Anda di halaman 1dari 16

MINGGU HARI

1 Selasa

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MASA: KELAS:


(10.45-11.45) (12.15-13.15) 4 A/E/N
Bidang Teknikal
Tema/Tajuk 1.0 Organisasi Bengkel
Standard Pembelajaran 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Menyediakan struktur organisasi bengkel
ii. Menyatakan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat
iii. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti
Aktiviti Pengajaran dan 1 Guru menunjukkan carta organisasi bengkel dan menerangkan tugas setiap jawatan.
Pembelajaran 2 Murid memilih formen, penolong formen dan ketua kumpulan setelah diagihkan kumpula
guru (HOTS - menggabung idea menggunakan pemikiran yang kreatif)
3 Guru mengagihkan tugas untuk setiap kumpulan
4 Guru menerangkan peraturan dan keselamatan am, diri, alatan dan bahan serta
kepentingan peti pertolongan cemas dan alat pemadam api
5 Murid membuat lembaran kerja
EMK Keusahawanan (EK5) - Prinsip tanggungjawab sosial
Nilai murni - berdisiplin dan mematuhi peraturan
BBB Carta keselamatan, kotak pertolongan cemas, alat pemadam api, apron, panel alatan
Penilaian P&P Lembaran kerja - struktur organisasi bengkel, peraturan keselamatan am, diri
Impak / Catatan

MINGGU HARI
3&4

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MASA: KELAS:


7.40 - 8.40 4 LILY
Tema/Tajuk 2.0 AsasTeknologi
Standard Pembelajaran 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Membaca manual dengan betul
ii. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan dengan betul
iii. Menyatakan nama dan fungsi komponen kit model
Aktiviti Pengajaran dan 1 Murid membaca dan memahami manual kit model yang diedarkan dengan bimbingan gu
Pembelajaran (HOTS - mentafsir)
2 Murid menyatakan nama, fungsi dan cara menggunakan alatan tangan
3 Murid menyatakan nama dan fungsi komponen kit model
4 Murid membuat lembaran kerja

EMK Keusahawanan (EK4) - Pengetahuan teknologi


Kreativiti - menggunakan kaedah atau prosedur dengan mengenal pasti ciri-ciri yang betul
Nilai murni - bekerjasama, cermat dan bersungguh-sungguh
BBB Kit model, Manual, Carta, Alatan tangan
Penilaian P&P Lembaran kerja - alatan tangan dan komponen
Refleksi / Catatan

MINGGU HARI
5&6

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MASA: KELAS:


12.15 - 1.15 4 RAHMAT
Tema/Tajuk 2.0 AsasTeknologi
Standard Pembelajaran 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Memasang komponen kit model berpandukan manual dengan betul
ii. Menguji kefungsian kit model
iii. Menyatakan cara yang betul untuk membuka dan menyimpan kit model
Aktiviti Pengajaran dan 1 Murid membaca manual yang dibekalkan
Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran 2 Murid memasang kit model berpandukan manual secara individu / kumpulan
3 Murid menguji kit model yang telah dipasang dan membuat pembaikan sekiranya tidak
berfungsi (HOTS - menggabung idea menggunakan pemikiran yang kreatif)
4 Murid membuka dan menyimpan kit model

EMK Keusahawanan (EK5) - Mengamalkan nilai moral dan beretika


Kreativiti - Boleh mengendalikan komponen dengan selamat
Nilai murni - bekerjasama, berhati-hati dan bertanggungjawab
BBB Kit model, Manual, Alatan tangan
Penilaian P&P Guru menilai kit model yang telah siap dipasang
Refleksi / Catatan

MINGGU HARI
7&8

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MASA: KELAS:


