Anda di halaman 1dari 5

UJIAN STRES (DASS 21)

BAHAGIAN 1

Sila baca setiap kenyataan dan bulatkan (skala markah 0,1,2,3) yang
menggambarkan keadaan anda SEMINGGU yang lepas. Tidak ada jawapan betul
atau salah. Jangan guna terlalu banyak masa untuk mana mana kenyataan.

SKALA MARKAH ADALAH SEPERTI BERIKUT

0= Tidak pernah sama sekali 1=Jarang 2= Kerap 3=Sangat Kerap

Soala Tidak Jarang Kerap Sangat


n pernah kerap
1 Saya rasa susah untuk 0 1 2 3
bertenang

2 Saya sedar mulut saya kering 0 1 2 3

3 Saya seolah olah tidak dapat 0 1 2 3


mengalami perasaan positif
sama sekali

4 Saya mengalami kesukaran 0 1 2 3


bernafas contohnya bernafas
terlalu cepat, tercungap
cungap walaupun tidak
melakukan aktiviti fizikal

5 Saya rasa tidak bersemangat 0 1 2 3


untuk memulakan sesuatu
keadaan
6 Saya cenderung bertindak 0 1 2 3
secara berlebihan kepada
sesuatu keadaan
7 Saya pernah menggeletar 0 1 2 3
( contohnya tangan)
8 Saya rasa saya terlalu gelisah 0 1 2 3

9 Saya risau akan berlaku 0 1 2 3


keadaan di mana saya panic
dan berkelakuan bodoh
10 Saya rasa tidak ada apa yang 0 1 2 3
saya harapkan
11 Saya dapati saya mudah resah 0 1 2 3
12 Saya merasa sukar untuk relaks 0 1 2 3

13 Saya rasa muram dan sedih 0 1 2 3

Saya tidak boleh terima apa jua 0 1 2 3


14 yang menghalangi saya
daripada meneruskan apa yang
sedang saya lakukan
15 Saya rasa hampir panik 0 1 2 3
16 Saya tidak bersemangat 0 1 2 3
langsung

17 Saya rasa diri saya tidak 0 1 2 3


berharga

18 Saya mudah tersinggung 0 1 2 3

19 Walaupun saya tidak 0 1 2 3


melakukan aktiviti fizikal, saya
sedar akan debaran jantung
saya ( contohnya degupan
jantung lebih cepat)
20 Saya rasa takut tanpa sebab 0 1 2 3

21 Saya rasa hidup ini tidak bererti 0 1 2 3


lagi

BAHAGIAN 2

STRES

Soalan S1 S6 S8 S11 S12 S14 S18 Jumlah

ANZIETI / KERESAHAN

Soalan S2 S4 S7 S9 S15 S19 S20 Jumlah

KEMURUNGAN (DEPRESSION)
Soalan S3 S5 S10 S13 S16 S17 S21 Jumlah

Selepas dijumlahkan. Sila rujuk kepada petak skor saringan dan terjemahkan skor
untuk mengetahui tahap status kesihatan mental anda.

SKOR SARINGAN

Kemurungan Anzieti Stres


Normal 0-5 0-4 0-7
Ringan 6-7 5-6 8-9
Sederhana 8-10 7-8 10-13
Teruk 11-14 9-10 14-17
Sangat teruk 15 + 11 + 18+

Bahagian 3

Isikan dijumlahkan ( normal, sederhana, teruk atau sangat teruk ) dalam jadual di
bawah

KEPUTUSAN UJIAN DASS

Ujian Tahap
Stres
Anzieti
Kemurungan
Pelajar yang dirujuk ke pakar perubatan.

NAMA UJIAN DASS SKOR DASS


STRESS ANZIETI MURUNG
001 SEDERHANA SANGAT TERUK SANGAT
TERUK TERUK
002 SEDERHANA TERUK TERUK TERUK
003 SEDERHANA RINGAN TERUK TERUK
004 RINGAN TERUK NORMAL TERUK
005 SEDERHANA SEDERHANA TERUK TERUK
006 SEDERHANA SANGAT SEDERHANA SANGAT
TERUK TERUK
007 NORMAL SANGAT RINGAN SANGAT
TERUK TERUK
008 RINGAN SANGAT SEDERHANA SANGAT
TERUK TERUK
009 NORMAL TERUK RINGAN TERUK
010 NORMAL TERUK NORMAL TERUK
011 RINGAN SANGAT SEDERHANA SANGAT
TERUK TERUK
012 RINGAN NORMAL TERUK TERUK
013 SEDERHANA TERUK NORMAL TERUK
014 SEDERHANA SANGAT NORMAL SANGAT
TERUK TERUK
015 SEDERHANA T ERUK SEDERHANA TERUK
016 SEDERHANA RINGAN TERUK TERUK
017 TERUK RINGAN SEDERHANA TERUK
018 TERUK SANGAT SANGAT SANGAT
TERUK TERUK TERUK
019 RINGAN TERUK TERUK TERUK
020 SEDERHANA TERUK SEDERHANA TERUK
021 TERUK RINGAN SEDERHANA TERUK
022 SEDERHANA SANGAT NORMAL SANGAT
TERUK TERUK
023 TERUK TERUK NORMAL TERUK
024 SEDERHANA TERUK RINGAN TERUK
025 TERUK SEDERHANA SANGAT SANGAT
TERUK TERUK
026 RINGAN TERUK NORMAL TERUK
027 RINGAN NORMAL TERUK TERUK
028 TERUK RINGAN SANGAT SANGAT
TERUK TERUK
029 TERUK SANGAT TERUK SANGAT
TERUK TERUK
030 NORMAL NORMAL TERUK TERUK
031 SEDERHANA SANGAT TERUK SANGAT
TERUK TERUK
032 RINGAN TERUK SEDERHANA TERUK
033 RINGAN NORMAL TERUK TERUK
034 SANGAT TERUK SANGAT TERUK SANGAT
TERUK TERUK
035 SEDERHANA TERUK RINGAN TERUK
036 SEDERHANA SANGAT SEDERHANA SANGAT
TERUK TERUK
037 SANGAT TERUK SANGAT TERUK SANGAT
TERUK TERUK
038 TERUK TERUK SANGAT SANGAT
TERUK TERUK
039 SANGAT TERUK TERUK SANGAT SANGAT
TERUK TERUK
040 TERUK SANGAT TERUK SANGAT
TERUK TERUK

Berdasarkan skor di atas, didapati seramai 18 pelajar Tingkatan 4 yang mendapat


skor sangat teruk manakala 22 pelajar mendapat skor teruk.