Anda di halaman 1dari 1
INSTITUTPENDIDIKANGURUMALAYSIA SLIPKELAYAKANMENDUDUKIPEPERIKSAAN INSTITUTPENDIDIKANGURUKAMPUSIPOH PEPERIKSAANMEI2017

INSTITUTPENDIDIKANGURUMALAYSIA

INSTITUTPENDIDIKANGURUMALAYSIA SLIPKELAYAKANMENDUDUKIPEPERIKSAAN INSTITUTPENDIDIKANGURUKAMPUSIPOH PEPERIKSAANMEI2017

SLIPKELAYAKANMENDUDUKIPEPERIKSAAN

INSTITUTPENDIDIKANGURUKAMPUSIPOH

PEPERIKSAANMEI2017

NAMACALON

:NURJANNAHBINTIWAHABKULOP

 

KADPENGENALAN

:960927­01­5856

PROGRAM

:PISMP

(Q2)

ANGKAGILIRAN

:2015242340131

AMBILAN

:Jun2015

SEMESTER

:Empat

PENGKHUSUSAN

: TeachingOfEnglishAsASecondLanguage PendidikanRendah

 

JADUALWAKTUPEPERIKSAAN

 

TARIKH

MASA

TEMPAT

KOD

MATAPELAJARAN

MEJA

9/5/2017

8.15­10.45AM

ARAS2,BLOKSERICEMPAKA

EDUP3063i

ASSESSMENTINEDUCATION

130

11/5/2017

8.15­10.45AM

ARAS2,BLOKSERICEMPAKA

EDUP3073i

CULTUREANDLEARNING

130

12/5/2017

8.15­10.45AM

BILIK5&6,BLOKSERI

TSLB3083

TEACHINGOFGRAMMARINTHEPRIMARYESLCLASSROOM

019

BUDIMAN

18/5/2017

8.15­9.45AM

BILIK5&6,BLOKSERI

PJMS3092E

PENGURUSANPENDIDIKANJASMANIDANSUKAN

045

BUDIMAN

23/5/2017

8.15­10.15AM

ARAS2,BLOKSERICEMPAKA

TSLB3093

LANGUAGEARTINTHEPRIMARYESLCLASSROOM

043

1.Silabawaslipini,kadpengenalandankadmatriksetiapkaliandahadirsesipeperiksaan

2.Siladatangawal(30minit)sebelumpeperiksaanbermula

3.Telefonbimbittidakbolehdibawamasukkedalamdewan/bilikpeperiksaan

4.Tidakdibenarkanmembawamasuksebarangbahanyangtidakdibenarkansemasapeperiksaanberjalan

5.Calontidakdibenarkankeluardaridewan/bilikpeperiksaan30minitpertamapeperiksaanberlangsungdan15minitsebelum

peperiksaantamat.

CopInstitut

peperiksaantamat. CopInstitut

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Tandatangancalon

Tarikh: