Anda di halaman 1dari 51

DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

GIMNASTIK ASAS
TAHAP
PENGUASAAN

4
5

PERGERAKAN BERIRAMA
TAHAP
PENGUASAAN

4
5

KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN


3.1 KATEGORI SERANGAN
TAHAP PENGUASAAN

4
5

KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN


3.2 KATEGORI JARING
TAHAP PENGUASAAN

3
4

KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN


3.3 KATEGORI MEMADANG
TAHAP PENGUASAAN

2
3

OLAHRAGA ASAS
TAHAP PENGUASAAN

1
2

4
5

AKUATIK ASAS
TAHAP
PENGUASAAN

2
3

REKREASI DAN KESENGGANGAN

TAHAP PENGUASAAN

1
2

KONSEP KECERGASAN
TAHAP PENGUASAAN

4
5

KOMPONEN KECERGASAN
TAHAP
PENGUASAAN

3
4

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN PENDIDIKAN J


TAHAP
PENGUASAAN

1
2

3
4

5
6
NYATAAN TAHAP PENGUASAAN

GIMNASTIK ASAS

PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

Boleh melompat, membuat layangan, dan mendarat di atas tilam pendaratan dengan kedua-dua belah kaki.

Boleh melompat dan membuat putaran serta mendarat di atas tilam pendaratan dengan kedua-dua belah kaki.

Boleh melakukan lari landas ke peralatan anjal, menghambur, dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki.

Melompat dan membuat putaran 180 di atas trampolin serta mendarat di atas trampolin dengan kedua-dua bela

Boleh menerangkan cara memutarkan badan semasa di udara.

Boleh melakukan lari landas ke peralatan anjal, menghambur, membuat layangan, dan mendarat dengan kedua

Boleh menerangkan penghasilan daya lonjakan semasa melakukan hambur dan layangan di udara.

Melompat dan membuat putaran 360 di atas trampolin serta mendarat di atas trampolin dengan kedua-dua bela

Boleh meniru rangkaian pergerakan lokomotor, imbangan, dan putaran yang ditunjukkan secara berterusan dala
pergerakan yang digunakan.

Boleh mengimbang badan pada palang dan mengawal imbangan antara 3-5 saat.

Boleh melakukan lari landas ke peralatan anjal, menghambur, membuat layangan, dan mendarat dengan kedua

Melompat dan membuat putaran 360 di atas trampolin serta mendarat di atas trampolin dengan kedua-dua bela

Boleh melakukan rangkaian pergerakan lokomotor, imbangan, dan putaran secara berterusan dalam kumpulan k

Mengaplikasikan genggaman yang sesuai semasa bergayut pada palang pada posisi badan songsang dengan la
Boleh melakukan lari landas ke peralatan anjal, menghambur, membuat pelbagai bentuk badan semasa layanga

Boleh menyusun dan mereka cipta rangkaian pergerakan lokomotor, imbangan, dan putaran secara berterusan

Boleh bergayut pada posisi badan songsang sambil melakukan pelbagai bentuk badan.

Boleh mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

Boleh merancang dan melakukan persembahan hambur dan layangan, imbangan dan putaran, bergayut pada p
menegak 360 di atas trampolin dengan pelbagai variasi.

Boleh mempersembahkan rangkaian pergerakan kemahiran asas gimnastik yang direka cipta dalam kumpulan k

Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggung jawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

PERGERAKAN BERIRAMA

PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN


Boleh melakukan pergerakan langkah lurus yang ditiru mengikut muzik yang didengar.

Boleh melakukan tarian rakyat atau etnik yang ditiru.

Boleh melakukan rangkaian pergerakan yang menggunakan dua langkah lurus mengikut muzik yang didengar.

Boleh melakukan tarian rakyat atau etnik dengan bimbingan mengikut muzik yang didengar.

Boleh menyatakan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor yang digunakan dalam pergerakan.

Boleh melakukan rangkaian pergerakan menggunakan pelbagai langkah lurus dengan mengaplikasikan konsep

Boleh melakukan tarian rakyat atau etnik dengan mengaplikasi konsep pergerakan mengikut muzik yang dideng

Boleh melakukan rangkaian pergerakan yang menggunakan pelbagai langkah lurus dengan lakuan yang betul s

Boleh melakukan satu pergerakan tarian rakyat atau etnik dengan lakuan yang betul mengikut muzik yang diden
Boleh mengenal pasti langkah lurus, konsep pergerakan, dan muzik yang digunakan untuk mereka cipta pergera

Boleh mereka cipta rangkaian pergerakan yang menggunakan pelbagai langkah lurus mengikut muzik yang dide

Boleh melakukan satu pergerakan tarian rakyat atau etnik secara seragam mengikut muzik yang didengar dalam

Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.

Boleh mempersembahkan rangkaian pergerakan yang direka cipta mengikut muzik yang didengar.

Boleh menggunakan kemahiran pergerakan berirama sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN


3.1 KATEGORI SERANGAN

PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN


Boleh menghantar dan menerima bola ketika diadang oleh pemain lawan yang statik.

Boleh mengelecek bola melepasi pemain lawan yang bergerak dan menghantar kepada rakan sepasukan.

