Anda di halaman 1dari 4

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)

BIDANG/UNIT*:KURIKULUM / PANITIA PENDIDIKAN JASMANI

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
S1.Pentadbir Yang Berpengalaman W1. Masalah Disiplin
S2.Guru Terlatih Dan Berpengalaman W2. Kurang Kerja Berpasukan
Dalaman S3. Bilik Sukan W3. P&P Kurang Berkesan
S6. Murid-Murid Yang Berminat W5. Penyelenggaraan Peralatan Dan Stok
S8. Bahan-Bahan Sumber Yang Mencukupi W6. Infrastruktur Yang Kurang Memuaskan
W7. Pemantapan Budaya sukan untuk sihat
Masih Di Tahap Lemah
Luaran W8. .Kurang Sumber Kewangan
.
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
O1. Kerjasama Pibg
O2. Kerjasama Ngo,Ppd, Pkg 1. Meningkatkan pencapaian kelulusan 1. menyediakan peralatan mencukupi dan
Dan Agensi murid dalam matapelajaran dalam keadaan baik.
Kerajaan 2. Meningkatkan pencapaian penguasaan 2. Menggalakkan penyertaan ibubapa.
O3. Ibu Bapa Yang Komited murid KSSR Tahun 1 ,2 dan 3. 3. Meningkatkan kesedaran murid berkaitan
O4. Bahan-Bahan Website 3. Meningkatkan tahap kemahiran dan Matapelajaran pendidikan jasmani
kercergasan murid dalam sukan

(C)CABARAN: Strategi WC
Strategi SC 1. Meningkatkan profesionalisme dan
T1. Kekangan masa guru keilmuan guru dalam P&P
T2. Pertindahan arahan 1. Meningkatkan perkongsian ilmu -kursus , bengkel
pentadbiran ?( jpnj & ppd meningkkatkan Pdp
)
T3. Persekitaran luar
PELAN STRATEGIK SEKOLAH
TAHUN 2016-2018

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek
SEKTOR/PPD/SEK SK BUKIT SOGA
BIDANG /UNIT Kurikulum / Pendidikan Jasmani

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2016 2017 2018
Meningkatkan Murid tidak dapat Meningkatkan Meningkatan pencapaian % pelajar yang
pembelajaran adaptasikan kecerdasan dan murid dalam matapelajaran lulus bagi mata
murid dalam kemahiran di kemahiran permainan pelajaran
pengetahuan padang dan dari segi teori dan pendidikan
jasmani
pendidikan pengetahuan praktikal
jasmani semasa peperiksaan
PELAN TAKTIKAL SEKOLAH
TAHUN 2016

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek
Sektor/PPD/Sekolah SK Bukit Soga
Bidang/Unit Kurikulum / Panitia Pendidikan jasmani
Strategi Meningkatkan kecerdasan dan kemahiran permainan dari segi teori dan praktikal
Pelan Tindakan Meningkatan pencapaian murid dalam matapelajaran

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran


1. Pencerahan matapelajaran Meningkatkan Guru JAN MAC 2014 Peruntukan Peningkatan peratus
kemahiran matapelajaran panatia kelulusan mata
profesional guru Ketua panitia pendidikan pelajaran pendidikan 96 97
berkaitan jasmani- jasmani KSSR
matapelajaran
2 Karnival SEGAK Meningkatkan Guru JAN MAC 2014 Peruntukan Peratus kelulusan
kemahiran dan matapelajaran panatia mata pelajaran
pengetahuan pendidikan pendidikan
96 97
guru dan murid jasmani - matapelajaran bagi
berkaitan KBSR meningkat
SEGAK
PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2016

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek
Sektor/PPD/Sekolah SK Bukit Soga
Bidang/Unit Kurikulum / Panitia Pendidikan jasmani
Strategi Meningkatkan kecerdasan dan kemahiran permainan dari segi teori dan praktikal
Pelan Tindakan Meningkatan pencapaian murid dalam matapelajaran

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran


3 Folio Sukan Meningkatkan Guru JAN OKT - Peningkatan peratus
pengetahuan matapelajaran kelulusan mata
murid berkaitan pelajaran pendidikan
96 97
sukan dalam matapelajaran bagi
teori dan KSSR
praktikal
4 Bilik Sukan Menyediakan Guru JAN - OKT - Peningkatan peratus
alat bantu PdP matapelajaran kelulusan mata
bagi pelajaran pendidikan
96 97
meningkatkan matapelajaran bagi
penyampaian KSSR
guru