Anda di halaman 1dari 8

RPH JANUARI 2017

MINGGU: 1 HARI:ISNIN TARIKH: 2 JANUARI 2017

CUTI SEMPENA TAHUN BARU 2017

Guru Besar / Penolong Kanan / Penolong Kanan Petang:MINGGU: 1 HARI: SELASA TARIKH: 3 JANUARI 2017

Masa/Kelas/Mat 8.30-9.30 / 6 CEMERLANG / RBT


a
Pelajaran

TAJUK PENGHASILAN PROJEK

Standard 4.3 Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan


Kandungan logam, bahan logam dan elektromekanikal.

Standard 4.3.1 Menyatakan bahan yang akan digunakan seperti Polivinil


Pembelajaran Klorida (PVC) dan perspeks.
4.3.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan seperti gergaji
tangan, gergaji lengkung halus, gergaji kerawang (scroll saw),
pahat, pisau pemotong perspeks, pistol pengokot (stapler gun)
dan pistol perekat panas (hot glue gun).
4.3.3 Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti dawai
kokot dan rod perekat panas (hot melt glue).

Objektif Pelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. Menyatakan bahan yang akan digunakan seperti polivinil klorida
(PVC) dan perspeks dengan betul.
2. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan
dengan betul.
3. Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti dawai kokot
dan rod perekat panas (hot melt glue) dengan betul.
4. Menggunakan alatan tangan dengan cara yang betul.

Kriteria Kejayaan Murid dapat menyatakan bahan yang digunakan, nama dan fungsi
alatan tangan serta memahami bahan pengikat dan pencantum

Aktiviti 1. Murid diperkenalkan bahan yang boleh digunakan untuk


membuat projek seperti Polivinil Klorida ( PVC ) dan perspeks.
( Lampiran 1)
2. Murid diperkenalkan alatan tangan yang akan digunakan untuk
membina model serta fungsinya. ( Lampiran 2)
3. Murid diperkenalkan bahan pengikat dan pencantum seperti
dawai kokot dan rod perekat panas (hot melt glue). (Lampiran 3)
4. Murid belajar cara menggunakan alatan tangan pada bahan
mengikut kesesuaian dan cara menggunakan bahan pengikat dan
pencantum dengan bimbingan guru.
Penutup
5. Murid menjawab soalan dari lembaran kerja.
6. Murid membanding beza bahan pengikat dan pencantum (KBAT).
7. Guru merumus pelajaran pada hari ini.

KBAT / Kemahiran 1. Keusahawanan: (EK4) - Pengetahuan tentang teknologi


Pembelajaran / 2. Nilai murni - Bertanggungjawab, sistematik dan berhati-hati
i-THINK / EMK

BBM 1. Polivinil Klorida (PVC) dan perspeks.


2. Alatan tangan
3. Contoh pengikat dan pencantum

Refleksi

Catatan

Masa/Kelas/Mat 9.30-10.30 / 5 HEBAT / TMK


a
Pelajaran

Tajuk SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

Standard 1.0 Mengenal Rangkaian Komputer


Kandungan

Standard 1.1 Menerangkan konsep rangkaian


Pembelajaran 1.2 Menerangkan medium rangkaian: wayar dan tanpa wayar

Objektif Pelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. menerangkan konsep rangkaian dengan betul.
2. menerangakan tentang medium rangkaian berwayar dan tanpa
wayar.

Kriteria Kejayaan

Aktiviti 1. menerangkan definisi rangkaian kepada murid.


2. menerangkan bagaimana sesebuah rangkaian berhubung melalui
medium rangkaian berwayar dan tanpa wayar.
3. menunjukkan gambarajah rangkaian berwayar dan tanpa wayar.
4. murid meneka alatan untuk rangkaian berwayar dan tanpa wayar.

