Anda di halaman 1dari 3

PELAN PERANCANGAN TAHUNAN [2017]

MATA PELAJARAN MUZIK TAHUN 6

MINGGU/
TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
1.0 Persepsi 1.1 Mengetahui irama dalam muzik 1.1.1 Menepuk tekanan detik pertama lagu
Muzik yang didengar
44 34
1
i ii.
03-06.1.2017 34
24
iii.

1.0 Persepsi 1.1 Mengetahui irama dalam muzik 1.1.1 Menepuk tekanan detik pertama lagu
Muzik yang didengar
44 34
2
i ii.
09-13.1.2017 34
24
iii.

1.0 Persepsi 1.1 Mengetahui irama dalam muzik 1.1.2 Menepuk tempo lagu yang didengar
3 Muzik mengikut i. tempo cepat ii. tempo lambat
16-20.1.2017 24 dengan tekanan detik

1.0 Persepsi 1.1 Mengetahui irama dalam muzik 1.1.2 Menepuk tempo lagu yang didengar
4 Muzik mengikut i. tempo cepat ii. tempo lambat ** 26-31 Jan Tahun
23-27.1.2017 24 dengan tekanan detik Baru CIna

1.0 Persepsi 1.2 Mengetahui sistem notasi 1.2.1 Mengenal tanda isyarat dan istilah:
Muzik i. Tekanan ( > )
contoh:
5
30.1-03.2.2017

1.0 Persepsi 1.2 Mengetahui sistem notasi 1.2.2 Memahami fungsi tanda rehat Krocet
6 Muzik minim ** 09 Feb (Khamis)
06-10.2.2017 i. krocet ii. Minim iii. semibrif Hari Thaipusam

7 1.0 Persepsi Muzik 1.2 Mengetahui sistem notasi 1.2.2 Memahami fungsi tanda rehat Krocet
13-17.2.2017 minim
ii. krocet ii. Minim iii. semibrif
8 1.0 Persepsi Muzik 1.3 Mengetahui melodi dalam 1.3.1 Menyanyikan pelbagai melodi dengan
20-24.2.2017 muzik betul dan tepat
9 1.0 Persepsi Muzik 1.3 Mengetahui melodi dalam 1.3.1 Menyanyikan pelbagai melodi dengan
27.2-03.3.2017 muzik betul dan tepat
10 1.0 Persepsi 1.3 Mengetahui melodi dalam 1.3.2 Mengenal bentuk lagu struktur AB
06-10.3.2017 Muzik muzik
1.3 Mengetahui melodi dalam 1.3.3 Mengenal solfa dengan isyarat tangan
11 1.0 Persepsi muzik Curwen
13-17.3.2017 Muzik
i. fa
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
18-26.3.2017
1.4 Memahami ekspresi dalam 1.4.1 Mengaplikasi dinamik pada lagu yang
1.0 Persepsi muzik didengar dengan alat perkusi
12
27-31.03.2017 Muzik
i. lembut ( )
ii. kuat ( )
1.4 Memahami ekspresi dalam 1.4.1 Mengaplikasi dinamik pada lagu yang
1.0 Persepsi muzik didengar dengan alat perkusi
13
03-07.4.2017 Muzik
ii. lembut ( )
ii. kuat ( )
1.4 Memahami ekspresi dalam 1.4.2 Mengaplikasi mud lagu yang didengar
14 1.0 Persepsi muzik dengan gerakan
10-14.4.2017 Muzik i. mud riang ii. mud sedih
iii. mud bersemangat
PELAN PERANCANGAN TAHUNAN [2017]
MATA PELAJARAN MUZIK TAHUN 6

1.0 Persepsi 1.4 Memahami ekspresi dalam 1.4.2 Mengaplikasi mud lagu yang didengar
15 Muzik muzik dengan gerakan
17-21.4.2017 i. mud riang ii. mud sedih
iii. mud bersemangat
16 2.0 Pengalaman 2.1 Mengaplikasi 2.1.1 Menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan
24-28.4.2017 Nyanyian teknik Nyanyian pic, tempo dan dinamik yang betul
17 2.0 Pengalaman 2.1 Mengaplikasi 2.1.1 Menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan ** 1 Mei (Isnin) Hari
01-05.5.2017 Nyanyian teknik Nyanyian pic, tempo dan dinamik yang betul Buruh
18 2.0 Pengalaman 2.2 Membuat gerakan 2.2.1 Menyanyi sambil membuat gerakan ** 10 Mei (Rabu)
08-12.5.2017 Nyanyian sambil menyanyi mengikut irama Hari Wesak
19 2.0 Pengalaman 2.2 Membuat gerakan 2.2.1 Menyanyi sambil membuat gerakan ** 16 Mei (Selasa)
15-19.5.2017 Nyanyian sambil menyanyi mengikut irama Hari Guru
22-26.5.2017 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT)

