Anda di halaman 1dari 4

AKTIVITI/ PROGRAM-PROGRAM YANG AKAN DILAKSANAKAN ( Bermula Feb Hingga Sept) 2017

Bil Program Pelaksanaan Objektif Status


1 Program Jalinan Kasih 14 Januari ~ Membentangkan aktiviti-aktiviti yang
Ibu Bapa dan Guru terdapat Sudah dilaksanakan
dalam Program Kecemerlangan UPSR
2015
~ Menjalin hubungan baik antara
ibu/bapa/penjaga
dengan guru
2 Kelas tambahan selepas Setiap minggu ~ Membantu murid agar mahir dalam Sedang berjalan
waktu persekolahan. kemahiran
(Isnin dan Selasa) asas
~ Memberi bimbingan yang lebih secara
individu
3 Kelas Sinaran Pagi Setiap minggu ~ Membantu murid agar mahir dalam Sedang berjalan
sebelum waktu kemahiran
persekolahan. asas
(Isnin- Khamis) ~ Memberi bimbingan yang lebih secara
individu
4 Mentor Mentee Februari ~ Memberi bimbingan yang lebih secara Sedang berjalan
individu
5 Kelas tambahan cuti Setiap cuti penggal ~ Mewujudkan suasana pembelajaran Sedang berjalan
persekolahan walaupun cuti
~ Latih tubi soalan-soalan tahun lepas
~ Menyediakan murid untuk menghadapi
UPSR
6 Teknik menjawab soalan Pertengahan bulan ~ Dapat membantu murid menjawab Sudah
UPSR Mac mengikut Mata soalan dengan dilaksanakan
pelajaran lebih baik memenuhi justifikasi
pemeriksa.
7 Motivasi IbuBapa Mac ~ Menimbulkan kesedaran di kalangan Di tunda
ibu bapa
tentang peranan membantu anak-anak
untuk
cemerlang.
8 Motivasi Kendiri Mac ~ Menimbulkan kesedaran tentang Di tunda ke Mei
pentingnya ilmu
pengetahuan dalam kehidupan
9 Gerak Gempur Jun, Julai, Ogos ~ Latih tubi untuk murid-murid agar Akan di
lebih mudah laksanakan
menjawab soalan
10 Bacaan Yasin Setiap Jumaat ~ Pengisian rohani kepada murid Sedang berjalan

11 Solat Hajat & September ~ Memohon restu Akan di


Bacaan Yasin ~ Pengisian rohani laksanakan

12 Bidikan Akhir September ~ Bantuan terakhir oleh guru sebelum Akan dilaksanakan
peperiksaan
UPSR.
13 Majlis Penyerahan Ilmu Sehari sebelum ~ Meraikan murid-murid yang akan Akan dilaksanakan
UPSR meninggalkan
alam persekolahan sekolah rendah.
KELEMAHAN DAN TINDAKAN ( Jan. Hingga April ) 2017
BI MATA MASALAH TINDAKAN
L PELAJARAN
1 BAHASA Murid tidak dapat menguasai 1 Murid diberi latihan berdasarkan modul
MELAYU sepenuhnya peribahasa dan yang dibekalkan
maksudnya. 2. Murid diberi latih tubi menjawab soalan-
soalan peribahasa
Murid kurang menguasai dan 1. Murid diberi latih tubi mengecam
mengecam struktur ayat yang penggunaan kata yang betul
betul 2. Murid menjalankan latih tubi menjawab
soalan pilihan ayat yang betul
Murid belum menguasai 1. Murid diberi teknik mencari isi penting
kemahiran menulis isi penting berkaitan dengan kehendak soalan
yang berkaitan dengan tajuk 2. Murid menjalani latihan perbincangan dalam
soalan karangan kumpulan kecil untuk menyatakan isi penting
dan sampingan
2 BAHASA Kosa kata murid amat terhad 1. Menghafal kosa kata (kata kerja dan kata
INGGERIS nama) dan dibaca setiap hari dalam kelas 5
minit pertama
2. Penggunaan kamus dalam kelas
Murid lemah dalam membina 1. didedahkan dengan formula untuk membina
ayat dengan struktur yang ayat yang betul
betul 2. kelas bimbingan menulis dan membaca
untuk murid-murid lemah
3 MATEMATIK Murid diberi latihan mengira soalan darab,
Murid lemah dalam menjawab
bahagi dan pecahan
soalan penyelesaian masalah
menghafal dan membaca sifir setiap hari
Murid diberi latih tubi memahami soalan
Murid lemah untuk mengingati
penyelesaian masalah
fakta-fakta sains dalam topik
menjawab soalan penyelesaian dengan
Tahun 4 dan 5
bimbingan guru
Murid belum menguasai Menggunakan kaedah mnemonik
sepenuhnya teknik menjawab Latihtubi mengikut topikal berdasarkan analisis
soalan Bahagian B. item bulanan.
4 SAINS Murid lemah dalam menjawab Murid diberi modul latihan berbentuk inferens.
soalan berbentuk inferens
Murid lemah dalam menguasai
Penggunaan Teknik hafalan Mnemonic dan
soalan berbentuk rigid seperti
Guru Muda
hipotesis.

Program peningkatan prestasi UPSR ( April Hingga September ) 2017


BI AKTIVIT TARIKH JANGKAAN HASIL
L
1 Ceramah Teknik April Murid dapat menguasai teknik menjawab dengan betul
menjawab soalan
UPSR oleh
pakar/pemeriksa
kertas

2 Kem motivasi diri Mei Murid mempunyai jati dan keyakinan diri
3 Melanggan didik Setiap minggu Murid dapat menambah pengetahuan dalam setiap
mulai Feb mata pelajaran UPSR
4 Latih-tubi menjawab Murid berkemahiran menjawab soalan pelbagai bentuk
soalan daripada dan aras
negeri lain
5 Gerak Gempur Jun, Julai, Ogos Latih tubi untuk murid-murid agar lebih mudah
menjawab soalan
6 Kelas tambahan cuti Setiap cuti 1. Mewujudkan suasana
persekolahan penggal pembelajaran walaupun cuti
2. Latih tubi soalan-soalan tahun
lepas
3. Menyediakan murid untuk
menghadapi UPSR
7 Kelas tambahan Setiapminggu 1. Membantu murid agar mahir
selepas waktu dalam kemahiran asas
persekolahan (Isnin 2. Memberi bimbingan yang lebih
dan Selasa) secara individu

8 Satu hati satu jiwa Jun,Julai ,Ogos 1.Membimbing murid dalam kumpulan kecil dengan
bantuan guru subjek tambahan dalam kelas.