Anda di halaman 1dari 5

PELAN STRATEGIK

TAHUN 2017- 2019

NKRA MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN JADUAL 1

Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru (Baiah)


FOKUS Peningkatan Peratus Kehadiran murid dalam aktiviti Persatuan Matematik
SEKTOR/PPD Ko-kurikulum
UNIT/BIDANG Persatuan Matematik

MATLAMAT SASARAN
BIDANG/FUNGS ISU-ISU OBJEKTIF STRATEGI*
STRATEGIK KPI 201
I STRATEGIK (Output) TOV 2018 2019 (INITIATIVES)
(Outcome) 7
Kokurikulum Kehadiran Peningkatan Meningkatkan kehadiran Peratus 55% 60 65% 70% Memantapkan aktiviti
Akademik murid dalam kehadiran murid dalam Persatuan kehadiran % yang menarik kehadiran
aktiviti murid. Matematik murid.
persatuan
masih di tahap
sederhana.
PELAN TAKTIKAL
TAHUN 2017

JADUAL
NKRA MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN 2
Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru (Baiah).
FOKUS Peningkatan Peratus Kehadiran murid dalam Persatuan Matematik.
SEKTOR/PPD Ko-kurikulum
UNIT/BIDANG Persatuan Matematik.
STRATEGI Memantapkan aktiviti yang menarik kehadiran murid.
OBJEKTIF Meningkatkan kehadiran murid dalam aktiviti Persatuan Matematik.

Bi KPI(Sasaran
Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber Output Pelan Kontigensi
l )
1 Menyelesaikan masalah Guru Penasihat 1 jam AJK sebagai
matematik harian persatuan sains. 0.50 x 10 = 5.00 Ahli persatuan Peratus fasilitator aktiviti
Matematik kehadiran persatuan untuk
membimbing
rakan.
2 Permainan Kuiz Guru Penasihat
Matematik persatuan sains. 1 jam RM 10.00 Ahli persatuan Peratus Panduan Peraturan
Matematik kehadiran dan Syarat
Bi KPI(Sasaran
Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber Output Pelan Kontigensi
l )
Pertandingan

3 Menyimpan wang saku Guru Penasihat 1 jam RM 10.00 AJK sebagai


persatuan sains. Peratus fasilitator aktiviti
Ahli persatuan kehadiran persatuan untuk
Matematik membimbing
rakan.
4 Pertandingan Matematik Guru Penasihat 1 jam RM20.00/seoran
persatuan sains. g Ahli persatuan Peratus Panduan Peraturan
Matematik kehadiran dan Syarat
Pertandingan
LAPORAN PRESTASI PELAKSANAAN TAHUNAN
TAHUN 2017

JADUAL 3
SEKTOR/PPD Ko-kurikulum

BIDANG/UNIT Persatuan Matematik

MATLAMAT Peningkatan peratus kehadiran murid dalam aktiviti persatuan.

PRESTASI
OBJEKTIF KPI Pencapaia ULASAN
Sasaran
n Sebenar
Indikator Akhir 60 %
Meningkatkan kehadiran
(Lag) :
murid dalam aktiviti
persatuan Matematik.

Indikator Awal
(Lead) : 55 %

DISEDIAKAN OLEH : ___________________________ DISAHKAN OLEH : _________________________


LAPORAN PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS
TAHUN 2017-2019

JADUAL 4
MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI SEKOLAH UNGGUL PENJANA
MISI VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI GENERASI TERBILANG
SEKTOR/UNIT/PPD Ko-kurikulum
BIDANG Persatuan Matematik

MATLAMAT Peningkatan Kehadiran murid dalam aktiviti persatuan.


KEY
PERFORMANCE SASARAN PRESTASI INISIATIF / TINDAKAN PRESTASI SEBENAR
OBJEKTIF INDICATORS (KPI)
LAG LEAD TOV 2017 2018 2019 TOV 2017 2018 2019
Meningkatkan
kehadiran murid
dalam aktiviti
Persatuan
Matematik.