Boleh menyatakan dengan ringkas ruang yang sesuai untuk menghantar dan menerima bola kepada rakan yang

Boleh mengaplikasi strategi semasa mengelecek melepasi pemain lawan, memintas, melakukan takel, dan men
sepasukan yang berada di ruang yang sesuai.

Boleh mengelecek, memintas, melakukan takel, mengawal bola dengan lakuan yang betul dan menghantar bola

Boleh mengenal pasti posisi rakan sepasukan yang sesuai untuk menerima bola.
Boleh melakukan kemahiran menghantar dan menjaring bola dengan lakuan yang betul melepasi pengadang ya

Boleh mengenal pasti pemasaan yang sesuai untuk menjaring dengan melepasi pengadang yang bergerak.

Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.

Boleh menggunakan pelbagai kemahiran kategori serangan dan strategi mengikut situasi dalam permainan keci

Boleh menggunakan kemahiran kategori serangan sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan.

KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN


3.2 KATEGORI JARING

PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

Boleh melakukan servis dan menerima bola atau bulu tangkis yang diservis dengan anggota badan dan alatan.

Boleh menganggarkan arah bola jatuh semasa menerima servis.

Boleh melakukan servis ke ruang yang ditetapkan dengan menggunakan anggota badan dan alatan.

Boleh melakukan voli ke gelanggang lawan.

Boleh menyatakan cara bertindak balas untuk menerima bola atau bulu tangkis yang diservis oleh pemain lawan

Boleh melakukan servis dan mengembalikan bola atau bulu tangkis ke gelanggang lawan.

Boleh mengaplikasikan kemahiran mengembalikan bola dengan melakukan voli pepat dan voli kilas ke gelangga

Boleh menyatakan perbezaan antara voli pepat dengan voli kilas.

Boleh mengadang menggunakan anggota badan dan mengenal pasti pemasaan untuk mengadang.
Boleh melakukan servis dan menerima dengan anggota badan dan alatan ke gelanggang lawan dengan lakuan

Boleh menyatakan perkaitan antara pemindahan daya dengan jarak bola atau bulu tangkis yang diservis ke gela

Boleh mengadang menggunakan anggota badan untuk menyekat bola masuk ke gelanggang sendiri dengan lak
sudut mengadang dengan arah bola jatuh.

Boleh melakukan voli pepat dan voli kilas serta gerak kaki dengan lakuan yang betul.

Boleh melakukan kemahiran servis ke ruang sasaran dan mengembalikan bola atau bulu tangkis ke gelanggang

Boleh menggunakan pelbagai kemahiran menerima bola atau bulu tangkis dari pemain lawan atau rakan sepasu
dengan lakuan yang betul dan konsisten dalam situasi permainan.

Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.

Boleh menggunakan pelbagai kemahiran kategori jaring dan strategi mengikut situasi dalam permainan kecil.

Boleh menggunakan kemahiran kategori jaring sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan.

KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN


3.3 KATEGORI MEMADANG
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Membaling bola pada pelbagai kelajuan.

Menangkap bola dari pelbagai aras dan kelajuan.

Boleh membaling bola dengan tangan lurus ke sasaran dengan pelbagai kelajuan.

Boleh menyatakan dengan ringkas perkaitan mekanik lakuan membaling dengan kelajuan bola.
Boleh memukul dan menahan bola yang dibaling perlahan menggunakan alatan pemukul.

Boleh menyatakan kelajuan ayunan alatan pemukul ketika kontak dengan bola yang dibaling pada pelbagai kela

Boleh mengaplikasi penggunaan serap daya semasa menangkap bola dengan tangan dan menahan bola denga

Boleh memukul bola yang dibaling dengan pelbagai kelajuan menggunakan alatan pemukul dengan lakuan yang

Boleh mengenal pasti pemasaan yang sesuai untuk memukul bola yang datang pada pelbagai kelajuan.

Boleh menahan bola yang dibaling pada pelbagai kelajuan menggunakan alatan pemukul dengan lakuan yang b

Boleh membaling, menahan, dan memukul ke sasaran serta menangkap bola pada pelbagai aras dan kelajuan m
konsisten.

Boleh membezakan penggunaan daya semasa membaling bola pada pelbagai kelajuan.

Berkebolehan menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

Boleh menggunakan pelbagai kemahiran kategori memadang dan strategi mengikut situasi dalam permainan ke

Boleh menggunakan kemahiran kategori memadang sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan.

OLAHRAGA ASAS
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Boleh berjalan pada jarak yang jauh dan lari beritma melepasi halangan.

Boleh melompat pada satu ketinggian dan mendarat dengan bahagian belakang badan.

Boleh melangkah silang dan merejam objek berbentuk rod.

Boleh memutar objek berbentuk sfera yang bertali.


Boleh lari beritma melepasi beberapa halangan secara berterusan.

Boleh melonjak dengan kedua-dua belah kaki serta melompat pada satu ketinggian dan mendarat dengan baha

Boleh menyatakan bahagian badan yang terlebih dahulu menyentuh tilam semasa mendarat.

