Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

Minggu : 02 Hari : Isnin Tarikh : 11/01/2016

Subjek/Subject Kemahiran Manipulatif English


Masa/Time 9.10am-10.10am 10.30am-11.30pm
Kelas/Class KSSR 2 KSSR 4
Kehadiran/attendance
Tajuk/Topic Motor Kasar Writing
Deskriptor/Descriptor

Tunjang lain yang disepadukan/Intergrated Strand

Standard Kandungan/Content Standard 1.1. Pergerakan motor kasar tanpa 3.1 Able to form letters and words in neat
alatan legible print.
Standard Pembelajaran/Learning Standard 1.1.2 Melakukan pergerakan kaki 3.1.1 Able to write:
mengikut iringan muzik i) Words
i. mengangkat dan menurun ii) Phrases
ii. menggoyang
iii. menghayun
iv. menghentak
Objektif/Objective Membolehkan murid Pupils should be able to
melakukan pergerakan motor write simple words and phrases
kasar tanpa alatan
Kemahiran/Aktiviti 1.1.2 Motor Kasar Introduction
Pengenalan Types of words and phrases
Pergerakan kaki secara individu Copying words written on
dan kumpulan whiteboard
Lembaran kerja Closure
Impak/Impact

BBM Laptop dan muzik Laptop and worksheet


Nilai murni/Values Keyakinan diri Cooperation and confidence
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu : 02 Hari : Selasa Tarikh : 12/01/2016

Subjek/Subject Pendidikan Jasmani English Pengurusan Tingkah Pengurusan Tingkah Laku


Laku
Masa/Time 7.40am-8.10am 8.10am-9.10am 9.40am-10.10am 11.30am-12.00pm
Kelas/Class KSSR 5 KSSR 4 KSSR 1 B KSSR 2
Kehadiran/attendance
Tajuk/Topic Daya tahan otot Writing Disiplin diri Disiplin Diri
Deskriptor/descriptor

Tunjang lain yang


disepadukan/Intergrated Strand
Standard Kandungan/Content 3.2 Berkebolehan melakukan 3.1 Able to form letters and 1.1 Beratur mengikut 1.1 Patuh peraturan di sekolah
Standard pergerakan berulang kali words in neat legible print. keperluan di sesuatu tempat
yang melibatkan daya tahan
otot.

Standard 3.2.1 Melakukan gayut palang 3.1.1 Able to write: 1.1.2 Beratur dengan betul 1.1.2 Mematuhi peraturan di
Pembelajaran/Learning i) Words dan tertib ruang rekereasi
Standard ii) Phrases

Objektif/Objective Murid berkebolehan Pupils should be able to Murid boleh Beratur Membolehkan murid
melakukan gayut palang write simple words mengikut keperluan di mengikut segala peraturan
and phrases sesuatu tempat yang ditetapkan

Kemahiran/Aktiviti Pengenalan Introduction Pengenalan Pengenalan


Regangan Types of words and Simulasi Jenis peraturan
Teknik asas gayut phrases Lembaran kerja Warna gambar
Penutup Copying words Lembaran kerja
written on
whiteboard
Closure
Impak/Impact
BBM Palang Laptop and worksheet Kad imbas, laptop Kad imbas, Laptop
Nilai murni/Values Kordinasi tangan dan kaki Cooperation and confidence Berdisplin Berdisplin
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu : 02 Hari : Rabu Tarikh : 13/01/2016

Subjek/Subject English Pengurusan TingkahLaku Pengurusan TingkahLaku


Masa/Time 7.40am-8.40am 8.40am-9.10am 11.o0am-12.00pm

Kelas/Class KSSR 5 KSSR 1B KSSR 2

Kehadiran/attendance

Tajuk/Topic Disiplin diri Disiplin Diri

Deskriptor/Descriptor

Tunjang lain yang


disepadukan/Intergrated Strand
Standard Kandungan/Content 1.1 Beratur mengikut keperluan di 1.1 Patuh peraturan di sekolah
Standard sesuatu tempat

Standard Pembelajaran/Learning 1.1.1 Beratur mengikut giliran 1.1.1 Mematuhi peraturan di bilik
Standard masakan

Objektif/Objective Murid boleh Beratur mengikut Membolehkan murid mengikut segala


keperluan di sesuatu tempat peraturan yang ditetapkan

Kemahiran/Aktiviti Pengenalan Pengenalan


Simulasi Jenis peraturan
Lembaran kerja Warna gambar
Lembaran kerja
Impak/Impact

BBM Kad imbas, laptop Kad imbas, Laptop

Nilai murni/Values Berdisplin Berdisplin


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu : 02 Hari : Khamis Tarikh : 13/01/2016

Subjek/Subject Pendidikan Jasmani Pengurusan Pengurusan Tingkah Kemahiran Bahasa Inggeris


TingkahLaku Laku Manipulatif
Masa/Time 8.40am-9.10am 9.40am-10.10am 10.30am-11.00am 11.30am-12.30pm 12.30pm-1.00pm

Kelas/Class KSSR 5 KSSR 2 KSSR 1B KSSR 2 KSSR 5

Kehadiran/attendance

Tajuk/Topic Disiplin Diri Disiplin diri Motor Kasar

Tunjang/Strand

Tunjang lain yang


disepadukan/Intergrated
Strand
Standard 1.1 Patuh peraturan di 1.1 Beratur mengikut Pergerakan motor
Kandungan/Content sekolah keperluan di sesuatu kasar tanpa alatan
Standard tempat

Standard 1.1.1 Mematuhi peraturan 1.1.1 Beratur mengikut Melakukan


Pembelajaran/Learning di bilik masakan giliran pergerakan tangan
Standard dengan iringan
muzik mengangkat
dan menurun
Objektif/Objective Membolehkan murid Murid boleh Beratur Membolehkan
mengikut segala peraturan mengikut keperluan di murid melakukan
yang ditetapkan sesuatu tempat pergerakan motor
kasar tanpa alatan
Kemahiran/Aktiviti Pengenalan Pengenalan 1.1.1 Motor Kasar
Warna gambar Simulasi Pengenalan
Lembaran kerja Lembaran kerja Pergerakan tangan
secara individu dan
kumpulan
Impak/Impact

BBM Kad imbas, Laptop Kad imbas, laptop Laptop dan muzik

Nilai murni/Values Berdisplin Berdisplin Keyakinan diri


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu : 02 Hari : Jumaat Tarikh : 15/01/2016

Subjek/Subject English Pengurusan TingkahLaku Pengurusan TingkahLaku


Masa/Time 8.10a.m-8.40am 9.40a.m-10.10am 10.30a.m-11.00am

Kelas/Class KSSR 5 KSSR 2 KSSR 1B

Kehadiran/attendance

Tajuk/Topic Disiplin Diri Disiplin diri

Deskriptor/Descriptor

Tunjang lain yang


disepadukan/Intergrated Strand
Standard Kandungan/Content 1.1 Patuh peraturan di sekolah 1.1 Beratur mengikut keperluan di
Standard sesuatu tempat

Standard Pembelajaran/Learning 1.1.1 Mematuhi peraturan di bilik 1.1.1 Beratur mengikut giliran
Standard masakan

Objektif/Objective Membolehkan murid mengikut segala Murid boleh Beratur mengikut


peraturan yang ditetapkan keperluan di sesuatu tempat

Kemahiran/Aktiviti Pengenalan Pengenalan


Jenis peraturan Simulasi
Warna gambar Lembaran kerja
Lembaran kerja
Impak/Impact

BBM Kad imbas, Laptop Kad imbas, laptop

Nilai murni/Values Berdisplin Berdisplin