Anda di halaman 1dari 9

Soalan 1 berdasarkan peta berikut.

1. Siapakah tokoh yang terlibat dalam penentangan terhadap penjajah berdasarkan peta
di atas?
A) Antanom
B) Tok Janggut
C) Rentap
D) Dol Said

2. Ilustrasi gambar di atas menunjukkan pahlawan Iban yang bangkit menentang kuasa
penjajah British di Sarawak iaitu Rentap atau nama sebenar beliau ialah Libau dan
dilahirkan pada tahun 1800.
Apakah Maksud Libau?
A) Penggegar dunia
B) Perwira Iban
C) Penggoncang dunia
D) Pejuang Iban
3. Nyatakan masyarakat manakah yang melaungkan slogan Agi Idup, Agi Ngelaban
dalam mempertahankan maruah mereka?
A) Dayak
B) Kelabit
C) Kadazandusun

1
D) Iban

4. Berikut merupakan pihak yang terlibat di dalam peristiwa penentangan di Bukit


Sadok, kecuali
A) Sharif Masahor
B) Rentap
C) James Brooke
D) Charles Brooke

5. Berikut adalah faktor kebangkitan Rentap menentang pemerintahan Brooke kecuali


A) James Brooke mendirikan kubu di Nanga Skrang untuk mengawasi pergerakan
orang Iban
B) James Brooke menghapuskan penempatan orang Iban di Sungai Skrang
C) James Brooke menganggap orang Iban di Sungai Skrang sebagai Lanun
D) James Brooke tidak menghormati Rentap sebagai pemimpin orang Iban di
Sungai Skrang dan Sungai Saribas

6. Mengapakah Rentap mengambil tindakan berikut?

Peristiwa

Menyerang kubu James Brooke di Nanga Skrang


Membunuh Allan Lee

A) Menolak dasar cukai


B) Menjaga maruah orang Iban
C) Menentang amalan buruh paksa
D) Mempertahankan kuasa pembesar

Pada tahun 1853, Rentap menyerang kubu James Brooke di Nanga


Skrang dan mencapai kejayaan. Kejayaan ini mengharumkan nama
Rentap di kalangan orang Iban.

7. Dalam peristiwa di atas, James Brooke telah menerima kesan secara tidak langsung.
Berdasarkan petikan di atas, apakah kesan secara tidak langsung terhadap Brooke
seperti yang digambarkan?
A) James Brooke berundur dan menyusun strategi secara sistematik di Bukit Sadok
B) James Brooke kehilangan Allan Lee yang terbunuh
C) James Brooke dan tenteranya telah lemah dan berundur ke Entabai
D) Pegawai James Brooke iaitu Henry Steele telah di bunuh

2
8. Rentap telah menyerang kubu James Brooke di Nangka Skrang apabila beliau dan
orang Iban dituduh sebagai lanun. Apakah tindakan seterusnya yang diambil oleh
Rentap?
A. Rentap telah membuat pakatan dengan Dato' Abdul Ghapur
B. Rentap telah meminta bantuan daripada Mat salleh
C. Rentap telah mendirikan kubunya di Bukit Sadok
D. Rentap telah mendirikan kubunya di Sungai Selangit

9. Maklumat berikut menggambarkan tindakan Charles Brooke dalam mematahkan


penentangan Rentap.

Charles Brooke yang berjaya mempengaruhi 3000 orang Iban


dan 500 orang Melayu menyerang Rentap di Bukit Sadok tetap
mengalami kekalahan.

Mengapakah Rentap sukar ditewaskan?

A) Bilangan pengikut ramai


B) Bantuan tentera luar
C) Sokongan pembesar tempatan
D) Kemantapan kubu pertahan

Rentap: Hey orang putih! Bawalah semua meriam kamu di


Eropah, kami tidak takut kepada kamu orang Eropah
Charles Brooke: Aku juga tidak pernah takut dengan kamu
semua! Kami ada meriam yang akan menewaskan kamu
sehingga hancur mayat kamu semua! Kata Charles Brooke.
Rentap: Hey orang putih pengkhianat! Aku nak ingatkan
kamu dan tenteramu, aku tidak pernah takut, aku juga
10. Dialog di mempunyai
atas menggambarkan
meriam yangpenentangan antara Rentap
boleh menewaskan bala dan Brooke. Berdasarkan
tenteramu
yangapakah
situasi di atas, ramai itu! Katayang
meriam rentap dengan penuh
di gunakan semangat.
oleh mereka?

Rentap Charles Brooke


A Bujang Sadok Bujang Timbang
B Bujang Senang Bujang Sadok
C Bujang Timbang Bujang Sadok
D Bujang Senang Bujang Timbang

Semangat perjuangan dalam diri Rentap sebenarnya berasaskan slogan


atau falsafah masyarakat Iban iaitu Agi Idup, Agi Ngelaban. Keberanian
dan semangat yang ditunjukkan 3 ini mengharumkan nama beliau
sehingga menerima beberapa gelaran atau panggilan nama oleh
masyarakat Iban pada masa itu.
11. Berdasarkan situasi di atas, apakah gelaran pernah diterima oleh Rentap seperti yang
digambarkan dalam situasi di atas?
I. Raja Hilir
II. Raja Ulu
III. Raja Iban
IV. Raja Darat

A) I dan II C) I dan IV

B) II dan III D) II dan IV

12. Jadual di bawah menggambarkan peristiwa kebangkitan Rentap

Tahun Peristiwa
1863 Rentap meneruskan perjuangan di Entabai

1857 1858 Rentap berjaya menewaskan tentera Brooke

1853 Rentap menyerang kubu James Brooke

Apakah ciri patriotisme yang dapat dipelajari daripada perjuangan Rentap tersebut?

