Anda di halaman 1dari 2

AKU JANJI MURID PUSAT TUISYEN GALUS

Saya
__________________________________________________________________________
dengan ini berikrar dan berjanji akan belajar bersungguh-sungguh untuk
mencapai sasaran mata pelajaran berikut:

SUBJEK GRE SUBJEK GRED


D
BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS (KERTAS
(KEFAHAMAN) 1)
BAHASA MELAYU (PENULISAN) BAHASA INGGERIS (KERTAS
2)
SAINS MATEMATIK

Bagi mencapai sasaran ini saya akan:


Belajar bersungguh-sungguh
Menuruti nasihat dan ajaran guru serta ibu bapa dan menghormati
rakan-rakan seperjuangan yang lain
Mematuhi peraturan kelas tuisyen
Tidak mengulangi kesalahan lalu

Tandatangan murid
Tandatangan waris
( ) (
)