Anda di halaman 1dari 8

SULIT

UJIAN MAC PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

SEKOLAH KEBANGSAAN LONG KESSEH ,


D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH BARAM,
98050, MARUDI, SARAWAK.

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (2017)


UJIAN 1
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5
MAC
1 jam Satu
jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA


DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi satu
bahagian sahaja.

2. Kertas soalan ini mengandungi 30 soalan Untuk Kegunaan Pemeriksa


objektif.

3. Tandakan jawapan yang paling betul MARKA MARKAH


H PENUH
dengan menghitamkan satu pilihan
jawapan anda. JUMLAH
30
4. Sekiranya anda hendaklah menukar
jawapan, padamkan tanda yang telah
dibuat. Kemudian, hitamkan jawapan
________ / 30 MARKAH X 100
yang baharu. =________ %

Nama : ____________________________________-

______________________________________

Kelas :

PANITIA PJK SK LONG KESSEH M.H.F.B.H


UJIAN MAC PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

Soalan objektif aneka pilihan. Bulatkan jawapan yang paling betul dan tepat.
(30 Markah)
1. Antara kemahiran yang berikut, yang manakah dipelajari di dalam tahun 5
dalam bab gimnastik asas?

a. Lombol ayun
b. Lombol kangkang
c. Lombol terjun
d. Lombol pusing

2. Kemanakah arah pandangan yang perlu dilakukan oleh murid sewaktu


mendarat ketika melakukan aktiviti lombol kangkang?

a. Hadapan
b. Kanan
c. Kiri
d. Belakang

3. Kemahiran hambur yang manakah melibatkan kekuatan otot tangan dan


imbangan badan?

a. Hambur gayut
b. Hambur pusing
c. Hambur arab
d. Hambur terjun

4. Alatan yang berikut digunakan ketika mempelajari kemahiran asas


gimnastik kecuali?

a. Peti lombol
b. Tilam gimnastik
c. Papan anjal
d. Bola tenis

5. Kedudukan manakah yang menunjukkan imbangan yang paling stabil?

a. Imbangan menggunakan Kedua-dua tapak tangan


b. Imbangan menggunakan kedua-dua belah kaki
c. Imbangan menggunakan sebelah kaki
d. Imbangan menggunakan satu tapak tangan

PANITIA PJK SK LONG KESSEH M.H.F.B.H


UJIAN MAC PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

6. Antara berikut, yang manakah merupakan kelebihan mempelajari


kemahiran asas gimnastik?

i. Mengelakkan kecederaan ketika terjatuh daripada posisi asal


ii. Dapat membantu menguatkan otot, tulang serta pergerakan
iii. Mempunyai kelebihan melakukan aktiviti yang melibatkan
kelenturan
iv. Berkebolehan melakukan sesuatu yang negatif melalui kemahiran
yang ada
a. i,ii,iii
b. i,ii,iii,iv
c. i,ii
d. i,ii,iv

7. Manakah diantara berikut menunjukkan perlakuan yang salah ketika


melakukan aktiviti gayut berayun pada palang?

a. Mengenggam atas
b. Mengenggam bawah
c. Mengenggam satu jari
d. Mengenggam campur

8. Soalan adalah berdasarkan gambar pada rajah 1.

Rajah 1
Apakah nama alatan tersebut?
a. Skital
b. Tilam gimnastik
c. Peti lombol
d. Trampolin

9. Aksi bentuk badan yang manakah boleh diaplikasikan semasa membuat


lompatan diatas trampolin?

i. Putaran menegak 180 darjah


ii. Fleksi lutut
iii. Bentul L
iv. Buka kaki
a. i
b. i,ii
c. i,ii,iii
d. i,ii,iii,iv
10.Aktiviti Gerak Irama dalam Pendidikan Jasmani menggabungkan pelbagai
kemahiran. Kemahiran yang manakah tidak terlibat ketika melakukan
aktiviti Gerak Irama?