Boleh berlari, melangkah silang, dan merejam objek berbentuk rod serta boleh menyatakan sudut pelepasan sem

Boleh memutar dan membaling objek berbentuk sfera bertali.

Boleh menyatakan bahagian tapak kaki yang menyentuh permukaan semasa berjalan kaki.

Boleh mengawal kelajuan semasa lari beritma melepasi beberapa halangan secara berterusan.

Boleh berlari landas, melonjak sebelah kaki melepasi palang dan mendarat dengan bahagian belakang badan se

Boleh berlari, melangkah silang, dan merejam objek berbentuk rod pada satu jarak.

Boleh memutar dan membaling objek berbentuk sfera bertali pada satu jarak.

Boleh mengawal koordinasi kaki dan tangan semasa berjalan kaki pada jarak yang jauh.

Boleh lari beritma melepasi beberapa halangan secara berterusan dengan lakuan yang betul.

Boleh mengaplikasikan sudut lonjakan semasa melakukan lompat tinggi dengan gaya Fosbury Flop dengan laku

Boleh berlari, melangkah silang, dan merejam objek berbentuk rod pada satu jarak dengan lakuan yang betul.

Boleh memutar dan membaling objek berbentuk sfera bertali pada satu jarak dengan lakuan yang betul serta tah
dan membaling.

Boleh berjalan kaki pada jarak yang jauh dengan teknik yang betul.
Boleh lari beritma dengan pantas melepasi beberapa halangan secara berterusan dengan langkah yang konsiste

Boleh mengaplikasi sudut lonjakan semasa melakukan lompat tinggi gaya Fosbury Flop dengan lakuan yang bet

Boleh berlari, melangkah silang, dan merejam objek berbentuk rod pada jarak yang disasarkan dengan lakuan y

Boleh memutar dan membaling objek berbentuk sfera bertali pada satu jarak sasaran dengan lakuan yang betul

Boleh berjalan kaki pada satu jarak yang jauh dengan teknik yang betul dan konsisten.

Boleh mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti lari beritm
balingan.

Boleh berjalan kaki pada jarak jauh, lari beritma melepasi halangan, melompat tinggi gaya Fosbury Flop, mereja
bentuk sfera bertali dalam pertandingan mini dengan lakuan yang betul secara konsisten.

Boleh menggunakan kemahiran berlari dan melompat sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti olahraga asas.

AKUATIK ASAS

PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN


Boleh menyenaraikan peralatan menyelamat bagi reaching rescue dan throwing rescue.

Boleh melakukan aksi kaki semasa menjejak air dengan bantuan alat apungan di dalam air cetek.

Boleh menolak dinding dengan kaki, luncur dengan badan streamline untuk mendapatkan jarak.

Boleh menunjuk cara menggunakan peralatan menyelamat.

Boleh melakukan aksi kaki dan tangan semasa menjejak air dengan bantuan alat apungan di dalam kolam serta
permukaan air.

Boleh melakukan kuak rangkak atau kuak dada dengan bantuan pada satu jarak.
Boleh menunjuk cara dan menerangkan kaedah menyelamat menggunakan reaching rescue dan throwing rescu

Boleh melakukan aksi kaki dan tangan semasa menjejak air dengan bantuan alat apungan di dalam kolam serta

Boleh melakukan kuak rangkak dan kuak dada dengan bantuan serta bernafas pada satu jarak.

Boleh menyatakan perkaitan kaki, tangan dengan pernafasan semasa melakukan kuak rangkak dan kuak dada.

Boleh melakukan tindakan menyelamat serta merta dengan prosedur yang betul berdasarkan situasi dalam simu

Boleh menjejak air dengan lakuan yang betul tanpa bantuan dan mengenal pasti pergerakan tangan dan kaki ya
semasa menjejak air.

Boleh melakukan kuak rangkak dan kuak dada dengan teknik pernafasan yang betul pada satu jarak dengan lak

Boleh menjejak air dengan pergerakan tangan dan kaki untuk mengekalkan kepala di permukaan air.

Boleh melakukan kuak rangkak dan kuak dada dengan lakuan yang betul dan meningkatkan jarak serta kelajuan

Boleh mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti akuatik as

Boleh menjejak air dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Boleh melakukan kuak rangkak dan kuak dada sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan kemahiran akuatik asas.

REKREASI DAN KESENGGANGAN

PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

Boleh melakar dan melabel lapan arah mata angin dengan betul.
Boleh bergerak ke arah mata angin yang dikenal pasti dan menyatakan maklumat atau objek yang dicari berdas

Boleh bermain permainan tradisional Libat dan Hidup Mati serta boleh menyatakan peraturan permainan.

Boleh melakukan aktiviti pandu arah dengan mentafsir clue dalam kumpulan kecil.

Boleh bermain permainan tradisional Libat dan Hidup Mati dengan mengaplikasi peraturan permainan.

Boleh melakukan aktiviti pandu arah secara berkumpulan dan mentafsir clue serta menyelesaikan tugasan berda

Boleh mengaplikasi strategi untuk menang dalam permainan tradisional Libat dan Hidup Mati.

