Anda di halaman 1dari 15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN TAHUN 6

PPKI SK PEKAN KOTA BELUD 2017

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


1 Pergerakan Lokomotor : 1.1 Melakukan pergerakan lokomotor 1.1.1 Melakukan lompatan setempat sebelah kaki
Lompatan Sebelah Kaki secara bebas dalam kawasan yang ditetapkan.
1.1.2 Melakukan lompatan sebelah kaki secara
bebas sambil menghayun tangan.

2.1.1 Menyatakan pergerakan lokomotor


2.1 Memahami pergerakan 2.1.2 Menyatakan aksi melompat sebelah kaki
lokomotor dengan perlakuan bebas.
2.1.3 Menyatakan aksi hayunan tangan sambil
melompat sebelah kaki dengan perlakuan bebas.

5.1.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen


pengurusan dan keselamatan.
5.1.2 Membuat persediaan diri sebelum,semasa
dan selepas melakukan aktiviti.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan 5.1.3 Menentukan ruang yang selamat untuk
elemen pengurusan dan melakukan aktiviti.
keselamatan 1.1.3 Melakukan leaping mengikut arah
(hadapan).
1.1.4 Melakukan leaping ke hadapan mengikut
jarak yang ditetapkan.
1.1.5 Melakukan gabungan pergerakan
Pergerakan Lokomotor : 1.1 Melakukan pergerakan lokomotor i. Lompatan sebelah kaki
Leaping ii Lompatan sebelah kaki sambil menghayun
2 tangan
2.1 Memahami pergerakan iii Melakukan leaping pada jarak yang
lokomotor ditetapkan.

1
5.1 Mematuhi dan mengamalkan 2.1.4 Menyatakan aksi leaping dengan
elemen pengurusan keselamatan perlakuan yang betul.

5.1.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen


pengurusan dan keselamatan.
5.1.2 Membuat persediaan diri sebelum,semasa
dan selepas melakukan aktiviti.
5.1.3 Menentukan ruang yang selamat untuk
melakukan aktiviti.

3 Pergerakan Bukan 1.2 Pergerakan bukan lokomotor 1.2.1 Melakukan aktiviti menjengket dalam
Lokomotor : Imbangan tempoh masa yang ditetapkan.
1.2.2 Melakukan imbangan sebelah kaki secara
bebas.
1.2.3 Melakukan imbangan sebelah kaki (fleksi-
dorsi dan fleksi-plantar).
1.2.4 Melakukan hayunan kaki mengikut arah :
i. Hadapan / belakang
ii. Kanan / kiri

4 Pergerakan Bukan 2.2 Memahami pergerakan bukan 2.2.1 Menyatakan cara aktiviti menjengket
Lokomotor : Imbangan lokomotor dengan betul
i. tanpa alatan
ii dengan alatan
2.2.2 Menyatakan aksi imbangan kaki
i. tanpa alatan
ii dengan alatan
2.2.3 Menyatakan aksi hayunan kaki
i. tanpa alatan
ii dengan alatan

5.1 Mematuhi dan mengamalkan 5.1.3 Menentukan alatan yang selamat digunakan
elemen pengurusan keselamatan semasa aktiviti dijalankan.

2
5.1.4 Meletakkan alatan ditempat yang selamat
semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal.
5.1.6 Menyimpan peralatan pendidikan jasmani
mengikut spesifikasi peralatan.

5 Pergerakan Lokomotor 1.3 Melakukan kemahiran manipulasi 1.3.1 Melakukan leaping dengan menggunakan
Leaping : Manipulasi Alatan alatan tali skiping dan skitel sebagai penanda.
2.3 Konsep dan prinsip asas 2.3.1 Mengenal pasti dan menyatakan poster
kemahiran manipulasi alatan badan semasa melakukan leaping dengan
menggunakan tali skiping dan skitel sebagai
penanda.

5.1 Mematuhi dan mengamalkan 5.1.1 Menentukan alatan yang selamat digunakan
elemen pengurusan dan semasa aktiviti dijalankan.
keselamatan 5.1.2 Meletakkan alatan ditempat yang selamat
semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal.
5.1.3 Menentukan ruang yang selamat untuk
melakukan aktiviti.