7.40 - 8.40 4 LILY
Tema/Tajuk 3.0 Reka Bentuk
Standard Pembelajaran 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Mengenal pasti masalah daripada situasi diberi guru
ii. Mengumpul maklumat daripada masalah yang dinyatakan
iii. Menghasilkan lakaran penjanaan idea dan memilih lakaran bagi projek eksperimental
Aktiviti Pengajaran dan 1 Guru menunjukkan seketul ais kepada murid dan bertanya mengenai perubahan fizikal y
Pembelajaran akan berlaku kepada ais pada suhu bilik.
2 Murid melakukan sesi sumbang saran untuk mendapatkan maklumat penyelesaian masa
3 Murid melakukan proses penjanaan idea dengan menghasilkan beberapa lakaran
4 Murid membuat lakaran dan memilih lakaran terbaik sebagai projek eksperimental
(HOTS - merekacipta)
EMK Keusahawanan (EK2) - Boleh menyenarai dan mengumpul maklumat
Kreativiti dan inovasi - Boleh memberi banyak idea
Nilai murni - Daya usaha
BBB Ketulan ais, gambar produk sedia ada
Penilaian P&P Semua murid dapat membuat beberapa lakaran berdasarkan masalah yang diberikan
Refleksi / Catatan

MINGGU HARI
9 & 10

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MASA: KELAS:


12.15 - 1.15 4 RAHMAT
Tema/Tajuk 3. 0 Reka Bentuk
Standard Pembelajaran 3.1.5, 3.1.6
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Mengenal pasti jenis alatan dan bahan yang digunakan dan membina projek eksperimen
ii. Membuat pengujian pada projek eksperimental yangtelah dihasilkan
iii. Membuat penambahbaikan projek
Aktiviti Pengajaran dan 1 Murid menyenaraikan dan menyediakan peralatan dan bahan yang sesuai dengan lakara
Pembelajaran yang telah dipilih untuk penghasilan projek eksperimental dengan bimbingan guru
2 Murid membina dan menguji projek eksperimental dengan bantuan dan pemantauan gur
3 Murid menganalisis daripada ujian yang dijalankan dan melakukan penambahbaikan jika
perlu (HOTS - membina dan menguji)

EMK Keusahawanan (EK4) - Membina projek eksperimental


Kreativiti dan inovasi
Nilai murni - Berhati-hati
BBB Bahan sebenar - peralatan dan bahan yang telah disenaraikan
Penilaian P&P Cara penggunaan bahan/peralatan yang betul dan menguji serta melakukan penambahbaika
Refleksi / Catatan
Refleksi / Catatan

MINGGU HARI
11 & 12

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MASA: KELAS:


12.15 - 1.15 4 RAHMAT
Tema/Tajuk 3.0 Reka Bentuk
Standard Kandungan 3.1 Merekabentuk Projek Eksperimental
Standard Pembelajaran 3.1.7, 3.1.8
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Membuat persembahan projek eksperimental secara lisan
ii. Mengumpul catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental sebagai dokumentasi
projek
Aktiviti Pengajaran dan 1 Murid bersedia dengan projek eksperimental dan bahan dokumentasi yang telah dibuat
Pembelajaran 2 Murid mempersembahkan hasil projek masing-masing secara lisan
3 Murid diberi galakan dan bimbingan untuk bersoal jawab dengan rakan yang membuat
persembahan (HOTS - menilai idea)
4 Murid mengumpul catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental yang telah dibuat
sebagai dokumentasi projek
EMK Keusahawanan (EK1) - Berkomunikasi dengan baik
Nilai murni - mengamalakn keselamatan
TMK - menggunakan perisian komputer
BBB Bahan sebenar - ais, projek eksperimental yang dibina
Penilaian P&P Penilaian berdasarkan hasil projek yang dibina, sesi persembahan projek dan dokumentasi
Refleksi / Catatan

MINGGU HARI
13

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MASA: KELAS:


