Anda di halaman 1dari 1

Sekolah Kebangsaan St.

Anthony (M),
Km 1, Jalan Sultan Iskandar
97000 Bintulu,
Sarawak, Malaysia.

Tel : 086-314335 E-mel : stanthony_btu@yahoo.com.my Fax : 086-334846

Ruj . kami :JPS (W) /SKSA(perkh)/153/08/02/01(48 )


Tarikh : 1 Januari 2017

WONG KHAI FANG


SK St. Anthony(M),
1 Km Jalan Sultan Iskandar,
97000 Bintulu, Sarawak.

Tuan/Puan:

PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATAN KUASA HAL EHWAL MURID TAHUN 2017

Dengan segala hormatnya, perkara di atas dirujuk.

2. Sehubungan itu,sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh
Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996, seperti termaktub dalam peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21
Mei 1998 P.U.(A) 196, tuan/puan dengan ini telah dilantik sebagai

1. AJK PENGURUSAN 4K (KELAS CERIA & KONDUSIF)


2. AJK PENGURUSAN 4K (KESELAMATAN & KECEMASAN)

Bermula pada 01 Januari hingga 31 Disember 2017.

3. Bersama-sama ini dikemukakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan/puan
sepanjang tahun ini. Semoga dengan perlantikan ini, tuan/puan dapat melaksanakan amanah dan
tanggungjawab yang diberikan ini secara profesional dengan penuh komitmen, cekap dan berkesan dan
seterusnya diharapkan dapat meningkatkan prestasi unit HEM dan kecemerlangan Sekolah Kebangsaan
St. Anthony.

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

(NANCY@JUPEI ANAK TAIEK)


Guru Besar,
SK St. Anthony (M),
97000 Bintulu.

Anda mungkin juga menyukai