6 Pergerakan Lokomotor 1.3 Melakukan kemahiran manipulasi 1.3.2 Melakukan imbangan dengan berjalan :
Imbangan : Manipulasi alatan i. Atas garisan
Alatan ii. Atas tali
iii. Atas bangku
1.3.3 Melakukan imbangan sebelah kaki dengan
menggunakan alatan (memegang dan
mengepit bola / pundi kacang)

1.3.4 Melakukan hayunan kaki dengan


menendang bola :
i. Setempat

3
ii. Berjalan
iii. Berlari

7 Pergerakan Lokomotor 2.4 Pergerakan lokomotor dengan 2.4.1 Menyatakan aksi imbangan kaki
Imbangan : Manipulasi imbangan i. tanpa alatan
Alatan ii. dengan alatan
2.4.2 Menyatakan aksi hayunan kaki
i. tanpa alatan
ii. dengan alatan
2.4.3 Mengenal pasti dan menerangkan poster
badan semasa melakukan aktiviti imbangan
i. Atas garisan
ii. Atas tali
iii. Atas bangku
8 Pergerakan Lokomotor 2.5 Memahami konsep manipulasi 2.5.1 Mengenal pasti dan menyatakan poster
Imbangan : Manipulasi alatan badan semasa melakukan aktiviti imbangan
Alatan sebelah kaki dengan menggunakan alatan
(memegang dan mengepit bola / pundi kacang)

5.3.1 Berkebolehan berkomunikasi dalam


pelbagai cara atau keadaan.
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai 5.3.2 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli
cara semasa melakukan aktiviti kumpulan semasa melakukan aktiviti.
fizikal 5.3.3 Mengiktiraf kebolehan dan menerima
kekurangan rakan sebaya.
5.3.4 Membimbing ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

9 Olahraga Asas : Balapan 1.4 Acara asas Balapan 1.4.1 Melakukan teknik asas larian pecut.
1.4.2 Berlari sambil melakukan leaping secara
ulang alik (bebas)

4
2.6.1 Menyatakan cara teknik asas acara pecut
2.6 Memahami konsep,prinsip dan (lumba lari 30 hingga 50 meter)
pergerakan teknik asas 2.6.2 Menyatakan teknik asas Leaping.

10 Olahraga Asas : Balapan 5.1 Mematuhi dan mengamalkan 5.1.1 Menyatakan elemen pengurusan dan
elemen pengurusan dan keselamatan.
keselamatan 5.1.2 Membuat persediaan diri sebelum,semasa
dan selepas melakukan aktiviti.
5.1.3 Menentukan alatan yang selamat digunakan
semasa aktiviti dijalankan.
5.1.4 Meletakkan alatan ditempat yang selamat
semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal.

5.1.5 Menentukan ruang yang selamat untuk


melakukan aktiviti.

11 Balapan dan Padang : 1.5 Asas acara lompat jauh 1.5.1 Melakukan teknik lompat jauh dengan gaya
Lompat Jauh yang betul.

2.7 Memahami konsep teknik lompat 2.7.1 Menyatakan cara mendapatkan jarak
jauh i. Lompatan melepasi tali
ii. Berlari dan melompat melepasi halangan pada
pelbagai aras.

12 Balapan dan Padang : 5.1 Mematuhi dan mengamalkan 5.1.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
Lompat Jauh elemen pengurusan dan pengurusan dan keselamatan.
keselamatan 5.1.2 Membuat persediaan diri sebelum,semasa
dan selepas melakukan aktiviti.
5.1.3 Menentukan ruang yang selamat untuk
melakukan aktiviti.

5.3.1 Berkebolehan berkomunikasi dalam


5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai pelbagai cara atau keadaan.

5
cara 5.3.2 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli
kumpulan semasa melakukan aktiviti.
5.3.3 Mengiktiraf kebolehan dan menerima
kekurangan rakan sebaya.

13 Balapan dan Padang : 1.6 Asas acara Lontar Peluru 1.6.1 Melakukan aktiviti lontar peluru dengan cara
Lontaran yang betul.
1.6.2 Melakukan teknik asas lontar peluru

2.8.1 Menyatakan teknik asas lontar peluru.


2.8 Memahami konsep dan i. Membentuk kedudukan kaki dan postur badan
spesifikasi lontar peluru yang betul semasa melakukan lontaran.
ii. Melontar pelbagai objek pada jarak dengan
teknik yang betul.

5.1.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen


pengurusan dan keselamatan.
5.1.2 Membuat persediaan diri sebelum,semasa
5.1 Mematuhi dan mengamalkan dan selepas melakukan aktiviti.
elemen pengurusan dan 5.1.3 Menentukan alatan yang selamat digunakan
keselamatan semasa aktiviti dijalankan.
5.1.4 Meletakkan alatan ditempat yang selamat
semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal.

