Anda di halaman 1dari 2

PELAN PERANCANGAN TAHUNAN [2017]

MATA PELAJARAN PENGURUSAN DIRI TAHUN 4

MINGGU/
TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
1 1. Urus Diri 1.1 Memahami fungsi anggota 1.1.1 Menyatakan fungsi anggota bahagian
03-06.1.2017 badan. kepala
2 1. Urus Diri 1.1 Memahami fungsi anggota 1.1.1 Menyatakan fungsi anggota bahagian
09-13.1.2017 badan. kepala
3 1. Urus Diri 1.1 Memahami fungsi anggota 1.1.2 Menyatakan fungsianggota bahagian
16-20.1.2017 badan. badan
4 1. Urus Diri 1.2 Memahami fungsi anggota 1.1.2 Menyatakan fungsi anggota bahagian ** 26-31 Jan Tahun
23-27.1.2017 badan. badan Baru CIna
5 1. Urus Diri 1.1 Memahami fungsi anggota badan. 1.1.3 Menyatakan fungsi anggota bahagian kaki
30.1-03.2.2017
6 1. Urus Diri 1.2 Mengamalkan caramakan dan 1.2.1 Menyatakan adab makan dan minum di ** 09 Feb (Khamis)
06-10.2.2017 minum meja makan Hari Thaipusam
7 1. Urus Diri 1.2 Mengamalkan caramakan dan 1.2.2 Mengamalkan adab makan dan minum
13-17.2.2017 minum di meja makan
8 1. Urus Diri 1.3 Mengetahui pakaian unit 1.3.1 Mengenal pakaian unit beruniform
20-24.2.2017 beruniform
9 1.Urus Diri 1.3 Mengetahui pakaian unit 1.3.2 Membezakan pakaian unit beruniform
27.2-03.3.2017 beruniform
10 1.Urus Diri 1.3 Mengetahui pakaian unit 1.3.2 Membezakan pakaian unit beruniform
06-10.3.2017 beruniform
11 1.Urus Diri 1.4 Mengamalkan cara berpakaian unit 1.4.1 Memakai pakaian unit beruniform yang
13-17.3.2017 beruniform yang lengkap lengkap

18-26.3.2017 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

12 2. Kebersihan Diri 2.1 Mengamalkan penjagaan 2.1.1 Menunjukkan cara menjaga kebersihan
27-31.03.2017 Dan Kesihatan kebersihan diri kuku, tangan dan kaki
2. Kebersihan Diri 2.1.2 Menunjuk cara menjaga 2.1.2 Menunjuk cara menjaga kebersihan gigi
13
Dan Kesihatan kebersihan gigi dan mulut dan mulut
03-07.4.2017
2. Kebersihan Diri 2.1.2 Menunjuk cara menjaga 2.1.2 Menunjuk cara menjaga kebersihan gigi
14
Dan Kesihatan kebersihan gigi dan mulut dan mulut
10-14.4.2017
2. Kebersihan Diri 2.1.3 Menunjuk cara menjaga 2.1.3 Menunjuk cara menjaga
15
Dan Kesihatan kebersihan telinga kebersihan telinga
17-21.4.2017
2. Kebersihan Diri 2.1.4 Menunjuk cara menjaga 2.1.4 Menunjuk cara menjaga
16
Dan Kesihatan kebersihan mata kebersihan mata
24-28.4.2017
2. Kebersihan Diri 2.1.5 Menunjuk cara menjaga 2.1.5 Menunjuk cara menjaga
17 ** 1 Mei (Isnin) Hari
Dan Kesihatan kebersihan hidung kebersihan hidung
01-05.5.2017 Buruh
2. Kebersihan Diri 2.2 Menggunakan alatan dan bahan 2.2.1 Menamakan alatan
18 ** 10 Mei (Rabu)
Dan Kesihatan kebersiahan diri kebersihan diri
08-12.5.2017 Hari Wesak
2. Kebersihan Diri 2.2 Menggunakan alatan dan bahan 2.2.1 Menamakan alatan
19 ** 16 Mei (Selasa)
Dan Kesihatan kebersiahan diri kebersihan diri
15-19.5.2017 Hari Guru

22-26.5.2017 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT)

CUTI PENGGAL PERTAMA


27.5-11.6.2017
20 2. Kebersihan Diri 2.2 Menggunakan alatan dan bahan 2.2.2 Menamakan bahan kebersihan diri. ** 12 Jun (Isnin)
12.6-16.6.2017 Dan Kesihatan kebersiahan diri Nuzul Quran

