Anda di halaman 1dari 6

KOTAK KATA KUNCI(NOVEL DI SEBALIK DINARA VS SILIR DAKSINA)

B KATA NOV PERISTIWA PERSOALA PERWATAKA L.MASYARA L.MASA& NILAI PENGAJARAN SUMBANGAN/
I KUNCI EL N N KAT TEMPAT MESEJ/PEDOMAN/ISTI
L MEWA/MENARIK
1 Kasih T4 Farisha berasa sedih Kasih Seorang Masyarak Malam Kasih Kita *Mendidik
. sayang apabila mendapat sayang yang at yang sayang hendaklah pembaca agar
tahu adik penyayang penyayan Rumah saling sentiasa
abangnya,Azraai terhadap g Azraai menyayang menyayangi
menghidap penyakit abangnya i antara antara satu sama
jantung ketika satu sama lain
makan malam di lain
rumah Azraai
T5 Abdullah b. Kayan @ Kasih Seorang Masyarak Malam Kasih Kita *Mendidik
Cikgu Nizam sayang yang at yang sayang hendaklah pembaca agar
sentiasa mengingati ayah penyayang penyayan Rumah saling sentiasa
anaknya walaupun terhadap g Cikgu menyayang menyayangi
telah lama terpisah anaknya Nizam i antara antara satu sama
dan menulis satu sama lain
manuskrip pada lain
waktu malam di
rumahnya untuk
diserahkan kepada
anaknya
2 Bertangg T4 Azraai memasang Tanggungj Seorang Masyarak Apartme Tanggun Kita *mendidik
ung pengimbas retina di awab yang at yang nt g hendaklah pembaca agar
jawab pintu apartment terhadap bertanggun bertangg Farisha jawab menjalanka menjalankan
Farisha untuk adik gjawab ungjawab n tanggungjawab
memastikan Pagi tanggungja terhadap keluarga
keselamatan wab
adiknya itu terhadap
keluarga
T5 Semasa Tanggungj Seorang masyarak Tanggun Kita *mendidik
hayatnya,Abdullah b awab yang at yang g hendaklah pembaca agar
Kayan terhadap bertanggun bertangg jawab menjalanka menjalankan
bertanggungjawab anak gjawab ungjawab n tanggungjawab
menyediakan wang tanggungja terhadap keluarga
simpanan dan kebun wab
kelapa sawit untuk terhadap
diserahkan kepada keluarga
Haiqal
3 Prihatin T4 Sebagai rakan yang Sikap Seorang masyarak Petang keprihat Kita *mendidik
. prihatin,Shida dan prihatin yang at yang inan hendaklah pembaca untuk
Rosman melawat terhadap prihatin prihatin Wad prihatin sentiasa prihatn
Farisha yang sakit rakan 2B,Hospi terhadap terhadap masalah
dan dirawat di wad tal masalah orang lain
2B. Rosman berasa Putrajaya orang lain
terkilan kerana
membiarkan Farisha
bekerja sendirian
T5 Ratna prihatin Sikap Seorang Masyarak malam keprihat Kita *mendidik
mendengar masalah prihatin yang at yang inan hendaklah pembaca untuk
Haiqal yang sesama prihatin prihatin Kedai prihatin sentiasa prihatn
berjumpanya di manusia makan terhadap terhadap masalah
gerai milik keluarga keluarga masalah orang lain
Ratna pada waktu Ratna orang lain
malam
4 Berani T4 Farisha berani Keberania Seorang Masyarak Pagi keberan Kita *menarik pembaca
menerima tawaran n dalam yang berani at yang ian hendaklah untuk berani
daripada Soft lab membuat berani Soft Lab berani dalam membuat
untuk menggodam keputusa dalam keputusan
Sistem Dinara yang n membuat
bermasalah dengan keputusan
bayaran 1.5 juta
T5 Haiqal berani Keberania Seorang Masyarak Pagi keberan Kita *menarik pembaca
