Anda di halaman 1dari 2

Pjesnici - prva pjesma u zbirci, programatska, uenje

kao "odstvarenje stvari"; snane metafore; pjesnik treba


"odstvariti stvari", umjetnik je taj koji uje njihov
unutarnji glas, on e ih dignuti u jedan vii svijet,
umjetnik "uskrsuje stvari"; pjesnici/umjetnici su
"uenje u svijetu", njihove oi nisu mrtve (poput
prirode, svemira), one su savjest svijeta, "rastu pored
stvari", reagiraju, ude se, odstvaruju stvari, oivljuju
mrtvilo, oko njih je vjena ravnodunost prirode,
kozmika tiina, naslonili su uho na utanje to ih
okruuje i mui", pjesnici su vjeno treptanje u svijetu"
(treptanje oka, ivost, poput vjenog treperenja zvijezda
na nebu, ivota u mraku, astralni ugoaj; razlikuju se
forma prirode i forma umjetnosti; ars poetica
cjelokupnoga imieva stvaralatva: jo je u Platona i
Aristotela "uenje" (odstvarenje stvari) osnovni poticaj
u kojem se otvara bitak svijeta; tri strofe nejednake
duine: monostih, distih i tercet (jednostih, dvostih i
trostih); izmjenjuju se stihovi nejednake duine; kruna
kompozicija pjesme (ponavljanje prvog stiha s
varijacijom na kraju pjesme); motivi: 1. strofa (pjesnici,
uenje), 2. strofa (zemlja, oi, stvari), 3. strofa (uho,
utanje, pjesnici, treptanje); pjesniki ritam polagan;
pjesma u duhu kozmikoga ekspresionizma
(pjesnik.prorok).

Hercegovina - personificirani krajolik, odnos sree i


nesree u ovjekovu ivotu, sudaranje svijeta stvarnosti
i svijeta sjeanja, vizija, snova; krajolik pjesnikova
zaviaja postupno se pretvara u univerzalni duhovni
krajolik ljudskog proivljavanja; posljednje dvije strofe i
oblikom sugeriraju suavanje ljudske svijesti; fonostilem
na poetku: koraCam (mekano, njeno dolazim); snaan
kolorizam, kontrasti, personifikacije, ekspresionistiko
slikarstvo: plav od sutona (kao plavi plat" od
mjeseine u pjesmi Ljubav"), zelene livade, crvene
mrlje, krvlju namrljana... slikarija", viu... uarene
opeke", crni vlak... vriti"; pjesniki subjekt uzdie se,
lebdi, levitira (vidi isto iznad i u pjesmi Mjesear"):
No i ja na brdu...", pod njim, ko u svijesti", izranjaju i
opet uranjaju svi ti prizori koje s visine promatra (kue,
stabla..."), iz tame, iz mraka ivota, u njega gledaju"
malobrojni osvijetljeni prozori simbolika, usporedba,
kontrast: rijetki sretni trenutci u nesretnim ivotima (ko
nekoliko bijelih sveanih asova/ iz crnog ivota ljudi"),
vie puta zavrava pjesme crnim, mranim slikama
ljudskih ivota.