5.1.5 Menentukan ruang yang selamat untuk


melakukan aktiviti.
14 Akuatik : Teknik Renang 1.7 Melakukan kemahiran asas 1.7.1 Melakukan aktiviti apungan cendawan
renang teknik bobbing (blow bubbles).
1.7.2 Melakukan aktiviti apungan bintang dengan
lakuan
i. terlentang
ii. meniarap
1.7.3 Melakukan aktiviti keribas (flutter kick)
dengan peralatan (floating board).

6
1.7.4 Melakukan asas tendangan keribas (flutter
kick) dengan :
i. terlentang
ii. meniarap
(di luar dan di dalam kolam)
1.7.5 Melakukan aksi tangan kuak rangkak.

15 Akuatik : Teknik Renang 2.9 Konsep asas keselamatan di air 2.9.1 Menyatakan konsep apungan cendawan
dan kemahiran asas renang dan bintang.
2.9.2 Menerangkan dan memahami asas
tendangan keribas (flutter kick).
2.9.3 Menyatakan teknik keribas (flutter kick) di
dalam air :
i. Secara bebas
ii. Papan keribas (Floating Board)
5.1 Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan 5.1.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
keselamatan pengurusan dan keselamatan.
5.1.2 Membuat persediaan diri sebelum,semasa
dan selepas melakukan aktiviti.
5.1.3 Menentukan alatan yang selamat digunakan
semasa aktiviti dijalankan.
5.1.4 Meletakkan alatan ditempat yang selamat
semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal.
5.1.5 Menentukan ruang yang selamat untuk
melakukan aktiviti.

16 Reaksi dan Kesenggangan : 1.8 Bermain permainan dalaman 1.8.1 Bermain permainan dalaman berbentuk
Permainan Dalaman kemahiran berfikir dengan mengikut peraturan
secara berpasangan atau berkumpulan contoh
seperti tating lawi dan dart (ubah suai)

7
2.10.1 Menyatakan peraturan permainan tating
2.10 Peraturan permainan dalaman lawi dan dart (ubah suai).

5.3.1 Berkebolehan berkomunikasi dalam


5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai pelbagai cara atau keadaan.
cara 5.3.2 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli
kumpulan semasa melakukan aktiviti.
5.3.3 Mengiktiraf kebolehan dan menerima
kekurangan rakan sebaya.
5.3.4 Membimbing ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti.
5.3.5 Memberi dan menerima maklum balas
secara terbuka.

17 Reaksi dan Kesenggangan : 5.4 Membentuk dan bekerjasama 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli
Permainan Dalaman dalam kumpulan kumpulan.
5.4.2 Boleh menerima ahli baru sebagai ahli
kumpulan.
5.4.3 Menerima kemampuan lawan dan rakan
sepasukan sebagai cabaran.
5.4.4 Berperanan sebagai ketua kumpulan.
5.4.5 Patuh kepada arahan ketua
5.4.6 Berkebolehan membentuk kumpulan
dinamik dan bekerjasama dalam kumpulan
tersebut.
5.4.7 Melakukan aktiviti secara berpasangan.
5.4.8 Memperlihatkan rasa seronok melakukan
aktiviti dalam kumpulan.
18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20 Rekreasi dan Kesenggangan 1.9 Mengetahui aktiviti di luar bilik 1.9.1 Melakukan kemahiran ikatan dan simpulan.

8
: Perkhemahan darjah
1.9.2 Melakukan aktiviti perkhemahan
i. Menghias khemah
ii. Membersih khemah
iii. Mengemas kawasan khemah

2.11 Memahami konsep 2.11.1 Penjelasan konsep aktiviti perkhemahan :


perkhemahan i. Ikatan dan simpulan
ii. Menghias khemah
iii. Membersih khemah
iv. Mengemas kawasan khemah
2.11.2 Menyenaraikan jenis-jenis ikatan dan
simpulan seperti ikatan buku sila,ikatan tindih
kasih,ikatan bunga geti dan ikatan balak.

21 Rekreasi dan Kesenggangan 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai 5.3.1 Berkebolehan berkomunikasi dalam
: Perkhemahan cara pelbagai cara atau keadaan.
5.3.2 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli
kumpulan semasa melakukan aktiviti.
5.3.3 Mengiktiraf kebolehan dan menerima
kekurangan rakan sebaya.
5.3.4 Membimbing ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti.
5.3.5 Memberi dan menerima maklum balas
secara terbuka.

5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli


5.4 Membentuk dan bekerjasama kumpulan.
dalam kumpulan 5.4.2 Boleh menerima ahli baru sebagai ahli
kumpulan.
5.4.3 Menerima kemampuan lawan dan rakan

9
sepasukan sebagai cabaran.
5.4.4 Berperanan sebagai ketua kumpulan.
5.4.5 Patuh kepada arahan ketua

5.4.6 Berkebolehan membentuk kumpulan


dinamik dan bekerjasama dalam kumpulan
tersebut.
5.4.7 Melakukan aktiviti secara berpasangan.
5.4.8 Memperlihatkan rasa seronok melakukan
aktiviti dalam kumpulan.

22 Kecergasan : Peningkatan 3.1 Melakukan aktiviti fizikal 3.1.1 Melakukan aktiviti menghentak kaki (statik)
dan Penurunan Suhu Badan berpandukan konsep kecergasan dengan menggunakan muzik marching dalam
tempoh masa yang sesuai untuk meningkatkan
suhu badan dan kadar denyutan nadi.

4.1.1 Membezakan kadar nadi sebelum dan


4.1 Mengaplikasi konsep kecergasan selepas aktiviti.
4.1.2 Menyatakan cara asas aktiviti hentak kaki
dengan alunan muzik.

5.1 Mematuhi dan mengamalkan 5.1.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen


elemen pengurusan dan pengurusan dan keselamatan.
keselamatan 5.1.2 Membuat persediaan diri sebelum,semasa
dan selepas melakukan aktiviti.

23 Kecergasan : Kapasiti 3.2 Melakukan aktiviti fizikal 3.2.1 Melakukan aktiviti Long Slow Distance
Aerobik berasaskan Kapasiti Aerobik (LSD)

4.1 Mengaplikasi konsep kecergasan 4.1.3 Menyatakan aktiviti asas (LSD).


4.1.4 Menerangkan organ dalaman yang
digunakan untuk melakukan aktiviti (Long Slow
Distance (LSD).
5.1 Mematuhi dan mengamalkan

10
elemen pengurusan dan 5.1.5 Menentukan ruang yang selamat untuk
keselamatan melakukan aktiviti.

24 Kecergasan : Daya Tahan 3.3 Melakukan pergerakan berulang 3.3.1 Melakukan aktiviti Monkey Bar
Otot kali

4.2 Menguasai konsep asas daya 4.2.1 Menerangkan otot yang terlibat melakukan
tahan otot aktiviti Monkey Bar.

5.1 Mematuhi dan mengamalkan 5.1.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen


elemen pengurusan dan pengurusan dan keselamatan.
keselamatan
5.1.2 Membuat persediaan diri sebelum,semasa
dan selepas melakukan aktiviti.

25 Kecergasan : Kesihatan 3.4 Melakukan pergerakan berulang 3.4.3 Melakukan aktiviti berhalangan secara
Jantung kali berkumpulan seperti lari berhalangan.

4.3.1 Menyatakan kadar nadi sebelum dan


4.3 Memahami kesihatan jantung selepas melakukan sesuatu aktiviti.

5.1.3 Menentukan alatan yang selamat digunakan


5.1 Mematuhi dan mengamalkan semasa aktiviti dijalankan.
elemen pengurusan dan 5.1.4 Meletakkan alatan di tempat yang selamat
keselamatan semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal.
5.1.5 Menyimpan peralatan pendidikan jasmani
mengikut spesifikasi peralatan.

26 Kecergasan : Kekuatan Otot 3.5 Pergerakan yang melibatkan otot 3.5.1 Melakukan aktiviti tolak dinding.
3.5.2 Melakukan aktiviti kayuhan sambil
berbaring.

11
4.4 Mengaplikasi pergerakan
4.4.1 Menentukan bahagian otot yang terlibat
semasa melakukan aktiviti :
i. Tolak dinding
ii. Kayuhan sambil berbaring

5.2 Tanggungjawab Kendiri


5.2.1 Berkeyakinan dan bertanggungjawab kendiri
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.2.2 Menerima cabaran dan berasa seronok
melakukan aktiviti.
5.2.3 Memilih alternatif penyelesaian masalah
berdasarkan rekod kecergasan.