Boleh mereka cipta permainan kecil dengan mengaplikasikan kemahiran berlari dan mengelak.

Boleh mereka cipta aktiviti pandu arah berdasarkan clue dan kad maklumat dalam kumpulan kecil.

Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.

Boleh melakukan aktiviti pandu arah dan permainan tradisional Libat dan Hidup Mati atau permainan yang direka
untuk mengekalkan tahap kecergasan fizikal.

Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizika

KONSEP KECERGASAN
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Boleh melakukan aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan dalam kumpulan kecil.

Boleh mengira kadar nadi selama satu minit sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal.

Boleh menyatakan dengan ringkas peranan kadar nadi sebagai petunjuk beban aktiviti.

Boleh melakukan aktiviti memanaskan badan sehingga kadar nadi meningkat melebihi 120 denyutan seminit dal

Boleh melakukan aktiviti memanaskan badan sehingga kadar nadi meningkat melebihi 120 denyutan seminit dan
mengikut prosedur yang betul.
Boleh merancang dan melakukan aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan yang sesuai dengan kep
betul dan konsisten.

Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti.

Boleh mengetuai aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan sebelum dan selepas melakukan aktiviti Pendidi
keperluan intensiti latihan mengikut prosedur yang betul dan konsisten.

Boleh bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti.

KOMPONEN KECERGASAN
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Boleh melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik dalam jangka masa yang ditetapkan secara berterusa

Boleh menyatakan senaman regangan khusus pada otot utama dan boleh melakukan senaman tersebut.

Boleh mengukur dan merekod pertumbuhan diri dari segi ketinggian dan berat badan.

Boleh melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik pada intensiti rendah dalam jangka masa yang ditetap

Boleh melakukan senaman meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot yang menggunakan otot-otot utama da

Boleh menyatakan dengan ringkas prinsip FITT.

Boleh membanding Indeks Jisim Badan (BMI) sendiri dengan norma.

Boleh melakukan pelbagai senaman meningkatkan kapasiti aerobik dalam jangka masa yang ditetapkan secara

Boleh menghitung kadar nadi maksimum dengan rumus 220- umur untuk diri sendiri.
Boleh menghitung kadar nadi sasaran bagi intensiti sederhana untuk diri sendiri.

Boleh melakukan senaman aerobik pada intensiti sederhana dengan kadar denyutan nadi yang telah dikenal pas
intensiti semasa melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik.

Boleh melakukan senaman daya tahan otot untuk mendapatkan bilangan ulangan dalam jangka masa 20-30 saa

Boleh melakukan senaman meningkatkan kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan dengan lakuan dan prosedu

Boleh menentukan intensiti senaman dan jenis senaman bagi diri sendiri untuk meningkatkan kapasiti aerobik, k

Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti kecergasan.

Boleh merancang senaman meningkatkan kapasiti aerobik, kelenturan, dan daya tahan otot berdasarkan prinsip

Boleh melakukan senaman kecergasan secara berkala sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan.

Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6


PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Boleh melakukan kemahiran asas membuat layangan dari peralatan anjal dan membuat putaran di atas trampol

Boleh meniru langkah dalam pergerakan tarian rakyat atau etnik yang ditunjukkan mengikut muzik dalam perger

Boleh melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan, jaring, dan memadang.

Boleh melakukan kemahiran asas melompat tinggi gaya fosbury flop, merejam rod, dan asas memutar dan mele

Boleh melakukan kemahiran asas aktiviti pandu arah dalam rekraesi dan kesenggangan.

Boleh melakukan senaman asas meningkatkan kapasiti aerobik, kelenturan, dan daya tahan otot dalam kecerga
Boleh menerangkan mekanik lakuan, prinsip pergerakan dan prinsip mekanik yang dkenal pasti semasa me
pergerakan dan imbangan serta putaran di atas trampolin dalam gimnastik asas.

Boleh menerangkan konsep pergerakan yang digunakan dalam tarian rakyat atau etnik yang ditiru dalam perger

Boleh mengenal pasti atau menerangkan mekanik lakuan, prinsip pergerakan, prinsip mekanik atau strategi yan
permainan kategori serangan, jaring, dan memadang.

Boleh mengenal pasti atau menerangkan mekanik lakuan, prinsip pergerakan dan prinsip mekanik yang dkenal
tinggi gaya fosbury flop, merejam rod, dan asas memutar dan melempar objek sfera bertali dalam olahraga asas

Boleh menyatakan dengan ringkas peraturan permainan tradisional Libat dan Hidup Mati serta mentafsir maklum

Boleh menyatakan dengan ringkas prinsip FITT, senaman meningkatkan kelenturan, otot utama terlibat sema
mengurangkan risiko penyakit hipokinetik.

Boleh mengaplikasikan mekanik lakuan, prinsip pergerakan dan prinsip mekanik yang dkenal pasti semasa m
pergerakan dan imbangan serta putaran di atas trampolin dalam gimnastik asas.

Boleh mengaplikasikan konsep pergerakan yang digunakan dalam tarian rakyat atau etnik yang ditiru dalam perg

Boleh mengaplikasikan mekanik lakuan, prinsip pergerakan, prinsip mekanik atau strategi yang dkenal pas
kategori serangan, jaring, dan memadang.

