Anda di halaman 1dari 5

SEMANGAT WAJA SEMANGAT WAJA

Bangkitlah roh perpaduan Bangkitlah roh perpaduan


kita demi menegak kebenaran kita demi menegak kebenaran
dan menebas kebatilan itu dan menebas kebatilan itu
mari kita lupakan perbezaan mari kita lupakan perbezaan
dan rapatkan barisan dan rapatkan barisan
menyusun agenda. menyusun agenda.

Tegakkan maruah bangsa kita Tegakkan maruah bangsa kita


yang tercalar dan tercalar yang tercalar dan tercalar
bangkitlah kita daripada bangkitlah kita daripada
kehancuran kehancuran
yang menyesatkan atas nama yang menyesatkan atas nama
tiang agama suci tiang agama suci
ayuh tanamkan tekad melawan ayuh tanamkan tekad melawan
godaan yang menggelincirkan godaan yang menggelincirkan
akidah. akidah.

Biar mereka terpegun Biar mereka terpegun


biar mereka sedar biar mereka sedar
kitalah warga terbilang kitalah warga terbilang
di tanah pusaka tercinta ini. di tanah pusaka tercinta ini.

SEMANGAT WAJA
SEMANGAT WAJA
Bangkitlah roh perpaduan
kita demi menegak kebenaran
Bangkitlah roh perpaduan
dan menebas kebatilan itu
kita demi menegak kebenaran
mari kita lupakan perbezaan
dan menebas kebatilan itu
dan rapatkan barisan
mari kita lupakan perbezaan
menyusun agenda.
dan rapatkan barisan
menyusun agenda.
Tegakkan maruah bangsa kita
yang tercalar dan tercalar
Tegakkan maruah bangsa kita
bangkitlah kita daripada
yang tercalar dan tercalar
kehancuran
bangkitlah kita daripada
yang menyesatkan atas nama
kehancuran
tiang agama suci
yang menyesatkan atas nama
ayuh tanamkan tekad melawan
tiang agama suci
godaan yang menggelincirkan
ayuh tanamkan tekad melawan
akidah.
godaan yang menggelincirkan
akidah.
Biar mereka terpegun
biar mereka sedar
Biar mereka terpegun
kitalah warga terbilang
biar mereka sedar
di tanah pusaka tercinta ini.
kitalah warga terbilang
di tanah pusaka tercinta ini.
Bakal menerajui dunia.

Satu
Pimpinan kita disegani merata
Rakyatnya berpadu mencipta sejarah
Melakar Malaysia di pentas dunia
Menjadikan Malaysia sentiasa di pandang
Satu Namamu sentiasa dijulang
Malaysia bumiku Malaysia kerana kita satu
Tanah tumpah darah tercinta Sentiasa berrpadu..
Pelbagai warna budaya di dalamnya
Damai, harmoni, permai sentiasa Satu
Di bawah naungan payung mahkota Bersatulah bangsaku
Kita bangsa Malaysia Kita kibar nama bangsa
Bakal menerajui dunia. Berpadulah bangsaku
Kita gegarkan dunia
Satu Ayuh!!
Pimpinan kita disegani merata Kita berganding bahu
Rakyatnya berpadu mencipta sejarah Menuju satu Malaysia
Melakar Malaysia di pentas dunia Cemerlang, gemilang, terbilang di dunia...
Menjadikan Malaysia sentiasa di pandang
Namamu sentiasa dijulang Satu
kerana kita satu Biarpun kita berbeza adat
Sentiasa berrpadu.. Biarpun kita berlainan pendapat
Kita tetap satu,
Satu Satu hati, satu jiwa, satu rasa
Bersatulah bangsaku Nikmatnya kita kongsi bersama
Kita kibar nama bangsa kerana kita satu
Berpadulah bangsaku Satu Malaysia.BERSATULAH SEMUA
Kita gegarkan dunia
Ayuh!!
Kita berganding bahu
Menuju satu Malaysia
Cemerlang, gemilang, terbilang di dunia...

Satu
Biarpun kita berbeza adat
Biarpun kita berlainan pendapat
Kita tetap satu,
Satu hati, satu jiwa, satu rasa
Nikmatnya kita kongsi bersama
kerana kita satu
Satu Malaysia.

Satu
Malaysia bumiku Malaysia
Tanah tumpah darah tercinta
Pelbagai warna budaya di dalamnya
Damai, harmoni, permai sentiasa
Di bawah naungan payung mahkota
Kita bangsa Malaysia
Kita berdiri di bumi yang sama Demi negara yang tercinta
Menghirup udara yang sama Demi kemakmuran semua
Jadi mengapa harus berkelahi Kita harus bersatu
Jiwa kita perlu disirami semula Bersatulah semua

Demi negara yang tercinta Bersatu lah kita semua wahai Malaysia ku
Demi kemakmuran semua Untuk mengukuhkan perpaduan kita
Kita harus bersatu Perjuangan kita masih belum selesai
Bersatulah semua Sama-sama kita mencapai kejayaan

Bersatu lah kita semua wahai Malaysia ku


Untuk mengukuhkan perpaduan kita
Perjuangan kita masih belum selesai Kita berdiri di bumi yang sama
Sama-sama kita mencapai kejayaan Menghirup udara yang sama
Jadi mengapa harus berkelahi
Jiwa kita perlu disirami semula
Kita berdiri di bumi yang sama
Menghirup udara yang sama Demi negara yang tercinta
Jadi mengapa harus berkelahi Demi kemakmuran semua
Jiwa kita perlu disirami semula Kita harus bersatu
Bersatulah semua
Demi negara yang tercinta
Demi kemakmuran semua Bersatu lah kita semua wahai Malaysia ku
Kita harus bersatu Untuk mengukuhkan perpaduan kita
Bersatulah semua Perjuangan kita masih belum selesai
Sama-sama kita mencapai kejayaan
Bersatu lah kita semua wahai Malaysia ku
Untuk mengukuhkan perpaduan kita
Perjuangan kita masih belum selesai
Sama-sama kita mencapai kejayaan

Kita berdiri di bumi yang sama


Menghirup udara yang sama
Jadi mengapa harus berkelahi
Jiwa kita perlu disirami semula