27 Kecergasan : Kekuatan Otot 3.6 Melakukan aktiviti bergayut 3.6.1 Melakukan senaman kekuatan otot yang
melibatkan aktiviti gayutan.
3.6.2 Melakukan aktiviti mendagu.
4.5 Menamakan otot 4.5.1 Menamakan bahagian otot yang terlibat
semasa melakukan aktiviti :
i. Mendagu
ii. Gayutan
5.2.1 Berkeyakinan dan bertanggungjawab kendiri
semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.2 Tanggungjawab Kendiri 5.2.2 Menerima cabaran dan berasa seronok
melakukan aktiviti.

28 Kecergasan : Kelenturan 3.7 Melakukan aktiviti kelenturan 3.7.1 Melakukan senaman regangan secara
bervariasi (menjangkau,menjengket,meringkuk)
pada otot-otot utama.

4.6 Menguasai konsep asas 4.6.1 Menyatakan senaman kelenturan.


kelenturan 4.6.2 Menentukan otot-otot yang terlibat semasa
melakukan kelenturan.
4.6.3 Menerangkan kepentingan senaman daya

12
tahan dan kelenturan.

5.3.1 Berkebolehan berkomunikasi dalam


pelbagai cara atau keadaan.
5.3.2 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai kumpulan semasa melakukan aktiviti.
cara
29 Komposisi Badan 3.8 Merekod komposisi badan 3.8.1 Mengukur ketinggian badan
3.8.2 Menimbang berat badan
3.8.3 Merekod pertumbuhan diri dari segi
ketinggian dan berat.
4.7 Memahami konsep komposisi
badan 4.7.1 Membezakan bentuk badan kurus dan
gemuk.
4.7.2 Bentuk badan ideal.
4.7.3 Menentukan bentuk badan.
5.4 Membentuk dan bekerjasama
dalam kumpulan 5.4.3 Mengiktiraf kebolehan dan menerima
kekurangan rakan sebaya.
5.4.7 Melakukan aktiviti secara berpasangan.

5.4.8 Memperlihatkan rasa seronok melakukan


aktiviti dalam kumpulan.

30 Kesihatan Diri 6.1 Kesihatan Diri 6.1.1 Menyatakan perkembangan dan


kematangan fizikal :
i. cara menerima perubahan fizikal pada diri
sendiri.
ii. Menentukan batasan untuk menjaga
keselamatan dan kehormatan diri.

6.1.2 Mengenal bahagian organ seksual.


6.1.3 Menjaga kehormatan diri :

13
i. Penjagaan organ seksual
ii. Cara berpakaian
iii. Sikap dan tutur kata
31 Perasaan 6.2 Memahami perasaan 6.2.1 Mempraktikkan nilai murni
i. Tolong menolong
ii. Bekerjasama
iii. Toleransi
iv. Hormat Menghormati

32 Kekeluargaan 6.3 Peranan diri sendiri dan ahli 6.3.1 Murid berkebolehan mengenali
keluarga serta kepentingan institusi i. Keluarga asas
kekeluargaan ii. Keluarga kembangan
iii. Kepentingan hubungan keluarga

33 Gaya Hidup Sihat Dan 7.1 Menyatakan waktu makan rutin 7.1.1 Merancang waktu makan harian (mengikut
Selamat piramid makanan Malaysia)
i. Sarapan
ii. Minum pagi
iii. Makan tengah hari
iv Minum petang
v. Makan malam
7.1.2 Menentukan jenis makanan berkhasiat
ketika :
i. Sarapan
ii. Makan tengah hari
iii. Makan malam
34 Gaya Hidup Sihat Dan 7.2 Mengetahui jenis dan kesan 7.2.1 Bahaya pengambilan dadah
Selamat penyalahgunaan bahan 7.2.2 Pencegahan
35 Keselamatan 8.1 Kepentingan menjaga 8.1.1 Menyatakan peralatan,bahan situasi :
keselamatan diri i. Rumah
ii. Sekolah
iii. Tempat permainan
8.1.2 Meminta bantuan apabila berlaku
kecemasan.

14
36 Keselamatan 8.2 Asas pertolongan cemas dan 8.2.1 Situasi kecemasan yang boleh berlaku
kepentingan bertindak dengan bijak semasa di :
mengikut situasi. i. Asrama
ii. Tempat perlindungan
iii. Tempat awam
8.2.2 Jenis bantuan kecemasan :
i. Polis
ii. Ambulan
iii. Bomba
37 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

38 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

15