Boleh mengaplikasikan mekanik lakuan, prinsip pergerakan dan prinsip mekanik yang dkenal pasti semasa berja
flop, merejam rod, dan asas memutar dan melempar objek sfera bertali dalam olahraga asas.

Boleh melakukan aktiviti pandu arah dan bermain permainan tradisional Libat dan Hidup Mati mengikut peratura

Boleh menghitung kadar nadi diri sendiri dan melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik secara berte
berterusan.

Bolehmengenal pasti prinsip FITT yang digunakan dalam senaman meningkatkan kapasiti aerobik, kelenturan, d
Boleh melakukan kemahiran asas lari landas dan layangan dari peralatan anjal, rangkaian pergerakan dan
lakuan yang betul berdasarkan mekanik lakuan, prinsip pergerakan dan prinsip mekanik yang dikenal pasti.

Boleh melakukan tarian rakyat atau etnik dengan langkah yang betul dan tekal mengikut muzik yang didengar.

Boleh melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan, jaring, dan memadang dengan lakuan
pergerakan, prinsip mekanik atau strategi yang dkenal pasti.

Boleh melakukan teknik berjalan kaki, kemahiran lari beritma, melompat tinggi gaya fosbury flop, merejam rod, d
dengan lakuan yang betul berdasarkan mekanik lakuan, prinsip pergerakan dan prinsip mekanik yang dkenal pa

Boleh melakukan aktiviti pandu arah dan permainan tradisional Libat dan Hidup Mati serta mengaplikasi strateg

Boleh melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik, kelenturan dan daya tahan otot berdasarkan lakuan
boleh menghitung kadar nadi sasaran untuk diri sendiri.

Boleh melakukan lari landas, layang dan membuat pelbagai bentuk badan, mereka cipta rangkaian pergerakan
badan semasa bergayut songsang.

Boleh mereka cipta rangkaian pergerakan menggunakan langkah lurus berdasarkan konsep pergerakan dala
rakyat atau etnik dalam kumpulan kecil secara seagam mengikut muzik.

Boleh melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan, jaring, dan memadang dengan lakuan yang be

Boleh melakukan teknik berjalan kaki, kemahiran lari beritma, melompat tinggi gaya fosbury flop, merejam rod, d
pada satu jarak yang disasarkan dengan lakuan yang betul dan tekal.

Boleh mereka cipta aktiviti pandu arah berdasarkan klu dan kad maklumat serta permainan kecil yang menggun

Boleh merancang dan melakukan aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan yang sesuai dengan
betul dan tekal.

Boleh melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik, kelenturan dan daya tahan otot dengan lakuan dan p

Boleh melakkan aktiviti Pendidikan Jasmani dengan menunjukkan keyakinan, tanggung jawab kendiri, berkomun
kumpulan.
Boleh merancang dan melakukan persembahan gimnastik asas, pergerakan berirama secara berkumpulan.

Boleh menggunakan pelbagai kemahiran asas permainan kategori serangan, jaring, dan memadang untuk berm
mengaplikasikan strategi yang sesuai dengan situasi permainan.

Boleh melakukan teknik berjalan kaki, kemahiran lari beritma, melompat tinggi gaya fosbury flop, merejam rod, d
dalam pertandingan mini dengan lakuan yang betul dan tekal.

Boleh mengetuai senaman memanaskan dan menyejukkan badan serta merancang senaman meningkatkan
berdasarkan prinsip FITT untuk diri sendiri.

Boleh melakukan kemahiran pergerakan berirama, kemahran permainan mengikut kategori serangan, jaring
kesenggangan serta senaman kecergasan sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal secara berkala.

Boleh melakkan aktiviti Pendidikan Jasmani dengan menunjukkan keyakinan, tanggung jawab kendiri, berkomun
kumpulan.
SEKOLAH KEBAN
JOHOR / P

PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN M

NAMA GURU PENDIDIKAN JASMANI:

NO. SURAT
BIL NAMA MURID BERANAK JANTINA GIMNASTIK
/ MY KID ASAS
(15%)

1 ABDUL RAHMAN BIN ABDUL RAZAK 40830011013 L 5


2 AHMAD HARITH BIN AB. HARIS 41109010685 L 4
3 AIMEN ARRIS BIN AZMI 40528011485 L 5
4 ALIAH KHAIRINA BINTI ZAHID 40430011356 P 4
5 AMMAR WILDANN B ROSMAN 40817011553 L 4
6 HANNAH KHADIJAH BINTI MOHD ASRI 40128011320 P 4
7 HARRY ESKANDAR B ABDULL MANAF 40614010139 L 5
8 MOHAMAD AMRI BIN MOHD ARIF 40721011671 L 5
9 MUHAMAD RIFQI AKIF BIN MOHD SHOUIB 40820030157 L 4
10 MUHAMMAD AMEER FARITH BIN MOHAMAD HANIM 40820010535 L 4
11 MUHAMMAD AZIQ SYAHMY BIN NASARUDIN 41012011235 L 4
12 MUHAMMAD FARID BIN KAMAL 41123011449 L 4
13 MUHAMMAD FARIS SYAHMI BIN MOHD FAIZAL 40410010807 L 4
14 MUHAMMAD HAZIQ BIN MOHD FADZULI 40716110333 L 4
15 NAZZATUL NAJIHA BT SALLEH 40609010636 P 4
SEKOLAH KEBAN
JOHOR / P

PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN M

NAMA GURU PENDIDIKAN JASMANI:

NO. SURAT
BIL NAMA MURID BERANAK JANTINA GIMNASTIK
/ MY KID ASAS
(15%)

16 NORNADHIRAH BT ZAHARI 41103010502 P 4


17 NUHA ZAFIRAH BT AZMI 40727010186 P 4
18 NUR ELYSSA LAILI BINTI RAMLE 40414010898 P 4
19 NUR FAIQAH DAYANA BT SAIFUL ARIFFIN 41028010034 P 4
20 NUR HAZIRAH AINA BT HASHIM 40208030054 P 4
21 NURIN ZULAIKHA BT ZAINAL ARIFFIN 40321010282 P 4
22 NURSYAMIMIE SYAHIRAH BT MOHD HAFIZ 40904010786 P 4
23 NURUL AZNIEZA BT AZRI 50101010706 P 4
24
25
26
27
28
29
30
SEKOLAH KEBAN
JOHOR / P

PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN M

NAMA GURU PENDIDIKAN JASMANI:

NO. SURAT
BIL NAMA MURID BERANAK JANTINA GIMNASTIK
/ MY KID ASAS
(15%)

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
SEKOLAH KEBAN
JOHOR / P

PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN M

NAMA GURU PENDIDIKAN JASMANI:

NO. SURAT
BIL NAMA MURID BERANAK JANTINA GIMNASTIK
/ MY KID ASAS
(15%)

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

TARIKH PELAPORAN : 18-Nov-16


BILANGAN MURID : 23
SEKOLAH KEBAN
JOHOR / P

PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN M

NAMA GURU PENDIDIKAN JASMANI:

NO. SURAT
BIL NAMA MURID BERANAK JANTINA GIMNASTIK
/ MY KID ASAS
(15%)
SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG (2)
JOHOR / PPD PASIR GUDANG

TENGAHAN TAHUN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

AHMAD FAIZAL BIN ABI SETAMA KELAS: 6 PROAKTIF

MODUL KEMAHIRAN (75%)

PERGERAKAN KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (20%)


OLAHRAGA REKREASI DAN
BERIRAMA
ASAS (15%) KESENGGANGAN (10%)
(15%) KATEGORI KATEGORI KATEGORI
SERANGAN JARING MEMADANG
4 5 5 5 5 4
4 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 4
4 5 5 4 5 4
4 4 4 5 5 4
4 5 5 4 5 4
4 5 5 5 5 4
4 5 5 4 5 4
4 5 5 4 5 4
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 5 4
4 4 4 4 5 4
SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG (2)
JOHOR / PPD PASIR GUDANG

TENGAHAN TAHUN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

AHMAD FAIZAL BIN ABI SETAMA KELAS: 6 PROAKTIF

MODUL KEMAHIRAN (75%)

PERGERAKAN KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (20%)


OLAHRAGA REKREASI DAN
BERIRAMA
ASAS (15%) KESENGGANGAN (10%)
(15%) KATEGORI KATEGORI KATEGORI
SERANGAN JARING MEMADANG
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 5 4
4 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 4
4 4 5 4 5 4
4 4 5 4 5 4
4 4 4 4 5 4
4 4 4 4 5 4
SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG (2)
JOHOR / PPD PASIR GUDANG

TENGAHAN TAHUN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

AHMAD FAIZAL BIN ABI SETAMA KELAS: 6 PROAKTIF

MODUL KEMAHIRAN (75%)

PERGERAKAN KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (20%)


OLAHRAGA REKREASI DAN
BERIRAMA
ASAS (15%) KESENGGANGAN (10%)
(15%) KATEGORI KATEGORI KATEGORI
SERANGAN JARING MEMADANG
SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG (2)
JOHOR / PPD PASIR GUDANG

TENGAHAN TAHUN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

AHMAD FAIZAL BIN ABI SETAMA KELAS: 6 PROAKTIF

MODUL KEMAHIRAN (75%)

PERGERAKAN KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (20%)


OLAHRAGA REKREASI DAN
BERIRAMA
ASAS (15%) KESENGGANGAN (10%)
(15%) KATEGORI KATEGORI KATEGORI
SERANGAN JARING MEMADANG
SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG (2)
JOHOR / PPD PASIR GUDANG

TENGAHAN TAHUN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

AHMAD FAIZAL BIN ABI SETAMA KELAS: 6 PROAKTIF

MODUL KEMAHIRAN (75%)

PERGERAKAN KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (20%)