PANITIA PJK SK LONG KESSEH M.H.F.B.H


UJIAN MAC PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

a. Kemahiran Servis
b. Pergerakan lokomotor
c. Pergerakan bukan lokomotor
d. Kemahiran Imbangan

11.Mengapakah seorang pemain bola sepak perlu menguasai kemahiran


menghantar dan menerima?

a. Mudah untuk menjatuhkan dan menyakitkan pihak lawan.


b. Menyukarkan pasukan untuk mendapatkan gol.
c. Membantu pasukan menjayakan strategi permainan dan mendapatkan
gol.
d. Menjadikan bola lebih kerap keluar daripada kawasan permainan.

12.Apakah terjadi sekiranya seorang pemain bola jaring tidak menguasai


kemahiran menerima?

a. Mudah untuk menjaringkan gol.


b. Sukar untuk menerima dan menangkap bola pelbagai aras.
c. Cekap menerima bola yang dihantar dengan deras.
d. Mudah terjatuh dan cedera.

13.Pilih padanan yang tidak benar diantara kemahiran dan permainan yang
dinyatakan.

a. Kemahiran menghantar dan menerima dengan kaki Bola Sepak


b. Kemahiran menghantar dan menerima dengan tangan Bola Baling
c. Kemahiran menghantar dan menerima dengan kaki Badminton
d. Kemahiran menghantar dan menerima dengan Alatan Hoki

14.Bagaimanakah cara untuk menjaga keselamatan semasa melakukan


aktiviti di padang?

a. Berlari pada setiap masa untuk menunjukkan kecergasan.


b. Mengikuti arahan yang diberikan guru.
c. Memakai barang kemas dan perhiasan.
d. Membantu tukang kebun sekolah memotong rumput.

15.Antara permainan yang berikut, yang manakah melibatkan aktiviti


menggelecek?

a. Bola sepak
b. Tenis
c. Takraw
d. Bola tampar

16.Kemahiran yang manakah perlu digunakan untuk mengecilkan ruang


pemain lawan daripada melakukan hantaran atau jaringan?

a. Kelecek
b. Menghantar

PANITIA PJK SK LONG KESSEH M.H.F.B.H


UJIAN MAC PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

c. Menerima
d. Mengadang

17.Pada bahagian manakah kemahiran takel dalam permainan ditujukan?

a. Kaki lawan
b. Bola
c. Tangan lawan
d. Pengadil

18.Alatan berikut sesuai digunapakai ketika mempelajari kemahiran


menjaring kecuali?

a. Gelung plastik
b. Gol
c. Bola
d. Jaring

19.Apakah risiko yang akan terjadi kepada kedudukan seorang pemain


sekiranya tidak mengamalkan takel yang baik dan bersih ketika
perlawanan sebenar?

a. Pemain akan mudah menjaringkan mata dengan mudah.


b. Perbuatan pemain akan disokong oleh pasukan sendiri.
c. Pemain berkemungkinan akan dibuang padang atau dikenakan
hukuman.
d. Pemain akan dimarahi oleh penonton.

20.Alatan berikut merupakan alatan yang digunakan ketika mempelajari


pelbagai kemahiran kategori serangan kecuali?

B C D
A

21.Apakah permainan yang melibatkan kemahiran mengadang?

a. Olahraga
b. Bola jaring
c. Besbol

PANITIA PJK SK LONG KESSEH M.H.F.B.H


UJIAN MAC PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

d. Berenang

22.Pilih pernyataan yang tidak benar mengenai peraturan bilik sukan.

a. Meletakkan barangan peribadi untuk tempoh seketika.


b. Masuk ke bilik sukan dengan kebenaran guru.
c. Menyimpan alatan mengikut label yang telah ditetapkan.
d. Menjaga kebersihan dan kekemasan bilik sukan.