2. Kebersihan Diri 2.2 Menggunakan alatan dan bahan 2.2.4 Membersihkan diri dengan menggunakan
21
Dan Kesihatan kebersiahan diri alatan bahan kebersihan diri.
19-23.6.2017
2. Kebersihan Diri 2.2 Menggunakan alatan dan bahan 2.2.4 Membersihkan diri dengan menggunakan
22
Dan Kesihatan kebersiahan diri alatan bahan kebersihan diri.
03-07.7.2017
PELAN PERANCANGAN TAHUNAN [2017]
MATA PELAJARAN PENGURUSAN DIRI TAHUN 4

26-30.6.2016 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

23 2. Kebersihan Dan 2.3 Mengamalkan cara menjaga 2.3.1 Menyatakan cara menjaga kebersihan
10-14.7.2017 Kesihatan kebersihan pakaian kasut dan stoking
24 2. Kebersihan Diri 2.3 Mengamalkan cara menjaga 2.3.1 Menyatakan cara menjaga kebersihan
17-21.7.2017 dan Kesihatan kebersihan pakaian kasut dan stoking
25 2. Kebersihan Diri 2.3 Mengamalkan cara menjaga 2.3.2 Menyatakan cara membersihkan kasut
24-28.7.2017 dan Kesihatan kebersihan pakaian dan stoking.
26 2. Kebersihan Diri 2.3 Mengamalkan cara menjaga 2.3.3Membersihkan kasut dan stoking
31.07-04.8.2017 dan Kesihatan kebersihan pakaian
3. Pengurusan 3.1 Mengamalkan kebersihan dan 3.1.1 Membersihkan dan menceriakan bilik
27
Dalam Dan Luar keceriaan dalam bilik darjah. darjah.
07-11.8.2017
Bilik Darjah
3. Pengurusan 3.1 Mengamalkan kebersihan dan 3.1.1 Membersihkan dan menceriakan bilik
28
Dalam Dan Luar keceriaan dalam bilik darjah. darjah.
14-18.8.2017
Bilik Darjah
29 3. Pengurusan 3.1 Mengamalkan kebersihan dan 3.1.2 Menyusun atur alatan dan barangan dalam
21-25.8.2017 Dalam Dan Luar keceriaan dalam bilik darjah. bilik darjah.
Bilik Darjah
26.08 -03.9.2017 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
30 3. Pengurusan 3.2 Memahami kebersihan 3.2.1 Menyatakan amalan kebersihan di kantin
04-08.9.2017 Dalam Dan Luar luar bilik darjah
Bilik Darjah
3. Pengurusan 3.2 Memahami kebersihan 3.2.3 Menyatakan amalan ** 16 September
31
Dalam Dan Luar luar bilik darjah kebersihan di padang. (Sabtu) Hari
11-15.9.2017
Bilik Darjah Malaysia
4. Pengurusan 4.1 Menjaga kebersihan 4.1.1 Menamakan kelengkapan ruang tamu yang ** 21 September
32
Tempat Tinggal ruang tamu. perlu dibersihkan (Khamis) Awal
18-22.9.2017
Muharram
33 4. Pengurusan 4.1 Menjaga kebersihan 4.1.2 Menamakan alatan dan bahan untuk
25-29.09.2017 Tempat Tinggal ruang tamu. membersihkan ruang tamu

34 4. Pengurusan 4.1 Menjaga kebersihan 4.1.3 Menyatakan cara membersihkan ruang


02-06.10.2017 Tempat Tinggal ruang tamu. tamu dan kelengkapannya.
35 4. Pengurusan 4.1 Menjaga kebersihan 4.1.4 Menunjuk cara mengemas ruang tamu
09-13.10.2017 Tempat Tinggal ruang tamu.

CUTI HARI DEPAVALI


16-20.10.2017

23-27.10.2017 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT)

36 4. Pengurusan 4.1 Menjaga kebersihan 4.1.3 Menyatakan cara membersihkan ruang


30.10- Tempat Tinggal ruang tamu. tamu dan kelengkapannya.
03.11.2017
37 4. Pengurusan 4.2 Menjaga kebersihan di 4.2.1 Mengenal kawasan luar rumah. i. hadapan
06-10.11.2017 Tempat Tinggal kawasan luar rumah rumah ii. belakang rumah
38 4. Pengurusan 4.2 Menjaga kebersihan di 4.2.2 Menyatakan alatan dan bahan
13-16.11.2017 Tempat Tinggal kawasan luar rumah membersihkan kawasan luar rumah
39 4. Pengurusan 4.2 Menjaga kebersihan di 4.2.3 Menunjukkan cara menjaga kebersihan ** 22 November
20-24.11.2017 Tempat Tinggal kawasan luar rumah kawasan luar rumah. (Rabu) HAKP

25.11.2017
CUTI AKHIR TAHUN
-
03.01.2018