Asteroid

Komet

B

Bulan

Komet

Asteroid

C

Asteroid

Komet

Bulan

D

Komet

Asteroid

Bulan

28. Rajah di bawah menunjukkan jam matahari yang dicipta oleh Aiman.

di bawah menunjukkan jam matahari yang dicipta oleh Aiman. Berdasarkan bayang-bayang yang terbentuk, ramalkan aktiviti

Berdasarkan bayang-bayang yang terbentuk, ramalkan aktiviti yang sedang dijalankan oleh Aiman.

yang dicipta oleh Aiman. Berdasarkan bayang-bayang yang terbentuk, ramalkan aktiviti yang sedang dijalankan oleh Aiman.

17

28. Rajah di bawah menunjukk sebuah peta.

17 28. Rajah di bawah menunjukk sebuah peta. Jika seorang pengembara di kawasan P ingin mencari

Jika seorang pengembara di kawasan P ingin mencari harta karun, buruj manakah yang boleh membantunya menuju ke arah yang betul?

seorang pengembara di kawasan P ingin mencari harta karun, buruj manakah yang boleh membantunya menuju ke

18

29. Emapt orang murid melukiskan aggaran jarak relatif antara Matahari, Bumi dan Bulan.

Lukisan siapakah yang benar?

18 29. Emapt orang murid melukiskan aggaran jarak relatif antara Matahari, Bumi dan Bulan. Lukisan siapakah

19

30. Rajah di bawah menunjukkan emapt aktiviti pertanian , E, F, G dan H.

bawah menunjukkan emapt aktiviti pertanian , E, F, G dan H. Susun aktiviti di atas mengikut

Susun aktiviti di atas mengikut urutan perkembangan yang betul dalam bidang teknologi pertanian.

A. E, F, G, H

B. F, H, E, G

C. G, E, F, H

D. H, F, G, E

31. Antara yang berikut, yang manakah dipadankan dengan betul?

 

Alat

Bidang

A

Telefon

Pembinaan

B

Basikal

Komunikasi

C

Mesin

Pertanian

menuai

D

Kalkulator

Pengangkutan

20

32. Rajah di bawah menunjukkansuatu penyiasatan yang dijalankan oleh seorang murid.

penyiasatan yang dijalankan oleh seorang murid. Jadual di bawah menunjukan keputusan penyiasatan. Objek

Jadual di bawah menunjukan keputusan penyiasatan.

Objek

Pemerhatian

P

Menjadi bengkok

Q

Tiada perubahan

Pernyataan yang manakah benar tentang maklumat di atas?

A. Q lebih kuat daripada P

B. Q lebih licin daripada P

C. Q lebih lembut daripada P

D. Q lebih panjang daripada P

33. Antara mesin ringkas dan penggunaan berikut, yang manakah dipadankan dengan

betul?

Mesin ringkas

Penggunaan

M Gear

Untuk menukar kelajuan gerakan

N Takal

Untuk mencantumkan dua objek bersama

O Baji

Untuk memotong atau memisahkan objek

P Satah condong

Untuk menukar arah gerakan

A. M dan O

B. M dan P

C. N dan O

D. N dan P

21

34. Maklumat di bawah menerangkan kestabilan tiga buah objek yang mempunyai keluasan tapak yang berlainan.

K lebih stabil daripada L.

K kurang stabil daripada M

M adalah paling stabil

Antara carta palang berikut, yang manakah menunjukkan keluasan tapak objek K, L dan M dengan betul?

M adalah paling stabil Antara carta palang berikut, yang manakah menunjukkan keluasan tapak objek K, L

22

35. Sekumpulan murid telah menjalankan satu penyiasatan untuk mengetahui kekuatan dan kestabilan sesuatu struktur binaan. Maklumat kajian ditunjukkan dalam jadual di bawah.

binaan. Maklumat kajian ditunjukkan dalam jadual di bawah. Berdasarkan maklumat di atas, meja yang manakah mempunyai

Berdasarkan maklumat di atas, meja yang manakah mempunyai struktur paling kuat dab stabil?

A. Meja A

B. Meja B

C. Meja C

D. Meja A, B dan C

23

36. Rajah di bawah menunjukkan sebuah pemotong kertas.

23 36. Rajah di bawah menunjukkan sebuah pemotong kertas. Apakah yang diwakili X, Y dan Z?

Apakah yang diwakili X, Y dan Z?

 

Fukrum

Daya

Beban

A

Z

Y

X

B

Y

X

Z

C

Y

Z

X

D

X

Z

Y

37. Rajah di bawah menunjukkan satu mesin kompleks.

Apakah X, Y dan Z?

di bawah menunjukkan satu mesin kompleks. Apakah X, Y dan Z?   X Y Z A
 

X

Y

Z

A

Skru

Roda

Gandar

B

Roda

Skru

Gandar

C

Gandar

Roda

Skru

D

Skru

Gandar

Roda

24

38. Rahman cuba untuk mengangkat beban menggunakan sebatang kayu seperti yang ditunjukkan di bawah.

menggunakan sebatang kayu seperti yang ditunjukkan di bawah. Di manakah sepatutnya dia mengenakan daya untuk

Di manakah sepatutnya dia mengenakan daya untuk memudahkannya mengangkat beban itu?

A. P

B. Q

C. R

D. S

39. Rajah di bawah menunjukkan tiga bangku yang berbeza ketinggian.

di bawah menunjukkan tiga bangku yang berbeza ketinggian. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang kestabilan bangku- bangku itu?

A. Bangku Z kurang stabil daripada bangku X dan bangku Y.

B. Bangku Y kurang stabil daripada bangku X dan bangku Z.

C. Bangku X lebih stabil daripada bangku Y dan bangku Z.

25

40. Rajah di bawah menunjukkan kaedah pengangkutan untuk bergerak dari Kuala Lumpur ke Kuantan.

pengangkutan untuk bergerak dari Kuala Lumpur ke Kuantan. Antara carta palang berikut, yang manakah mewakili masa

Antara carta palang berikut, yang manakah mewakili masa yang diambil untuk bergerak dari Kuala Lumpur ke Kuantan?

carta palang berikut, yang manakah mewakili masa yang diambil untuk bergerak dari Kuala Lumpur ke Kuantan?
carta palang berikut, yang manakah mewakili masa yang diambil untuk bergerak dari Kuala Lumpur ke Kuantan?

SOALAN TAMAT