A) Bertimbang rasa
B) Semangat bermasyarakat
C) Tabah menghadapi cabaran
D) Bijak menjalin hubungan luar

13. Dialog berikut menggabarkan penentangan Rentap terhadap tindakan pemerintahan


Brooke

Rentap : Pemerintahan Brooke bertindak kejam Kehidupan


kita terancam.

Pengikut : Kita bersatu menghalau kuasa asing itu.

4
Perihalkan tindakan Brooke yang menyebabkan penentangan tersebut

A) Penduduk tempatan dipaksa menjadi buruh


B) Penuduk tempatan dilarang membuka tanah baharu
C) Brooke mencabuli adat resam tempatan
D) Brooke menghapuskan penempatan penduduk

14. Carta alir berikut merujuk kepada peristiwa penentangan yang berlaku di Sarawak pada
abad ke 19

1853, Rentap menyerang kubu James


Brooke di Nanga Skrang

Pasukan Rentap berjaya dan seorang 1854, X


pegawai British iaitu Allan Lee
terbunuh

Pilih peristiwa yang tepat bagi menggabarkan situasi X

A) James Brooke menawan kubu Rentap di Sungai Lang dan membakar


perkampungan Rentap
B) James Brooke menyerah kalah dan memberikan kuasa pemerintahan kepada
Rentap
C) Pengikut Rentap telah berundur ke Bukit Sadok dan membina kubu
D) Rentap berundur ke Entabai untuk menyusun strategi baru tetapi Rentap
meninggal dunia

5
TAHUN PERISTIWA
James Brooke menawan kubu Rentap di
X Sungai Lang dan membakar perkampungan
Rentap. Pengikut Rentap berundur ke Bukit
Sadok dan membina kubu.
James Brooke menghantar Tuan Muda
1857 Charles Brooke untuk menyerang kubu
Rentap di Bukit Sadok. Brooke
mempengaruhi kira-kira 3000 orang Iban dan
500 orang Melayu.

1863 Y

15. Jadual di atas menunjukkan perisitiwa dan tahun penting dalam kebangkitan Rentap
menentang British. Berdasarkan di atas, apakah X dan Y?

X Y
A 1854 James Brooke mengetuai pasukannya
untuk menyerang Rentap di Bukit Sadok.
Pertempuran sengit berlaku selama
sebulan dan Rentap berjaya ditewaskan.
B 1852 Charles Brooke memimpin pasukannya
menyerang Bukit Sadok. Namun sekali lagi
menemui kegagalan tetapi Rentap dengan
penuh semangat memberitahu rasa tidak
takut terhadap orang Eropah
C 1853 James Brooke mengetuai pasukannya untuk
menyerang Rentap di Bukit Sadok.
Pertempuran sengit berlaku selama sebulan
dan Rentap berjaya ditewaskan.
D 1855 Charles Brooke memimpin pasukannya
menyerang Bukit Sadok. Namun sekali lagi
menemui kegagalan tetapi Rentap dengan
penuh semangat memberitahu rasa tidak

6
takut terhadap orang Eropah

16. Ilustrasi gambar di atas menunjukkan pertempuran antara Rentap dengan tentera
James Brooke di Bukit Sadok.
Berdasarkan situasi gambar di atas, apakah iktibar atau nilai patriotism yang ingin
digambarkan?
A) Bersatu membawa kebebasan
B) Daya juang yang tinggi
C) Semangat kepimpinan yang kuat
D) Berwaspada terhadap kuasa asing

17. Berdasarkan peristiwa kebangkitan Rentap di Bukit Sadok, jelaskan kesan selepas
peristiwa tersebut
A) Kebangkitan Rentap dan pengikutnya membuktikan bahawa mereka
bukannya lanun tetapi pejuang bangsa
B) James Brooke telah memberikan kuasa pemerintahan kepada Rentap dan
pengikutnya
C) James Brooke memberikan penduduk tempatan hak keistimewaan
D) Penduduk tempatan tidak menghargai jasa yang dilakukan oleh Rentap

18. Melalui peristiwa perjuangan yang ditonjolkan oleh Rentap di Bukit Sadok,
rumuskan ciri ciri patriotisme yang ada pada Rentap

A) Berani mempertahankan kedaulatan tanah air


B) Percaya pada diri sendiri
C) Mementingkan semangat bantu membantu
D) Saling bekerjasama

7
Tahun 1863 James Brooke mengetuai sendiri pasukan
menyerang Rentap di Bukit Sadok
Pertempuran berlaku selama sebulan dan Rentap tewas

19. Berdasarkan situasi di atas, nilaikan sebab penentangan Rentap tidak berjaya
A) Kekurangan senjata canggih
B) Rentap dan pengikutnya berputus asa
C) Tiada semangat juang yang tinggi
D) Semangat kepimpinan yang lemah

20. Senarai berikut merujuk kepada binaan di Sarawak yang menggunakan nama Rentap

Jalan Rentap
Dewan Panglima Rentap
Bangunan Kubu Rentap

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat tentang penggunaan nama Rentap pada binaan
tersebut?

A) Menghormati lambang negara


B) Menghargai jasa tokoh negara
C) Bertanggungjawab kepada negara
D) Berbangga dengan sejarah negara

8
9

Anda mungkin juga menyukai