Anda di halaman 1dari 5

1.

Untuk dapar pH 6
[ garam ]
a) pH = pKa + log [ asam ]
[ garam ]
6 = 7,21 + log [ asam ]
[ garam ]
=
log [ asam ] 6 7,21 = -1,21

[ garam ]
=
log [ asam ] anti log 1,21

[ garam ]
[ asam ] = 0,062

[ garam ] = 0,062 [ a sam ]


2

HPO4

2
HPO4
b) = 2,3 C x
Ka [ )Ka

6,16 108 106
0,01 = 2,3 C x ( 6,16 108 +106 )
2

6,16 1014
0,01 = 2,3 C x ( 0,0616 106 +106 )
2

14
6,16 10
0,01 = 2,3 C x ( 1,0616 106 )
2

6,16 1014
0,01 = 2,3 C x 1,0616 1012
0,01 = 2,3 C x 5,47 x 10-2
0,01 = 12,581 x 10-2 C
0,01
=0,079
C = 12,581 102

c) C = [ garam ] + [ asam ]

0,079 = 0,062 [ asam ] + [ asam ]


0,079 = 1,062 [ asam ]
0,079
[ a sam ] = =0,074
1,062

[ garam ] = 0,062 x [ asam ]


= 0,062 x 0,074
= 4,6 x 10-3 mol
gram( X ) 1000 ml
d) Untuk asam = Berat Molekul V

X 1000 ml

0,074 = 174,174 10 ml

12,88 = 100 X
12,88
X = 100 = 0,13 gram atau 130 mg.

gram( X ) 1000 ml
e) Untuk garam =
Berat Molekul V
X 1000ml

4,6 x 10-3 = 136,09 100 ml

X = 6,26014 x 10-3

X = 0,00626014 gram atau 6 mg

2. Untuk dapar pH 8
[ garam ]
a) pH = pKa + log [ asam ]
[ garam ]
8 = 7,21 + log [ asam ]
[ garam ]
=
log [ asam ] 6 7,21 = 1,21

[ garam ]
[ asam ] = 16,218

[ garam ] = 16,218 [ asam ]


2
HPO4

2

HPO4
b) = 2,3 C x
Ka [ )Ka

6,16 108 106
0,01 = 2,3 C x ( 6,16 108 +106 )
2

14
6,16 10
0,01 = 2,3 C x ( 0,0616 106 +106 )
2

6,16 1014
0,01 = 2,3 C x ( 1,0616 106 )
2

6,16 1014
0,01 = 2,3 C x 1,0616 1012
0,01 = 2,3 C x 5,47 x 10-2
0,01 = 12,581 x 10-2 C
0,01
=0,079
C = 12,581 102

c) C = [ garam ] + [ asam ]

0,079 = 16,218 [ asam ] + [ asam ]

0,079 = 17,218 [ asam ]


0,079
[ asam ] = =4,588
x 10-3
17,218

[ garam ] = 16,218 x 4,588 x 10-3


= 74, 408 x 10-3
gram( X ) 1000 ml
d) Untuk asam = Berat Molekul V

X 1000 ml

0,074 = 174,174 10 ml

12,88 = 100 X
12,88
X = 100 = 0,13 gram atau 130 mg.
gram(X ) 1000 ml
e) Untuk garam =
B erat Molekul V
X 1000ml

74,408 x 10-3 = 136,09 10 ml
X
100 mL
74,408 x 10-3 = 136,09

10, 126 x 184 x 10-3 = 100 gram


gram = 101, 261 x 10-3
massa = 0,101 gram

3. Untuk dapar pH 10
[ garam ]
f) pH = pKa + log [ asam ]
[ garam ]
10 = 12,67 + log [ asam ]
[ garam ]
=
log [ asam ] 10 12,67 = -2,67

[ garam ]
[ asam ] = 2,137 x 10-3

[ garam ] = 2,137 x 10-3 [ asam ]


2
HPO4

2

HPO4
g) = 2,3 C x
Ka [ )Ka

2,13 x 1013 106
0,01 = 2,3 C x ( 2,13 x 1013+106 )
2

2,13 x 1019
0,01 = 2,3 C x ( 0,000000213 106 +106 )
2

2,13 x 1019
0,01 = 2,3 C x ( 0,000000213 106 )
2

2,13 x 1019
0,01 = 2,3 C x 1,000000213 1012
2,13 x 1019
0,01 = 2,3 C x 1,000000436 1012
0,01 = 2,3 C x 2,129 x 10-7
0,01 = 4,896 x 10-7 C
0,01
C = 4,896 x 107

= 2,0424 x 10-3 x 107


= 2, 0424 x 104
= 20,424
h) C = [ garam ] + [ asam ]

20,424 = [ asam ] + [ asam ]


2,13 x 1013

20,424 = 0,002137 [ asam ]


20,424
[ asam ] = =20.380,4
0,002137

[ garam ] = 2,137 x 10-3 x 20.380,4


= 43, 552
gram( X ) 1000 ml
i) Untuk asam =
Berat Molekul V
X 1000 ml
20.380,4
= 174,174 10 ml

3.549.735,7= X 100

X = 35.497,357
gram( X ) 1000 ml
Untuk garam = Berat Molekul V

X 1000ml

43,552 = 136,09 10 ml

5.926,991= 100 x gram


gram = 59,269
massa = 59,269 gram