Anda di halaman 1dari 7

Bahagian A

Bulatkan jawapan yang betul.

1. Tujuh ratus dua puluh empat dalam angka ialah

A 704 C 742
B 724 D 7 042

2. 1 438 1 436 1 432 1 430

Nombor dalam petak kosong di atas ialah

A 1 420 C 1 434
B 1 432 D 1 443

3. 5 ribu + 7 ratus + 2 sa =

A 5 702 C 7 502
B 5 720 D 7 205

4. Apakah nilai bagi digit 8 dalam 5 784 ?

A 8 C 800
B 80 D 8 000

5. Yang manakah antara nombor di bawah mempunyai digit 4


yang menunjukkan nilai 40 ?

A 4 528 C 1 040
B 3 420 D 384

6. Nombor-nombor berikut adalah kurang daripada 8570


kecuali

1
A 8 565 C 8 559
B 8 561 D 8 571

7. 3 6 3

+ 4 2 9

4 1 0 2

Apakah nombor pada petak kosong di atas ?

A 6 C 8
B 7 D 9

8. Nombor manakah yang paling hampir kepada 4000 ?

A 3 979 C 4 504
B 2 999 D 3 699

9. 5 423 = 5 000 + + 20 + 3.

Apakah nombor pada petak kosong di atas ?

A 4 000 C 40
B 400 D 4

10. 572 6 1
Apakah hasil tambah tiga nombor di atas ?

A 8 224 C 8 320
B 8 225 D 8 356

11. 7 569 adalah jawapan kepada______.

A 4 567 + 322 C 3 457 + 543


B 6 789 + 765 D 6 755 + 814

2
12.

Rajah 1

ribu ratus puluh sa

Nombor yang ditunjukkan pada rajah 1 di atas ialah

A 3 158 C 3 815
B 3 518 D 3 816

13. + 3 003 = 6 582

Apakah nombor di dalam petak kosong di atas?

A 3 586 C 3 562
B 3 579 D 3 565

14. Yang manakah berikut adalah benar?

A 5 311 - 578 = 4 733 C 7 524 - 1 006 =


6 532
B 6 208 - 609 = 5 238 D 6 009 - 505 =
5 604

15. Yang manakah nombor berikut akan menjadi 8 560 selepas


dibundarkan kepada puluh yang terdekat.

A 8 552 C 8 555
B 8 554 D 8 565

3
16. Jumlah hasil tambah 2 674, 506 dan 4001 ialah

A 7 181 C 7 194
B 7 188 D 7 191

17.
X 5 231 5 237 5 243

Apakah nombor bagi X dalam rajah 1 di atas ?

A 5 230 C 5 229
B 5 233 D 5 225

18. Kira menaik secara empat-empat. Apakah nombor selepas


6 752 ?

A 6 742 C 6 756
B 6 748 D 6 758

Sekolah Bilangan Murid 19.


A 2 762
B 5 540
C 980

Jadual di atas menunjukkan bilangan murid di tiga buah


sekolah yang berbeza. Berapakah jumlah murid
kesemuanya?

A 7 282 C 9 282
B 8 882 D 9 882

20. 6379 - 234 - 12 =


A. 6145C. 6133
B. 3219D. 6645

4
21. 8 x 7 =

A 45 C 56
B 49 D 58

22. x 2 = 4 x 4

A 2 C 6
B 4 D 8

23. Tolakkan 7 649 daripada 8 900.

A 1 551 C 1 251
B 1 441 D 1 151

24. 5 x = 30

Apakah nombor pada petak kosong di atas?

A 6 C 8
B 7 D 9

25.

Rajah 1

Pilih jawapan yang betul berdasarkan rajah 1 di atas.

A 6 X 3 = 18
B 6 X 6 = 36
C 4 X 6 = 24
D 4 X 4 = 16
5
26. Bulan Pelawat
Januari 4 392
Februari 2 318
Jadual di atas
menunjukkan bilangan pelawat yang telah
menghadiri satu pameran pendidikan. Kira perbezaan
bilangan pelawat di antara dua bulan tersebut.

A 6 710 C 2 074
B 3 074 D 1 074

27. Suhana telah mengumpul sebanyak 3 322 keping setem.


Balkis pula mengumpul sebanyak 442 keping setem lebih
banyak daripada kepunyaan Suhana. Berapa banyakkah
setem mereka kesemuanya?

A 7 086 C 3 764
B 4 206 D 442

28. Pada tahun 2009, terdapat sebanyak 9 870 buah kerusi di


dalam sebuah stor. Pada hujung tahun tersebut, sebanyak
3 343 kerusi telah dihapuskira. Berapakah jumlah kerusi
yang tinggal di dalam stor tersebut?

A 6 527 C 6 237
B 6 157 D 6 327

29.

Berdasarkan gambarajah di atas, Puan Shawati memasukkan


7 kek cawan untuk setiap satu kotak. Jika terdapat 5 buah
kotak, berapakah jumlah kek cawan yang ada kesemuanya?

A 35 C 55
B 45 D 65

6
30. Di sebuah kedai menjual haiwan peliharaan, terdapat 8 buah
akuarium. Setiap akuarium mempunyai 7 ekor ikan emas.
Berapa banyakkah ikan emas yang ada kesemuanya?

A 49 C 63
B 56 D 64