mengambil risiko n dalam yang berani at yang ian hendaklah untuk berani
pergi k e Batu Pahat, membuat berani Stesen berani dalam membuat
Johor dari keputusa bas Batu dalam keputusan
Terengganu seorang n Pahat membuat
diri untuk menjejak keputusan
sejarah hidup ayah
kandungnya
5 Tabah T4 Farisha tabah Ketabaha Seorang masyarak ketabah Kita *mendidik
menerima hakikat n dalam yang tabah at yang an hendaklah pembaca untuk
bahawa keluarga menerima tabah tabah tabah dalam
Azraai ialah keluarga kenyataa dalam menerima
angkatnya dan Karl n menerima kenyataan
serta Medina yang kenyataan
dikenalinya ialah ibu
bapanya yang
sebenar
T5 Walaupun mendapat Ketabaha Seorang masyarak ketabah Kita *mendidik
tentangan daripada n dalam yang tabah at yang an hendaklah pembaca untuk
umi, Haiqal tabah menghad tabah tabah dalah tabah dalam
meneruskan api menghadap menghadapi
hasratnya untuk ke dugaan i dugaan dugaan
Batu Pahat bagi
mengetahui sejarah
ayah kandungnya
6 Gigih/Kerj T4 Farisha dan Rosman Kegigihan Seorang Masyarak Soft Lab Kegigih Kita *mendidik
asama gigih bersama-sama /kerjasam yang at yang an/kerja hendaklah pembaca untuk
menyelesaikan a dalam gigih/bekerj gigih/bek sama gigih/bekerj gigih dalam
segala projek yang melakuka asama erjasama asama melakukan sesuatu
ditawarkan kepada n sesuatu dalam
syarikat mereka iaitu melakukan
Secured Shell Sdn sesuatu
Bhd
T5 Haiqal dan Kegigihan Seorang Masyarak Malam Kegigih Kita *mendidik
penduduk Kampung /kerjasam yang at yang an/kerja hendaklah pembaca untuk
Seri Purnama gigih a dalam gigih/bekerj gigih/bek Balai sama gigih/bekerj gigih dalam
berlatih di balai raya melakuka asama erjasama raya asama melakukan sesuatu
pada waktu malam n sesuatu Kampun dalam
untuk g Seri melakukan
menghidupkan Purnama sesuatu
semula sini zapin
dan ghazal di
kampung itu
7 Amanah T4 Azraai memegang Tanggungj Seorang Masyarak amanah Kita *mendidik
amanah ibu bapa awab yang at yang hendaklah pembaca untuk
Farisha untuk memegan amanah amanah memegang memegang
memastikan semua g amanah amanah amanah dengan
mikrocip dalam dengan baik
tubuh Farisha terus baik
kekal dan
memastikan
keselamatan Farisha
T5 Tauke Ong Tanggungj Seorang Seorang amanah Kita *mendidik
memegang amanah awab yang yang hendaklah pembaca untuk
ayah Haiqal dengan memegan amanah amanah memegang memegang
baik. Tauke Ong g amanah amanah amanah dengan
menyerahkan kebun dengan baik
kelapa sawit dan baik
buku simpanan
kepada Haiqal.
8 Taat T4 Farisha sering Ketaatan Seorang masyarak ketaata Kita *mendidik
bertanyakan pada yang taat at yang n hendaklah pembaca untuk
pendapat Azraai keluarga taat taat pada taat pada keluarga
sebelum menerima keluarga
sebarang projek
seperti Projek Dinara
T5 Haiqal bersolat Ketaatan Seorang masyarak Awal Ketaata Kita *mendidik
subuh di Stesen bas pada yang taat at yang Pagi n hendaklah pembaca untuk
Batu Pahat sebelum agama taat taat pada taat pada agama
mencari teksi untuk Stesen agama
ke Kampung Seri bas Batu
Purnama Pahat
TEMA NOVEL