23.Apakah kesan positif yang diperolehi murid apabila melibatkan diri


dengan aktiviti Pendidikan Jasmani?

a. Murid dapat meminjam alatan sukan sekolah.


b. Padang akan lebih kemas dan terjaga.
c. Murid dapat mempelajari pelbagai kemahiran dan permainan dengan
seronok.
d. Kecergasan murid menurun akibat keletihan menjalankan aktiviti
sukan.

24.Mengapakah murid perlu melakukan fleksi lutut ketika mendarat selepas


daripada melompat?

a. Untuk menjadikan lutut lebih kuat.


b. Untuk menyemimbangkan tubuh badan.
c. Untuk membuat lompatan yang lebih tinggi.
d. Untuk mengelakkan kecederaan pada lutut.

25.Apakah nilai yang membawa kejayaan pada sesuatu permainan?

a. Bersemangat ketika bermain walaupun tidak mematuhi peraturan.


b. Menguasai sebahagian kecil daripada peraturan permainan.
c. Merendah-rendahkan keupayaan lawan untuk melemahkan motivasi
mereka.
d. Bermain dengan bersungguh-sungguh dan penuh keyakinan.

26.Apakah kelebihan menguasai kemahiran memintas?

a. Dapat merampas dan menguasai bola yang dihantar oleh pasukan


lawan dengan cekap.
b. Dapat menjaringkan gol tanpa henti.
c. Menyebabkan pemain lawan mengalami kecederaan.
d. Menjadikan masa perlawanan lebih singkat.

27.Berikut merupakan beberapa pergerakan yang boleh dilakukan sewaktu


mempelajari pergerakan berirama. Diantara berikut, yang manakah
merupakan pergerakan lokomotor?

i. Step-close (zigzag)
ii. Waltz (lingkaran & putaran)
iii. Grapvine (Lurus)

PANITIA PJK SK LONG KESSEH M.H.F.B.H


UJIAN MAC PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

iv. Mendayung setempat


a. i
b. i,ii
c. i,ii,iii
d. i,ii,iii,iv

28.Pergerakan kreatif berirama secara persembahan boleh dijayakan lagi


dengan?

a. Mengeluarkan belanja yang besar untuk membuat persembahan.


b. Menggunakan pelbagai props dan tempo muzik serta penggabungan
pelbagai kemahiran.
c. Menjemput artis luar dengan bayaran yang lumayan untuk membuat
persembahan.
d. Membeli pelbagai alatan dengan jumlah yang banyak.

29.Apakah yang akan berlaku sekiranya murid tidak menggenggam palang


ayunan dengan kemas semasa melakukan aktiviti gayut berayun?

a. Murid akan lebih mudah untuk membuat ayunan.


b. Murid dapat bertukar posisi dengan lancar.
c. Murid berkemungkinan untuk terjatuh dan cedera.
d. Murid akan diejek oleh kawan yang lain.

30.Steven melihat kaki rakan sekelasnya berdarah akibat kecederaan semasa


melakukan aktiviti pendidikan jasmani di padang. Walaubagaimanapun,
rakannya hanya berdiam diri. Apakah tindakan terbaik yang boleh
dilakukan oleh Steven?

a. Menghubungi pihak hospital untuk datang ke sekolah.


b. Memberitahu guru yang sedang mengajarnya.
c. Membuat laporan bertulis kepada guru besar.
d. Mendiamkan keadaan tersebut dan menceritakannya kepada ibu bapa
kawannya.

KERTAS SOALAN TAMAT

JAWAPAN
1. B
2. A
3. C
4. D
5. B
6. A

PANITIA PJK SK LONG KESSEH M.H.F.B.H


UJIAN MAC PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

7. C
8. D
9. D
10. A
11. C
12. B
13. C
14. B
15. A
16. D
17. B
18. A
19. C
20. D
21. B
22. A
23. C
24. D
25. D
26. A
27. C
28. B
29. C
30. B

PANITIA PJK SK LONG KESSEH M.H.F.B.H