OLAHRAGA REKREASI DAN
BERIRAMA
ASAS (15%) KESENGGANGAN (10%)
(15%) KATEGORI KATEGORI KATEGORI
SERANGAN JARING MEMADANG


AHMAD FAIZAL BIN ABI SETAMA NORLIDA BINTI MOHD NOOR
GURU PENDIDIKAN JASMANI GURU BESAR
6 PROAKTIF SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG (2)
JOHOR / PPD PASIR GUDANG
MODUL KECERGASAN (25%)

TAHAP
PENGUASAAN
KONSEP KOMPONEN KESELURUHAN
KECERGASAN (5%) KECERGASAN (20%)

5 4 1
4 4 5
4 4
4 4
4 4
5 4
5 4
5 4
5 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
MODUL KECERGASAN (25%)

TAHAP
PENGUASAAN
KONSEP KOMPONEN KESELURUHAN
KECERGASAN (5%) KECERGASAN (20%)

4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
MODUL KECERGASAN (25%)

TAHAP
PENGUASAAN
KONSEP KOMPONEN KESELURUHAN
KECERGASAN (5%) KECERGASAN (20%)
MODUL KECERGASAN (25%)

TAHAP
PENGUASAAN
KONSEP KOMPONEN KESELURUHAN
KECERGASAN (5%) KECERGASAN (20%)
MODUL KECERGASAN (25%)

TAHAP
PENGUASAAN
KONSEP KOMPONEN KESELURUHAN
KECERGASAN (5%) KECERGASAN (20%)

..
OHD NOOR
SAR
PASIR GUDANG (2)
SIR GUDANG
SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG (2)
JOHOR / PPD PASIR GUDANG

Nama Murid: HARRY ESKANDAR B ABDULL MANAF


No. Surat Beranak: 40614010139
Jantina: L
Kelas: 6 PROAKTIF
Nama Guru
Pendidikan Jasmani: AHMAD FAIZAL BIN ABI SETAMA
Tarikh Pelaporan: 18-Nov-16

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:

MODUL KANDUNGAN TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

Boleh melakukan lari landas ke peralatan anjal, menghambur, membuat pelbagai bentuk badan semasa layangan, dan mendarat dengan kedua-dua
belah kaki.

Boleh menyusun dan mereka cipta rangkaian pergerakan lokomotor, imbangan, dan putaran secara berterusan dalam kumpulan kecil.
1. GIMNASTIK ASAS 5
Boleh bergayut pada posisi badan songsang sambil melakukan pelbagai bentuk badan.

Boleh mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

Boleh melakukan rangkaian pergerakan yang menggunakan pelbagai langkah lurus dengan lakuan yang betul secara berterusan mengikut muzik yang
didengar.
2. PERGERAKAN BERIRAMA 4
Boleh melakukan satu pergerakan tarian rakyat atau etnik dengan lakuan yang betul mengikut muzik yang didengar.

3. KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN:

Boleh melakukan kemahiran menghantar dan menjaring bola dengan lakuan yang betul melepasi pengadang yang bergerak.

3.1 KATEGORI SERANGAN 5 Boleh mengenal pasti pemasaan yang sesuai untuk menjaring dengan melepasi pengadang yang bergerak.

Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.

Boleh melakukan kemahiran servis ke ruang sasaran dan mengembalikan bola atau bulu tangkis ke gelanggang lawan dengan lakuan yang betul dan
KEMAHIRAN konsisten.

3.2 KATEGORI JARING 5 Boleh menggunakan pelbagai kemahiran menerima bola atau bulu tangkis dari pemain lawan atau rakan sepasukan dan mengembalikan ke
gelanggang lawan dengan lakuan yang betul dan konsisten dalam situasi permainan.

Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.

Boleh membaling, menahan, dan memukul ke sasaran serta menangkap bola pada pelbagai aras dan kelajuan mengikut situasi dengan lakuan yang
betul dan konsisten.
3.3 KATEGORI MEMADANG 5
Boleh membezakan penggunaan daya semasa membaling bola pada pelbagai kelajuan.

Berkebolehan menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

Boleh lari beritma dengan pantas melepasi beberapa halangan secara berterusan dengan langkah yang konsisten.

Boleh mengaplikasi sudut lonjakan semasa melakukan lompat tinggi gaya Fosbury Flop dengan lakuan yang betul pada pelbagai ketinggian.

Boleh berlari, melangkah silang, dan merejam objek berbentuk rod pada jarak yang disasarkan dengan lakuan yang betul.
4. OLAHRAGA ASAS 5
Boleh memutar dan membaling objek berbentuk sfera bertali pada satu jarak sasaran dengan lakuan yang betul.

Boleh berjalan kaki pada satu jarak yang jauh dengan teknik yang betul dan konsisten.

Boleh mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti lari beritma melepasi halangan, lompatan,
rejaman dan balingan.

Boleh melakukan aktiviti pandu arah secara berkumpulan dan mentafsir clue serta menyelesaikan tugasan berdasarkan kad maklumat.
5. REKREASI DAN KESENGGANGAN 4
Boleh mengaplikasi strategi untuk menang dalam permainan tradisional Libat dan Hidup Mati.

Boleh merancang dan melakukan aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan yang sesuai dengan keperluan intensiti latihan mengikut
prosedur yang betul dan konsisten.
6. KONSEP KECERGASAN 5
Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti.