DI SEBALIK Ketaasuban terhadap Karl memasukkan mikrocip ke dalam tubuh anaknya,Farisha untuk
DINARA teknologi hingga menjadikannya genius
mengetepikan nilai Karl menyeksa isterinya hingga cacat dan menukarnya menjadi
kemanusiaan cyborg
SILIR kekeluargaan Haiqal berani pergi ke batu pahat seorang diri untuk menjejak
DAKSINA sejarah ayah kandungnya
Abdullah bin Kayan@ Cikgu Nizam sentiasa merindui anaknya
walaupun telah lama terpisah

PLOT CERITA/SINOPSIS

PERMULAAN PERKEMBANGAN PUNCAK PELERAIAN


DI SEBALIK Farisha berkenalan Perkenalan dengan Aqram telah Farisha telah diculik untuk Rahsia terbongkar
DINARA dengan Aqram ketika membawa kepada satu projek Soft dibawa berjumpa penyebab Medina
dalam penerbangan Lab yang berharga 1.5 juta. Farisha ibunya,Medina. Farisha hendak membunuh
pulang ke Kuala Lumpur ditawarkan menggodam dan akhirnya berjumpa dengan Farisha. Farisha
selepas mesyuarat di mengukuhkan sistem dinara yang ibunya Medina yang pernah mengetahui Karl ialah
Nusajaya membawa kepada pendedahan ibu hendak membunuhnya . ayahnya . Karl akhirnya
bapanya yang sebenar meninggal dunia
SILIR Haiqal menerima sebuah Sinopsis novel ini terus Selepas membaca manuskrip Haiqal bercadang untuk
DAKSINA manuskrip daripada berkembang dengan cerita di itu, Haiqal berkeinginan ke menghidupkan semula
pengirim yang tidak dalam manuskrip. Cerita di dalam tanah daksina(Batu Pahat tarian zapin jincat dan
dikenali. manuskrip adalah berkisar tentang Johor) untuk mengetahui ghazal di Kampung Seri
kehidupan Cikgu Nizam selepas sejarah hidup ayah Purnama.Haiqal dan
bercerai dengan isterinya. Cikgu kandungnya Umi membantah penduduk kampong
Nizam berjuang untuk hasrat Haiqal untuk ke Johor bekerjasama untuk
menghidupkan seni zapin jinzat di tetapi Haiqal berkeras juga. menjayakan
kampungnya dan meneruskan Umi mengugut tidak akan persembahan zapin
kehidupannya melawan memberikan bantuan dan ghazal. Kehadiran
penyakitnya seorang diri kewangan kepada Haiqal. umi,walid dan Aisyah
Haiqal memberanikan diri menonton
untuk ke Batu Pahat seorang persembahannya
diri bagi menjejak sejarah benar-benar
ayah kandungnya. menggembirakan
Haiqal. Haiqal
menyambung pelajaran
di bumi kenyalang
CABARAN@KONFLIK DAN CARA PENYELESAIAN
NOVEL KONFLIK CARA PENYELESAIAN
DI SEBALIK Konflik berlaku apabila farisha mengetahui yang dirinya hanyalah Farisha tabah menghadapi situasi tersebut.
DINARA anak angkat kepada keluarga Azraai. Farisha berasa sangat sedih Dia meminta Azraai bercerita lebih lanjut
dan menangis semalaman tentang ibu bapa kandungnya
SILIR DAKSINA Konflik berlaku apabila Haiqal menyuarakan hasratnya untuk ke Haiqal tetap berkeras untuk pergi ke Johor
Johor kepada ibunya. Ibunya membantah hasrat Haiqal kerana setelah mendapat kebenaran daripada walid
tiada sesiapa yang dikenali di situ dan mngugut untuk tidak yang berjanji untuk memasukkan wang ke
memberikan wang perbelanjaan kepada Haiqal dalam akaunnya.

MASYARAKAT YANG PINCANG/KEPINCANGAN MASYARAKAT(TINDAKAN WATAK YANG TIDAK WAJAR DICONTOHI)

NOVEL KEPINCANGAN SEBAB TIDAK WAJAR DICONTOHI PERISTIWA


MASYARAKAT
DI SEBALIK 1. Masyarakat yang Terlalu taasub dengan teknologi sehingga Karl sanggup memasukkan mikrocip ke dalam
DINARA taksub dengan sanggup memperjudikan nasib anak tubuh Farisha yang masih kecil untuk
teknologi sendiri yang masih kecil menjadikan farisha bahan ujikajinya kerana
terlalu taasub terhadap teknologi
SILIR 1. Masyarakat yang Terlalu mementingkan diri sendiri Umi tidak membenarkan Haiqal menatap wajah
DAKSINA mementingkan sehingga sanggup menjauhkan kasih ayah kandungnya,Abdullah bin Kayan untuk kali
diri sendiri sayang anak terhadap bapa kandungnya terakhir semasa ayah kandungnya meninggal
dunia. Haiqal berasa sangat sedih dengan sikap
mementingkan diri sendiri uminya itu

Anda mungkin juga menyukai