Anda di halaman 1dari 2

Nama : Tarikh :

Kelas : ..
SULIT

DST
Mei
2017
1 jam

SEKOLAH KEBANGSAAN EWA, LANGKAWI


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (MEI)
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST)
(KERTAS 1)
TAHUN DUA
Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Jawab semua soalan tersebut pada ruang / kertas OMR yang disediakan
2. Murid tidak dibenarkan meniru jawapan dari murid lain

Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak tidak termasuk muka depan

Disediakan Oleh : Disemak / Disahkan Oleh :

( ) ( )
Cik Busyra Izzaty binti Ayob Pn. Adira binti Samsudin
Guru DST tahun 2 Ketua Panitia Sains
SK Ewa, Langkawi SK Ewa, Langkawi
Nama : Tarikh :
Kelas : ..
SULIT

DST
Mei
2017
1 jam

SEKOLAH KEBANGSAAN EWA, LANGKAWI


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (MEI)
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST)
(KERTAS 2)
TAHUN DUA
Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Jawab semua soalan tersebut pada ruang yang disediakan


2. Murid tidak dibenarkan meniru jawapan dari murid lain

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak tidak termasuk muka depan

Disediakan Oleh : Disemak / Disahkan Oleh :

( ) ( )
Cik Busyra Izzaty binti Ayob Pn. Adira binti Samsudin
Guru DST tahun 2 Ketua Panitia Sains
SK Ewa, Langkawi SK Ewa, Langkawi