KBAT / Kemahiran KBAT : Mengetahui tentang rangkaian berwayar dan tanpa wayar.
Pembelajaran /
i-THINK / EMK

BBM Laman VLE TMK T4: sistem rangkaian

Refleksi

Catatan
Guru Besar / Penolong Kanan / Penolong Kanan Petang:

MINGGU: 1 HARI: RABU TARIKH: 4 JANUARI 2017

Masa/Kelas/Mat 9.30-10.30 / 5 TERBILANG / TMK


a
Pelajaran

Tajuk SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

Standard 1.0 Mengenal Rangkaian Komputer


Kandungan

Standard 1.1 Menerangkan konsep rangkaian


Pembelajaran 1.2 Menerangkan medium rangkaian: wayar dan tanpa wayar

Objektif Pelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. menerangkan konsep rangkaian dengan betul.
2. menerangakan tentang medium rangkaian berwayar dan tanpa
wayar.

Kriteria Kejayaan

Aktiviti 1. menerangkan definisi rangkaian kepada murid.


2. menerangkan bagaimana sesebuah rangkaian berhubung melalui
medium rangkaian berwayar dan tanpa wayar.
3. menunjukkan gambarajah rangkaian berwayar dan tanpa wayar.
4. murid meneka alatan untuk rangkaian berwayar dan tanpa wayar.

KBAT / Kemahiran KBAT : Mengetahui tentang rangkaian berwayar dan tanpa wayar.
Pembelajaran /
i-THINK / EMK

BBM Laman VLE TMK T4: sistem rangkaian

Refleksi

Catatan

Masa/Kelas/Mat 12.20-1.20 / 6 TERBILANG / RBT


a
Pelajaran

Tajuk PENGHASILAN PROJEK


Standard 4.3 Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan
Kandungan logam, bahan logam dan elektromekanikal.

Standard 4.3.1 Menyatakan bahan yang akan digunakan seperti Polivinil


Pembelajaran Klorida (PVC) dan perspeks.
4.3.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan seperti gergaji
tangan, gergaji lengkung halus, gergaji kerawang (scroll saw),
pahat, pisau pemotong perspeks, pistol pengokot (stapler gun)
dan pistol perekat panas (hot glue gun).
4.3.3 Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti dawai
kokot dan rod perekat panas (hot melt glue).

Objektif Pelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. Menyatakan bahan yang akan digunakan seperti polivinil klorida
(PVC) dan perspeks dengan betul.
2. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan
dengan betul.
3. Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti dawai kokot
dan rod perekat panas (hot melt glue) dengan betul.
4. Menggunakan alatan tangan dengan cara yang betul.

Kriteria Kejayaan Murid dapat menyatakan bahan yang digunakan, nama dan fungsi
alatan tangan serta memahami bahan pengikat dan pencantum

Aktiviti 1. Murid diperkenalkan bahan yang boleh digunakan untuk


membuat projek seperti Polivinil Klorida ( PVC ) dan perspeks.
( Lampiran 1)
2. Murid diperkenalkan alatan tangan yang akan digunakan untuk
membina model serta fungsinya. ( Lampiran 2)
3. Murid diperkenalkan bahan pengikat dan pencantum seperti
dawai kokot dan rod perekat panas (hot melt glue). (Lampiran 3)
4. Murid belajar cara menggunakan alatan tangan pada bahan
mengikut kesesuaian dan cara menggunakan bahan pengikat dan
pencantum dengan bimbingan guru.
Penutup
5. Murid menjawab soalan dari lembaran kerja.
6. Murid membanding beza bahan pengikat dan pencantum (KBAT).
7. Guru merumus pelajaran pada hari ini.

KBAT / Kemahiran 1. Keusahawanan: (EK4) - Pengetahuan tentang teknologi


Pembelajaran / 2. Nilai murni - Bertanggungjawab, sistematik dan berhati-hati
i-THINK / EMK

BBM 1. Polivinil Klorida (PVC) dan perspeks.