CUTI PENGGAL PERTAMA


27.5-11.6.2017
20 2.0 Pengalaman 2.2 Membuat gerakan 2.2.2 Menyanyi lagu dengan ekspresi ** 12 Jun (Isnin)
12.6-16.6.2017 Nyanyian sambil menyanyi yang sesuai Nuzul Quran
21 2.0 Pengalaman 2.2 Membuat gerakan 2.2.2 Menyanyi lagu dengan ekspresi
19-23.6.2017 Nyanyian sambil menyanyi yang sesuai
26-30.6.2016 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
22 2.0 Pengalaman 2.2 Membuat gerakan 2.2.2 Menyanyi lagu dengan ekspresi
03-07.7.2017 Nyanyian sambil menyanyi yang sesuai
3.1.2 Memainkan alat perkusi
3.0 Pengalaman 3.1 Memainkan alat perkusi i. loceng
23 Muzikal ii. kastanet
10-14.7.2017 iii. tamborin
iv. kayu tik tok
v. kerincing
3.1.3 Mengaplikasi
3.0 Pengalaman 3.1 Memainkan alat perkusi permainan alat perkusi mengikut
24
17-21.7.2017
Muzikal i. corak irama
ii. dengan dinamik
iii. mengiringi lagu
3.0 Pengalaman 3.2 Mengenal alat perkusi 3.1.3 Mengaplikasi
Muzikal permainan alat perkusi mengikut
25
24-28.7.2017
iv. corak irama
v. dengan dinamik
vi. mengiringi lagu
3.2.1 Struktur rekoder
3.0 Pengalaman 3.2 Mengenal rekoder i. kepala
26
31.07-04.8.2017
Muzikal ii. badan
iii.kaki

3.2.2 Penjagaan rekoder


27 3.0 Pengalaman 3.2 Mengenal rekoder Mengetahui cara-cara:-
07-11.8.2017 Muzikal i. Membersih rekoder
ii. Menyimpan rekoder
3.3.1 Teknik asas meniup rekoder
3.0 Pengalaman 3.3 Bermain rekoder i. Postur
Muzikal ii. cara memegang
28
14-18.8.2017
iii. Emboucher
iv. Pernafasan
v. Tiupan
vi. Penglidahan
29 3.0 Pengalaman 3.3.1 Teknik asas meniup rekoder
21-25.8.2017 Muzikal 3.3 Bermain rekoder i. Postur
ii. cara memegang
iii. Emboucher
iv. Pernafasan
PELAN PERANCANGAN TAHUNAN [2017]
MATA PELAJARAN MUZIK TAHUN 6

v. Tiupan
vi. Penglidahan
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
26.08 -03.9.2017
3.0 Pengalaman 3.3.2 Penjarian
30 Muzikal 3.3 Bermain rekoder i. Not B
04-08.9.2017 ii. Not A
iii. Not G
3.0 Pengalaman 3.3.2 Penjarian
** 16 September
31 Muzikal 3.3 Bermain rekoder i. Not B
(Sabtu) Hari
11-15.9.2017 ii. Not A Malaysia
iii. Not G
3.0 Pengalaman 3.3.3 Meniup lagu mengikut ** 21 September
32
18-22.9.2017 Muzikal 3.3 Bermain rekoder i. Tempo (Khamis) Awal
ii. Dinamik Muharram
3.3.3 Meniup lagu mengikut
33 4.0 Apresiasi 3.3 Bermain rekoder i. Tempo
25-29.09.2017 dan Estetika ii. Dinamik
Seni Muzik
4.1.1 Menyatakan perasaan terhadap
34 4.0 Apresiasi 4.1 Menghayati muzik lagu yang didengar
02-06.10.2017 dan Estetika
Seni Muzik
4.0 Apresiasi dan 4.1.2 Melakukan gerakan mengikut
35 i. lirik lagu
09-13.10.2017
Estetika Seni 4.1 Menghayati muzik
Muzik ii. irama
CUTI HARI DEPAVALI
16-20.10.2017

23-27.10.2017 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT)

36 4.0 Apresiasi dan 4.3 Menghargai kesenian dan


30.10- Estetika Seni kebudayaan 4.2.1 Mengenali Gamelan
03.11.2017 Muzik
4.0 Apresiasi dan 4.3 Menghargai kesenian dan
37 Estetika Seni kebudayaan 4.2.2 Menghasilkan buku skrap
06-10.11.2017 Muzik

38 ** 22 November
13-16.11.2017 AKTIVITI PANITIA (Rabu) HAKP
39
20-24.11.2017

25.11.2017
CUTI AKHIR TAHUN
-
03.01.2018