KECERGASAN
Boleh menghitung kadar nadi sasaran bagi intensiti sederhana untuk diri sendiri.

Boleh melakukan senaman aerobik pada intensiti sederhana dengan kadar denyutan nadi yang telah dikenal pasti dan boleh menamakan alat untuk
memantau intensiti semasa melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik.
7. KOMPONEN KECERGASAN 4
Boleh melakukan senaman daya tahan otot untuk mendapatkan bilangan ulangan dalam jangka masa 20-30 saat.

Keputusan Tahap Penguasaan Individu bagi Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 6

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

0 #N/A

...
AHMAD FAIZAL BIN ABI SETAMA
GURU PENDIDIKAN JASMANI

...
NORLIDA BINTI MOHD NOOR
GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG (2)
SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG (2)
JOHOR / PPD PASIR GUDANG

Nama Murid: MUHAMMAD FARIS SYAHMI BIN MOHD FAIZAL


No. Surat Beranak: 40410010807
Jantina: L
Kelas: 6 PROAKTIF
Nama Guru
Pendidikan Jasmani: AHMAD FAIZAL BIN ABI SETAMA
Tarikh Pelaporan: 18-Nov-16

Keputusan Tahap Penguasaan Individu bagi Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 6

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

0 #N/A

________________________________________

...
AHMAD FAIZAL BIN ABI SETAMA
GURU PENDIDIKAN JASMANI

...
NORLIDA BINTI MOHD NOOR
GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG (2)
SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG (2)
JOHOR / PPD PASIR GUDANG

PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN

PRESTASI GIMNASTIK ASAS PRESTASI PERGERAKAN BERIRAMA


20 19 23
25
BILANGAN M URID
20
15 PRESTASI PERGERAKAN BERIRAMA
15
PRESTASI GIMNASTIK ASAS 23
BILANGAN10
M URID 23 BAND 1 10 2 3 4 5 6
BAND 1 2 3 4 4 5 6 BIL 0 5 0 0 23 0 0
BIL 5 0 0 0 19 4 0 0
1
0 2
0 3
0 4 5
0 6
0
0
1
0 2
0 3
0 4 5 6
0 TAHAP PENGUASAAN
TAHAP PENGUASAAN

PRESTASI KEMAHIRAN PERMAINAN KATEGORI MEMADANG


PRESTASI KATEGORI JARING PRESTASI KATEGORI MEMADANG
PRESTASI KEMAHIRAN 14 19
15PERMAINAN KATEGORI JARING BAND
201 2 3 4 5
BILANGAN M URID 23 BIL 0 0 0 19 4
BAND 101 2 3 4 59 6 15
BIL 0 0 0 14 9 0
BILANGAN MURID 10
5 4
5
0 0
1
0 2
0 3
0 4 5 6
0 1
0 2
0 3
0 4 5 6
0
TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN

PRESTASI
PRESTASI REKREASI REKREASI DAN KESENGGANGAN
DAN KESENGGANGAN PRESTASI KONSEP KECERGASAN
PRESTASI KONSEP KECERGASAN
23
30 20 18
BAND
BILANGAN M URID 1 2 3 423 5 6 BAND 1 2 3 4 5
BIL 200 0 0 23 0 0 BIL 15 0 0 0 18 5

BILANGAN MURID 10
10 5
5
0 0
1
0 2
0 3
0 4 5
0 6
0 1 2 3 4 5 6
0 0 0 0
TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN
5
0 0
1
0 2
0 3
0 4 5
0 6
0 1 2 3 4 5 6
0 0 0 0
TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN

TARIKH PELAPORAN : 18-Nov-16


BILANGAN MURID : 23
NG (2)

NDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

PRESTASI KATEGORI SERANGAN

PRESTASI 20
M URIDKATEGORI SERANGAN
BILANGAN 16
23
15
BAND 1 2 3 4 5 6
BIL 10 0 0 0 16 7 7 0

5
0
5
0 6
0 1
0 2
0 3
0 4 5 6
0
AAN TAHAP PENGUASAAN

23 PRESTASI KATEGORI OLAHRAGA ASAS


19 6 PRESTASI OLAHRAGA ASAS
20 17
0 BILANGAN M URID 23
BAND 15
1 2 3 4 5 6
BIL 0 0 0 6 17 0
10 6
4
5
0
4 5 6
0 1
0 2
0 3
0 4 5 6
0
ASAAN TAHAP PENGUASAAN

PRESTASI KOMPONEN KECERGASAN


23 PRESTASI KOMPONEN KECERGASAN
BILANGAN M URID 30
6 23 23
0 BAND 1 2 3 4 5 6
20
BIL 0 0 0 23 0 0
5 10

0
5 6
0 1
0 2
0 3
0 4 5
0 6
0
AAN TAHAP PENGUASAAN
0
5 6
0 1
0 2
0 3
0 4 5
0 6
0
AAN TAHAP PENGUASAAN


AHMAD FAIZAL BIN ABI SETAMA
GURU PENDIDIKAN JASMANI
6 PROAKTIF

..
NORLIDA BINTI MOHD NOOR
GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG (2)