2. Alatan tangan
3. Contoh pengikat dan pencantum

Refleksi
Catatan

Guru Besar / Penolong Kanan / Penolong Kanan Petang:MINGGU: 1 HARI: KHAMIS TARIKH: 5 JANUARI 2017

Masa/Kelas/Mat 8.30-9.30 / 5 CEMERLANG / TMK


a
Pelajaran

Tajuk SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

Standard 1.0 Mengenal Rangkaian Komputer


Kandungan

Standard 1.1 Menerangkan konsep rangkaian


Pembelajaran 1.2 Menerangkan medium rangkaian: wayar dan tanpa wayar

Objektif Pelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. menerangkan konsep rangkaian dengan betul.
2. menerangakan tentang medium rangkaian berwayar dan tanpa
wayar.

Kriteria Kejayaan

Aktiviti 1. menerangkan definisi rangkaian kepada murid.


2. menerangkan bagaimana sesebuah rangkaian berhubung melalui
medium rangkaian berwayar dan tanpa wayar.
3. menunjukkan gambarajah rangkaian berwayar dan tanpa wayar.
4. murid meneka alatan untuk rangkaian berwayar dan tanpa wayar.

KBAT / Kemahiran KBAT : Mengetahui tentang rangkaian berwayar dan tanpa wayar.
Pembelajaran /
i-THINK / EMK

BBM Laman VLE TMK T4: sistem rangkaian

Refleksi

Catatan
Guru Besar / Penolong Kanan / Penolong Kanan Petang:

MINGGU: 1 HARI: JUMAAT TARIKH: 6 JANUARI 2017

Masa/Kelas/Mat 8.30-9.30 / 6 HEBAT / RBT


a
Pelajaran

Tajuk PENGHASILAN PROJEK

Standard 4.3 Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan


Kandungan logam, bahan logam dan elektromekanikal.

Standard 4.3.1 Menyatakan bahan yang akan digunakan seperti Polivinil


Pembelajaran Klorida (PVC) dan perspeks.
4.3.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan seperti gergaji
tangan, gergaji lengkung halus, gergaji kerawang (scroll saw),
pahat, pisau pemotong perspeks, pistol pengokot (stapler gun)
dan pistol perekat panas (hot glue gun).
4.3.3 Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti dawai
kokot dan rod perekat panas (hot melt glue).

Objektif Pelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. Menyatakan bahan yang akan digunakan seperti polivinil klorida
(PVC) dan perspeks dengan betul.
2. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan
dengan betul.
3. Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti dawai kokot
dan rod perekat panas (hot melt glue) dengan betul.
4. Menggunakan alatan tangan dengan cara yang betul.

Kriteria Kejayaan Murid dapat menyatakan bahan yang digunakan, nama dan fungsi
alatan tangan serta memahami bahan pengikat dan pencantum

Aktiviti 1. Murid diperkenalkan bahan yang boleh digunakan untuk


membuat projek seperti Polivinil Klorida ( PVC ) dan perspeks.
( Lampiran 1)
2. Murid diperkenalkan alatan tangan yang akan digunakan untuk
membina model serta fungsinya. ( Lampiran 2)
3. Murid diperkenalkan bahan pengikat dan pencantum seperti
dawai kokot dan rod perekat panas (hot melt glue). (Lampiran 3)
4. Murid belajar cara menggunakan alatan tangan pada bahan
mengikut kesesuaian dan cara menggunakan bahan pengikat dan
pencantum dengan bimbingan guru.
Penutup
5. Murid menjawab soalan dari lembaran kerja.
6. Murid membanding beza bahan pengikat dan pencantum (KBAT).
7. Guru merumus pelajaran pada hari ini.

KBAT / Kemahiran 1. Keusahawanan: (EK4) - Pengetahuan tentang teknologi


Pembelajaran / 2. Nilai murni - Bertanggungjawab, sistematik dan berhati-hati
i-THINK / EMK

BBM 1. Polivinil Klorida (PVC) dan perspeks.


2. Alatan tangan
3. Contoh pengikat dan pencantum

Refleksi

Catatan

Guru Besar / Penolong Kanan / Penolong Kanan Petang: