Anda di halaman 1dari 2

Template of Developing a 3-Part Lesson

Lesson Plan/ Rancangan Mengajar

Mata Tema: UNSUR SENI Kelas: Tarikh:


Pelajaran: 1J 18/4/201
PENDIDIKAN Tajuk: 7
SENI Ruang
Kod Standard Nilai Murni: Pautan Merentas Kurikulum:
Pembelajaran Kerjasama
:

Student Aspirations/ Aspirasi Murid


Pengetahu Kemahira Kemahiran Kemahira Etika dan Identiti
an n berfikir memimpin n kerohanian nasional
dwibahas
a
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Menjelaskan melalui 1. Menyatakan tentang jenis ruang pada alam semulajadi,objek
perbincangan tentang buatan manusia dan karya seni visual.
definisi, jenis dan 2.. Menyatakan fungsi ruang dengan betul
fungsi ruang

Konsep / Perbendahaaan Kata Utama: Sumber:


Buku teks P. Seni Visual
Fokus KBAT P. Seni Visual Ting 1 (Sasbadi)

Impak/ Refleksi
Rangka Pengajaran
Set Induksi 1. Guru membuat sumbang saran dan murid
Aktiviti untuk menarik minat menjawab soalan mengenai tajuk ruang.
murid (Set Induksi)
memaklumkan kepada murid
tentang objektif pembelajaran
merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu

Aktiviti Utama
penerangan kandungan 1. Guru menerangkan tajuk ruang
pembelajaran 2.

contoh dan tunjuk cara

peluang membuat latihan

bimbingan dan maklum balas


berterusan

bagi pelbagai gaya


pembelajaran

cabaran bersesuaian untuk


semua murid

peluang untuk belajar secara


kolaboratif

bimbingan dan maklum balas


berterusan (Pentaksiran untuk
Pembelajaran-AfL)
Penutup

Refleksi: kajian dan penilaian


pembelajaran
Akan datang: kenal pasti langkah-
langkah seterusnya
Aktiviti penutup

Copyright LeapEd Services 2016 Duplication or Infringement is Prohibited


Template of Developing a 3-Part Lesson

Tindakan susulan murid Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Copyright LeapEd Services 2016 Duplication or Infringement is Prohibited