12.15 - 1.15 4 RAHMAT
Tema/Tajuk 4.0 Penghasilan Projek
Standard Pembelajaran 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Membaca manual dengan betul.
ii. Menyatakan bahan bukan logam berdasarkan manual yang diberikan
iii. Menentukan kos bahan dan komponen
Aktiviti Pengajaran dan 1 Murid membaca manual dengan bimbingan guru dan mengenal pasti bahan utama proje
Pembelajaran 2 Guru menerangkan jenis-jenis bahan bukan logam; kayu, papan lapis, medium-density
fibreboard (MDF), plastik dan mounting board
3 Guru memberi maklumat kos bahan mengikut harga semasa dan menerangkan kaedah
mengira kos
4 Murid membuat anggaran kos dengan cara yang betul (HOTS - menganggar kos)
EMK Keusahawanan (EK1) - Boleh mencipta sesuatu, (EK3) - Membuat anggaran kos
Kreativiti dan Inovatif - Menjana idea
Nilai Murni - Boleh berkomunikasi dengan baik
BBB Alatan tangan, bahan berkaitan, gambarajah projek
Penilaian P&P Penilaian secara lisan dilakukan pada akhir tajuk semasa proses pengajaran dan pembelajar
Refleksi / Catatan

MINGGU HARI
15

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MASA: KELAS:


12.15 - 1.15 4 RAHMAT
Tema/Tajuk 4.0 Penghasilan Projek
Standard Pembelajaran 4.1.4, 4.1.5
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan iaitu pita pengukur, pembaris keluli,
sesiku L, pensel tukang kayu, gunting, gergaji putting, gergaji rencong manual, apit g,
gerudi mudah alih, gerimit, tukul warrington, tukul kuku kambing, pemotong sisi dan pelu
wayar
ii. Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku, skru, glu, bolt dan nat
Aktiviti Pengajaran dan 1 Murid menyatakan nama dan fungsi alatan yang dipamerkan oleh guru
Pembelajaran 2 Murid menggunakan alatan tangan dengan teknik yang betul bersama bahan yang
disediakan dengan bimbingan guru.
3 Guru menerangkan bahan pengikat dan pencantum serta kegunaannya
4 Murid membuat lembaran kerja
EMK Keusahawanan (EK4) - Pengetahuan tentang teknologi
Nilai murni - Bertanggungjawab
BBB Alatan tangan, bahan, gambarajah projek
Penilaian P&P Lembaran kerja - alatan tangan, bahan pengikat dan pencantum
Refleksi / Catatan

MINGGU HARI
17

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MASA: KELAS:


12.15 - 1.15 4 RAHMAT
Tema/Tajuk 4.0 Penghasilan Projek
Standard Pembelajaran 4.1.6, 4.1.7
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Menyediakan alatan dan bahan berpandukan manual
ii. Mengukur, menanda dan memotong bahan dengan kaedah yang betul dan ukuran yang
tepat
Aktiviti Pengajaran dan 1 Murid menyenaraikan dan menyediakan alatan dan bahan yang diperlukan merujuk
Pembelajaran kepada manual untuk membuat projek
2 Murid melakukan aktiviti mengukur kayu menggunakan pembaris keluli / pita ukur
3 Murid menanda garis bersudut tepat menggunakan sesiku L (HOTS - mengaplikasi)
4 Murid melakukan kerja memotong pada kayu yang telah ditanda setelah guru
menunjukkan cara memotong menggunakan gegaji puting / gergaji rencong manual
EMK Keusahawanan (EK1) - Berorientaskan pencapaian
Kreativiti dan Inovasi
Nilai murni - Mengamalkan langkah keselamatan
BBB Pita mengukur, pembaris keluli, sesiku L, gergaji puting, gergaji rencong kayu beroti
Penilaian P&P Lembaran kerja - modul m/s 65
Refleksi / Catatan

MINGGU HARI
19

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MASA: KELAS:


12.15 - 1.15 4 RAHMAT
Tema/Tajuk 4.0 Penghasilan Projek
Standard Pembelajaran 4.1.8
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum

Aktiviti Pengajaran dan 1 Guru bersoal jawab dengan murid mengenai cara-cara mencantum projek dengan
Pembelajaran bahan pengikat dan pencantum
2 Guru menunjuk dan menerangkan nama bahan pencantum seperti paku, skru, bolt
dan nat serta menunjukkan contoh cantuman tersebut.
3 Murid membuat proses cantuman kayu dengan menggunakan paku panel (HOTS -
mengaplikasi) setelah ditunjukkan cara oleh guru.
EMK Keusahawanan (EK4) - Merancang sesuatu projek dengan teliti
Kreativiti dan inovatif - Boleh mencipta
Nilai murni - Bekerjasama dan bersabar
BBB Bahan pengikat dan pencantum, manual projek
Penilaian P&P Lembaran kerja - langkah pemasangan
Refleksi / Catatan

MINGGU HARI
21

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MASA: KELAS:


12.15 - 1.15 4 RAHMAT
Tema/Tajuk 4.0 Penghasilan Projek
Standard Pembelajaran 4.1.9
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Membuat kemasan projek menggunakan cat sembur dengan cara yang betul
ii. Membuat kemasan menggunakan pelekat dengan kemas

Aktiviti Pengajaran dan 1 Guru menunjukkan contoh projek yang telah siap tetapi berbeza cara kemasannya.
Pembelajaran 2 Guru dan murid bersoal jawab kepentingan membuat kemasan dan guru menunjukkan
cara tentang penggunaan cat sembur dan pelekat.
3 Murid menggunakan kertas las untuk melicinkan permukaan kayu.(HOTS - aplikasi)
4 Murid membersihkan permukaan kayu dan melakukan kemasan menggunakan cat
semburan atau pelekat pada permukaan projek.(HOTS - mereka cipta)
EMK Keusahawanan (EK3) - Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang disediakan
Kreativiti dan inovasi - Boleh mencipta
Nilai murni - Kerjasama, kebersihan, jimat cermat.
BBB Cat sembur, pelekat, kertas las
Penilaian P&P Latihan pengukuhan - modul m/s 76
Refleksi / Catatan

MINGGU HARI
23

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MASA: KELAS:


12.15 - 1.15 4 RAHMAT
Tema/Tajuk 4.0 Penghasilan Projek
Standard Pembelajaran 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Menyatakan nama, simbol, dan fungsi komponen elektrik iaitu mentol, bateri dan suis
ii. Membuat penyambungan litar elektrik
iii. Membaca litar skematik dan litar bergambar
Aktiviti Pengajaran dan 1 Guru menunjukkan lampu suluh dan bersoal jawab dengan murid tentang lampu suluh
Pembelajaran dan komponen yang terdapat pada lampu suluh
2 Guru menyatakan nama, fungsi dan simbol komponen elektrik dan menunjukkan cara
pemasangan litar kepada murid
3 Murid memahami litar bergambar penyambungan litar elektrik dan membuat
penyambungan litar.(HOTS - merekacipta)
4 Murid menyemak sambungan dan menguji kefungsian litar(HOTS - menilai)
EMK Keusahawanan (EK1) - Berdaya tahan, kesanggupan belajar daripada kesilapan
Nilai murni - Berhati-hati, kerjasama, kebersihan
BBB Litar skematik dan litar bergambar, alatan tangan dan bahan yang berkaitan projek
Penilaian P&P Lembaran kerja - modul m/s 82
Refleksi / Catatan

MINGGU HARI
25

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MASA: KELAS:


12.15 - 1.15 4 RAHMAT
Tema/Tajuk 4.0 Penghasilan Projek
Standard Pembelajaran 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Membuat penyambungan litar elektrik pada projek
ii. Menguji kefungsian litar
iii. Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan
Aktiviti Pengajaran dan 1 Guru menunjukkan pelbagai bentuk lampu tiduk dan bersoal jawab tentang kegunaan
Pembelajaran 2 Guru menunjukkan contoh projek yang telah siap dibina dan menunjukkan cara
pemasangan litar projek kepada murid
3 Murid memahami litar bergambar bagi pemasangan litar elektrik pada projek
berpandukan manual.(HOTS - merekacipta)
4 Murid membuat pemasangan litar pada projek dan menyemak sambungan litar serta
Menguji kefungsian litar. (HOTS - menilai)
EMK Keusahawanan (EK1) - Berani mengambil risiko, kesanggupan belajar daripada kesilapan
Nilai murni - Bekerjasama, jimat cermat, mengutamakan kebersihan, bertanggungjawab
BBB Lukisan skematik dan litar bergambar, alatan dan bahan yang berkaitan
Penilaian P&P Lembaran kerja - modul m/s 88
Refleksi / Catatan

MINGGU HARI
27

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MASA: KELAS:


12.15 - 1.15 4 RAHMAT
Tema/Tajuk 6.0 Sains Rumahtangga
Standard Pembelajaran 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya
ii. Mengenal pasti alatan jahitan
iii. Menyatakan jenis bahan jahitan
Aktiviti Pengajaran dan 1 Guru menunjukkan beberapa contoh artikel jahitan dan bersoal jawab dengan murid.
Pembelajaran 2 Guru mengedarkan alatan jahitan iaitu gunting kertas, gunting fabrik, pembaris, pita
ukur, roda surih, kertas karbon, jahit, peretas jahitan, jarum peniti, kapur tukang jahit,
dan jarum jahit tangan dan guru memperkenalkan setiap alatan dan kegunaannya.
3 Guru menerangkan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang.
4 Murid dan guru merumuskan isi pelajaran yang telah dipelajari hari ini
EMK Keusahawanan (EK3) - Berjaya menjalankan tugasan mengikut perancangan
Kreativiti dan inovatif - Boleh menjana idea
Nilai murni - Jimat cermat, keselamatan
BBB Artikel jahitan, kit alatan jahitan, carta
Penilaian P&P Lembaran kerja - modul m/s 97 - 99
Refleksi / Catatan

MINGGU HARI
29

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MASA: KELAS:


12.15 - 1.15 4 RAHMAT
Tema/Tajuk 6.0 Sains Rumahtangga
Standard Pembelajaran 6.1.4
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Menyatakan jenis mata jahitan tangan
ii. Menyatakan kegunaan mata jahitan tangan
iii. Menjahit mata jahitan tangan
Aktiviti Pengajaran dan 1 Guru menunjukkan 2 helai pakaian yang berbeza dan bersoal jawab dengan murid
Pembelajaran 2 Guru menunjukkan contoh mata jahitan tangan dan menerangkan kegunaannya
3 Guru menunjukkan cara menjahit mata jahitan tangan dan mempamerkan gambar
rajah cara menjahit mata jahitan dengan berbantukan komputer.
4 Murid menjalankan aktiviti menjahit dengan bimbingan guru
5 Murid mempamerkan hasil kerja dan memberi komen
EMK Keusahawanan(EK1) - Berdaya tahan, murid tidak putus asa
Pendidikan Alam Sekitar
Nilai murni - Patriotisme, keselamatan, tekun
BBB Contoh jahitan tangan, contoh pakaian sekolah, kit jahitan, bahan jahitan, LCD projektor
Penilaian P&P Lembaran kerja - modul m/s 108
Refleksi / Catatan

MINGGU HARI
31

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MASA: KELAS:


12.15 - 1.15 4 RAHMAT
Tema/Tajuk 6.0 Sains Rumahtangga
Standard Pembelajaran 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Memilih artikel jahitan berpandukan manual
ii. Menyediakan alatan dan bahan berdasarkan manual dipilih
iii. Menyusun atur pola, menggunting fabrik dan memindahkan tanda pola
Aktiviti Pengajaran dan 1 Guru menunjukkan satu contoh artikel yang telah siap dijahit dan mengajukan soalan
Pembelajaran kepada murid dan mempamerkan beberapa contoh artikel bersama manual
2 Murid memilih manual artikel dan guru menunjukkan cara menyusun atur pola di atas
fabrik, menggunting fabrik dan memindahkan tanda pola ke fabrik.
3 Murid menjalankan aktiviti dengan bimbingan guru
4 Murid menyimpan fabrik yang telah siap digunting ke dalam bekas berlabelkan nama.
EMK Keusahawanan(EK3) - Melaksanakan projek mengikut langkah-langkah yang disediakan
- Murid berupaya menjalankan tugasan mengikut perancanga
Nilai murni - Teliti, tekun, sistematik
BBB Contoh artikelyang telah siap beserta manual (pola), kit alatan jahitan, bahan jahitan
Penilaian P&P Murid melengkapkan senarai semak secara bertulis - modul m/s 113
Refleksi / Catatan

MINGGU HARI
31

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MASA: KELAS:


12.15 - 1.15 4 RAHMAT
Tema/Tajuk 6.0 Sains Rumahtangga
Standard Pembelajaran 6.1.8
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Menjahit satu contoh artikel dengan menggunakan jahitan tangan

Aktiviti Pengajaran dan 1 Guru menunjukkan satu contoh artikel yang telah siap digunting mengikut pola yang
Pembelajaran dipilih dan bersoal jawab dengan murid
2 Guru mengimbas semula cara menjahit jahitan tangan
3 Murid mengambil bekas masing-masing dan menjahit artikel jahitan dengan panduan
LCD dan bimbingan guru.
4 Guru meminta murid melayari internet/mengumpul gambar bahan hiasan dari majalah
untuk pelajaran akan datang
EMK Keusahawanan(EK4) - Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ sumber
kitar semula untuk menghasilkan sesuatu produk
Nilai murni - Sistematik, teliti, berhati-hati
BBB Carta jahitan tangan, kit alatan jahitan, bahan jahitan, TMK
Penilaian P&P Murid melengkapkan lembaran kerja - modul m/s 139 - 140
Refleksi / Catatan

MINGGU HARI
31

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MASA: KELAS:


12.15 - 1.15 4 RAHMAT
Tema/Tajuk 6.0 Sains Rumahtangga
Standard Pembelajaran 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Menyatakan jenis bahan hiasan seperti butang, renda dan riben
ii. Memilih bahan hiasan mengikut artikel jahitan
iii. Menghias artikel jahitan dengan menggunakan bahan hiasan yang dipilih
Aktiviti Pengajaran dan 1 Guru menunjuk dan menerangkan pelbagai jenis bahan hiasan dan kesesuaiannya
Pembelajaran dengan artikel
2 Guru menerangkan dan menunjuk cara menghias artikel
3 Murid memilh bahan hiasan dan menjahit serta menghias artikel dengan bahan hiasan
mengikut kreativiti sendiri. (HOTS - mereka cipta: kreativiti untuk menghasilkan idea
4 Murid mempamerkan hasil kerja dan menerangkan secara ringkas hasil kerja mereka
EMK Keusahawanan(EK1) - Murid boleh mencipta atau mereka cipta sesuatu
Kreativiti dan inovasi - Mereka cipta atau memilih idea terbaik untuk inovasi
Nilai murni - Berhati-hati, teliti, berdikari, jimat cermat
BBB Kit alatan jahitan, contoh bahan hiasan, artikel yang dihias dengan pelbagai hiasan
Penilaian P&P Penilaian hasil kerja murid dengan menggunakan borang skor dan borang pemarkahan
Refleksi / Catatan
TARIKH
3/1/2017

BIL. MURID:
/

elamat
aktiviti
gkan tugas setiap jawatan.
an setelah diagihkan kumpulan oleh
yang kreatif)

latan dan bahan serta


pi

pi, apron, panel alatan


matan am, diri

TARIKH

BIL. MURID:
/30

edarkan dengan bimbingan guru

latan tangan

enal pasti ciri-ciri yang betul

TARIKH

BIL. MURID:
/20

gan betul

pan kit model


ndividu / kumpulan
t pembaikan sekiranya tidak
kiran yang kreatif)

TARIKH

BIL. MURID:
/

n bagi projek eksperimental


mengenai perubahan fizikal yang

maklumat penyelesaian masalah.


silkan beberapa lakaran
gai projek eksperimental

klumat

masalah yang diberikan

TARIKH

BIL. MURID:
/20

n membina projek eksperimental


dihasilkan

han yang sesuai dengan lakaran


dengan bimbingan guru
bantuan dan pemantauan guru
elakukan penambahbaikan jika

ta melakukan penambahbaikan
TARIKH

BIL. MURID:
/20

mental sebagai dokumentasi

okumentasi yang telah dibuat


ara lisan
engan rakan yang membuat

ksperimental yang telah dibuat

han projek dan dokumentasi

TARIKH

BIL. MURID:
/20

g diberikan

genal pasti bahan utama projek


papan lapis, medium-density

sa dan menerangkan kaedah

OTS - menganggar kos)


buat anggaran kos

es pengajaran dan pembelajaran

TARIKH

BIL. MURID:
/20

gukur, pembaris keluli,


gaji rencong manual, apit g,
mbing, pemotong sisi dan pelucut
skru, glu, bolt dan nat
an oleh guru
tul bersama bahan yang

kegunaannya

TARIKH

BIL. MURID:
/20

h yang betul dan ukuran yang

yang diperlukan merujuk

mbaris keluli / pita ukur


L (HOTS - mengaplikasi)
tanda setelah guru
/ gergaji rencong manual

rencong kayu beroti

TARIKH

BIL. MURID:
/20

cantum

ncantum projek dengan

m seperti paku, skru, bolt

kan paku panel (HOTS -

TARIKH
BIL. MURID:
/20

an cara yang betul

rbeza cara kemasannya.


asan dan guru menunjukkan

an kayu.(HOTS - aplikasi)
masan menggunakan cat
mereka cipta)
ngkah yang disediakan

TARIKH

BIL. MURID:
/20

aitu mentol, bateri dan suis

n murid tentang lampu suluh

ktrik dan menunjukkan cara

trik dan membuat

(HOTS - menilai)
aripada kesilapan

ang berkaitan projek

TARIKH

BIL. MURID:
/20

al jawab tentang kegunaan


an menunjukkan cara

ektrik pada projek


mak sambungan litar serta

belajar daripada kesilapan


sihan, bertanggungjawab
berkaitan

TARIKH

BIL. MURID:
/20

rsoal jawab dengan murid.


ting fabrik, pembaris, pita
m peniti, kapur tukang jahit,
latan dan kegunaannya.
nang.
ajari hari ini
t perancangan

TARIKH

BIL. MURID:
/20

soal jawab dengan murid


angkan kegunaannya
mempamerkan gambar
puter.
u

an jahitan, LCD projektor

TARIKH

BIL. MURID:
/20
h
n tanda pola
hit dan mengajukan soalan
bersama manual
menyusun atur pola di atas
e fabrik.

m bekas berlabelkan nama.


-langkah yang disediakan
tugasan mengikut perancangan

jahitan, bahan jahitan


s 113

TARIKH

BIL. MURID:
/20

tangan

unting mengikut pola yang

el jahitan dengan panduan

r bahan hiasan dari majalah

umber alternatif/ sumber


lkan sesuatu produk

TARIKH

BIL. MURID:
/20

riben

an yang dipilih
asan dan kesesuaiannya

artikel dengan bahan hiasan


untuk menghasilkan idea
ringkas hasil kerja mereka
a sesuatu
untuk inovasi

gan pelbagai hiasan


dan borang pemarkahan

Anda mungkin juga menyukai